Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hospicová péče v ČR

Hospicová péče v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Štůsek
Šetření:06. 04. 2014 - 23. 04. 2014
Počet respondentů:2190
Počet otázek (max/průměr):25 / 23.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-20 PDF-21 PDF-22 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

          jsem studentem magisterského DS na VŠE Praha, fakultě managementu v J. Hradci s vedlejší specializací oboru: Management zdravotní péče.
       Dotazník „Hospicová péče v ČR“ je součástí mé diplomové práce zaměřené na toto téma a některá témata s hospicovou péčí související.
         Na vyplnění dotazníku nemá vliv případná neznalost tohoto pojmu.
      Naopak mě zajímá názor veřejnosti - občanů
, proto si Vás dovoluji oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, přičemž si uvědomuji, že některé oblasti, kterým se dotazník věnuje, mohou být vnímány jako osobní. Věřím také, že Vám tento dotazník může přinést zajímavé informace k tématu a poznatky k zamyšlení.


Využití:   Získaná a zpracovaná data budou mj. komparována s podobným výzkumem na toto téma agentury STEM/MARK a budou nabídnuta např. odborným časopisům, nebo institucím z této oblasti. Proto jsou Vaše označené odpovědi velmi významné a velice si jich vážím.
           
V případě zájmu o zpracované výsledky můžete na konci dotazníku vyplnit svůj e-mail, nebo mě neváhejte kontaktovat.

 

Bc. Petr Štůsek, DiS.
Tel. 776 564 836
petr.stusek@gmail.com

Na úvod mi dovolte následující otázku... viz vyplnit dotazník

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Upozornění!
Označte prosím vždy možnost(i), které nejvíce odpovídají dané skutečnosti, nebo Vašemu názoru, pokud nebude poznámkou uvedeno jinak.

 

V rámci dotazníku Vás budu provázet stručnými komentáři = modré pole
Instrukce k otázkám = oranžové pole

Pokud Vás dotazník nepustí na další otázku, zkontrolujte prosím, zda se řídíte instrukcí v oranžovém poli (např. počet označených odpovědí, doplnění vlastní odpovědi apod.)

Odpovědi respondentů

1. 1. Setkal(a) jste se někdy s pojmy: hospic – hospicové zařízení, hospicová a paliativní péče?

Označte prosím ke každému pojmu jeden výrok, který odpovídá skutečnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Pokud jste ke všem předchozím třem pojmům označili možnost (NE, a nevím co znamená), pokračujte prosím rovnou následující otázkou (tato otázka se Vás netýká).

2. 2. Označte prosím zdroj(e) informací, kde jste se s těmito pojmy setkal(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize99947,3 %45,62 %  
Internet97446,12 %44,47 %  
Tištěné médium (noviny, časopisy)87441,38 %39,91 %  
Od odborníka (lékař, zdravotník, sociální pracovník apod.)76436,17 %34,89 %  
Od jiného člověka (laická veřejnost)65531,01 %29,91 %  
Rodina59528,17 %27,17 %  
Ve škole56226,61 %25,66 %  
Rozhlas (v rádiu)37917,95 %17,31 %  
Nevzpomínám si803,79 %3,65 %  
vlastní zkušenost110,52 %0,5 %  
v práci100,47 %0,46 %  
zaměstnání 60,28 %0,27 %  
v zaměstnání50,24 %0,23 %  
knihy50,24 %0,23 %  
jsem zdravotník50,24 %0,23 %  
jsem lékař40,19 %0,18 %  
osobní zkušenost30,14 %0,14 %  
z praxe30,14 %0,14 %  
pracovně20,09 %0,09 %  
praxe v hospicu20,09 %0,09 %  
pracuji ve zdravotnictví20,09 %0,09 %  
církev20,09 %0,09 %  
z vlastní zkušenosti20,09 %0,09 %  
vlastní zkušenost v rodině10,05 %0,05 %  
film10,05 %0,05 %  
v rámci zaměstnání10,05 %0,05 %  
vlastní zkusenost - člen rodiny zde umrel10,05 %0,05 %  
jsem zdravotník, takže poprvé v rámci výuky pro česká zařízení10,05 %0,05 %  
ve zprávách DIAKONIE a přednáška ředitelky HOSPICU Kostelec nad Černými Lesy10,05 %0,05 %  
letáčky hospiců10,05 %0,05 %  
pracuji jako setra takže mě to zajímá10,05 %0,05 %  
zkušenost v rodině10,05 %0,05 %  
v nemocnicich10,05 %0,05 %  
jako zdravotní sestra a sociální pracovník v práci10,05 %0,05 %  
v rámci výkonu své práce10,05 %0,05 %  
v zaměstnání v ústavu pro mentálně postižené10,05 %0,05 %  
pracovala jsem jako sanitářka na LDN10,05 %0,05 %  
jsem sestrou pracující v onkologii, pacienty do hospicu běžně umisťujeme10,05 %0,05 %  
v rámci pracovního zařazení10,05 %0,05 %  
smrdite kurvy10,05 %0,05 %  
vlastí zkušenost10,05 %0,05 %  
pracuji v soc. oblasti - přímá obslužná činnost10,05 %0,05 %  
mám nemocného tatínka, logicky jsem se o tuto věc začala zajímat 10,05 %0,05 %  
při doprovázení v posledích dnech u kolegyně10,05 %0,05 %  
OSF Praha a Cesta domů10,05 %0,05 %  
kniha - beletrie10,05 %0,05 %  
rozhlas, televize, internet,známí atd.10,05 %0,05 %  
odborná literatura10,05 %0,05 %  
Při studiu odborné literatury z oblasti psychologie, sociální péče.10,05 %0,05 %  
V rámci přípravy na debatní soutěž.10,05 %0,05 %  
na kurzu soc.prac.10,05 %0,05 %  
Psal jsem na téma týkající se hospice bc. práci.10,05 %0,05 %  
odevšud10,05 %0,05 %  
Je mě 72 let,tak bych o tom měla něco vědět10,05 %0,05 %  
v křesťanských společenstvích10,05 %0,05 %  
kniha10,05 %0,05 %  
jsem zdravotní sestra,pracuji na LDN10,05 %0,05 %  
Vlastní zkušenost se zařízením10,05 %0,05 %  
z práce v nemocnici10,05 %0,05 %  
vlastní profese10,05 %0,05 %  
chodila jsem kolem něho10,05 %0,05 %  
vlastní zkušenost s hospicovou péčí10,05 %0,05 %  
z dobrovolnictví-vlastní zkušenost10,05 %0,05 %  
jsem profesionál10,05 %0,05 %  
navštívila jsem v rámci vzdělávání pracovníka v sociálních službách10,05 %0,05 %  
ucházela jsem se o v obecně prospěšné organizaci - Domácí hospicová péče Vysočina10,05 %0,05 %  
kamarádka10,05 %0,05 %  
osobní účast na programu10,05 %0,05 %  
Blízkost danému zařízení10,05 %0,05 %  
skolenia pre dobrovolnicku pracu na onkologii10,05 %0,05 %  
setkávám se v praxi10,05 %0,05 %  
učebnice Paliativní medicína10,05 %0,05 %  
pracovala jsem v hospicové péči a učím o ní10,05 %0,05 %  
neteř pracovala v hospicu10,05 %0,05 %  
Odborná konference LDN Třebíč10,05 %0,05 %  
všeobecný zdroj informací, od každého něco10,05 %0,05 %  
přímo v hospicových zařízeních10,05 %0,05 %  
jsem ošetřovatela v hospicu10,05 %0,05 %  
exkurze10,05 %0,05 %  
praciji v DPS se zvláštním režimem10,05 %0,05 %  
Byl jsem v hospici zamestnan - pracovnik v socialnich sluzbach10,05 %0,05 %  
kurz pracovník v sociálních službách10,05 %0,05 %  
ČT2410,05 %0,05 %  
pracuji jhako dobrovolnice v léčebně dlouhodobě nemocných10,05 %0,05 %  
mám 93 letou babičku v hospicu(LDN)10,05 %0,05 %  
od pana faráře10,05 %0,05 %  
v praci,zadosti o dotace,prispevky10,05 %0,05 %  
v zaměstnání - domov seniorů10,05 %0,05 %  
Při tvorbě komunitního plánu10,05 %0,05 %  
v církevním prostředí10,05 %0,05 %  
Ještě bych přidala filmy, které jsem neviděla v televizi, ale v kině nebo na internetu. Konkrétně se jedná o filmy Tomáše Škrdlanta s tématy umírání. 10,05 %0,05 %  
v kurzu10,05 %0,05 %  
praktická výuka10,05 %0,05 %  
dále vzdělávání10,05 %0,05 %  
pracuji v sociálních službách10,05 %0,05 %  
při studiu SZŠ10,05 %0,05 %  
literatura - beletrie i odborná10,05 %0,05 %  
jsem dobrovolníkem v Hořickém hospici10,05 %0,05 %  
kurz Pracovník soc. péče10,05 %0,05 %  
na seminářích dalšího vzdělávání10,05 %0,05 %  
zkusenost dobrovolnika v domacim hospici Cesta domu10,05 %0,05 %  
v rámci výkonu povolání10,05 %0,05 %  
na rekvalifikačním kurzu10,05 %0,05 %  
v hospicu ležel dědeček10,05 %0,05 %  
pracuji na onkologické klinice10,05 %0,05 %  
pracovala jsem 11 let u lůžka, na odd. se zvýšenou péčí v Domově seniorů10,05 %0,05 %  
Pracuji jako zdravotní bratr v sociálních službách10,05 %0,05 %  
navstivila jsem hospic pri praxi10,05 %0,05 %  
při vykonávání profese lékaře10,05 %0,05 %  
www.boromejky.cz10,05 %0,05 %  
Odborné publikace10,05 %0,05 %  
práce v oboru10,05 %0,05 %  
jsem zdravotnický pracovník10,05 %0,05 %  
v rámci svého zaměstnání10,05 %0,05 %  
jsem lékařka, zajímající se o hospicovou péči pro novorozence10,05 %0,05 %  
pracuji v hospici - ekonom10,05 %0,05 %  
šla jsem okolo10,05 %0,05 %  
ve vlastní odborné praxi10,05 %0,05 %  
trochu se v těchto aktivitách angažuji10,05 %0,05 %  
jsem zdravotní sestra, vím to10,05 %0,05 %  
neslyšela10,05 %0,05 %  
osobně10,05 %0,05 %  
Ve své bakalářské práci.10,05 %0,05 %  
na semináři10,05 %0,05 %  
Cesta domů10,05 %0,05 %  
jsem zdravotni sestra10,05 %0,05 %  
Elizabeth Kubller Ross10,05 %0,05 %  
od ředitele Hospice Sv. Štěpána LT10,05 %0,05 %  
vzdělávací kurzy pro soc. prac.10,05 %0,05 %  
nikde10,05 %0,05 %  
samostudium10,05 %0,05 %  
v rámci praxe10,05 %0,05 %  
v práci- nemocnice10,05 %0,05 %  
zkušenost s hospicovou péčí v rodině10,05 %0,05 %  
školení10,05 %0,05 %  
ve svém zaměstnání10,05 %0,05 %  
v knize10,05 %0,05 %  
v zaměstnání, zdravotní sestra10,05 %0,05 %  
knihy, vlastní bakalářská práce10,05 %0,05 %  
Pracoval jsem 19 let ve zdravotnictví.10,05 %0,05 %  
Nyní jsem si s knihařství donesla výtisk své diplomové práce na téma Hospicová a paliativní péče pro děti u nás a v zahraničí, tudíž informace jsem vyhledávala cíleně a sehnat něco o dětech je nemožné, takže jsem pátrala na vlastní pěst přímo v hospicích 10,05 %0,05 %  
seminář pro zdravotníky10,05 %0,05 %  
jako krajská zastupitelka10,05 %0,05 %  
V rámci studia Medicíny10,05 %0,05 %  
pracuji v hospici10,05 %0,05 %  
pracuji v soc. sl.10,05 %0,05 %  
byla jsem pracovníkem v sociálních službách10,05 %0,05 %  
Jsem v kontaktu s charitativními organizacemi. 10,05 %0,05 %  
na charitativním koncertě10,05 %0,05 %  
profesní vzdělávání10,05 %0,05 %  
pracovala jsem v penzionu pro seniory, kde jsme k tomu měli doporučenou četbu10,05 %0,05 %  
umírání blízkého člověka10,05 %0,05 %  
od umírajícího v rodině10,05 %0,05 %  
nemoc v rodině mě donutila hledat informace10,05 %0,05 %  
jsem pracovník hospice10,05 %0,05 %  
pracovala jsem tam10,05 %0,05 %  
Dobrovolnická činnost v LDN10,05 %0,05 %  
kamarádka byla v hospicu před smrtí10,05 %0,05 %  
Jsem odborník 10,05 %0,05 %  
v rámci sebevzdělávání, jsem zdravotní sestra10,05 %0,05 %  
jsem z oboru10,05 %0,05 %  
Odborné knihy10,05 %0,05 %  
osobni zkusenost 10,05 %0,05 %  
pocházím z města,kde hospic je,a dělala jsem pečovatelku u seniorů10,05 %0,05 %  
stavební realizace10,05 %0,05 %  
jsem sociální pracovnice hospicové péče10,05 %0,05 %  
JSEM V TÉTO OBLASTI PROFESIONÁL10,05 %0,05 %  
sestra pracuje v hospicové péči10,05 %0,05 %  
odborná exkurze10,05 %0,05 %  
Charita10,05 %0,05 %  
učím se to ve škole, studiji soc.činnost10,05 %0,05 %  
byl jsem tam navštívit umírajícího kamaráda10,05 %0,05 %  
v pracovním prostředí10,05 %0,05 %  
pracuji jako pečovatelka10,05 %0,05 %  
zaměstnání - sociální pracovník10,05 %0,05 %  
jsem spolupracovníkem hospicu10,05 %0,05 %  
Nastudovala jsem si o hospicové péči vše možné z internetu, měla jsem tam bratra10,05 %0,05 %  
někde jsem to slyšela, ale už netuším, odkud, snad TV...10,05 %0,05 %  
práce10,05 %0,05 %  
pracuji v takovém zařízení10,05 %0,05 %  
Ve své DP se také zabývám i tímto tématem10,05 %0,05 %  
při své profesi soc. pracovnice10,05 %0,05 %  
blízké téma mé profese (pracuji se seniory)10,05 %0,05 %  
byla jsem na přednášce doktorky Svatošové10,05 %0,05 %  
pracuji v DHP10,05 %0,05 %  
Pracuji v Domově pro mentál.a zdrav.postižené tak i odtud10,05 %0,05 %  
vlastní zájem10,05 %0,05 %  
lékařské kurzy10,05 %0,05 %  
v rámci zaměstnání - exkurze do zařízení10,05 %0,05 %  
Pracuji v této oblasti (domácí hospic)10,05 %0,05 %  
zaměstnanec hospice10,05 %0,05 %  
v naší městě je hospic a kamarádi ho "plánovali"10,05 %0,05 %  
praxe na SŠ10,05 %0,05 %  
Nesetkal10,05 %0,05 %  
odborná přednáška pracovníků hospice10,05 %0,05 %  
od přátel10,05 %0,05 %  
jsem hospicová sestra10,05 %0,05 %  
v hospici pracuji10,05 %0,05 %  

Graf

3. 3. Vyberte prosím jednu z nabízených možností, která, dle Vašeho názoru, správně definuje pojem: hospic - hospicové zařízení:

Vyberte prosím možnost, která, dle Vašeho názoru, nejblíže definuje tento pojem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotnické a sociální zařízení, které pečuje o nevyléčitelně nemocné umírající v pokročilém stádiu onemocnění176080,29 %80,37 %  
Něco mezi sociálním zařízením - domovem pro seniory a zdravotnickým zařízením léčící dlouhodobě nemocné (LDN)31314,28 %14,29 %  
Zdravotnické zařízení, léčící dlouhodobě nemocné (LDN)482,19 %2,19 %  
Sociální zařízení - domov pro seniory301,37 %1,37 %  
Zdravotnické zařízení na doléčování a rehabilitaci271,23 %1,23 %  
Zařízení, které léčí klienty z různých druhů závislosti100,46 %0,46 %  
Noclehárna spravovaná církví30,14 %0,14 %  
Zdravotnické Sociální zarizeni, které pečuje o nevyléčitelně nemocné umírající v pokročilém Stadiu Onemocnění10,05 %0,05 %  

Graf

Po úvodních otázkách, jejichž účelem bylo mj. získání dat o Vaší aktuální informovanosti k uvedeným pojmům, ke kterým se ještě vrátíme a budou Vám přiblíženy, si Vám dovoluji nastínit další pojem, který s tématickým zaměřením práce souvisí.
Původní význam řeckého slova Eutanazie je " dobrá smrt "

(eu = dobrý, thanatos = smrt).

