Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost o přepravě nebezpečných látek

Informovanost o přepravě nebezpečných látek

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matěj Grešák
Šetření:05. 03. 2024 - 18. 03. 2024
Počet respondentů:235
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

v rámci bakalářské práce na téma: Informovanost veřejnosti při přepravě nebezpečných věcí po pozemních komunikacích provádím výzkum, jehož cílem je zjistit, jak je veřejnost informována o rizicích a opatřeních souvisejících s přepravou nebezpečných materiálů po silnicích. Vaše účast a odpovědi jsou pro mě klíčové k pochopení současné úrovně informovanosti a k identifikaci potenciálních oblastí pro zlepšení v této důležité problematice.

Dotazník je anonymní a vyplnění zabere přibližně 5 až 10 minut vašeho času.

Děkujeme Vám za Váš čas.

S pozdravem, Matěj Grešák

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let7331,06 %31,06 %  
35-44 let5422,98 %22,98 %  
45-54 let3514,89 %14,89 %  
65 let a starší3213,62 %13,62 %  
55-64 let3012,77 %12,77 %  
18-24 let104,26 %4,26 %  
Mladší než 18 let10,43 %0,43 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12854,47 %54,47 %  
Muž10745,53 %45,53 %  

Graf

3. Délka řidičské praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 10 let15967,66 %67,66 %  
Nemám řidičské oprávnění2811,91 %11,91 %  
6-10 let239,79 %9,79 %  
1-5 let187,66 %7,66 %  
Méně než 1 rok72,98 %2,98 %  

Graf

4. Typ řidičského oprávnění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B (osobní vozidla)20687,66 %87,66 %  
A (motocykly)5824,68 %24,68 %  
Neřídím / bez řidičského oprávnění3414,47 %14,47 %  
C (nákladní vozidla)2611,06 %11,06 %  
D (autobusy)41,7 %1,7 %  

Graf

5. Jste profesionální řidič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne23298,72 %98,72 %  
Ano31,28 %1,28 %  

Graf

6. Převáží toto vozidlo nebezpečné látky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11850,21 %50,21 %  
Ano6025,53 %25,53 %  
Nevím5724,26 %24,26 %  

Graf

7. Je v tomto obalu nebezpečná látka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21290,21 %90,21 %  
Ano, pokud jí bude více jak 5 litrů125,11 %5,11 %  
Nevím83,4 %3,4 %  
Ne31,28 %1,28 %  

Graf

8. Vztahuje dohoda Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí na soukromou přepravu dezinfekčního prostředku SAVO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8034,04 %34,04 %  
Závisí na množství7531,91 %31,91 %  
Ne4920,85 %20,85 %  
Ano3113,19 %13,19 %  

Graf

9. Co znamená X na oranžové tabulce v Kemlar kódu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím14059,57 %59,57 %  
Vysoce hořlavé4720 %20 %  
Nesmí se hasit vodou4418,72 %18,72 %  
Převáží neznámí předmět41,7 %1,7 %  

Graf

10. Co znamená toto bezpečnostní značka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žíravé látky20788,09 %88,09 %  
Nevím239,79 %9,79 %  
Organické peroxidy41,7 %1,7 %  
Toxické plyny10,43 %0,43 %  

Graf

11. Co označují H věty na obalu nebezpečných látek popisují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím9038,3 %38,3 %  
Rizika spojené s chemickými látkami8435,74 %35,74 %  
Jakým hasičským přístrojem hasit jejich požár4217,87 %17,87 %  
Jak likvidovat chemické látky198,09 %8,09 %  

Graf

12. Co byste měli udělat při dopravní nehodě s únikem nebezpečné látky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečně a rychle se vzdálit od místa nehody, ideálně ve směru kolmém na směr větru20888,51 %88,51 %  
Zůstat na místě a čekat na pokyny198,09 %8,09 %  
Nevím72,98 %2,98 %  
Přiblížit se k místu nehody, abyste zjistili, co se stalo10,43 %0,43 %  

Graf

13. Narazili jste někdy v praxi na havárii vozidla převážejícího nebezpečné látky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne22194,04 %94,04 %  
Ano114,68 %4,68 %  
Nevím31,28 %1,28 %  

Graf

14. Jaký je váš osobní názor na bezpečnost přepravy nebezpečných látek v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečná11247,66 %47,66 %  
Středně bezpečná8335,32 %35,32 %  
Velmi bezpečná3012,77 %12,77 %  
Nebezpečná93,83 %3,83 %  
Velmi nebezpečná10,43 %0,43 %  

Graf

15. Myslíte si, že veřejnost by měla být více informována o přepravě nebezpečných látek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10645,11 %45,11 %  
Ano, určitě7833,19 %33,19 %  
Spíše ne4318,3 %18,3 %  
Určitě ne83,4 %3,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví

3. Délka řidičské praxe:

4. Typ řidičského oprávnění:

5. Jste profesionální řidič?

6. Převáží toto vozidlo nebezpečné látky?

7. Je v tomto obalu nebezpečná látka?

8. Vztahuje dohoda Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí na soukromou přepravu dezinfekčního prostředku SAVO?

9. Co znamená X na oranžové tabulce v Kemlar kódu

10. Co znamená toto bezpečnostní značka:

11. Co označují H věty na obalu nebezpečných látek popisují:

12. Co byste měli udělat při dopravní nehodě s únikem nebezpečné látky?

13. Narazili jste někdy v praxi na havárii vozidla převážejícího nebezpečné látky?

14. Jaký je váš osobní názor na bezpečnost přepravy nebezpečných látek v České republice?

15. Myslíte si, že veřejnost by měla být více informována o přepravě nebezpečných látek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví

3. Délka řidičské praxe:

4. Typ řidičského oprávnění:

5. Jste profesionální řidič?

6. Převáží toto vozidlo nebezpečné látky?

7. Je v tomto obalu nebezpečná látka?

8. Vztahuje dohoda Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí na soukromou přepravu dezinfekčního prostředku SAVO?

9. Co znamená X na oranžové tabulce v Kemlar kódu

10. Co znamená toto bezpečnostní značka:

11. Co označují H věty na obalu nebezpečných látek popisují:

12. Co byste měli udělat při dopravní nehodě s únikem nebezpečné látky?

13. Narazili jste někdy v praxi na havárii vozidla převážejícího nebezpečné látky?

14. Jaký je váš osobní názor na bezpečnost přepravy nebezpečných látek v České republice?

15. Myslíte si, že veřejnost by měla být více informována o přepravě nebezpečných látek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Grešák, M.Informovanost o přepravě nebezpečných látek (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://informovanost-o-preprave-neb-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.