Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informování během mimořádné události (povodně, havárie, ...)

Informování během mimořádné události (povodně, havárie, ...)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Nadaný
Šetření:21. 02. 2013 - 03. 03. 2013
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení čtenáři,
jsem studentem fakulty bezpečnostního inženýrství v Ostravě a rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku. Vyplnění je zcela dobrovolné a anonymní. Dotazník bude použit pro účely mé bakalářské práce. Pokud nebude uvedeno jinak, vyberte prosím jen jednu z možností. Dotazník obsahuje pojmy, které nemusíte znát, vysvětlení je uvedeno v horní části dotazníku. Děkuji Vám za Váš čas a upřímnost.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

1 Mimořádnou událostí (zkráceně „MU“) se rozumí škodlivé působení sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Mezi nejznámější MU patří například povodně, rozsáhlé požáry, teroristické útoky, zemětřesení a podobně.
2 IZS (Integrovaný záchranný systém) tvoří soubor záchranných složek, tedy Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany, Policie ČR, zdravotnická záchranná služba a ostatní složky.
3 Mluvící (taktéž elektronické) sirény slouží k varování a informování obyvatelstva, dokáží reprodukovat i verbální informace.
4 Mobilní sirény jsou využívány v místech, které nejsou pokryty jiným typem sirén. Jedná se vesměs o sirény instalované na vozech záchranných složek.

Odpovědi respondentů

1. Považujete informace o tom, jak se chovat při mimořádné události za důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité3766,07 %66,07 %  
Důležité1730,36 %30,36 %  
Nezajímám se11,79 %1,79 %  
Nedůležité11,79 %1,79 %  

Graf

2. Cítíte se dobře informován(a) o tom, jak se zachovat při mimořádné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2544,64 %44,64 %  
Spíše ne2137,5 %37,5 %  
Rozhodně ne610,71 %10,71 %  
Rozhodně ano47,14 %7,14 %  

Graf

3. Myslíte si, že je žádoucí předkládat obyvatelstvu více informací o chování při mimořádné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano3867,86 %67,86 %  
Spíše ano1628,57 %28,57 %  
Spíše ne23,57 %3,57 %  

Graf

4. Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo při vzniku mimořádné události? U této otázky můžete zvolit i více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4071,43 %71,43 %  
Televizní vysílání4071,43 %71,43 %  
Prostřednictvím „mluvících sirén“ ,rozhlasů a podobně4071,43 %71,43 %  
Rádio3257,14 %57,14 %  
SMS1832,14 %32,14 %  
Na obecním nebo městském úřadě1832,14 %32,14 %  
Na pracovištích IZS916,07 %16,07 %  
Preventivní, innformační letáky do schránky. Dají se uschovat, připnout na ledničku, jsou po ruce, když nejde proud.11,79 %1,79 %  
Nevím11,79 %1,79 %  
všemi dostupnými prostředky11,79 %1,79 %  
Simulovaná cvičení přístupná veřejnosti11,79 %1,79 %  
DO SCHRÁNEK11,79 %1,79 %  
Přednášky na školách, pracovištích11,79 %1,79 %  

Graf

5. Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo při vzniku MU v případě, že by došlo k výpadku energií a komunikačních sítí. U této otázky můžete zvolit i více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prostřednictvím „mluvících sirén“ a mobilních sirén5191,07 %91,07 %  
Na obecním nebo městském úřadě2544,64 %44,64 %  
Rádio2442,86 %42,86 %  
Na pracovištích IZS1017,86 %17,86 %  
Preventivní, innformační letáky do schránky. Dají se uschovat, připnout na ledničku, jsou po ruce, když nejde proud.11,79 %1,79 %  
opět všemi možnými prostředky, které by zbývaly11,79 %1,79 %  
Vyvěšení letáků na mnoha místech11,79 %1,79 %  
sms11,79 %1,79 %  

Graf

6. V jakém rozsahu by Vám informace poskytované při mimořádné události vyhovovaly nejlépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní informace s možností rozšíření o podrobnostech2646,43 %46,43 %  
Pouze strohé základní informace o charakteru MU a způsobu chování2239,29 %39,29 %  
Podrobné informace814,29 %14,29 %  

Graf

7. Jakou formou byste si představoval(a) informování obyvatelstva o tom, jak se zachovat při mimořádné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Audiovizuální informace2850 %50 %  
Textová informace1323,21 %23,21 %  
Audio informace1323,21 %23,21 %  
Nevím23,57 %3,57 %  