4. 4. Co Vy osobně považujete za dobré - důstojné umírání?

Označte prosím odpověď ANO max. ke čtyřem z nabízených výroků, které nejvíce vystihují Váš názor na dobré - důstojné umírání (včetně případného vlastního výroku).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez bolesti a strádání, v klidu158472,26 %72,33 %  
V blízkosti svých blízkých116853,28 %53,33 %  
Doma v prostředí, které znám113351,69 %51,74 %  
Ve spánku98845,07 %45,11 %  
Mít vyřešené osobní věci, vztahy a pozůstalost68231,11 %31,14 %  
Možnost se rozhodnout - Eutanazie57326,14 %26,16 %  
Stářím v souvislosti s vysokým věkem47021,44 %21,46 %  
Rychle30613,96 %13,97 %  
Být soběstačný a při smyslech28913,18 %13,2 %  
V zařízení, které je k tomu určené2179,9 %9,91 %  
Sám, nebýt přitom nikomu na obtíž1275,79 %5,8 %  
V nemocničním zařízení pod lékařským dohledem753,42 %3,42 %  
nevím20,09 %0,09 %  
nevadilo by mě starat se o osobu blízkou v jejich posledních chvílích, ale nevím sama jestli bych to chtěla já osobně od někoho. Ráda bych pomáhala, ale sama pomoc neumím přijímat.10,05 %0,05 %  
Být usmířená se světem a Bohem10,05 %0,05 %  
Pokud možno v přítomnosti osoby, která ví hodně o duši a umí umírajícího umíráním provézt. A neměl by chybět i humor.10,05 %0,05 %  
kral me musi ztrestat 10,05 %0,05 %  
nelze individualizovat10,05 %0,05 %  
Záleží na osobní karmě.10,05 %0,05 %  
Záleží na okolnostech, nelze tvrdit paušálně.10,05 %0,05 %  
vše z uvedených10,05 %0,05 %  
při rybaření10,05 %0,05 %  
neudržovat organismus uměle, když už chce odejít10,05 %0,05 %  
s čistým svědomím a klidnou myslí10,05 %0,05 %  
optimální by bylo, aby umírání splňovalo téměř všechny uvedené možnosti10,05 %0,05 %  
s duchovním doprovázením10,05 %0,05 %  
Stáří a mezi nejbližší rodinou hlavně doma10,05 %0,05 %  
sebevraždou10,05 %0,05 %  
dle okolností10,05 %0,05 %  
Nemám ještě ustálený názor na eutanazii, na jedné straně jsem pro, na druhé se obávám možnosti zneužití.10,05 %0,05 %  
v láskyplném prostředí10,05 %0,05 %  
Tak, jak si každý přeje/ chce.10,05 %0,05 %  
Po plodném, dobrém a plném životě, smířena s Bohem i lidmi10,05 %0,05 %  
každý podle své volby - místo, čas i způsob10,05 %0,05 %  
Odejít do divočiny nebo si střelit zlatou dávku něčeho.10,05 %0,05 %  
umirani je rovnocenna etapa zivota jako ostatni,tak ji prozit jako ostatni,v lasce,vire,nadeji,svobode10,05 %0,05 %  
v blízkosti blízlých, v určitých případech sám - pokud je to možné, tyk rychle10,05 %0,05 %  
Je to velice těžká otázka a odpověd se bude lišit a záviset na zdravotním ( fyzickém a psychickém ) stavu člověka.10,05 %0,05 %  
někde v přírodě a aby mě našli až po 3 dnech10,05 %0,05 %  
Přijmout smrt a postavit se jí čelem10,05 %0,05 %  
Doma v Prostředí, které ZNAM10,05 %0,05 %  
Bez bolesti a strádání, v klidu10,05 %0,05 %  
V blízkosti svých blízkých10,05 %0,05 %  
Ve spánku10,05 %0,05 %  
důstojný odchod ze života za odporné péče a přítomnosti nejbližších10,05 %0,05 %  
nemocnice-odborný dohled, doma-blízkost rodiny10,05 %0,05 %  
mít vyřešený vztah s Bohem10,05 %0,05 %  
zaopatření svátostmi10,05 %0,05 %  
V souladu s životními ideály a vnitřními hodnotami, prostředím- okázalost úmrtí úměrná idejím umírajícího10,05 %0,05 %  
záleží na rozhodnutí každého člověka a jeho zdravotním stavu s možnostech výběrua jeho rozhodnutí10,05 %0,05 %  
Dle Práv umírajících10,05 %0,05 %  
odmítám přemýšlet nad takovýmito věcmi10,05 %0,05 %  
s pocitem, že jsem za život něco dokázal10,05 %0,05 %  
Za důstojné umírání považuji takové, kdy mohu zemřít připravený - smířený s Bohem i lidmi, pokud je to možné doma v kruhu svých blízkých, nakolik je to možné tak zvláště bez psychické bolesti a pokud možno s co nejmenšími fyzickými bolestmi.10,05 %0,05 %  
kulka do hlavy od vyššího důstojníka10,05 %0,05 %  
důstojné umírání v blízkosti rodiny, bez bolesti10,05 %0,05 %  
jakkoliv přirozeně: tj. lékařsky nezpůsobovat ani prodloužení umírání (na přístrojích), ani jeho zkrácení (eutanasie)10,05 %0,05 %  
důstojně,neprolezlý rakem,artrozou,odvápněním ,mrtvicí,vyaokým tlakem a choresterolem,cukrovkou,prostě svinctvem, které dnešní zdravot. obklopené přístroji nedokáže vyléčit, lidé umírají zbytečně10,05 %0,05 %  
dustojne, žádné umele prodlužování10,05 %0,05 %  
Během dělání něčeho co mám rád. 10,05 %0,05 %  
Mít vyřešeno spasení :-)10,05 %0,05 %  
smířený, po přijetí svátosti pomazání nemocných10,05 %0,05 %  
Nevím, co si mám pod pojmem důstojmé umírání představit. Podle mě nic takového neexistuje.10,05 %0,05 %  
asistence příbuzných záleží i na nich, spíš v přítomnosti, o kom dotyčný ví, že mu na něm záleží v dobrém i zlém10,05 %0,05 %  

Graf

Dnešní význam slova eutanazie, tedy tzv. asistovaná sebevražda - usmrcení nevyléčitelně nemocného pacienta na jeho přání, je předmětem veřejné diskuse a z tohoto důvodu mě zajímá Váš názor na její případnou legalizaci.

5. 5. Souhlasíte, aby byla v ČR legalizovaná eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Spíše anootázka č. 6, Neotázka č. 6, Spíše neotázka č. 6, Nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano85739,1 %39,13 %  
Ano69031,48 %31,51 %  
Ne30914,1 %14,11 %  
Spíše ne2049,31 %9,32 %  
Nevím1315,98 %5,98 %  
Spíše ano10,05 %0,05 %  

Graf

Dále se v dotazníku budete setkávat se souslovím nevyléčitelně nemocný, tedy se stádiem nemoci, kdy se již nelze uzdravit a zdravotní stav se většinou zhorušuje i s náležitými doprovodnými projevy jako jsou např. bolesti a jiné fyzické i psychické strádání.
Výrazem blízký člověk je myšlena osoba, která je Vám citově a vztahově velmi blízká.

6. 6. Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům, zda s nimi souhlasíte, či nikoliv:

Označte možnost (ano/ne), ke které se v rámci každého výroku nejvíce přikláníte.

- Pokud jste v předchozí otázce, týkající se legalizace eutanazie, vyjádřili SOUHLAS, SPÍŠE SOUHLAS, nebo NEVÍM, označte prosím v posledních třech výrocích odpověď NE, (tyto 3 výroky se Vás netýkají).
 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. 7. Mělo by se o tématech souvisejících s koncem života a umíráním veřejně hovořit už např. s dětmi, nebo studenty na školách, v médiích apod.?

Označte jeden výrok, který nejvíce odpovídá Vašemu názoru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně by se mělo o těchto tématech takto veřejně hovořit105348,06 %48,08 %  
Ano, ale opatrně na způsoby veřejné rozpravy a také na to s kým a kdy93042,45 %42,47 %  
Raději jen na odborné úrovni, nebo v rodině1446,57 %6,58 %  
Tato témata nejsou příliš vhodná pro veřejnou rozpravu i kvůli dětem642,92 %2,92 %  

Graf

Nyní se následující otázky více zaměřují na Vaší zkušenost a osobní postoj k tématu.
Uvědomuji si proto, že mohou být vnímány citlivě. Pro výzkum jsou však velmi důležité a získaná data díky nim nabudou na významu.

Podle údajů ÚZIS (Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR) byl vlastní domov místem úmrtí obyvatel ČR v r. 2011 celkem v 20,6 % případů. Následkem očekávané smrti např. nevyléčitelně nemocného jen asi v rozsahu do 10 % všech úmrtí.

8. 8. Jaké níže uvedené prostředí, kde lidé (dle statistiky ÚZIS) nejčastěji umírají, by pro Vás bylo nejpřijatelnější pro poslední dny Vašeho života?

Vyberte prosím pouze jednu nejpřijatelnější možnost z nabídky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma160573,25 %73,29 %  
Nemocnice2029,22 %9,22 %  
V sociálním zařízení1215,52 %5,53 %  
Léčebna dlouhodobě nemocných LDN562,56 %2,56 %  
hospic321,46 %1,46 %  
Při převozu281,28 %1,28 %  
Na ulici či veřejném místě120,55 %0,55 %  
nevím100,46 %0,46 %  
záleží na okolnostech30,14 %0,14 %  
v Hospicu30,14 %0,14 %  
v přírodě20,09 %0,09 %  
snad doma,ale v případě bolestí asi bych volila hospic10,05 %0,05 %  
na neutrálním místě (např. v přírodě)10,05 %0,05 %  
Opravdu nevím10,05 %0,05 %  
Na místě nezáleží, podstatná je blízkost druhé osoby: manžel, případně děti, duchovní, přátelé.10,05 %0,05 %  
V lese nebo na louce při výhledu do krajiny.10,05 %0,05 %  
zřejmě hospic10,05 %0,05 %  
v blízkosti rodiny10,05 %0,05 %  
hospic (za účasti blízké rodiny)10,05 %0,05 %  
Já bych řekla, nemcnice, LDN a na ulici10,05 %0,05 %  
Nehraje roli.10,05 %0,05 %  
Záleželo by na okolnostech, druhu nemoci atd.10,05 %0,05 %  
záleží na okolnostech (úraz, náhlá smrt, dlouhodobá nemoc)10,05 %0,05 %  
Doma/nemocnice - záleželo by na mém zdr. stavu - nebýt nikomu naobtíž10,05 %0,05 %  
vždy záleží na rodině a vztahu k nemocnému a podle toho zvolit prostředí10,05 %0,05 %  
Doma nebo v hospicu10,05 %0,05 %  
Nejraději bych zemřel buď doma či v hospici. Oboje považuji za stejně přijatelné. Proto jsem neoznačil "jen" jednu odpověď.10,05 %0,05 %  
v nemocnici za možné přítomnosti nejbližších/rodiny/kamarádů10,05 %0,05 %  
podle toho co by bylo nejlepší10,05 %0,05 %  
tam, kde mi bylo dobře10,05 %0,05 %  
náhle na horách nebo podobně10,05 %0,05 %  
v zařízení, které je pro to důstojně uzpůsobeno, což v naší republice není10,05 %0,05 %  
je to různé, podle podmínek každého jednotlivce, např. já mám jedinou blízkou osobu mentálně nemocnou, v této chvíli 45-letou dceru. Tudíž je mi jedno, kde..10,05 %0,05 %  
nedokazi to zhodnotit10,05 %0,05 %  
nejpřijateknější by pro mě byla smrt ve spánku nebo rychlá mrtvice, pokud bych měla dlouze bolestivě trpět, volila bych eutanazii10,05 %0,05 %  
někde, kde bude lékařská "pomoc", rozhodně ne doma10,05 %0,05 %  
nemám tušení10,05 %0,05 %  
Nevím, nechám osudu / náhodě.10,05 %0,05 %  
nepovažuji za důležité místo, ale způsob a okolnosti smrti10,05 %0,05 %  
Nedokáži odpovědět, záleželo by na konkrétní situaci.10,05 %0,05 %  
v kosmu10,05 %0,05 %  
v místě, kde se poskytuje euthanasie10,05 %0,05 %  
tam, kde se v momentální situaci budu cítit dobře10,05 %0,05 %  
v případě nemoci a potřeby náročné péče hospic nebo podobné zařízení k tomu uzpůsobené, jak prostředky tak personálem10,05 %0,05 %  
Místo pro to určené10,05 %0,05 %  
u nevyléčitelné nemoci bych chtěla umřít v hospici, případně zdravotnické zařízení, při náhlém úmrtí doma.10,05 %0,05 %  
Není to otázka konkrétního zařízení, ale možnosti umírat tak, jak to odpovídá přání člověka.10,05 %0,05 %  
doma ale rychle10,05 %0,05 %  
individ. možnost výběru10,05 %0,05 %  
Vždy je nejlepší umřít přímo. Pro umírající postupně je bud Hospic nebo Nemocnice. Doma je to ubližování nevinným.10,05 %0,05 %  
sám v horách10,05 %0,05 %  
neprotahovat smrt (proč chcete protahovat umírání a hledat pro to umístění?)10,05 %0,05 %  
sama bych chtěla konec života strávit v hospicové péči 10,05 %0,05 %  
doma nebo v přírodě10,05 %0,05 %  
doma, ale pouze v případě, že nebudu trpět pokročilou demencí, v tom případě spíše ve specializovaném sociálním zařízení10,05 %0,05 %  
podle toho, v jakém stavu (na jakou nemoc) budu umírat10,05 %0,05 %  
Někde v přírodě, ale tak abych nebyl na obtíž rodině, zachranným složkám vlastně nikom jiném.10,05 %0,05 %  
Podle okolností, kde k tomu budou podmínky10,05 %0,05 %  
Idealne doma, ale v pripade nemoznosti zabezpecit prijatelne podminky i pro pecujici, odpovidajici pratelske prostredi, ne LDN, nemocnice atp.10,05 %0,05 %  
V přírodě v horách nebo v lese10,05 %0,05 %  
Neumím říct, kde ano, ale určitě ne v nemocnicničním, či sociálním zařízení a taktéž na nevhodném místě, kde by rozkládající se ostatky dlouho nikdo nenašel.10,05 %0,05 %  
na horské chatě v přírodě10,05 %0,05 %  
v blizkosti milujiciho cloveka10,05 %0,05 %  
kdekoli, kde budou mi blizci10,05 %0,05 %  
Doma za asistence odborné péče, a lidského "průvodce" na druhou stranu10,05 %0,05 %  
nejlépe doma, ale aby to nazatěžovalo rodinu, takže hospic by byl asi ideální10,05 %0,05 %  
doma, při vážnější nemoci v nemocnici nebo LDN10,05 %0,05 %  
na tuto otazku si sama neumim uprimne odpovedet10,05 %0,05 %  
Na Šumavě v lese. Poslouchat, jak šumí lesy, poprchává a já usínám ve spacáku. Naposled a nejkrásnějš.10,05 %0,05 %  
nevím, záleží na okolnostech10,05 %0,05 %  
usnout doma a neprobudit se10,05 %0,05 %  
záleží na okolnostech a zázemí přímých příbuzných, doma je to těžké pro rodinné přslušníky a ne všichni to zvládnou, pak je lepší volba léčebné zařízení10,05 %0,05 %  
záleží od příčiny smrti, kdyby šlo o nevyléčitelnou nemoc, pak spíš LDN než domov nebo nemocnice10,05 %0,05 %  
je mi líto, ale neumím odpovědět, ale rád bych, aby mi bylo "příjemně" z okolí a prostředí...10,05 %0,05 %  
v přírodě viz. výše. Možnost vlastní odpovědi koliduje se zadáním otázky (dle statistiky...)10,05 %0,05 %  
u moře na pláži v teple10,05 %0,05 %  
ve spánku - takže kdekoli10,05 %0,05 %  
abych o tom ani nevěděla10,05 %0,05 %  
nevím, až to přijde...10,05 %0,05 %  
specializovaný hospic s paliativní péčí10,05 %0,05 %  
doma, pokud by to nebylo možné pak hospicové zařízení10,05 %0,05 %  
tam, kde člověk umřít chce, nezávisle na náhledu okolí10,05 %0,05 %  
Na tuhle otázku nemohu odpovědět, protože neznám svoji budoucnost a nelze přesně vypočítat dobu setrvání na tomto světě. Navíc nejsem oprávněn řešit kdy a kde mám umřít... Nevím, kde se budu nacházet a jaká bude zrovna situace, až příjde můj čas.10,05 %0,05 %  
tam, kde se člověk necítí sám a je mu poskytnuta potřebná odborná péče10,05 %0,05 %  
kdekoli a rychle10,05 %0,05 %  
nevím, podle situace a stavu onemocnění či případného úrazu10,05 %0,05 %  
hospic s dobrovolnou přítomností rodiny10,05 %0,05 %  
s blízkou osobou kdekoliv10,05 %0,05 %  
Záleželo by na zdravotním stavu. Pokud by mi to zdravotní stav umožnil, tak doma. V opačném případě pod dohledem odborníků. 10,05 %0,05 %  
V nějakém známém prostředí, kde budou lidi, které znám. Může to být doma, ale v mém případě klidně i nemocnice.10,05 %0,05 %  
nejlepe je člověku doma, ale samozřejmě pokud je to možné, sama jsem toto prožila s rodinným příbuzným.10,05 %0,05 %  
nehoda-okamžitě10,05 %0,05 %  
kdekoli - podle aktuální situace10,05 %0,05 %  
to záleží na aktuálním stavu 10,05 %0,05 %  
Na dovolené s rodinou, s přáteli, nejlépe místo, kde jsem se narodila10,05 %0,05 %  
opět záleží na možnostech jednotlivce, jaho rodinném zázemí, většinou mám zkušenost, že chtějí být lidičky co nejdéle doma u svých blízkých co nejdéole a když už to není možné, tak v sociálním zařízení pro toto určeném10,05 %0,05 %  
nechci odpovědět10,05 %0,05 %  
doma za přítomnosti pracovníka v paliativní péči10,05 %0,05 %  
záleželo by na tom, jak by mé umírání snášela rodina, možná bych radši doma nebyla, kdybych viděla, jak trpí10,05 %0,05 %  
většinou si už nemůžeme vybírat10,05 %0,05 %  
doma nebo na dovolené10,05 %0,05 %  
umírající si většinou nemůže vybírat10,05 %0,05 %  
na místě které mám nejraději10,05 %0,05 %  
tam kde to mám ráda...na louce u koní10,05 %0,05 %  
odmítám odpovídat10,05 %0,05 %  
Pokud se o mě budou blízcí ochotni starat, pak doma. V opačném případě nemocnice.10,05 %0,05 %  
někde v přírodě10,05 %0,05 %  
v kruhu svých blízkých doma, či v hospici10,05 %0,05 %  
když budu spokojen se životem10,05 %0,05 %  
chci umřít v bordelu obklopen milonem laciných štětek10,05 %0,05 %  
individualni, dle zdravotniho stavu pacienta, ne vzdy zdravotni stav umoznuje byt v domacich podminkach10,05 %0,05 %  
v jedoucím autě10,05 %0,05 %  
Velmi složité. Kdyby maminka zemřela doma, měla bych pocit, že ji stále vidím tam ležet. Zemřela, když zkolabovala mé sestře pod rukama cestou k autu. Asi v nemocnici s blízkými.10,05 %0,05 %  
Rozhodně hospïc, moje zkušenost s tímto zařízením je víc než výborná co se týká péče a lidského přístupu10,05 %0,05 %  
Kdekoli kde mi poskytnou komfort a nebudu na obtíž10,05 %0,05 %  
DOMA NEBO JINDE V BLÍZKOSTI RODINY POD LÉKAŘSJÝM DOHLEDEM10,05 %0,05 %  
v hospodě, nebo ve veřejném domě10,05 %0,05 %  
na palubě výletní lodi10,05 %0,05 %  
Závisí nejvíce na typu onemocnění10,05 %0,05 %  
kdekoliv, hlavne abych u toho nebyla sama10,05 %0,05 %  
doma, případně v hospici10,05 %0,05 %  
Vůbec nevím,je my 51 a touto otázkou jste mě zaskočily.10,05 %0,05 %  
V přírodě.10,05 %0,05 %  
Pod vlivem halucinogení psychotropní látky (LSD)10,05 %0,05 %  
v zařízení hospicového typu s možností přítomnosti nejbližších10,05 %0,05 %  
Nevím a nechci nad tím přemýšlet. Raději v nemocnici po nějaké nehodě, než se dlouhodobě trápit ať už doma, nebo v nemocnici např s nevyléčitelnou rakovinou. 10,05 %0,05 %  
Doma, s péčí blízkých a případně s odbornou péčí10,05 %0,05 %  
tam, kde to mám ráda10,05 %0,05 %  

