Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hotel Chlupaté štěstí

Hotel Chlupaté štěstí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Bělíková
Šetření:10. 03. 2010 - 17. 03. 2010
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem chci upozornit že tento dotazník je v podstatě fiktivní. A slouží jenom jako podklad pro vypracování podnikatelského záměru v předmětu ekonomie. Prosím ale abyste vyplnění věnovali stejnou pozornost jako při pravdivých dotaznících sloužících obchodníkům.

Předem děkuji za ochotu a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Máte psa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7485,06 %85,06 %  
ne1314,94 %14,94 %  

Graf

2. Berete svého psa na dovolenou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5371,62 %60,92 %  
ne2128,38 %24,14 %  

Graf

3. Ubytovali byste psa po dobu vaší dovolené v psím hotelu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5979,73 %67,82 %  
ano1520,27 %17,24 %  

Graf

4. Využili byste služeb výcvikáře po dobu pobytu vašeho psa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5270,27 %59,77 %  
ano2229,73 %25,29 %  

Graf

5. Dali byste vašeho psa na výcvikový pobyt(samotného)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6587,84 %74,71 %  
ano912,16 %10,34 %  

Graf

6. Jste ochotni krmit svého psa superprémiovými krmivy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6587,84 %74,71 %  
ne912,16 %10,34 %  

Graf

7. Využili byste dovozu kvalitních krmiv ze zahraničí do našeho hotelu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3648,65 %41,38 %  
ano2128,38 %24,14 %  
ne1722,97 %19,54 %  

Graf

8. Kolik byste byli ochotni zaplatit za 18kg krmiva?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000 - 1500,- Kč4257,53 %48,28 %  
1500,- kč a více2128,77 %24,14 %  
500 - 1000,- Kč912,33 %10,34 %  
100 - 500,- Kč11,37 %1,15 %  

Graf

9. Vadil by vám v okolí vašeho bydliště hotel pro psy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne861,54 %9,2 %  
nevím430,77 %4,6 %  
ano17,69 %1,15 %  

Graf

10. Potkáváte v okolí mnoho problémových psů, ohrožují vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1292,31 %13,79 %  
ano17,69 %1,15 %  

Graf

11. Popiště blíže vaše zkušenosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte psa?

  • odpověď ne:
    • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Potkáváte v okolí mnoho problémových psů, ohrožují vás?

10. Potkáváte v okolí mnoho problémových psů, ohrožují vás?

  • odpověď ne:
    • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Máte psa?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte psa?

2. Berete svého psa na dovolenou?

3. Ubytovali byste psa po dobu vaší dovolené v psím hotelu?

4. Využili byste služeb výcvikáře po dobu pobytu vašeho psa?

5. Dali byste vašeho psa na výcvikový pobyt(samotného)?

6. Jste ochotni krmit svého psa superprémiovými krmivy?

7. Využili byste dovozu kvalitních krmiv ze zahraničí do našeho hotelu?

8. Kolik byste byli ochotni zaplatit za 18kg krmiva?

10. Potkáváte v okolí mnoho problémových psů, ohrožují vás?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte psa?

2. Berete svého psa na dovolenou?

3. Ubytovali byste psa po dobu vaší dovolené v psím hotelu?

4. Využili byste služeb výcvikáře po dobu pobytu vašeho psa?

5. Dali byste vašeho psa na výcvikový pobyt(samotného)?

6. Jste ochotni krmit svého psa superprémiovými krmivy?

7. Využili byste dovozu kvalitních krmiv ze zahraničí do našeho hotelu?

8. Kolik byste byli ochotni zaplatit za 18kg krmiva?

10. Potkáváte v okolí mnoho problémových psů, ohrožují vás?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bělíková, T.Hotel Chlupaté štěstí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hotel-chlupate-stesti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.