Graf

8. Které informace by pro Vás byly při vzniku mimořádné události důležité, pokud byste se nacházeli mimo zasažené město, ve kterém jinak žijete. U této otázky můžete zvolit i více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace o stavu rodiny5598,21 %98,21 %  
Informace o vývinu situace (jejím zlepšení, ustálení, či zhoršení)4580,36 %80,36 %  
Informace o možnostech návratu do místa bydliště4275 %75 %  
Informace o stavu domova3664,29 %64,29 %  
Informace o aktuálních a předpokládaných výsledných škodách1526,79 %26,79 %  
Informace o stavu mého pracoviště47,14 %7,14 %  

Graf

9. Uvítali byste internetové stránky, na kterých by byly sdělovány důležité informace při mimořádné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, využil(a) bych je3562,5 %62,5 %  
Ano, jejich využitím si však nejsem jist(a)1933,93 %33,93 %  
Informování prostřednictvím internetu se mi nezdá vhodné11,79 %1,79 %  
Nevím11,79 %1,79 %  

Graf

10. Bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve velkém městě (nad 50 tisíc obyvatel)2951,79 %51,79 %  
V malém městě (do 50 tisíc obyvatel)1832,14 %32,14 %  
Na vesnici916,07 %16,07 %  

Graf

11. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou2850 %50 %  
Vysokoškolské vzdělání1628,57 %28,57 %  
Základní vzdělání712,5 %12,5 %  
Vyšší odborné23,57 %3,57 %  
Střední vzdělání zakončené výučním listem23,57 %3,57 %  
Nechci odpovědět11,79 %1,79 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22916,07 %16,07 %  
23610,71 %10,71 %  
24610,71 %10,71 %  
2158,93 %8,93 %  
2535,36 %5,36 %  
4035,36 %5,36 %  
1623,57 %3,57 %  
2723,57 %3,57 %  
2823,57 %3,57 %  
4123,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 48
20
19
14
15
37
17
43
1963
32
55
31
00
1628,57 %28,57 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.02
Minimum:15
Maximum:48
Variační rozpětí:33
Rozptyl:66.84
Směrodatná odchylka:8.18
Medián:23
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete informace o tom, jak se chovat při mimořádné události za důležité?

2. Cítíte se dobře informován(a) o tom, jak se zachovat při mimořádné události?

3. Myslíte si, že je žádoucí předkládat obyvatelstvu více informací o chování při mimořádné události?

4. Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo při vzniku mimořádné události? U této otázky můžete zvolit i více možností.

5. Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo při vzniku MU v případě, že by došlo k výpadku energií a komunikačních sítí. U této otázky můžete zvolit i více možností.

6. V jakém rozsahu by Vám informace poskytované při mimořádné události vyhovovaly nejlépe?

7. Jakou formou byste si představoval(a) informování obyvatelstva o tom, jak se zachovat při mimořádné události?

8. Které informace by pro Vás byly při vzniku mimořádné události důležité, pokud byste se nacházeli mimo zasažené město, ve kterém jinak žijete. U této otázky můžete zvolit i více možností.

9. Uvítali byste internetové stránky, na kterých by byly sdělovány důležité informace při mimořádné události?

10. Bydlíte

11. Dosažené vzdělání

12. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete informace o tom, jak se chovat při mimořádné události za důležité?

2. Cítíte se dobře informován(a) o tom, jak se zachovat při mimořádné události?

3. Myslíte si, že je žádoucí předkládat obyvatelstvu více informací o chování při mimořádné události?

4. Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo při vzniku mimořádné události? U této otázky můžete zvolit i více možností.

5. Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo při vzniku MU v případě, že by došlo k výpadku energií a komunikačních sítí. U této otázky můžete zvolit i více možností.

6. V jakém rozsahu by Vám informace poskytované při mimořádné události vyhovovaly nejlépe?

7. Jakou formou byste si představoval(a) informování obyvatelstva o tom, jak se zachovat při mimořádné události?

8. Které informace by pro Vás byly při vzniku mimořádné události důležité, pokud byste se nacházeli mimo zasažené město, ve kterém jinak žijete. U této otázky můžete zvolit i více možností.

9. Uvítali byste internetové stránky, na kterých by byly sdělovány důležité informace při mimořádné události?

10. Bydlíte

11. Dosažené vzdělání

12. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nadaný, V.Informování během mimořádné události (povodně, havárie, ...) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://informovani-behem-mimoradne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.