Graf

9. 9. Jaké níže uvedené prostředí, kde lidé (dle statistiky ÚZIS) nejčastěji umírají, by pro Vás bylo NEJMÉNĚ přijatelné pro poslední dny Vašeho života?

Vyberte prosím opět pouze jednu nejméně přijatelnou možnost z nabídky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na ulici či veřejném místě119654,59 %54,61 %  
Léčebna dlouhodobě nemocných LDN61027,84 %27,85 %  
Nemocnice1064,84 %4,84 %  
V sociálním zařízení924,2 %4,2 %  
Při převozu763,47 %3,47 %  
Doma723,29 %3,29 %  
nevím 30,14 %0,14 %  
hospic20,09 %0,09 %  
Kde smrt přijde si člověk nevybere, důležíté je být připraven na ni kdykoliv, pokud by to bylo očekávané,při dlouhodobé nevyléčitelné nemoci, tak asi převoz či veřejné místo10,05 %0,05 %  
LDN, ulice, nemocnice10,05 %0,05 %  
Příliš hloupá otázka, abych na ni odpověděl...10,05 %0,05 %  
viz předchozí odpověď10,05 %0,05 %  
na ulici či veřejném místě, ale ani ne doma / nemusí být pro rodinu vždy snesitelné být v přítomnosti svého člena, který umírá a není mu pomoci10,05 %0,05 %  
tam kde bych trpěl10,05 %0,05 %  
nedokážu odpovědět, neb vnímám důležitější spíše postoj mysli10,05 %0,05 %  
Nevím, nechám na osudu / náhodě.10,05 %0,05 %  
v zařízení mezi ostatními, na smrt nemocnými pacienty a sama10,05 %0,05 %  
v divadle10,05 %0,05 %  
všechny možnosti mimo "doma", domov je nejpřirozenější prostředí pro člověka, pokud to samozřejmě okolnosti dovolí, nikdo asi nechce umřít osamocen10,05 %0,05 %  
nedefinováno10,05 %0,05 %  
Doma ale rychle10,05 %0,05 %  
Ztracen v pustině, horách, jeskyních ap.10,05 %0,05 %  
V jakémkoliv sterilním rádobyprofesionálním prostředí, kde by mým blízkým bylo bráněno být stále se mnou.10,05 %0,05 %  
idealne doma, ale v pripade nemoznosti neco ve stylu pro alternativni porody porodni domy, tak...vnimam v podobnem smyslu pro umirani hospice..10,05 %0,05 %  
jinde než doma10,05 %0,05 %  
nevím, asi na ulici10,05 %0,05 %  
nevím, záleží na okolnostech10,05 %0,05 %  
to se nedá definovat,dlohodobá nemoc je něco jiného než třeba nečekaná tragická nehoda....10,05 %0,05 %  
specializované pracoviště - hospic ( u nás např. v Prachaticích)10,05 %0,05 %  
bez blízkých sám 10,05 %0,05 %  
Nemohu posoudit, kde budu, až příjde můj čas...10,05 %0,05 %  
domnívám se, že není příliš důležité místo, ale lidé, kteří mi takové dny ulehčí svým citlivým přístupem10,05 %0,05 %  
záleží na situaci10,05 %0,05 %  
Moji klienti moc nechtěli do léčeben LDN, jen v případě krátkodobého pobytu a pak se moc těšili na návrat domů, potom se jim tam už nechtělo, jen pár osamocených klietů , kteří byli samy a nikoho neměli a byli společenský tak těm to nevadiloa 10,05 %0,05 %  
tam kde bych byla sama10,05 %0,05 %  
odmítám odpovídat10,05 %0,05 %  
nechci umřít v práci, pak bych se vrátil jako vrána a všechny musel zabít bo je na to předpis10,05 %0,05 %  
Nemocnice s blízkými10,05 %0,05 %  
snad přijmu kterékoli místo10,05 %0,05 %  
všechny kromě doma10,05 %0,05 %  
Nevím.10,05 %0,05 %  
tam, kde budu mít pocit, že mě rodina odložila, aby se o mě nemusela starat.10,05 %0,05 %  

Graf

10. 10. Byli byste ochotní o své nevyléčitelně nemocné, umírající blízké, pečovat v domácím prostředí až do konce jejich života?

Označte prosím možnost, ke které se nejvíce přikláníte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano110750,52 %50,55 %  
Rozhodně ano79236,15 %36,16 %  
Spíše ne25211,5 %11,51 %  
Rozhodně ne401,83 %1,83 %  

