Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost obyvatel o sociálních službách ve Vyškově

Informovanost obyvatel o sociálních službách ve Vyškově

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Vinklárková
Šetření:22. 01. 2010 - 21. 02. 2010
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):14 / 7.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Hana Vinklárková a jsem studentkou navazujícího magisterského studia oboru Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě. Píši diplomovou práci na téma „Informovanost obyvatel o sociálních službách ve Vyškově“. Ve své práci si kladu za cíl zjistit povědomí obyvatel  Vyškova o nabídce sociálních služeb ve Vyškově, o tom, které služby obyvatelé využívají, zjistit jejich názor na kvalitu a dostupnost těchto služeb a zachytit případné návrhy na změnu stávajících služeb či zavedení nových služeb.

Responti musí  mít nejméně 18 let a bydlet ve Vyškově.

Předem Vám děkuji za spolupráci na vyplnění dotazníku.
 

Bc. Hana Vinklárková

 

Odpovědi respondentů

1. Které poskytovatele sociálních služeb působící ve Vyškově znáte? Zaškrtněte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdružení „PIAFA“ ve Vyškově, o.s.10081,97 %81,97 %  
Oblastní charita Vyškov8771,31 %71,31 %  
Pečovatelská služba Vyškov, p.o.8267,21 %67,21 %  
Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek „PAPRSEK“6855,74 %55,74 %  
Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. 6250,82 %50,82 %  
TYFLOCENTRUM Brno, o.p.s. Regionální středisko Vyškov3931,97 %31,97 %  
Sociální služby Vyškov, p.o.3226,23 %26,23 %  
Rodinná pohoda, o.s.2318,85 %18,85 %  
Podané ruce, o.s. Drogové služby Vyškov1713,93 %13,93 %  
neznám žádného z výše uvedených poskytovatelů sociálních služeb43,28 %3,28 %  
Oblastní charita VyŠ¡kov21,64 %1,64 %  
Poradna pro uživatele sociálních služeb21,64 %1,64 %  
Sdružení "PIAFA" ve Vyškově, o.s.10,82 %0,82 %  
Centrum sociálních sluŠ¾eb VyŠ¡kov, o.p.s. 10,82 %0,82 %  
Pečovatelská sluŠ¾ba VyŠ¡kov, p.o.10,82 %0,82 %  
SdruŠ¾ení „PIAFA“ ve VyŠ¡kově, o.s.10,82 %0,82 %  

Graf

2. Které sociální služby poskytované ve městě Vyškově využíváte Vy nebo někdo z Vaší rodiny? Vypište (včetně poskytovatele). Pokud nevyužíváte žádnou službu, přejděte k otázce č. 10

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. - Poradna pro rodinu, manželství a m,ezilidské vztahy

Centrum sociálních služeb, Rodinná pohoda, Charita - služby využívám pouze v případě, že můj zdravotní stav je zhoršen.

Domov Důchodců - babička

Nepotřebné oblečení věnuje celá rodina pro charitu

nevyužívám

nevyužívám

nevyužívám ani jednu službu

nevyužívám žádnou službu

Nevyužíváme žádnou.

Oblastní charita - je zde "uložena" prababička

Oblastní charita Vyškov

Oblastní charita Vyškov

Oblastní charita Vyškov- péče o ležící maminku r. 2007 - 2008 Pečovatelská služba Vyškov - dovoz obědů rodičům asi 10 let do r. 2008 Paprsek - vypůjčena polohovací postel pro maminku r. 2007 - 2008 PIAFA - hyppoterapii využil jako rehabilitaci můj vnuk krátkodobě cca před 10ti lety

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Vyškov Oblastní Charita Vyškov Poradna a půjčovna rehabilitačních pomůcek PAPRSEK

pečovatelská služba, dovoz obědů

Pečovatelská služba, ošetřovatelská.

