Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hudba v současné společnosti

Hudba v současné společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jara Klos
Šetření:16. 03. 2011 - 25. 03. 2011
Počet respondentů:140
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den. Věnujte prosím kousek Vašeho času vyplnění dotazníku ohledně hudby v současné společnosti.

Odpovědi respondentů

1. Kolik hodin za týden posloucháte hudbu popř. ji máte jako kulisu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-7 hodin3726,43 %26,43 %  
1-3 hodiny2920,71 %20,71 %  
7-14 hodin2719,29 %19,29 %  
Více2517,86 %17,86 %  
14-21 hodin2215,71 %15,71 %  

Graf

2. Kde nejčastěji hudbu posloucháte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma8258,57 %58,57 %  
Při cestování (např. vlakem, tramvají, autobusem atd.)2618,57 %18,57 %  
Na pracovišti1510,71 %10,71 %  
V autě1510,71 %10,71 %  
Jinde21,43 %1,43 %  

Graf

3. Z čeho nejčastěji hudbu posloucháte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z počítače5942,14 %42,14 %  
Z přenosných zařízení, MP3, Discman, Walkman atd.4733,57 %33,57 %  
Z rádia, Hi-Fi věže, domácího kina3424,29 %24,29 %  

Graf

4. Jaké médium či typ záznamu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Digitální počítačové soubory MP3, WMA, FLAC11985 %85 %  
CD, Minidisc, DVD-Audio1510,71 %10,71 %  
Gramodesky42,86 %2,86 %  
Magnetofonové pásky21,43 %1,43 %  

Graf

5. Stahujete hudbu z internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11783,57 %83,57 %  
ne2316,43 %16,43 %  

Graf

6. Kolik KČ jste za poslední měsíc utratili za nákup hudby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 200 Kč12287,14 %87,14 %  
201-500 Kč1611,43 %11,43 %  
1001-2000Kč10,71 %0,71 %  
501- 1000Kč10,71 %0,71 %  

Graf

7. Zajímáte se o kvalitu zvuku Vašich hudebních nahrávek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10272,86 %72,86 %  
ne3827,14 %27,14 %  

Graf

8. Považujete se za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověka, který si vybírá hudbu, která se mu líbí, ikdyž se nelíbí nikomu v okolí.12085,71 %85,71 %  
Konzumenta. Posloucháte to, co se nejvíce objevuje v rádiích a co je momentálně populární.2014,29 %14,29 %  

Graf

9. Posloucháte hudbu při vyplňování tohoto dotazníku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7855,71 %55,71 %  
ano6244,29 %44,29 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9567,86 %67,86 %  
Muž4532,14 %32,14 %  

Graf

11. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2910272,86 %72,86 %  
10-182115 %15 %  
30-39128,57 %8,57 %  
60 a více32,14 %2,14 %  
50-5910,71 %0,71 %  
40-4910,71 %0,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Z čeho nejčastěji hudbu posloucháte?

  • odpověď Z přenosných zařízení, MP3, Discman, Walkman atd.:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při cestování (např. vlakem, tramvají, autobusem atd.) na otázku 2. Kde nejčastěji hudbu posloucháte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik hodin za týden posloucháte hudbu popř. ji máte jako kulisu?

2. Kde nejčastěji hudbu posloucháte?

3. Z čeho nejčastěji hudbu posloucháte?

4. Jaké médium či typ záznamu preferujete?

5. Stahujete hudbu z internetu?

6. Kolik KČ jste za poslední měsíc utratili za nákup hudby?

7. Zajímáte se o kvalitu zvuku Vašich hudebních nahrávek?

8. Považujete se za:

9. Posloucháte hudbu při vyplňování tohoto dotazníku?

10. Jste:

11. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik hodin za týden posloucháte hudbu popř. ji máte jako kulisu?

2. Kde nejčastěji hudbu posloucháte?

3. Z čeho nejčastěji hudbu posloucháte?

4. Jaké médium či typ záznamu preferujete?

5. Stahujete hudbu z internetu?

6. Kolik KČ jste za poslední měsíc utratili za nákup hudby?

7. Zajímáte se o kvalitu zvuku Vašich hudebních nahrávek?

8. Považujete se za:

9. Posloucháte hudbu při vyplňování tohoto dotazníku?

10. Jste:

11. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klos, J.Hudba v současné společnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hudba-v-soucasne-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.