Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava

Informovanost o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Hanáková
Šetření:12. 04. 2010 - 18. 04. 2010
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):9 / 5.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je vytvořen za účelem dalšího zpracování a prezentování v mé bakalářské práci. Práce je zaměřená na činnost a hospodaření neziskové organizace Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., sídlící v Ostravě. Proto uvítám zejméně respondenty z Moravskoslezského kraje. Předem děkuji všem respondentům za váš čas a pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste už někdy o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (občanské sdružení), sídlící v Ostravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7572,82 %74,26 %  
Ano2827,18 %27,72 %  

Graf

2. Byl/a byste schopný/á vzpomenout si na některou její činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [O organizaci jsem už něco zaslechla, ale jejich aktivity neznám.otázka č. 4, Činnosti organizace znám.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O organizaci jsem už něco zaslechla, ale jejich aktivity neznám.28100 %27,72 %  

Graf

3. Dovedl/a byste vyjmenovat nějaké aktivity organizace nebo alespoň oblast, ve které se organizace angažuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

4. Přispěli jste již někdy na její činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, přispěl/a jsem prostřednictvím DMS.otázka č. 6, Ano, přispěl/a jsem ve veřejné sbírce.otázka č. 6, Ano, přispěl/a jsem formou finančního daru.otázka č. 6, Organizaci jsem nepřispěl/a přímo finančně, ale podílela jsem se na jejich aktivitách jako dobrovolník.otázka č. 6, Ano, přispěl/a jsem - jiným způsobem.otázka č. 5, Ne, aktivity organizace mě nepřesvědčily natolik, abych přispěl/a.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, aktivity organizace mě nepřesvědčily natolik, abych přispěl/a.1760,71 %16,83 %  
Ano, přispěl/a jsem ve veřejné sbírce.621,43 %5,94 %  
Ano, přispěl/a jsem prostřednictvím DMS.27,14 %1,98 %  
Ano, přispěl/a jsem formou finančního daru.27,14 %1,98 %  
Ano, přispěl/a jsem - jiným způsobem.13,57 %0,99 %  

Graf

5. Jakým způsobem jste organizaci přispěl/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Šekem

6. Přispíval/a jste někdy jiným organizacím na dobročinné účely (veřejné sbírky, DMS aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přispívám jen ojediněle pouze na projekty, které mě osobně zaujmou.3836,89 %37,62 %  
Přispívám spíše ojediněle, převážně tehdy, když jsem k tomu přemluven/a dobrovolníky organizací při osobním kontaktu.2221,36 %21,78 %  
Nepřispívám vůbec.1817,48 %17,82 %  
Ano, přispívám několikrát ročně.1514,56 %14,85 %  
Ano, přispívám každý rok při stejné příležitosti (např. Den, kdy svítí světlušky).109,71 %9,9 %  

Graf

7. Bydlíte v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9289,32 %91,09 %  
Ne.76,8 %6,93 %  
Nebydlím zde, ale pracuji / studuji zde.43,88 %3,96 %  

Graf

8. Uveďte, prosím, Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222120,79 %20,79 %  
211615,84 %15,84 %  
2476,93 %6,93 %  
2354,95 %4,95 %  
2643,96 %3,96 %  
3043,96 %3,96 %  
2043,96 %3,96 %  
1843,96 %3,96 %  
1732,97 %2,97 %  
2732,97 %2,97 %  
ostatní odpovědi 34
19
25
28
48
41
dvacetšest
58 let
devatenáct
35
26 let
29
45
třicetdevět
31
dvacet jedna
dvacet
patnáct
47
dvacet dva
18 let
42
52
50
3029,7 %29,7 % 

Graf

9. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.5755,88 %56,44 %  
Muž.4544,12 %44,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Slyšel/a jste už někdy o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (občanské sdružení), sídlící v Ostravě?

  • odpověď Ano:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi O organizaci jsem už něco zaslechla, ale jejich aktivity neznám. na otázku 2. Byl/a byste schopný/á vzpomenout si na některou její činnost?
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, aktivity organizace mě nepřesvědčily natolik, abych přispěl/a. na otázku 4. Přispěli jste již někdy na její činnost?

2. Byl/a byste schopný/á vzpomenout si na některou její činnost?

  • odpověď O organizaci jsem už něco zaslechla, ale jejich aktivity neznám.:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Slyšel/a jste už někdy o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (občanské sdružení), sídlící v Ostravě?
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, aktivity organizace mě nepřesvědčily natolik, abych přispěl/a. na otázku 4. Přispěli jste již někdy na její činnost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste už někdy o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (občanské sdružení), sídlící v Ostravě?

2. Byl/a byste schopný/á vzpomenout si na některou její činnost?

4. Přispěli jste již někdy na její činnost?

6. Přispíval/a jste někdy jiným organizacím na dobročinné účely (veřejné sbírky, DMS aj.)?

7. Bydlíte v Moravskoslezském kraji?

8. Uveďte, prosím, Váš věk:

9. Vaše pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste už někdy o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (občanské sdružení), sídlící v Ostravě?

2. Byl/a byste schopný/á vzpomenout si na některou její činnost?

4. Přispěli jste již někdy na její činnost?

6. Přispíval/a jste někdy jiným organizacím na dobročinné účely (veřejné sbírky, DMS aj.)?

7. Bydlíte v Moravskoslezském kraji?

8. Uveďte, prosím, Váš věk:

9. Vaše pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hanáková, M.Informovanost o organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://informovanost-o-organizaci-centrum-pro-rodinu-a-socialni-pec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.