Pečovatelskou službu

Pečovatelskou službu

pečovatelskou službu, dovoz obědů, nákupy, úklid

Pečovatelskou, ošetřvatelskou

Poradna a půjčovna "Paprsek" - využívám půjčovnu pomůcek

Sdružení "Piafa" - volnočasové aktivity (canisterapie, hypoterapie)

sdružení Piafa - canisterapie MC Radost

Sdružení Piafa - cvičení

Sdružení Piafa ve Vyškově

Sdružení Piafa ve Vyškově.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - aktivity se psem (canisterapie)

Středisko osobní hygieny - pečovatelská služba

Využívali jsme služeb charity - péče o ležící babičku (cca 5 let). Babička zemřela v srpnu 2009, tudíž odpovědi se vztahují k období do tohoto data.

žádné

žádné

3. Jak často využíváte Vy nebo někdo z Vaší rodiny uvedené sociální služby? Vyberte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně721,21 %5,74 %  
každý pracovní den618,18 %4,92 %  
denně618,18 %4,92 %  
2-3x týdně26,06 %1,64 %  
1x měsíčně26,06 %1,64 %  
zatim nikdy13,03 %0,82 %  
jednou za půl roku/rok13,03 %0,82 %  
vůbec13,03 %0,82 %  
dle potřeby13,03 %0,82 %  
2x ročně13,03 %0,82 %  
v současné době nevyužívám13,03 %0,82 %  
před 10lety obědy13,03 %0,82 %  
nikdy13,03 %0,82 %  
mám dlouhodobě vypůjčené pomůcky 13,03 %0,82 %  
nepravidelně13,03 %0,82 %  

Graf

4. Odkud jste se o využívané službě/službách dozvěděl/a? Můžete uvést více možností.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od rodiny, přátel1131,43 %9,02 %  
ze sdělovacích prostředků720 %5,74 %  
od pracovníků poskytovatele služby 720 %5,74 %  
od lékaře38,57 %2,46 %  
od pracovníků Městského úřadu ve Vyškově 25,71 %1,64 %  
mám to v náplni práce12,86 %0,82 %  
od přátel, od pracovníků MěÚ12,86 %0,82 %  
paprsek sídlí v naší čtvrti,charita od lékaře12,86 %0,82 %  
od MC Radost12,86 %0,82 %  
v Mateřském centru Radost12,86 %0,82 %  

Graf

5. Jak hodnotíte kvalitu poskytovaných služeb?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborná2369,7 %18,85 %  
dostačující1030,3 %8,2 %  

Graf

6. Jak hodnotíte výši úhrady za poskytované služby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřená2477,42 %19,67 %  
vysoká412,9 %3,28 %  
nízká39,68 %2,46 %  

Graf

7. Jak hodnotíte odbornost a přístup personálu sociální služby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1854,55 %14,75 %  
dostačující1545,45 %12,3 %  

Graf

8. Jak hodnotíte dostupnost sociální služby (např. bezbariérový přístup, blízkost zastávky MHD atd.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře dostupná1756,67 %13,93 %  
výborná1136,67 %9,02 %  
obtížně dostupná26,67 %1,64 %  

Graf

9. Jaké změny byste uvítal/a v sociální službě/službách, které využíváte? Vypište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bezbariérový přístup

jsem spokojena

Myslím, že ve Vyškově jsou služby dostačující. Snad jen, že o víkendech či svátcích externí poskytovatelé sociálních služeb své služby poskytují omezeně nebo vůbec.

se službou, kterou využívám, jsem spokojená, uvítala jsem rozšíření prac. doby (již proběhlo)

Tyto služby nevyužívám.

Větší nabídku pomůcek.

10. Které sociální služby ve Vyškově postrádáte? Vypište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ani ne tak konkrétní službu, jako spíše odborné poradenství.

bezplatná právní poradna pro širokou veřejnost; bezplatné kurzy pro rodinné příslušníky lidí,kteří jsou odkázáni na pomoc druhých; hospic; poradna pro cizince žijící v ČR

Domnívám se, že Vyškov je, co se sociálních služeb týče, vzhledem k srovnatelným městům na velmi solidní úrovni. Osobně tedy nic nepostrádám.