Graf

11. 11. Označte prosím jeden výrok, který nejvíce vystihuje důvod Vaší předchozí odpovědi, nebo využijte možnosti vlastního výroku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Považuji to za morální princip a povinnost vůči blízkému člověku131660,06 %60,09 %  
Věřím, že mu bude zajištěna dobrá péče v domácím prostředí37317,02 %17,03 %  
Takovou péči bych blízkému člověku doma nesposkytl(a)1165,29 %5,3 %  
Věřím, že mu bude zajištěna dobrá odborná péče v soc. nebo zdrav. zařízení1074,88 %4,89 %  
nevím30,14 %0,14 %  
nezvládla bych to30,14 %0,14 %  
Strach, že bych to nezvládla10,05 %0,05 %  
Jde mi o to, že by jistě rád umíral v dom. prostředí s rodinou10,05 %0,05 %  
morálně cítím, že bych to tak chtěl, ale záleží na momentální rodinné situaci10,05 %0,05 %  
ráda bych, ale nemohla bych péči poskytvat měsíce- malý byt, malé děti a výpadek příjmu10,05 %0,05 %  
Jó doma, to je dnes pouhý sen.10,05 %0,05 %  
Nemyslím si, že bych byla schopna vydržet psychickou i fyzickou náročnost, kterou taková péče vyžaduje.10,05 %0,05 %  
Z čisté lásky k mým nejbližším10,05 %0,05 %  
Záleželo by na tom jestli by mněl vlké bolesti a já mu umněla podat utišujíci lék či mít k ruce školený personál ,ktrý by mi v případě potřeby kontroloval10,05 %0,05 %  
neměla bych psychickou sílu10,05 %0,05 %  
už jsme v rodině zvládli dlouhodobou paliativní péči o oba rodiče, je to nenahraditelné pro ně i pro nás!!!10,05 %0,05 %  
vlastní zkušenost-o tatínka jsem se postarala doma, protože neumím představit,že bych ho nechala zemřít v nemocnici mezi cizími. Bylo to náročné,ale udělala bych to zase.Když odcházel,držela jsem ho za ruku.....10,05 %0,05 %  
nebyla bych schopna se o osobu postarat10,05 %0,05 %  
Takovou péči mohu zajistit v případě hmotného zajištění a zdravotní dispozici10,05 %0,05 %  
pokud by to nebylo příliš náročné a bylo to v mých dovednostech, byl by doma, pokud ne, samozřejmě bych zvolila příslušné zařízení10,05 %0,05 %  
už jsem se starala o svého taťku a dědu, chtěli být doma a bylo to příjemné oběma stranám. Péči dostali i na odborné úrovni, protože jsem zdravotní sestra. S lékaři jsem byla v kontaktu vždy, když bylo třeba...pečovatel. službu,ani jiné jsem nevyužívala10,05 %0,05 %  
pečuji o dospělého těžce postiženého syna10,05 %0,05 %  
Moc ráda bych se postarala o svou např. maminku, kdyby umírala, záleží ovšem na tom, jak těžce by byla nemocná, jak by se s tím, že by žila s námi, moje rodina, také jakou péči vyžaduje - mohla bych třeba chodit do práce stejně jako do teď? 10,05 %0,05 %  
neni vždy možné dostatečnou kvalitu péče, např. možnost tišení bolesti apod. 10,05 %0,05 %  
pracuji v sociální sféře, a vím jak to v zařízeních funguje, terénní služby umožňují si příbuzného doma ponechat, otázkou je, zda to bude umožnovat má 2+110,05 %0,05 %  
pokud se dá péče zvládnout doma, tak ano, ale ne vždy to je možné z důvodů bolestí trpícího.10,05 %0,05 %  
budu se co nejvíce snažit zajistit péči doma, ale pokud to nebude možné a můj blízký by měl velké bolesti, tak myslím, že zdravonické nebo sociální zařízení se 24hodinovým dohledem je rozumnější řešení10,05 %0,05 %  
snažila bych se péči poskytnout, ale záleželo by zda bych byla schopná ( finančně, časově) se o blízkého adekvátně postarat10,05 %0,05 %  
přišla bych o zaměstnání a v 50 letech bych jiné nenašla10,05 %0,05 %  
finančně bych nezaopatřrila zbytek rodiny10,05 %0,05 %  
Jsem sama nemocná10,05 %0,05 %  
Protože miluji svoji rodinu a udělala bych všechno, aby se cítili milovaní a neodstrčení. A věřím, že vše se dá skloubit, můj kvalitní život i péče o blízkého, např. výpomocí pečovatelky10,05 %0,05 %  
Nemám prostory a nevím, jestli bych to hlavně zvládla psychicky10,05 %0,05 %  
Stotožňuji se s prvním výrokem, jen musím dodat, že k tomu musí být prostředky. Když musí pečující člověk chodit do práce, protože to je z existencionálního hlediska nezbytné, tak pak musí bohužel sáhnout po soci. zařízení.10,05 %0,05 %  
Péči o nevyléčitelně nemocného doma jsem několikrát zažila a byla to obrovská zátěž pro celou rodinu, nemocnému jsme nedoázali ulevit od bolestí, ani mu poskytnout potrebny klid.10,05 %0,05 %  
Nejspíše bych to neuměl.10,05 %0,05 %  
bylo by to ideální, ale z čeho mají tito pečující žít? stát nedotuje dostatečně10,05 %0,05 %  
Nejde asi o morální povinnost, ale spíš o snahu postarat se o svého blízkého, aby se to pro něho bylo co "nejlepší". Chtěla bych to umět dokázat, ale nevím zda bych byla schopná10,05 %0,05 %  
ideální je domácí péče s pomocí zdravotního pracovníka10,05 %0,05 %  
pokud mi to bude umožněno v zaměstnání10,05 %0,05 %  
starala jsem se o otce dva a půl roku10,05 %0,05 %  
Záleží na diagnoze a mých možnostech při poskytnutí té nejlepší péče10,05 %0,05 %  
nejsem si jist, zda bych byl schopen poskytnout náležitou péči (odborně, časově, případně finančně), praktický konec osobního a/nebo pracovního života10,05 %0,05 %  
Pokud bych mohla doma poskytnout vhodnou péči a člen rodiny by si to přál, ráda to udělám10,05 %0,05 %  
Ne každý může hospic vnímat jako to nejlepší. V případě, že by to zdravotní stav dovolil, ponechal bych si blízkého doma. Dá se využít péče mobilních hospiců.10,05 %0,05 %  
asi bych takovou péči psychicky ani fyzicky nezvládla - umírajícího blízkého člověka bych určitě v posledních okamžicích měla ráda doma, ale se zajištěnou odbornou/profesionální péčí10,05 %0,05 %  
Obávám se, že bych na to nestačil10,05 %0,05 %  
Udělali by pro mne to samé10,05 %0,05 %  
oobne bych nechtela z financnich duvodu,a taky,ze by me to vice trapilo10,05 %0,05 %  
Považuji to především az přirozené, ale i za morální princip a povinnost vůči blízkému člověku10,05 %0,05 %  
lip je být doma s vlastnímy lidmy10,05 %0,05 %  
psychicky ani fyzicky bych to nedokázala10,05 %0,05 %  
mam obavu, ze mi fyzicke sily na to nestaci10,05 %0,05 %  
mám diagnostikovanou úzkostnou poruchou (thanatofobií), ikdyž jsem v léčbě pokročila, momentálně si nedovedu představit, že bych o takovou osobu pečovala10,05 %0,05 %  
Už jsem to zažila 10,05 %0,05 %  
Pokud bych měla možnosti a nepřišla o práci tak bych se o to alespoň pokusila, protože by to bylo to poslední co bych pro své blízké mohla udělat.10,05 %0,05 %  
Momentalne k tomu nemam podminky10,05 %0,05 %  
kdyby to bylo přání umírajícího10,05 %0,05 %  
vlástní zkušenost,starat se o blízkého doma až dokonce10,05 %0,05 %  
starala bych se o blízkého, ale kdo bude živit mě? radši budu chodit do práce a normálně fungovat a zajistit domácí ošetřovatelku10,05 %0,05 %  
psychicky Vás to zruinuje10,05 %0,05 %  
morální je péče doma, ale je zapotřebí velká pomoc, která zatím chybí. Aby pečující nezůstal doživotně bez adekvátních příjmů, aby byla dostupná paliativní pomoc - léky tlumící bolest, speciální pomůcky, atd.10,05 %0,05 %  
s profesionalni pecovatelkou/pecovatelem10,05 %0,05 %  
jsem zdravotní sestra a myslím si že bych to doma zvládla10,05 %0,05 %  
na tuto otázku nelze jednoznačně odpověď, souvisí s tím mnoho faktorů: podávání léků, prostředí, (malé děti, monoho lidí v malém bytě, pracovní vytížení, tělesná konstituce, psychycká odolnost....)10,05 %0,05 %  
psychicky i fyzicky bych to nezvládla10,05 %0,05 %  
Nejsem si jistá, zda bych to zvládla...i psychicky10,05 %0,05 %  
nezvládla bych to psychicky10,05 %0,05 %  
vím že za pomoci dobře fungující mobilní hospicové péče, bude zajištěna odborná péče, a v domácím prostředí se člověk cítí lépe10,05 %0,05 %  
nemůžu stále vidět umírajícího.10,05 %0,05 %  
uý jsem tak pečovala o umírající babičku a matku10,05 %0,05 %  
Už jsem si to zažila, moje maminka v podstatě umírala 7 let. Alzheimr a mrtvičky. Bylo to náročné a šílené. Nakonec umřela v nemocnici. Morální princip a povinnost a hlavně svědomí... to je opravdu správná věc. Jenže ne každý to psychicky unese..10,05 %0,05 %  
věta z manželského slibu - v dobrém i ve zlém.10,05 %0,05 %  
pokud by to bylo i jeho přání a rozhodnutí, považuji to za projev úcty a lásky, kterou si zaslouží každý10,05 %0,05 %  
Pokud by měla být nemoc hodně špatná a nemohl bych pomoct, tak asi soc./zdrav. zařízení. Jinak bych se jako blízký vynasnažil, abych pomohl svému blízkému.10,05 %0,05 %  
V domácím prostředí s částečným využitím odborného personálu10,05 %0,05 %  
... z již nabyté zkušenosti vím, že by o tom rozhodovalo mnoho faktorů...odbornost, vybavenost a také např. fyzická zdatnost pečujícího... !! 10,05 %0,05 %  
je to moralni povinnost,ale mam strach jak bych to psychicky z vladala10,05 %0,05 %  
být přítomna v hospicu s umírajícím10,05 %0,05 %  
povazuji to za morální princip a povinnost vůči blízkému a verim,ze mu bide zajistena dobra pece v dom.prostredi10,05 %0,05 %  
Protože je miluju.10,05 %0,05 %  
nemám schopnosti ani dostatek energie, abych to sama zvladla, nejlepsi by byla nejaka kombinace odborne pece s domaci10,05 %0,05 %  
Pokud bych byla schopna zajistit odpovídající péči, umožnilo by to mně a mému blízkému strávit co nejvíce času společně.10,05 %0,05 %  
Chtěl bych svého blízkého aby umíral doma, ale za dohledu a dojezdu (i placeného) odborníka (lékaře, ošetřovatelky)10,05 %0,05 %  
ano ale musím byt zaplacen 10,05 %0,05 %  
Myslím, že by na to nebyly jak finanční, tak ani časové prostředky.10,05 %0,05 %  
Vím, že péče o tak nemocného čl. by byla náročná, ale státní instituty k tomu určené si niterak nezískaly mou důvěru (do této doby)10,05 %0,05 %  
z lásky k člověku a z úcty k němu10,05 %0,05 %  
pečovala jsem doma o svého manžeka až do jeho smrti a předtím posyktovala v domácí péči umírajícím ,doma bylo více radosti,méně bolesti10,05 %0,05 %  
Už to dělám, s maminkou se staráme o babičku v konečeném stadiu Alzheimerovy choroby už 7 let. Jinak moralni povinnost a špatná zkušenost se soc. zařízením10,05 %0,05 %  
péče dle zkušeností není ve skutečnosti tak pečlivá10,05 %0,05 %  
Považuji to za správné, ale nejsem si jista, zda bych mohla zajistit takovou až takovou péči, jakou by potřeboval, aby nestrádal.10,05 %0,05 %  
záleží na situaci, pokud doma blízkému člověku mohu pomoct od bolestí, tak ano - pokud ne, tak je zdravotní zařízení lepší volba10,05 %0,05 %  
nejsem si jista vlastními možnostmi - fyzickými i psychickými, aby to bylo důstojné pro oba10,05 %0,05 %  
snažila bych se poskytnout tu nejlepší péči, ale i s odbornou pomocí, aby něco nezanedbala10,05 %0,05 %  
Snažila bych se péči poskytnout, ale vím, že je to někdy tak složité a náročné, že hospicová možnost je pozitivnější jak pro umírajícího, tak ošetřujícího.10,05 %0,05 %  
Je to psychicky i fyzicky velmi náročné. pouze o vlastní dítě bych pečovala10,05 %0,05 %  
pro něho to bude příjemnější10,05 %0,05 %  
ráda bych, ale obávám se, že bych to nezvládla fyzcky a finančně10,05 %0,05 %  
Myslím si, že láska k blízkému člověku, umožní lehčí odchod na "jiný " svět.Držet za ruku a být s ním je to jediné, poslední a důležité , co mu v té chvíli ještě můžete dát.10,05 %0,05 %  
Chtěla bych to poskytnout blízkému člověku. Pokud bych to neposkytla, tak hlavně např. z finančních důvodů (musím chodit do práce a nějak se živit). Asi bych nemohla mít blízkého člověka v nepřetržité péči sama, potřebovala bych se s někým střídat.10,05 %0,05 %  
Ráda bych takovou péči svému blízkému poskytla, ale nechtěla bych, aby to ovlivňovalo ostatní blízké (například v budoucnu děti apd.)10,05 %0,05 %  
asi bych to nezvládl psychicky ani fyzicky10,05 %0,05 %  
Již mě tři příbuzný dlouhobě nemocný doma umíralii10,05 %0,05 %  
považuji za samozřejmost a projev lidskosti se postarat své blízké, ne za povinnost.10,05 %0,05 %  
z vlastní zkušenosti - péče o babičku v poslední fázi rakoviny, nesvěřili bychom ji do nemocničního nebo jiného zařízení, doma jsme ji měli neustále pod kontrolou a mohli se ji snažit motivovat k pozitivnějšímu myšlení10,05 %0,05 %  
je to samozřejmost pokud si to umírající takto přeje10,05 %0,05 %  
Myslím, že pro nemocného, umírajícího člověka je lepší, když je doma, mezi blízkými. Problém je ovšem v tom,že ten, kdo by nepřetržitě staral o svého otce, matku, by musel odejít ze zaměstnání, aby mohl věnovat veškerou péči nemocnému. 10,05 %0,05 %  
nemám na to psychicky10,05 %0,05 %  
problémem je vůbec v dnešním spol.systému mít nějaký domov, kde by člověk mohl žít se svými blízkými (hypotéka vám nedovolí ani na chvíli odejít (přerušit) ze zaměstnání pečovat o blízkého člověka)10,05 %0,05 %  
protože toho člověka miluji a chci aby byl poslední dny s těmi, které miluje i on10,05 %0,05 %  
osobní zkušenost10,05 %0,05 %  
nejsem si jistá předchozí odpovědí takže nevím důvod10,05 %0,05 %  
Před rokem a půl jsem se doma starala o umírajícího manžela a považuji to jednak za službu pro něho, jednak za velkou zkušenost pro celou rodinu. Neudělala bych to jinak.10,05 %0,05 %  
Věřím, že mu bude zajištěna dobrá péče v domácím prostředí, s výjimkou s pokročilé demence u Alzheimerovy choroby10,05 %0,05 %  
Pečoval jsem s rodinou o dlouhodobě nemocnou v domácím prostředí. Až posledních 14 dní jsme museli zajistit nemocniční péči v souvislosti s mozkovou mrtvicí. 10,05 %0,05 %  
Považuji to za správné všude tam, kde je možné to zvládnout, navíc je darem smět takto doprovodit blízkého člověka. Láska a vztahy jsou důležitější než technická a odborná stránka péče, i když je samozřejmě třeba dbát o obojí.10,05 %0,05 %  
určitě ano, ale je k tomu potřeba přiměřená podpora10,05 %0,05 %  
V případě zájmu blízkého člověka bych se snažila zajistit dobrou péči10,05 %0,05 %  
Je to blízká osoba a má být na sklonku života s tím koho má rád a díky tomu se bude cítit mnohem lépe10,05 %0,05 %  
Nechtěl bych vidět jak trpí.10,05 %0,05 %  
Momentálně to tak cítím, i z morálního hlediska, ale jako povinnost určitě ne. Spíš ze své vlastní vůle.10,05 %0,05 %  
nedokázala bych to10,05 %0,05 %  
Neměla bych bohužel čas a nemohla bych se denně dívat na to, jak mi milovaná osoba umírá před očima.10,05 %0,05 %  
Nejde konstatovat pokud to nezažiji.10,05 %0,05 %  
chtěla bych mu být nablízku, aby neumíral opuštěný10,05 %0,05 %  
Mělo to až destruující vliv na mojí psychiku, nakonec by jsme byli nevyléčitelní oba.10,05 %0,05 %  
nemám na to dostatek fyzických a psychických sil10,05 %0,05 %  
o takové lidi pečuji,je to moje práce....10,05 %0,05 %  
podle svých sil poskytnout péči doma, zvládnu-li to.10,05 %0,05 %  
Tyto otázky souvisejí s mým zdravotním stavem10,05 %0,05 %  
mám strach10,05 %0,05 %  
Nemůžu se dívat na stáří a smrt. 10,05 %0,05 %  
sama trpím nevyéčitelnou nemocí (roztroušená skleroza) a nevím, jak se to u mne vyvine, nevím proto, zda bych byla s to se o svého blízkého postarat.10,05 %0,05 %  
nejsem si jist, zda bych byl takové péče schopen10,05 %0,05 %  
sama bych chtela mit kolem sebe v te chvili ty, ktere miluji a kteri me miluji. A dale je to i moralni princip, moje povinnost vuci blizkemu, pece doma mu muze byt zajistena na odpovidajici urovni (s pomoci hospicu)10,05 %0,05 %  
Moje vlastní zkušenost s tatínkem. 10,05 %0,05 %  
Ráda bych to udělala, v realitě si však nejsem jista, zda to bude možné.10,05 %0,05 %  
Občas se pracovně v sociálních zařízeních pracovně pohybuji (jiný obor) a je mi dané prostředí krajně nesympatické.10,05 %0,05 %  
dobrá péče doma a sama bych to také tak chtěla10,05 %0,05 %  
Těžce nemocnému člověku už ani kolikrát nejde doma zajistit lékařsou péči. Třeba samotná žena (55kg) by se sama nemohla start o dvě děti, domácnost, dům, chlapa a ktomu třeba mít svého otce nemohoucího doma se 120kg. To je nemožné.10,05 %0,05 %  
Doma bych se o něj starala, pokud bych měla možnost mít doma nějakého zdravotníka na výpomoc 10,05 %0,05 %  
trpím nekrofóbií, ale pro blízkého člověka bych ji dokázala dočasně potlačit a starat se o něj, jelikož je moje povinnost zpříjemnit mu zbytek života, když on zpříjemnil celý můj život10,05 %0,05 %  
péče je tak časově a fyzicky náročná, že není možno se člověku plně věnovat při pracovním zatížení10,05 %0,05 %  
Z vlastní zkušenosti vím, že velmi špatně snáším psychickou náročnost péče o umírajícího10,05 %0,05 %  
neměl bych na to žaludek10,05 %0,05 %  
povazuji to za normalní a prirozene10,05 %0,05 %  
S pomocí odborného personálu formou domácí hospicové péče to považuji za nejlepší pro umírajícího a také za to nejlepší, co mohu pro svého blízkého udělat.10,05 %0,05 %  
Asi bych to nezvládla psychicky.10,05 %0,05 %  
Protože to tak považuji za správné10,05 %0,05 %  
strach10,05 %0,05 %  
Spíše,dávám přednost odpovědi první,ale to jen proto,že jsem ZTP a mám co dělat se sebou abych neobtěžoval své bližní.10,05 %0,05 %  
dle svých zdravotních podnímek10,05 %0,05 %  
Nezvládla bych to psychicky.10,05 %0,05 %  
Věřím, že i umírající člověk je součástí rodiny bez ohledu na jeho zdravotní stav, pokud mu tento dovouje být doma10,05 %0,05 %  
Péče v domácnosti...je to sporné, pokud umírající člen rodiny celé dny a noce prokřičí v bolestech , pak NE...takový človíček má být v odborné péči.10,05 %0,05 %  
vlastní zkušenost10,05 %0,05 %  
Považuji to za přirozené, normální, správné. Je to součástí zdravých emočních vztahů v rodině.10,05 %0,05 %  
Pokud bude fyzicky, odborně i finančně možné pomáhat a starat se o nemocného doma, považovala bych to za svou morální povinnost.10,05 %0,05 %  
Už jsem to zažila a věřím, že bych to zvládla zas10,05 %0,05 %  
Ráda bych odpověděla v předchozí otázce "rozhodně ano", protože to považuji za morální princia a povinnost vůči blízkému člověku, ale pouze až se člověk do takové situace opravdu dostane tak vidí, jak neskutečně těžké rozhodnutí má před sebou.10,05 %0,05 %  
doma ano, ale z velké části se spoluprací s pečovateli a společníky, zdravotníky...10,05 %0,05 %  
Je to možnost, jak splnit přání blízkéh čolověka, udělal bych to ale pouze pokud by o to sám stál.10,05 %0,05 %  
Pro vlastní otřesné zkušenosti s duševně zchátralým člověkem10,05 %0,05 %  
Podle stavu rodinného příslušníka. Pokud nebude trpět nesnesitelnými bolestmi, zvládnu se postarat doma. Pokud bude potřeba min. zdr. sestra, souhlasím s poskytnutím péče v některém sociálním nebo zdravotním zařízení.10,05 %0,05 %  
Bylo to z lásky10,05 %0,05 %  
dosloužila jsem třem babičkám, a beru to za morální10,05 %0,05 %  
starala bych se doma, ale musela bych řešit rodinnou situaci, pokud by byli malé děti konec života bych asi řešila léčebným zařízením a docházela bych10,05 %0,05 %  
je to samozřejmost10,05 %0,05 %  
...asi je nejlepší odejít náhle, bez zátěže okolí, je-li to vůbec možné...10,05 %0,05 %  
V některých případech je potřebná odborná péče, kterou blízký člověk neumí/nemůže poskytnout.10,05 %0,05 %  
Považuji to za morální princip..., ale v praxi nevím, jak to bude proveditelné(skloubit práci a péči10,05 %0,05 %  
citim to tak. jen ja mohu blizkemu cloveku poskytnout nejen peci,ale i lasku. 10,05 %0,05 %  
smrt patří k životu amezi blízkými je nejlidštější10,05 %0,05 %  
jsem zdravotní sestra, proto by to z odborného hlediska nebyl problém, ale jsou tu i další otázky - ekonomická situace rodiny, vybavení... atd.10,05 %0,05 %  
jsem zdravotník, tak rozhodně doma, a dělat to tak z lásky ke svému bližnímu10,05 %0,05 %  
Řídil bych se přáním blízkého10,05 %0,05 %  
nedělá mi to problém, umím to10,05 %0,05 %  
záleželo by mi především na pocitech nemocného blízkého člověka, zda by to pro něj bylo takto důstojnější10,05 %0,05 %  
nelze pracovat v pracovní poměru a starat se o nemocného10,05 %0,05 %  
ráda bych se o rodiče postarala, ale kdybych musela opustit zaměstnání, jiné bych v mém věku - 51 let- nenašla. proto jezdím z\ otcem do léčebny10,05 %0,05 %  
Jsem v tom vychována, jako rodina jsme se takto starali už o tři příbuzné, beru to jako samozřejmost10,05 %0,05 %  
Staráme se takto o babičku, věřím, že je to pro ní nejlepší, i když už spoustu věcí nevnímá.10,05 %0,05 %  
Vím co to obnáší, byla jsem přítomna takové péči několikrát10,05 %0,05 %  
již se tak stalo10,05 %0,05 %  
nevěděla bych ja to skloubit s prací/studiem, abych se tomu člověku mohla věnovat naplno10,05 %0,05 %  
nevěřím si..10,05 %0,05 %  
stejně jako si já přeji umřít doma, dopřála bych to i blízkým, ale dnes nevím, jestli bych byla schopná se o blízkého postarat, mám práci, svojí rodinu, malý byt atd.10,05 %0,05 %  
Pokusila bych se pecovat doma o blizkehon nev.nemocneho cloveka, ale pouze za predpokladu, ze bude nadale pod lekarskym a pecovatelkym dohledem a bude mu tedy poskytnuta potrebna a zadouci dalsi lek. pece. 10,05 %0,05 %  
není to povinnost, ale snaha blízkému poskytnout snazší a pokud možno příjemnější odchod10,05 %0,05 %  
jelikož jsem se s touto situací ještě nesetkalla, nevim, jak bych na tom byla psychicky a zda bych byla dostatečně ,, silná"10,05 %0,05 %  
Pro svoji babičku jsem to udělat nemohla a to je něco, co už nechci opakovat.10,05 %0,05 %  
Považuji to za projev lásky a oddanosti10,05 %0,05 %  
záleží na druhu onemocnění a zda by bylo možné to doma zvládnout, sama jsem se setkala , že tomu tak nebylo a bylo potřebné zdravotnické zařízení10,05 %0,05 %  
Necítím se na to.10,05 %0,05 %  
Člověku je nejlépe doma, ale je potřeba dopomoci např. když by mohl zdravotník docházet k nemocnému alespoň ob den.10,05 %0,05 %  
Věřím, že to pro umírajícího je nejlepší, připadá mi to přirozené10,05 %0,05 %  
Myslím, že bych to nezvládla (psychicky)10,05 %0,05 %  
prostě chci s tím člověkem být když vím, že už tu dlopuho nebude se mnou10,05 %0,05 %  
pokud bych byla schopna zajistit potřebnou domácí péči např. s pomocí domácí hospicové péče, pak to považuji za nejlepší variantu ne pro povinnost, ale jako projev lásky k blízkému člověku10,05 %0,05 %  
V určité míře bych pomohl, ale pouze v rámci svých časových možností10,05 %0,05 %  
Opět se rozhodnu operativně podle žádosti bližního, ale rozhodující bude rovněž diagnóza. Rozhodně oslovím asi odborníka z oblasti medicíny.10,05 %0,05 %  
je důležité, aby nemocný umírající člověk měl kolem sebe milující lidi, např.rodinu, a byl v prostředí, kde se cítí nejlépe10,05 %0,05 %  
má nejistota pro rozhodné "ano" v předchozí otázce vychází z reality, kdy je takovou situaci nutno zvládat po psychické, fyzické i odborné stránce, čímž si nejsem úplně jistá10,05 %0,05 %  
jen do té míry, pokud bychto zvládala, již jsem si to zkusila a není to nic lehkého10,05 %0,05 %  
zatím jsem se do podobné situace nedostala a vím že pečovat o těžce nemocného člověka není jednoduchá záležitost, přesto bych blízkému člověku tímto způsobem chtěla pomoci10,05 %0,05 %  
asi bych 24hod.denní péči v terminálním stádiu nezvládla (psychicky, fyzicky).10,05 %0,05 %  
Nejsem schopna se starat o další osoby.10,05 %0,05 %  
Nejsem si jistá, že bych to zvládla10,05 %0,05 %  
Jsem bývalá zdravotní sestra a s rodinou mám tak hezké vztahy, že bych s ní chtěla být až do konce. Smrt k životu patří a znám zvyklosti jednotlivých členů včetně jejich víry atd. Samozřejmě bych využila pomoc pečovatelské služby a podobně.10,05 %0,05 %  
Starat se o nemocného a umírajícího člověka není jednoduché (psychická i fyzická zátěž, finance..) 10,05 %0,05 %  
Chci aby mě blízký člověk umíral tam, kde si přeje, s lidmi, se kterými si přeje mít kolem sebe a především, aby vše proběhlo podle jeho přání a rozhodnutí. Nepovažuji to za morální princip, považuji to za vyjádření lásky.10,05 %0,05 %  
vlastní zkušenost, i když osoba nakon10,05 %0,05 %  
chtěla bych pro svého blízkého to nejlepší10,05 %0,05 %  
splnila bych tím někomu přání10,05 %0,05 %  
s blízkými zůstávám v dobrém i ve zlém10,05 %0,05 %  
mám je ráda10,05 %0,05 %  
nevyrovnal abych s es tím tváří v tvář blízkému, raději poskytnu pozitivní vávštěvy. O cizího bych problém neměla.10,05 %0,05 %  
psychicky bych to dlouho neusnesl10,05 %0,05 %  
Nepřipadá mi nic horšího než péče cizích lidí o nejintimnější detaily všedního života, zejména života nemocných a malá blízkost s přáteli.10,05 %0,05 %  
Starala jsem se o nevyléčitelně nemocného taťku a potom o nevyléčitelně nemocného bratra u mě doma10,05 %0,05 %  
psychicky bych to nezvládla10,05 %0,05 %  
Sama bych chtěla umřít doma, takže je absurdní, abych to sama (podle svých možností) neposkytla jinému10,05 %0,05 %  
Pokud bych zvládla pomoc psychicky i fyzicky, určitě bych blízkému člověka pomohla.10,05 %0,05 %  
Je to psychicky náročné, proto bych to nezvládla, i kvůli tomu, že by to byl někdo z rodiny.10,05 %0,05 %  
tam, kde může být poskytnuta adekvátní péče10,05 %0,05 %  
Jelikož jsem pracovala v hospicu a momentálně pracuji v domově pro seniory, tak vím, že svou práci bych odváděla jak nejlépe umím a nechtěla bych, aby se o mého blízkého staral někdo cizí.10,05 %0,05 %  
Považuji to za morální odpovědnost, ale ovelmi nemocného bych se starala pouze, pokud bych mu mohla poskytnout dobrou péči např. s pomocí domácích ošetřovatelů. Záleží také na vůli nemockého.10,05 %0,05 %  
cítím to tak a věřím, že oni by pro mě udělali to samé10,05 %0,05 %  
člověk neví jak se zachová až nastane ta situace,může si myslet jak to vše zvládne,ale skutečnost může být jiná.10,05 %0,05 %  
Věřím,že bych umožnila důstojné umírání.10,05 %0,05 %  
Věřím, že mu tím nejlépe pomohu10,05 %0,05 %  
takto jsem se starala o maminku10,05 %0,05 %  
Zkušenost s péčí o umírajícího mám (dvakrát). Za povinnost to nepovažuji, spíš za možnost být s blízkým co nejdéle to jde a zpříjemnit mu poslední chvíle.10,05 %0,05 %  
existuje domácí hospic, pokud nezvládnu sama, může mi pomoci10,05 %0,05 %  
samozrejmost10,05 %0,05 %  
Spíše ano = dokud bych zvládala situaci a měla dostatek fyzických sil.10,05 %0,05 %  
velká psychická zátěž10,05 %0,05 %  
dle prani umirajiciho10,05 %0,05 %  
doma bych to nezvládla10,05 %0,05 %  
považuji ho za součást rodiny a rodina má držet pospolu10,05 %0,05 %  
Je to normální10,05 %0,05 %  
proste je mam rad a verim, ze i oni mne a ze blizkost blizke osoby cloveku pomaha a ulehcuje tezke chvile10,05 %0,05 %  
domácí pohoda i při umírání,psychycké vyrovnání10,05 %0,05 %  
Zažila jsem to, starala jsem se do poslední chvíle o svoji babičku, krmila ji sondou, přebalovala ji. Měla jsem možnost na ni mluvit, pohladit ji, ač lékaři tvrdili, že nevnímá, nic nepotřebuje. Dříve smrt patřila do života lidí zcela přirozeně a tak by t10,05 %0,05 %  
nemám tu odbornost jako lékař + nemám na to finance + nedostatek času se nemocnému kvalitně věnovat10,05 %0,05 %  
za ideální považuji kombinaci několika způsobů péče10,05 %0,05 %  
musím chodit do práce a nemám peníze na sluhu10,05 %0,05 %  
považuji to za projev hluboké lásky a úcty k blízkému člověku10,05 %0,05 %  
obava ze ztráty zaměstnání 10,05 %0,05 %  
finanční otázka a dále možná bych mu takový servis nedokázala poskytnout10,05 %0,05 %  
v domácím prostředí mu nemohu poskytnout to co mu poskytl hospic, (odborná péče, hygiena apod.) 10,05 %0,05 %  
Vyžaduje to velké osobní nasazení, ale nevím zda bych byla něčeho takového schopna. Přestanete mít soukromý život a to je oběť kterou bych asi nebyla ochotna poskytnout.10,05 %0,05 %  
je to těžké, některé nemoci jsou natolik závažné a pro rodinu těžko zvladatelné, při zaměstnání, že péče v "ústavu" je lepší a praktičtější řešení, pro obě strany10,05 %0,05 %  
náročnost10,05 %0,05 %  
Jde o osobni pristup a pohled na vec. Mam pocit ze bych to nezvladl. Ale rozhodne bych chtel s blizkym clovek travit posledni chvile.10,05 %0,05 %  
To by záleželo od toho, jak se ke mě dotyčný choval během doby kdy byl zdráv.10,05 %0,05 %  
považuji to za morální princip, udělala bych to ráda a chtěla bych, aby se tak zachovaly i mé děti vůči mě a manželovi.10,05 %0,05 %  
To dá rozum10,05 %0,05 %  
své blízké moc miluju a chci jim být nablízku, ne povinnost...10,05 %0,05 %  
Mimo zdr.péče, si myslím že se o nejbliššího postarám lépe než personál.znám ho i jeho zvyky a lépe mu posloužím.S láskou.10,05 %0,05 %  
Ne vždy to lze10,05 %0,05 %  
považuji to za morální princip a povinnost vůči blízkému člověku, ovšem je zde také otázka, zda si to bude možné dovolit vzhledem k práci v dnešní době, kdy je důležitá10,05 %0,05 %  
Rada bych poskytla tuto peci blizkemu, ale existuji nemoci, u kterych by byla moje pomoc nedostatecna a ve specialnim zarizeni by bylo o pribuzneho lepe postarano, byla bych tam s nim samozrejme, hcic mit jistotu, ze jej nic nebude bolet. 10,05 %0,05 %  
pokud není potřeba podávat morfium či jiné podobné léky a pacient nemá zasaženo mozkové centrum je pro něj lepší zemřít doma10,05 %0,05 %  
Myslím, že bych toho nebyla psychicky schopna10,05 %0,05 %  
Pokud to situace umoznuje, s pomoci terenni hospicove pece bych pecovala doma..10,05 %0,05 %  
je to veliká psychická zátěž pro rodinu10,05 %0,05 %  
využít příležitost být spolu10,05 %0,05 %  
nemohla bych si to finančně dovolit10,05 %0,05 %  
Nepečoval bych o něj, ale zařídil bych, aby jeho poslendí dny, byly ty nejlepší.10,05 %0,05 %  
Ráda bych pomoc poskytla, ale nevím jestli jsem schopna časově vyhovět umírajícímu člověku. (práce, škola... )10,05 %0,05 %  
Nevím, zda bych dokázala se o takového člověka postarat, tak aby morálně či fyzicky či psychicky nestrádal.10,05 %0,05 %  
udělala bych vše pro to abych se o nemocného blízkého člověka dokázala postarat doma, ale pokud by to byla moc velká a nesnesitelná zátěž po domluvě v nemocným bych uvažovala o Hospici 10,05 %0,05 %  
Psychicky ani fyzicky bch to nezvládla10,05 %0,05 %  
NEMŮŽU SI DOVOLIT PŘIJÍT O, PRÁCI10,05 %0,05 %  
z důvodu náročnosti jak psychické, časové tak i fyzické stránky..10,05 %0,05 %  
Domnívám se, že bych se nedokázala postarat o umírajícího člověka, protože bych to nejspíš psychicky neunesla.10,05 %0,05 %  
podle přání umírajícího (doma nebo hospic)10,05 %0,05 %  

