Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informační gramotnost studentů SŠ a VŠ

Informační gramotnost studentů SŠ a VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Stöcklová
Šetření:28. 04. 2012 - 12. 05. 2012
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum informační gramotnosti studentů středních a vysokých škol. Výsledky budou sloužit ke zkvalitnění práce knihoven v oblasti informačního vzdělávání. Vyplnění Vám zabere nejvíce 5 minut.

Odpovědi respondentů

1. Jste student/ka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [gymnáziaotázka č. 2, Střední průmyslové školyotázka č. 2, jiné odborné školyotázka č. 2, vysoké školy - humanitní zaměřeníotázka č. 2, vysoké školy -technické zaměřeníotázka č. 2, vysoké školy - přírodovědné zaměřeníotázka č. 2, Pedagogotázka č. 2, Nejsem student ani pedagog → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoké školy - humanitní zaměření3249,23 %49,23 %  
vysoké školy - přírodovědné zaměření812,31 %12,31 %  
vysoké školy -technické zaměření812,31 %12,31 %  
gymnázia710,77 %10,77 %  
Pedagog34,62 %4,62 %  
Nejsem student ani pedagog34,62 %4,62 %  
Střední průmyslové školy23,08 %3,08 %  
jiné odborné školy23,08 %3,08 %  

Graf

2. Navštěvujete školní knihovnu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4166,13 %63,08 %  
ne1930,65 %29,23 %  
Nemáme školní knihovnu23,23 %3,08 %  

Graf

3. Jste spokojeni s fondem této knihovny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2438,71 %36,92 %  
ano2337,1 %35,38 %  
ne1524,19 %23,08 %  

Graf

4. Můžete v této knihovně pracovat s elektronickými zdroji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5283,87 %80 %  
ne711,29 %10,77 %  
nevím, co to je34,84 %4,62 %  

Graf

5. Kdo vás učí vyhledávat informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem samouk3861,29 %58,46 %  
pedagog1727,42 %26,15 %  
knihovník69,68 %9,23 %  
kamarád11,61 %1,54 %  

Graf

6. Potřebujete pro výuku vyhledávat informace na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6198,39 %93,85 %  
ne11,61 %1,54 %  

Graf

7. Pro které školní předměty vyhledáváte informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné na VŠ5080,65 %76,92 %  
cizí jazyk1219,35 %18,46 %  
informatika1117,74 %16,92 %  
český jazyk914,52 %13,85 %  
matematika812,9 %12,31 %  
fyzika69,68 %9,23 %  
jiné na SŠ69,68 %9,23 %  
archivnictví11,61 %1,54 %  
pro ty, co učím11,61 %1,54 %  

Graf

8. Uvádíte zdroj staženého textu (citujete použitou literaturu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5791,94 %87,69 %  
ne58,06 %7,69 %  

Graf

9. Umíte citovat použitou literaturu podle normy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4775,81 %72,31 %  
jen některé dokumenty1117,74 %16,92 %  
ne46,45 %6,15 %  

Graf

10. Správně vytvořit odkaz na použitou literaturu můžete pomocí generátoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
http://www.citace.com4064,52 %61,54 %  
nevím1829,03 %27,69 %  
http://www.generator.com34,84 %4,62 %  
http://www.zaznamy.com11,61 %1,54 %  

Graf

11. Zdrojový dokument je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokument, který je zdrojem zásadní informace o řešeném problému3759,68 %56,92 %  
název časopisu nebo sborníku, ve kterém byl článek publikován2133,87 %32,31 %  
nevím, co to je46,45 %6,15 %  

Graf

12. Bibliografická databáze je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obsahuje záznamy o dokumentech5080,65 %76,92 %  
obsahuje životopisy slavných osobností69,68 %9,23 %  
nevím, co to je69,68 %9,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste student/ka:

2. Navštěvujete školní knihovnu:

3. Jste spokojeni s fondem této knihovny

4. Můžete v této knihovně pracovat s elektronickými zdroji?

5. Kdo vás učí vyhledávat informace?

6. Potřebujete pro výuku vyhledávat informace na internetu?

7. Pro které školní předměty vyhledáváte informace?

8. Uvádíte zdroj staženého textu (citujete použitou literaturu)?

9. Umíte citovat použitou literaturu podle normy?

10. Správně vytvořit odkaz na použitou literaturu můžete pomocí generátoru:

11. Zdrojový dokument je:

12. Bibliografická databáze je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste student/ka:

2. Navštěvujete školní knihovnu:

3. Jste spokojeni s fondem této knihovny

4. Můžete v této knihovně pracovat s elektronickými zdroji?

5. Kdo vás učí vyhledávat informace?

6. Potřebujete pro výuku vyhledávat informace na internetu?

7. Pro které školní předměty vyhledáváte informace?

8. Uvádíte zdroj staženého textu (citujete použitou literaturu)?

9. Umíte citovat použitou literaturu podle normy?

10. Správně vytvořit odkaz na použitou literaturu můžete pomocí generátoru:

11. Zdrojový dokument je:

12. Bibliografická databáze je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stöcklová, A.Informační gramotnost studentů SŠ a VŠ (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://informacni-gramotnost-studen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.