Graf

12. 12. Jaká z níže uvedených tvrzení nejvíce vystihují Váš postoj k možným obavám z péče o nevyléčitelně nemocné a umírající blízké v domácím prostředí?

Vyjádřete se prosím (ano/ne) ke všem jednotlivým uvedeným obavám.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. 13. Vyjádřete prosím svůj názor, který nejblíže odpovídá skutečnosti, ke všem následujícím výrokům k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající:

Vyjádřete prosím (ano/ne) ke všem možnostem.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Nyní se dostáváme k bližšímu objasnění pojmu „hospicová péče“, tedy formě tzv. „paliativní péče“, tvořící souhrn lékařských, ošetřovatelsko-rehabilitačních a sociálních činností poskytovaných pacientům v konečné fázi jejich života.
„Hospic“, je tedy speciální zdravotně sociální zařízení, které tuto péči nabízí, včetně např. péče o blízké a rodinu takového pacienta i po jeho úmrtí, nebo zapůjčování zdravotních pomůcek, polohovacích postelí apod.
Existuje a lze využít i tzv. „domácí hospicové péče“, tedy služeb od odborných pracovníků včetně zdravotníků, kteří pomáhají terénním způsobem s péčí o umírajícího v domácím prostředí.

14. 14. Pomohla by možnost využití služeb domácí hospicové péče k posílení, nebo změně Vašeho názoru týkajícího se ochoty k péči o nevyléčitelně nemocné, umírající blízké v domácím prostředí?

...týká se dřívější odpovědi na otázku č. 10, ohledně Vaší případné ochoty k péči o nevyléčitelně nemocné, umírající blízké v domácím prostředí až do konce jejich života.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Můj názor by se spíše posílil121755,55 %55,57 %  
Můj názor by se spíše nezměnil67430,76 %30,78 %  
Můj názor by se spíše změnil30013,69 %13,7 %  

Graf

Nyní už jen pár posledních otázek...

15. 15. Vyjádřete Váš názor na možnost mít u sebe na samém konci života blízkého člověka:

Vyberte jednu variantu odpovědi z hlediska důležitosti a v případě odpovědi:
(je to pro mě důležité... chtěl bych mít u sebe...) prosím doplňte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to pro mě důležité158972,56 %72,56 %  
Není to pro mě důležité2099,54 %9,54 %  
rodinu170,78 %0,78 %  
děti170,78 %0,78 %  
manžela 150,68 %0,68 %  
manžela a děti150,68 %0,68 %  
partnera100,46 %0,46 %  
manžela, děti80,37 %0,37 %  
nevim50,23 %0,23 %  
rodiče50,23 %0,23 %  
manžela,děti40,18 %0,18 %  
nejbližší rodinu40,18 %0,18 %  
maminku40,18 %0,18 %  
dceru40,18 %0,18 %  
Své děti40,18 %0,18 %  
přítele40,18 %0,18 %  
svého syna30,14 %0,14 %  
manželku30,14 %0,14 %  
děti a manžela30,14 %0,14 %  
moje děti20,09 %0,09 %  
blízkou rodinu20,09 %0,09 %  
partnerku20,09 %0,09 %  
svého partnera20,09 %0,09 %  
rodiče, manžela20,09 %0,09 %  
své nejbližší 20,09 %0,09 %  
dcery20,09 %0,09 %  
manžela a syna20,09 %0,09 %  
manzela20,09 %0,09 %  
manželku, děti20,09 %0,09 %  
partnera a děti20,09 %0,09 %  
celou rodinu20,09 %0,09 %  
děti, partnera20,09 %0,09 %  
přátele20,09 %0,09 %  
fgfgcc10,05 %0,05 %  
Je to pro mě důležité...chtěl bych mít u sebe... prosím doplňte10,05 %0,05 %  
fg10,05 %0,05 %  
členy rodiny10,05 %0,05 %  
svého milovaného člověka až do samého konce života10,05 %0,05 %  
a zajistit důstohnou smrt10,05 %0,05 %  
Co mám odpovědět, když nevím jak se v takové situaci zachovám sám. A na nečisto to nejde.10,05 %0,05 %  
Blízkou rodinu, nejlepší přátelé10,05 %0,05 %  
jednalo-li by se o nejbližší rodinné příslušníky, zejména pak matku nebo sestru, chtěla bych z lásky a úcty k nim jim býti oporou a vzájemně se v konečné fázi rozloučit10,05 %0,05 %  
partnera, který by byl ochoten zemřít zároveň se mnou a naopak.10,05 %0,05 %  
rodinné příslušníky10,05 %0,05 %  
sourozence, partnera10,05 %0,05 %  
nesmírně a "vesmírně"10,05 %0,05 %  
partnera, děti10,05 %0,05 %  
aspoň své pejsky10,05 %0,05 %  
matku, otce, partnera, sourozence10,05 %0,05 %  
partnera, více lidí není třeba, protože by se mi nejspíš nelíbilo mít kolem sebe více plačících tváří10,05 %0,05 %  
Své děti, vnoučata, případně partnera. A také kněze.10,05 %0,05 %  
blízkého člověka, nemusí to být výhradně člen rodiny10,05 %0,05 %  
kohokoliv z rodiny i přátel10,05 %0,05 %  
nevlastní mamku s taťkou a nevlastníma bráškama10,05 %0,05 %  
člověka, kterému na mě opravdu záleží10,05 %0,05 %  
manžela, děti, rodiče10,05 %0,05 %  
rodiče, děti, manžela10,05 %0,05 %  
svoje děti10,05 %0,05 %  
pouze nejbližší rodina10,05 %0,05 %  
manžela i matku, ale to nelze. Chtěla bychbýt u své maminky.10,05 %0,05 %  
partnera, maminku10,05 %0,05 %  
manžela a dceru10,05 %0,05 %  
Svou rodinu10,05 %0,05 %  
rodiče, děti10,05 %0,05 %  
milující osobu, ale ne abych tím byla na obtíž10,05 %0,05 %  
žádná odpověď není správná, důležitost by se odvíjela od mého hypotetického stavu10,05 %0,05 %  
manželku a děti10,05 %0,05 %  
přítele/manžela10,05 %0,05 %  
mít u sebe někoho kdo mi pomůže 10,05 %0,05 %  
urcite10,05 %0,05 %  
Nedokáži na tuto otázku odpovědět10,05 %0,05 %  
kohokoliv blízkého10,05 %0,05 %  
partner, děti (příp. rodiče)10,05 %0,05 %  
manžela či někoho z blízké rodiny10,05 %0,05 %  
děti, manžela, maminku.10,05 %0,05 %  
už jsem to zažila - u maminky10,05 %0,05 %  
syna, manžela, matku, otce, rodinu nejbližší10,05 %0,05 %  
Jsem zdravotní sestra a osobně vidím, jak psychicky se uleví umírajícímu ...tak nějak "odchází" z tohoto světa spokojeně a lehčeji10,05 %0,05 %  
záleží v jakém stavu bych byla, pokud bych byla "při smyslech", nejspíš bych u sebe chtěla mít partnera10,05 %0,05 %  
osobu, která mě obohatila10,05 %0,05 %  
své blízké10,05 %0,05 %  
přátele, děti10,05 %0,05 %  
syna, rodinu...10,05 %0,05 %  
Určitě je to pro lidi fajn. Já tu možnost nemám10,05 %0,05 %  
kohokoli z dětí nebo vnoučat10,05 %0,05 %  
manžela a dceru, vnučky jen pokud by byly starší 15ti let10,05 %0,05 %  
přítele, matku, užší rodinu10,05 %0,05 %  
partnera, rodiče (pokud jsou naživu)10,05 %0,05 %  
rodinu, ale bál bych se chvíle, kdy dotyčnýzemře.10,05 %0,05 %  
sve blizke,kneze,ruzenec10,05 %0,05 %  
Když miluju tak miluju10,05 %0,05 %  
svoji devadesátipětiletou babičku10,05 %0,05 %  
tátu10,05 %0,05 %  
blízké osoby, protože jsou to lidé, kterým nejvíc důvěřuji10,05 %0,05 %  
teď přítele, maminku, otčíma a později děti, vnoučata, záleží v jakém věku to přijde... ale tu nejbližší rodinu10,05 %0,05 %  
rodinu, přátelé10,05 %0,05 %  
manžela, děti, rodiče, nejlepší kamarády, prostě abych se mohla se všemi co mám ráda rozloučit- bohužel má sestra to nestihla10,05 %0,05 %  
životního partnera a nejlépe rodinu10,05 %0,05 %  
dceru a manžela10,05 %0,05 %  
manžela či neteře10,05 %0,05 %  
je to správné, jsme rodina, popř. přátelé a nejem v dobrých časech si pomáháme,ale mělo by to být i ve zlých a hl. v nemoci!!!10,05 %0,05 %  
obava jestli to zvládnu,zažila jsem již jednou a vím jak je to náročné10,05 %0,05 %  
Nechci nikoho obtěžovat10,05 %0,05 %  
respektuji názor blízké osoby a její vyjádření, kde si přeje zemřít a udělám maximum proto, abych její přání splnila v rámci svých možností10,05 %0,05 %  
Záleží na tom, co je důležité pro něj.10,05 %0,05 %  
dceru, manžela10,05 %0,05 %  
babičku10,05 %0,05 %  
tragika dnešního zdravotnictví, že umí pouze natahovat umírání, ale neumí léčit... nechci mít dlouhé umírání, které by obtěžovalo mne, někoho blízkého ani lékařský či jiný odborný personál10,05 %0,05 %  
njbližší rodinu10,05 %0,05 %  
Netuším10,05 %0,05 %  
životního partnera10,05 %0,05 %  
Kohokoliv blízkého, kdo o to bude stát10,05 %0,05 %  
co nejvíc příbuzných a přátel10,05 %0,05 %  
muže,děti,sestru, případně rodiče10,05 %0,05 %  
milovanou osobu10,05 %0,05 %  
doma je doma10,05 %0,05 %  
bude záležet na míře odborné péče a pomoci 10,05 %0,05 %  
Je to blbost konstatovat něco takového, když sám nevím jak to bude.10,05 %0,05 %  
rodiče, partnera, děti10,05 %0,05 %  
a už pečujeme doma, doufám se o mě děti také postarají10,05 %0,05 %  
manžela a syny10,05 %0,05 %  
Snažila bych se o maximum, ale nezvládla bych polohování pacienta - sama mám 2x operovanou páteř a tím velké fyzické potíže sama se sebou.10,05 %0,05 %  
ano, osobně jsem to již zažila10,05 %0,05 %  
syna, manžela10,05 %0,05 %  
manžel a možná i děti10,05 %0,05 %  
Zalezi, v ktere fazi zivota to bude, ale nejblizsi, partner, rodice, deti, prip. jejich deti.. Ev. knez.10,05 %0,05 %  
za předpokladu, že je to nebude ničit.10,05 %0,05 %  
blízké a sama bych také chtěla mít u sebe blízké10,05 %0,05 %  
všechny své blízké, kteří budou chtít, abych byla u nich.10,05 %0,05 %  
moji lásku10,05 %0,05 %  
manžela, děti, kněze10,05 %0,05 %  
matku, manžela10,05 %0,05 %  
nebudu uvádět koho, zažila jsem to již několikrát v životě a je to důležité!!!!!!!!!!!!!!10,05 %0,05 %  
Je to základní morální povinnost potomků postarat se o své nemocné příbuzné,ale nelze to brát paušálně.Pokud ještě potomek chodí do práce,je péče o umírajícího rodiče V DNEŠNÍ DOBĚ prakticky nemožná.10,05 %0,05 %  
manžela, manželku, děti, souroznce, vnoučata, i blízké přátele10,05 %0,05 %  
rodinného příslušníka10,05 %0,05 %  
děti, manžel, mamka10,05 %0,05 %  
syna, ale bojím se, jak bychom to zvládli10,05 %0,05 %  
manžela, děti, svou kočku10,05 %0,05 %  
chtěla bych mít u sebe10,05 %0,05 %  
Partnerku, děti10,05 %0,05 %  
umírajícího člena rodiny, kterého miluji10,05 %0,05 %  
chtěl bych mít u sebe blízkého člověka10,05 %0,05 %  
partnera (manžela)10,05 %0,05 %  
sourozence, manžela, děti10,05 %0,05 %  
záleží na situaci 10,05 %0,05 %  
přítele, děti, rodiče už asi ne, ale kdybych byla nemocná tak určitě ano. Možná i nejlepšího kamaráda nebo kamarádku.10,05 %0,05 %  
babičku,matku,dceru10,05 %0,05 %  
člena nejbližší rodiny10,05 %0,05 %  
zajistit mu všechny možné potřeby v domácím prostředí10,05 %0,05 %  
Je to pro mne důležité, ale nevím zda to po něm mohu chtít, je to ode mne sobecké10,05 %0,05 %  
své děti, manžela, případně i rodiče, pokud by šlo o smrt v dřívějším věku10,05 %0,05 %  
blizke, kteri by to zvladli a netrapili by se, pokud by to nezvladli, nezolbila bych se, nechtela bych jim pridelavat boelst 10,05 %0,05 %  
manžela, maminku či sestru10,05 %0,05 %  
manžela, děti, (rodiče)10,05 %0,05 %  
svého manžela - ale jen v případě, že budu čistá, utlumená léky (proti bolesti)... Kvůli němu samému bych chtěla, aby byl u mně, ale neviděl mě trpět10,05 %0,05 %  
moji rodiče oba byli tak těžce nemocní, že museli zemřít v LDN...nemohla jsem jim pomoci 10,05 %0,05 %  
rodinu, kamarády,spolupracovníky, ale né neustále10,05 %0,05 %  
děti, manžela, kamarádku10,05 %0,05 %  
měla jsem maminku v náručí, když odcházela a byly jsme si velice blízké, i když už několik dní nevnímala, v tu chvíli nabyla vědomí a rozloučila se se mnou10,05 %0,05 %  
Je důležité cítit oporu blízkých, nemusí být ale pořád se mnou - dlouhodobě je to může psychicky zničit a to bych nechtěla.10,05 %0,05 %  
Lidé, kteří svoje blízké (rodiče, děti, ...) při jejich umírání odloží někam do ústavu jsou pro mne z principu morálně divní.10,05 %0,05 %  
děti, rodiče, partnera10,05 %0,05 %  
nejbližší lidi10,05 %0,05 %  
rodiče, partnera, děti...10,05 %0,05 %  
manžela, rodiče10,05 %0,05 %  
své nejbližší, i zvířecího přítele10,05 %0,05 %  
manžela, syna10,05 %0,05 %  
mox ráda bych se postarala omou maminku, kdyby to bylo nutné- abych jí oplatita tok co pro nás děti udělala10,05 %0,05 %  
Jsou to blízcí a pokládám to za normální se o ně postarat.10,05 %0,05 %  
všechny, co mě milují10,05 %0,05 %  
manžela, děti, popř. nejbližší příbuzné10,05 %0,05 %  
doufala bych, že i moje děti to tak budou cítit10,05 %0,05 %  
partnera, rodiče, přítele10,05 %0,05 %  
cleny rodiny, sveho zvireciho milacka 10,05 %0,05 %  
je přirozené když je člověk ve vztahu a druhý umírá a by u něj byl do poslední chvíle....10,05 %0,05 %  
rozhodně manžela, děti jen v případě že budou sami chtít10,05 %0,05 %  
syna, partnera10,05 %0,05 %  
U sebe, ale jen do jisté míry, aby ten nejbližší moc psychicky nestrádal. Ne každý je silná osobnost. U sebe dceru, nebo matku10,05 %0,05 %  
děti , manžela..či kamaradku10,05 %0,05 %  
člověka, kterého považuji nebo který byl blízký po věšinu nebo i celý život10,05 %0,05 %  
manžela nebo děti10,05 %0,05 %  
toho, kdo mě má rád10,05 %0,05 %  
rodinu, partnera10,05 %0,05 %  
manželku i děti10,05 %0,05 %  
je to také důležité pro nemocného10,05 %0,05 %  
někoho, komu nebude můj stav na obtíž10,05 %0,05 %  
pokud by to bylo zvládnutelné10,05 %0,05 %  
životního partnera, děti10,05 %0,05 %  
maminku, přítele10,05 %0,05 %  
manžel, kdokoliv z rodiny i přátele10,05 %0,05 %  
Ty, se kterými se cítím dobře a jsou ke mě otevření.10,05 %0,05 %  
Manžela, deti a vnoucata. 10,05 %0,05 %  
při nejmenším partera, popř.další členy rodiny - děti apod.10,05 %0,05 %  
ale nechci ho trápit10,05 %0,05 %  
mého muže, dceru (možná), rodiče 10,05 %0,05 %  
všechny blízké10,05 %0,05 %  
své milované ( manžel, děti, rodiče)10,05 %0,05 %  
Je to velmi důležité proti pocitu samoty, omluvy dotyčnému, sdělení přání a tužeb... chtěla bych mít u sebe ty nejbližší- rodinu, přítele, i přes jejich bolest.10,05 %0,05 %  
můj otec a bratr byli rádi, když mohli být se mnou až do konce a užívat si rodinný život se všemi radostmi i strastmi, odcházelo se jiim na onen svět lépe10,05 %0,05 %  
budu-li schopna zajistit důstojnost pečované osoby10,05 %0,05 %  
maminku, partnera...10,05 %0,05 %  
nejbližšího člověka, pokud by byl v klidu10,05 %0,05 %  
toho koho mám ráda10,05 %0,05 %  
rodinu a milovanou osobu, přp. nejlepšího kamaráda/ku10,05 %0,05 %  
partnera nebo děti10,05 %0,05 %  
já bych si to přála pro sebe také10,05 %0,05 %  
svoji rodinu10,05 %0,05 %  
to ještě nevím, bude záležet na mém stavu10,05 %0,05 %  
kohokoliv z rodiny10,05 %0,05 %  
Již jsem zažila 10,05 %0,05 %  
kdo bude chtít :-)10,05 %0,05 %  
mam již tu zkušenost - neměnila bych10,05 %0,05 %  
manzel a hlavne deti10,05 %0,05 %  
mamku,tatku a sestry.10,05 %0,05 %  
manžel, děti, popř. rodiče, blízcí kamárád10,05 %0,05 %  
chtela bych,aby se blizky clovek citil prijemne na konci sveho zivota10,05 %0,05 %  
partnera nebo nejbližšího člověka z rodiny, pokud by to zvládli psychicky. Jinak nikoho.10,05 %0,05 %  
partnera a psa10,05 %0,05 %  
dceru,rodiče10,05 %0,05 %  
Partnera a syna.10,05 %0,05 %  
manželku, případně další členy rodiny10,05 %0,05 %  
partnera, bratra10,05 %0,05 %  
nevím o jako nemoc by se jednalo, nelze říci přesně.. jeslti by to bylo doma zvladatelné..10,05 %0,05 %  
Je to pro mě důležité10,05 %0,05 %  
manžela i děti10,05 %0,05 %  
Děti a kamarády.10,05 %0,05 %  
VŠECHNY SVÉ BLÍZKÉ10,05 %0,05 %  
ale stejně bych to asi nedokázal10,05 %0,05 %  
dcera,syn10,05 %0,05 %  
všechno má své "ale"...10,05 %0,05 %  
svou rodinu příp.i nejbližší přátele10,05 %0,05 %  
ale nezvládla bych to ani fyzicky ani psychicky10,05 %0,05 %  
kohokoli z rodiny10,05 %0,05 %  
záleží kdo by to byl, nemám bohužel dobré příbuizenské vztahy, ne však mou vinou.10,05 %0,05 %  
Myslím si, že není dobré, aby člověk umíral sám, opuštěný, v bolestech.. Byla bych mnohem raději, kdyby u mě byl v posledních chvílích někdo blízký a držel mě ruku. 10,05 %0,05 %  
manžela, dceru, maminku, sestru10,05 %0,05 %  
sestru10,05 %0,05 %  
manžela a psa10,05 %0,05 %  
děti, partnera, sourozence, kamarády10,05 %0,05 %  
nejdližší rodinu10,05 %0,05 %  
manžel10,05 %0,05 %  
manžel a děti10,05 %0,05 %  
Asi bych někoho chtěla ale nevím zda bych to od té osoby mohla žádat...protože to co cítím k určitým osobám, nemusí být ve stejné míře opětované10,05 %0,05 %  
své rodiče i bratra, případě svou nejlpeší přítelkyni10,05 %0,05 %  
kohokoliv10,05 %0,05 %  
děti a vnoučata 10,05 %0,05 %  
děti,partnera10,05 %0,05 %  
partnera a syna10,05 %0,05 %  
kohokoliv jen nebyt sam,strach ze smrti10,05 %0,05 %  
Myslím, že více než pro mne, je to důležité pro blízkého umírajícího a na základě této víry myslím, že bych to pro něj měla a chtěla udělat. 10,05 %0,05 %  
Dnes těžko říct, to se teprve pak uvidí10,05 %0,05 %  
rodinu a nejbližší přátele10,05 %0,05 %  
svoje děti nebo vnoučata10,05 %0,05 %  
manžela, děti, sourozence, a pokud by již nikdo z nich nežil, tak pastora nebo staršího v církvi10,05 %0,05 %  
syna10,05 %0,05 %  
uzavření kruhu života, povinnost, rozloučení se10,05 %0,05 %  
Stejne jako ja nechci umirat sama, nechci aby muj blizky umiral sam, bez pritomnosti blizke osoby. 10,05 %0,05 %  
všechny blízké:děti a vnoučata10,05 %0,05 %  
rodiče, manžel, děti10,05 %0,05 %  
Nedovedu si představit, že bych nechala rodiče umírat v nemocnici, proto bych jim poskytla tu nejlepší péči jakou bych dokázala.10,05 %0,05 %  
nejlepšího přítele10,05 %0,05 %  
mít sním uzavřenou minulost. Jako rozloučení se dá využít i rituál pohřbu, nerada bych aby umřel někdo s kým jsem v negativním (rozhádaném) stavu10,05 %0,05 %  
chtěla bych, ale nechci nikohom obtěžovat10,05 %0,05 %  
svého manžela10,05 %0,05 %  
protože nechci být v tak těžké a poslední chvíli být sama a chci tu poslední chvilku strávit s manželem pokud to sám psychicky či fyzicky zvládne10,05 %0,05 %  
Nevěřím, že bych to dokázala.10,05 %0,05 %  
rodiče, ženu, nedejbože děti = moji krev a svou ženu10,05 %0,05 %  
přítelkyni Martinu10,05 %0,05 %  
lidi, na kterých mi záleží a jim na mě10,05 %0,05 %  
syna, manžela, ev.sestry z hospice10,05 %0,05 %  
důležité to je zejm. pro toho člověka, tím pádem samozřejmě i pro mne10,05 %0,05 %  

Graf

16. 16. Máte nějakou osobní zkušenost s umíráním nevyléčitelně nemocného člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 17, NEotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO139163,49 %63,52 %  
NE80036,51 %36,53 %  

Graf

17. 17. Specifikujte prosím osobní zkušenost s péčí o umírajícího, nevyléčitelně nemocného blízkého člověka:.

Označte prosím tu možnost, která nejvíce odpovídá skutečnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepečoval(a) jsem, ale vnímal(a) jsem takovou péči o umírajícího ve svém okolí (rodina, přátelé apod.)58542,06 %26,71 %  
částečně jsem se podílel(a) na péči o nevyléčitelně nemocného, umírajícího51637,1 %23,56 %  
Přímo jsem pečoval(a) o nevyléčitelně nemocného, umírajícího29020,85 %13,24 %  

Graf

18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně v domácím prostředí59744,42 %27,26 %  
V domácím prostředí až do konce jeho života35226,19 %16,07 %  
nemocnice876,47 %3,97 %  
hospic342,53 %1,55 %  
LDN322,38 %1,46 %  
Nevím241,79 %1,1 %  
v nemocnici120,89 %0,55 %  
domov pro seniory80,6 %0,37 %  
domov důchodců50,37 %0,23 %  
nemocnice, LDN40,3 %0,18 %  
v LDN40,3 %0,18 %  
v hospicu30,22 %0,14 %  
nemocnice, hospic30,22 %0,14 %  
LDN, nemocnice20,15 %0,09 %  
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci20,15 %0,09 %  
ARO20,15 %0,09 %  
léčebna20,15 %0,09 %  
Kosmonosy10,07 %0,05 %  
bohužel netuším10,07 %0,05 %  
psychiatrická léčebna10,07 %0,05 %  
Krajská zdravotní Ústí nad Labem10,07 %0,05 %  
v nemocnici na interním oddělení10,07 %0,05 %  
DD Žernůvka10,07 %0,05 %  
Částečně doma, částečně v denním stacionáři (kapacita cca. 15 důchodců), nakonec bohužel nutno v nemocnici10,07 %0,05 %  
Onkologie Jihlava10,07 %0,05 %  
nemocnice Beroun10,07 %0,05 %  
jednou v domácím prostředí při praxi v domácí péči, dále vždy v nemocnici10,07 %0,05 %  
Hospic za Prahou10,07 %0,05 %  
nemocnice, hospic i péče v domácím prostředí10,07 %0,05 %  
Hospic sv. Jana Neumanna, Prachatice10,07 %0,05 %  
Domov na rozcestí (pro mentálně postižené, místní charitní zařízení)10,07 %0,05 %  
zpočátku doma, v konečné fázi LDN10,07 %0,05 %  
Hospic sv. Lukáše Ostrava- Výškovice10,07 %0,05 %  
LDN Bubeneč10,07 %0,05 %  
O vlastního taťku a dědu jsem pečovala pouze doma, o klienty v nemocnici interní kl., LDN, a také v domácí péči či sociálním zařízení, jako např. DD apod.10,07 %0,05 %  
Nemocnice, hospic. Péče v domácím prostředí nebyla umožněna, kvůli nezbytnosti připojení na kyslík.10,07 %0,05 %  
Citadela - Valašské Meziříčí10,07 %0,05 %  
praxe10,07 %0,05 %  
pracuji s onkologicky nemocnými, ale doma jsem pečovala o umírajícího dědečka10,07 %0,05 %  
v domě pečovatelské služby10,07 %0,05 %  
církevní zařízení sociální péče10,07 %0,05 %  
Nemocnice a LDN1-Humpolec, 2 Prosečnice, 3 Rožďalovice10,07 %0,05 %  
Nemocnice Motol, týden před smrtí doma10,07 %0,05 %  
nemocnice, bohužel10,07 %0,05 %  
v nemocnici, kde pracuji10,07 %0,05 %  
zhruba půl na půl10,07 %0,05 %  
LDN ležící na přístroji10,07 %0,05 %  
Hospic Štrasburk v Praze (pobočka v Ďáblicích).10,07 %0,05 %  
onkologie, oddělení pro pacienty v konečném stadiu10,07 %0,05 %  
ano10,07 %0,05 %  
LDN, nemocnice, psychiatrická léčebna10,07 %0,05 %  
LDN,hospicová péče10,07 %0,05 %  
pracovala jsem v LDN a v domově důchodců ( jako zdrav. sestra a později i fyzioterapeut) 10,07 %0,05 %  
Zastávka u Brna10,07 %0,05 %  
v nemocnici,byl nutný přívod kyslíku a to se doma zvládnout nedalo.10,07 %0,05 %  
hospic jsem osobně několikrát navštílila a viděla péči o tyto osoby10,07 %0,05 %  
gerontocentrum - jsem sestra 10,07 %0,05 %  
Nursing home (pečovatelský dům se zdrav. sestrami nejen pro seniory)10,07 %0,05 %  
onkologie10,07 %0,05 %  
DRO Brno10,07 %0,05 %  
Vimperk10,07 %0,05 %  
nemocnice ,LDN10,07 %0,05 %  
hospic rajhrad10,07 %0,05 %  
nemocnici10,07 %0,05 %  
netuším, byla jsem malá a o názvy jsem se moc nestarala:(10,07 %0,05 %  
Hospic - Rajhrad10,07 %0,05 %  
Nemocnice následné péče10,07 %0,05 %  
DIP Odd. Klinika Malvazinky10,07 %0,05 %  
nemocnice(pracovala jsem na JIP jako zdr.sestra)10,07 %0,05 %  
Jeden v domácí péči, jeden v nemocnici10,07 %0,05 %  
nejprve doma poslední dny v nemocnici10,07 %0,05 %  
nejprve zdravotnické zařízení, poté LDN10,07 %0,05 %  
nemonice,domov pro seniory10,07 %0,05 %  
Gartz Kladno10,07 %0,05 %  
poslední část v LDN10,07 %0,05 %  
Hospic Citadela Valašské Meziříčí10,07 %0,05 %  
LDN Brandýs n/L10,07 %0,05 %  
Jevišovice10,07 %0,05 %  
v jednom případě nemocnice, v druhém případě převážně domácí prostředí, nakonec nemocnice10,07 %0,05 %  
Hospic v Červeném Kostelci10,07 %0,05 %  
Kromě dvou případů v domácím prostředí šlo o terapeutický a osobní podíl při péči o umírjající v Nemocnici U sv. Anny, Milosrdných bratří i hospicu v Brně.10,07 %0,05 %  
zemřel v hospicu 10,07 %0,05 %  
Hospic Svatý Kopeček u Olomouce10,07 %0,05 %  
Hospic dobrého pastýře - Čerčany10,07 %0,05 %  
Domov důchodců, nemocnice10,07 %0,05 %  
hospic, nemocniční odd.10,07 %0,05 %  
nemocnie10,07 %0,05 %  
V zařízení následné péče10,07 %0,05 %  
nemocnice v Hustopečích10,07 %0,05 %  
Nemocnice Na Homolce10,07 %0,05 %  
LDN a různé nemocnice, domů nám ji pustili jen občas10,07 %0,05 %  
LDN Č. Krumlov nemocnice později Geriatrické centrum Počátky10,07 %0,05 %  
střídavě doma a v nemocnici10,07 %0,05 %  
Onkologické oddělení10,07 %0,05 %  
léčebna, Pochlovice10,07 %0,05 %  
Hospic Sv.Jana Nepomuka Neumanna, Prachatice10,07 %0,05 %  
sociální zařízení10,07 %0,05 %  
OCHRIP10,07 %0,05 %  
Chybí mi možnost půl na půl - částečně doma, částečně v nemocnici10,07 %0,05 %  
Opava,LDN10,07 %0,05 %  
centrum pro lidi s alzheimerovou chorobou, p-910,07 %0,05 %  
hospic Praha10,07 %0,05 %  
Hospic v Mostě10,07 %0,05 %  
zdravotnické zařízení10,07 %0,05 %  
v mém zaměstnání10,07 %0,05 %  
11 let jsem pracovala jako ošetřovatelka u lůžka, na oddělení se zvýšenou péčí v Domově pro seniory10,07 %0,05 %  
Nemocnice stav byl příliš vážný10,07 %0,05 %  
různé nemocnice, LDN, domovy důchodců, psychiatrie10,07 %0,05 %  
dům s pečovatelskou službou10,07 %0,05 %  
Ve fakultní nemocnici na LDN.10,07 %0,05 %  
bylo by to slozitejsi popsat10,07 %0,05 %  
začátek doma,konec v nemocnici10,07 %0,05 %  
Nemocnice.10,07 %0,05 %  
dům s chráněnými byty10,07 %0,05 %  
Hospic sv. Josefa v Rajhradě10,07 %0,05 %  
Nemocnice v České Lípě10,07 %0,05 %  
NEMOCNICE UH.HRADIŠTĚ10,07 %0,05 %  
onkologie; ale správně bych měl uvést více možností - mé okolí je široké: jedna péče byla doma, druhá v instituci...10,07 %0,05 %  
nemocnice - chirurgie, interna10,07 %0,05 %  
nemocnice Vyškov10,07 %0,05 %  
Nemocnice, léčebna pro onkologické pacienty (Na Pleši)10,07 %0,05 %  
Domov důchodců-pečovatelské oddělení10,07 %0,05 %  
dům pro seniory10,07 %0,05 %  
nejdříve doma, následně nemocnice10,07 %0,05 %  
Nemocnice - chirurgie - rakovina10,07 %0,05 %  
Bylo to nějaké zařízení pro seniory ve Vyškově, ale byla jsem malé dítě, a nevím přesně jaké10,07 %0,05 %  
hospic na Sv. Kopečku10,07 %0,05 %  
nemocnice, hospic plánovaný10,07 %0,05 %  
Vinohradská nemocnice10,07 %0,05 %  
az to nezvladali doma jeho bolest tak v nemocnici10,07 %0,05 %  
v nemocnici, v domově pro seniory10,07 %0,05 %  
zdravotnická zařízení10,07 %0,05 %  
hospic Červený Kostelec10,07 %0,05 %  
domov s ezvláštním režimem, nemocnice10,07 %0,05 %  
Tatínek doma a ke konci života v nemocnici. Maminka doma a ke konci v nemocnici.10,07 %0,05 %  
LDN - Městec Králové10,07 %0,05 %  
V Hospici v Olomouce, jsem dobrovolnice. 10,07 %0,05 %  
v nemocnici, LDN10,07 %0,05 %  
v nemocnici, bohužel10,07 %0,05 %  
oddělení onkologie10,07 %0,05 %  
Hospic, nemocnice10,07 %0,05 %  
Na lůžkovém oddělení10,07 %0,05 %  
domov seniorů a nemocnice10,07 %0,05 %  
nemocnice doma10,07 %0,05 %  
LDN Motol10,07 %0,05 %  
Střídavě v domácím a nemocničním prostředí podle aktuálního zdrav. stavu umírajícího10,07 %0,05 %  
moji klienti byli dokavad to šlo a rodina to zvládala v domácím prostředí, ale při komplikacích byli převezeny do nemocnice, kde převážně umírali10,07 %0,05 %  
LDN KH10,07 %0,05 %  
Hospic sv. Alžběty v Brně10,07 %0,05 %  
Hospic Sv. Lazara v Plzni10,07 %0,05 %  
v domácím prostředí i v soc. službě10,07 %0,05 %  
penzion pro seniory10,07 %0,05 %  
děda doma, tchýně a tchán Domov sv. Karla Boromejského Praha, Řepy10,07 %0,05 %  
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Domov pro Seniory Hvízdal10,07 %0,05 %  
Nemocniční oddělení, domov pro seniory10,07 %0,05 %  
Charitas Ostrava10,07 %0,05 %  
Motol10,07 %0,05 %  
LDN Krč, poté měsíc doma...10,07 %0,05 %  
v nějakém hospici na okraji Prahy, možná v Klánovicích?10,07 %0,05 %  
na Buchťáku10,07 %0,05 %  
Bohužel LDN10,07 %0,05 %  
nemocnice ARO10,07 %0,05 %  
DPS10,07 %0,05 %  
3 dny před smrtí převezena do nemocnice Znojmo, před tím několik týdnů doma 10,07 %0,05 %  
Krajská nemocnice T.Bati ve Zlíně, chirurgické oddělení10,07 %0,05 %  
v poslední fázi v hospicovém zařízení10,07 %0,05 %  
nemocnice; nebyla k dispozici domácí hospicová péče a po celé republice jsme nesehnali kyslíkovou bombu pro ležícího pacienta10,07 %0,05 %  
domov seniorů10,07 %0,05 %  
ldn, důchoďák a nemocnice10,07 %0,05 %  
Psychiatrická nemocnice10,07 %0,05 %  
Hospic Prachatice - bratr, domácí hospic u mě doma - otec mého přítele10,07 %0,05 %  
Nové Strašecí10,07 %0,05 %  
vedle polikliniky Vysočany10,07 %0,05 %  
FNSP Ostrava10,07 %0,05 %  
onkologické oddělení FN Motol10,07 %0,05 %  
Podiatrická klinika10,07 %0,05 %  
V nemocnici-cca 2 mesice10,07 %0,05 %  
Geriatrické a rehabilitační centrum10,07 %0,05 %  
Nejdříve doma a pak hospic Červený Kostelec10,07 %0,05 %  
Hospic (Prachatice)10,07 %0,05 %  
Nemocnice na Pleši, jednalo se o rakovinu plic s plnočetnými metastázemi a nakonec i plný mozek metastáz..10,07 %0,05 %  
LDN Hradec Králové, poté domov důchodců Hradec Králové10,07 %0,05 %  
ŠTRASBURK10,07 %0,05 %  
LDN Prostějov10,07 %0,05 %  
jsem darcem kostni drene svemu bratrovi10,07 %0,05 %  
Na odd. dlouhodobě nemocných10,07 %0,05 %  
fakultní nemocnice10,07 %0,05 %  
LDN,hospic10,07 %0,05 %  
doma, poté v hospici10,07 %0,05 %  

Graf

19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. 20. Označte prosím výrok, který se týká Vaší zkušenosti, nebo vnímání péče:

Označte pouze jeden výrok, který nejvíce odpovídá prožité zkušenosti, nebo vnímání péče.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Péče, či podílu na ní nelituji a podstoupil(a) bych jí znovu, pokud by bylo potřeba70550,68 %32,19 %  
Zkušenost - vnímání okolí mě ovlivnilo ve smyslu, že bych v podobné situaci spíše uvažoval(a) takovou péči v domácím prostředí blízké osobě poskytnout43631,34 %19,91 %  
Zkušenost - vnímání okolí mě NEOVLIVNILO ve smyslu, že bych v podobné situaci spíše uvažoval(a) takovou péči v domácím prostředí blízké osobě poskytnout1389,92 %6,3 %  
Jsem rád(a) za tuto zkušenost, ale nepečoval(a) bych doma, pokud by bylo potřeba1128,05 %5,11 %  

Graf

Nyní se již blížíme ke konci...
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE:

21. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena166676,04 %76,07 %  
Muž52523,96 %23,97 %  

Graf

22. Zařaďte se prosím do Vaší věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 29 let76835,05 %35,07 %  
30 - 44 let73433,5 %33,52 %  
45 - 59 let52724,05 %24,06 %  
Nad 60 let1627,39 %7,4 %  

Graf

23. Věříte v Boha - jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE145166,23 %66,26 %  
ANO74033,77 %33,79 %  

Graf

24. Označte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VOŠ, nebo VŠ100946,05 %46,07 %  
SŠ s maturitou88440,35 %40,37 %  
SŠ bez maturity23110,54 %10,55 %  
Základní673,06 %3,06 %  

Graf

25. Prosím o Vaše vyjádření k případnému vztahu ke zdravotnické, či sociální profesi:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. 1. Setkal(a) jste se někdy s pojmy: hospic – hospicové zařízení, hospicová a paliativní péče?

 • odpověď Hospicová péče=NE, a nevím, co znamená:
  • 26.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hospic - hospicové zařízení=NE, a nevím, co znamená na otázku 1. 1. Setkal(a) jste se někdy s pojmy: hospic – hospicové zařízení, hospicová a paliativní péče?
 • odpověď Paliativní péče=ANO, a vím co znamená:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zkušenost na otázku 2. 2. Označte prosím zdroj(e) informací, kde jste se s těmito pojmy setkal(a)?
 • odpověď Paliativní péče=NE, a nevím, co znamená:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hospic - hospicové zařízení=NE, a nevím, co znamená na otázku 1. 1. Setkal(a) jste se někdy s pojmy: hospic – hospicové zařízení, hospicová a paliativní péče?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hospicová péče=NE, a nevím, co znamená na otázku 1. 1. Setkal(a) jste se někdy s pojmy: hospic – hospicové zařízení, hospicová a paliativní péče?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotnické zařízení na doléčování a rehabilitaci na otázku 3. 3. Vyberte prosím jednu z nabízených možností, která, dle Vašeho názoru, správně definuje pojem: hospic - hospicové zařízení:

6. 6. Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům, zda s nimi souhlasíte, či nikoliv:

 • odpověď Eutanazie je zbytečná, medicína nabízí jiné možnosti jak nevyléčitelně nemocným, umírajícím pacientům pomoci od bolesti aj. strádání=ANO:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. 5. Souhlasíte, aby byla v ČR legalizovaná eutanazie?

12. 12. Jaká z níže uvedených tvrzení nejvíce vystihují Váš postoj k možným obavám z péče o nevyléčitelně nemocné a umírající blízké v domácím prostředí?

 • odpověď Asi bych to nezvládl(a) (fyzicky, psychicky)=ANO:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 10. 10. Byli byste ochotní o své nevyléčitelně nemocné, umírající blízké, pečovat v domácím prostředí až do konce jejich života?

13. 13. Vyjádřete prosím svůj názor, který nejblíže odpovídá skutečnosti, ke všem následujícím výrokům k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající:

 • odpověď Takovou péči spíše zvládají lépe muži, než ženy=NEVÍM:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Takovou péči spíše zvládají lépe ženy, než muži=NEVÍM na otázku 13. 13. Vyjádřete prosím svůj názor, který nejblíže odpovídá skutečnosti, ke všem následujícím výrokům k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající:
 • odpověď Takovou péči spíše zvládají lépe ženy, než muži=ANO:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Takovou péči zvládají ženy a muž stejně=NE na otázku 13. 13. Vyjádřete prosím svůj názor, který nejblíže odpovídá skutečnosti, ke všem následujícím výrokům k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající:
 • odpověď Takovou péči zvládají ženy a muž stejně=ANO:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Takovou péči spíše zvládají lépe ženy, než muži=NE na otázku 13. 13. Vyjádřete prosím svůj názor, který nejblíže odpovídá skutečnosti, ke všem následujícím výrokům k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající:

14. 14. Pomohla by možnost využití služeb domácí hospicové péče k posílení, nebo změně Vašeho názoru týkajícího se ochoty k péči o nevyléčitelně nemocné, umírající blízké v domácím prostředí?

 • odpověď Můj názor by se spíše posílil:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nemocnici na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?

16. 16. Máte nějakou osobní zkušenost s umíráním nevyléčitelně nemocného člověka?

 • odpověď ANO:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zkušenost na otázku 2. 2. Označte prosím zdroj(e) informací, kde jste se s těmito pojmy setkal(a)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně jsem se podílel(a) na péči o nevyléčitelně nemocného, umírajícího na otázku 17. 17. Specifikujte prosím osobní zkušenost s péčí o umírajícího, nevyléčitelně nemocného blízkého člověka:.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepečoval(a) jsem, ale vnímal(a) jsem takovou péči o umírajícího ve svém okolí (rodina, přátelé apod.) na otázku 17. 17. Specifikujte prosím osobní zkušenost s péčí o umírajícího, nevyléčitelně nemocného blízkého člověka:.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přímo jsem pečoval(a) o nevyléčitelně nemocného, umírajícího na otázku 17. 17. Specifikujte prosím osobní zkušenost s péčí o umírajícího, nevyléčitelně nemocného blízkého člověka:.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hospic na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LDN na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemocnice na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Převážně v domácím prostředí na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí až do konce jeho života na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nemocnici na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při péči bylo využito jiných služeb hospicové péče=ANO na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při péči bylo využito jiných služeb hospicové péče=NE na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při péči bylo využito jiných služeb hospicové péče=NEVÍM na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při péči bylo využito služeb domácí hospicové péče=ANO na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při péči bylo využito služeb domácí hospicové péče=NE na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při péči bylo využito služeb domácí hospicové péče=NEVÍM na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umírající strávil poslední dny života v hospicu=ANO na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umírající strávil poslední dny života v hospicu=NE na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umírající strávil poslední dny života v hospicu=NEVÍM na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem rád(a) za tuto zkušenost, ale nepečoval(a) bych doma, pokud by bylo potřeba na otázku 20. 20. Označte prosím výrok, který se týká Vaší zkušenosti, nebo vnímání péče:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče, či podílu na ní nelituji a podstoupil(a) bych jí znovu, pokud by bylo potřeba na otázku 20. 20. Označte prosím výrok, který se týká Vaší zkušenosti, nebo vnímání péče:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenost - vnímání okolí mě NEOVLIVNILO ve smyslu, že bych v podobné situaci spíše uvažoval(a) takovou péči v domácím prostředí blízké osobě poskytnout na otázku 20. 20. Označte prosím výrok, který se týká Vaší zkušenosti, nebo vnímání péče:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenost - vnímání okolí mě ovlivnilo ve smyslu, že bych v podobné situaci spíše uvažoval(a) takovou péči v domácím prostředí blízké osobě poskytnout na otázku 20. 20. Označte prosím výrok, který se týká Vaší zkušenosti, nebo vnímání péče:

19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?

 • odpověď Při péči bylo využito jiných služeb hospicové péče=NE:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi LDN na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
 • odpověď Při péči bylo využito služeb domácí hospicové péče=NE:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nemocnici na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi LDN na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemocnice na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při péči bylo využito jiných služeb hospicové péče=NE na otázku 19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?
 • odpověď Umírající strávil poslední dny života v hospicu=ANO:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hospic na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
 • odpověď Umírající strávil poslední dny života v hospicu=NE:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nemocnici na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V domácím prostředí až do konce jeho života na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemocnice na otázku 18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?

20. 20. Označte prosím výrok, který se týká Vaší zkušenosti, nebo vnímání péče:

 • odpověď Péče, či podílu na ní nelituji a podstoupil(a) bych jí znovu, pokud by bylo potřeba:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zkušenost na otázku 2. 2. Označte prosím zdroj(e) informací, kde jste se s těmito pojmy setkal(a)?

23. Věříte v Boha - jste věřící?

 • odpověď ANO:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důvodem mého nesouhlasu s eutanazií je náboženský postoj=ANO na otázku 6. 6. Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům, zda s nimi souhlasíte, či nikoliv:
 • odpověď NE:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení, které léčí klienty z různých druhů závislosti na otázku 3. 3. Vyberte prosím jednu z nabízených možností, která, dle Vašeho názoru, správně definuje pojem: hospic - hospicové zařízení:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Setkal(a) jste se někdy s pojmy: hospic – hospicové zařízení, hospicová a paliativní péče?

2. 2. Označte prosím zdroj(e) informací, kde jste se s těmito pojmy setkal(a)?

3. 3. Vyberte prosím jednu z nabízených možností, která, dle Vašeho názoru, správně definuje pojem: hospic - hospicové zařízení:

4. 4. Co Vy osobně považujete za dobré - důstojné umírání?

5. 5. Souhlasíte, aby byla v ČR legalizovaná eutanazie?

6. 6. Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům, zda s nimi souhlasíte, či nikoliv:

7. 7. Mělo by se o tématech souvisejících s koncem života a umíráním veřejně hovořit už např. s dětmi, nebo studenty na školách, v médiích apod.?

8. 8. Jaké níže uvedené prostředí, kde lidé (dle statistiky ÚZIS) nejčastěji umírají, by pro Vás bylo nejpřijatelnější pro poslední dny Vašeho života?

9. 9. Jaké níže uvedené prostředí, kde lidé (dle statistiky ÚZIS) nejčastěji umírají, by pro Vás bylo NEJMÉNĚ přijatelné pro poslední dny Vašeho života?

10. 10. Byli byste ochotní o své nevyléčitelně nemocné, umírající blízké, pečovat v domácím prostředí až do konce jejich života?

11. 11. Označte prosím jeden výrok, který nejvíce vystihuje důvod Vaší předchozí odpovědi, nebo využijte možnosti vlastního výroku:

12. 12. Jaká z níže uvedených tvrzení nejvíce vystihují Váš postoj k možným obavám z péče o nevyléčitelně nemocné a umírající blízké v domácím prostředí?

13. 13. Vyjádřete prosím svůj názor, který nejblíže odpovídá skutečnosti, ke všem následujícím výrokům k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající:

14. 14. Pomohla by možnost využití služeb domácí hospicové péče k posílení, nebo změně Vašeho názoru týkajícího se ochoty k péči o nevyléčitelně nemocné, umírající blízké v domácím prostředí?

15. 15. Vyjádřete Váš názor na možnost mít u sebe na samém konci života blízkého člověka:

16. 16. Máte nějakou osobní zkušenost s umíráním nevyléčitelně nemocného člověka?

17. 17. Specifikujte prosím osobní zkušenost s péčí o umírajícího, nevyléčitelně nemocného blízkého člověka:.

18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?

19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?

20. 20. Označte prosím výrok, který se týká Vaší zkušenosti, nebo vnímání péče:

21. Jste?

22. Zařaďte se prosím do Vaší věkové kategorie:

23. Věříte v Boha - jste věřící?

24. Označte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

25. Prosím o Vaše vyjádření k případnému vztahu ke zdravotnické, či sociální profesi:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Setkal(a) jste se někdy s pojmy: hospic – hospicové zařízení, hospicová a paliativní péče?

2. 2. Označte prosím zdroj(e) informací, kde jste se s těmito pojmy setkal(a)?

3. 3. Vyberte prosím jednu z nabízených možností, která, dle Vašeho názoru, správně definuje pojem: hospic - hospicové zařízení:

4. 4. Co Vy osobně považujete za dobré - důstojné umírání?

5. 5. Souhlasíte, aby byla v ČR legalizovaná eutanazie?

6. 6. Vyjádřete se prosím k následujícím výrokům, zda s nimi souhlasíte, či nikoliv:

7. 7. Mělo by se o tématech souvisejících s koncem života a umíráním veřejně hovořit už např. s dětmi, nebo studenty na školách, v médiích apod.?

8. 8. Jaké níže uvedené prostředí, kde lidé (dle statistiky ÚZIS) nejčastěji umírají, by pro Vás bylo nejpřijatelnější pro poslední dny Vašeho života?

9. 9. Jaké níže uvedené prostředí, kde lidé (dle statistiky ÚZIS) nejčastěji umírají, by pro Vás bylo NEJMÉNĚ přijatelné pro poslední dny Vašeho života?

10. 10. Byli byste ochotní o své nevyléčitelně nemocné, umírající blízké, pečovat v domácím prostředí až do konce jejich života?

11. 11. Označte prosím jeden výrok, který nejvíce vystihuje důvod Vaší předchozí odpovědi, nebo využijte možnosti vlastního výroku:

12. 12. Jaká z níže uvedených tvrzení nejvíce vystihují Váš postoj k možným obavám z péče o nevyléčitelně nemocné a umírající blízké v domácím prostředí?

13. 13. Vyjádřete prosím svůj názor, který nejblíže odpovídá skutečnosti, ke všem následujícím výrokům k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající:

14. 14. Pomohla by možnost využití služeb domácí hospicové péče k posílení, nebo změně Vašeho názoru týkajícího se ochoty k péči o nevyléčitelně nemocné, umírající blízké v domácím prostředí?

15. 15. Vyjádřete Váš názor na možnost mít u sebe na samém konci života blízkého člověka:

16. 16. Máte nějakou osobní zkušenost s umíráním nevyléčitelně nemocného člověka?

17. 17. Specifikujte prosím osobní zkušenost s péčí o umírajícího, nevyléčitelně nemocného blízkého člověka:.

18. 18. Probíhala tato péče (viz předchozí otázka) v domácím prostředí?

19. 19. Byla využita nějaká forma hospicové péče?

20. 20. Označte prosím výrok, který se týká Vaší zkušenosti, nebo vnímání péče:

21. Jste?

22. Zařaďte se prosím do Vaší věkové kategorie:

23. Věříte v Boha - jste věřící?

24. Označte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

25. Prosím o Vaše vyjádření k případnému vztahu ke zdravotnické, či sociální profesi:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štůsek, P.Hospicová péče v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://hospicova-pece-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.