Já naštěstí ještě žádné. Ale moje známá, která pečuje o imobilní maminku, má podstoupit operaci kyčle. Na LDN je prý možné umístit maminku jen určitou dobu a ona pak ze zdravotních důvodů ještě nebude schopná se o maminku starat. V době, kdy jsme spolu mluvily, měla problém, kdo bude o maminku pečovat v době, kdy už nebude moci být na LDN a moje známá ještě nebude fyz. schopná péči zvládnout. Nevím - možná později řešení našla. Snad by to byl námět pro vás na dostupnost služeb pro tyto lidi.

jsem přesvědčena, že někteří spoluobčané by potřebovali někoho, kdo by je doprovázel životem. žijí sami, nemají příbuzné, přátele, a např. díky duševní chorobě nejsou schopni zvládat praktickou stránku života ( jednání s úřady, kvalitní stravování, hygienu atd. otázkou ovšem je jestli by o takovou službu stáli a využívali ji

momentálně nepostrádám

Myslím, že všechny opravdu důležité tu jsou.

nad tím jsem se zatím nikdy nezamýšlela

Nejsem schopen hodnotit, nemám potřebu.

nepostrádám

nepostrádám

nepostrádám, nepotřebuji je

Nevím.

Poskytování sociálních služeb pro staré občany formou nepeněžního charakteru, např. umožnění parkování jejich vozidel na vyhražených parkovištích bez písemnéhjo povolení nebo zvýhodnění při používání hromadných dopravních prostředků za cenově dostupnou senior kartu a pod. Za stávající cenu senior karty 990 Kč si většina starých občanů tuto kartu nekoupí a raději sedí doma. Dřívější cena 600 Kč byla ještě odpovídající. Tím ztrácí jak ČD, tak i staří občané, protože by bylo jistě jedno, jede-li v osobním vlaku o 2 nebo 4 důchodce více. A odstranit byrokratismus! Vyřízení mojí žádost o povolené parkování na vyhrazených místech (mám 84 roků) trvalo jeden a půl roku a navzdory mým zdravotním problémům bylo bezdůvodně zamítnuto (asi proto, že jsem si na byrokratismus stěžoval!!! Toto platí nejen ve Vyškově, ale všeobecně! Je to hanba a ostuda našeho státu!!!!

rozšíření domova pro seniory

Služba, která by se postarala o člověka, který je doma celodenně, tj. i v noci.

Současná nabídka sociálních služeb se mi zdá dostatečná

tedˇnevím

Vzhledem k mému věku (19) jsem se nad touto problematikou zatím asi nikdy nezamýšlela, protože jsem služby některé z výše uvedených nebo dalších organizací prozatím nepotřebovala. Nicméně těmto institucím fandím a chybí-li tu některá z dalších forem pomoci, rozhodně jsem pro založení nové organizace nebo vybudování nějakého nového projektu některou již existující organizací.

Z tisku,vydaných BROŽUR, veřejných schůzí a dnů otevřených dveří. Myslím, že je nabídka na Vyškov dobrá. Také musím říci, že admin.pracovnice od.socíál.péče a soc.služeb města Vyškova, velmi dobře podávají informace. Záleží pak, jakou službu a kdy ji klient potřebuje. Je to opravdu o tom co klient konkrétně potřebuje. Zatím nevyužívám-jsem v rodinném prostředí a rodina-přátelé mi dostatečně vše zabezpečují. Jest-liže budu službu potřebovat, vím kam se obrátit, jsem přesvědčena, že bych mě vyhovující našla. Mám ležící kamarádku, ta užívá služeb Rodinné pohody a je velice spokojená.

Zatím jsem žádné nevyužila, takže mi ani žádná služba neschází.

Zatím jsem žádnou službu nepotřebovala, takže žádnou nepostrádám.

zatím naštěstí nepostrádán

zatím nepostrádám žádnou

zatím žádné

Zatím žádné služby nepotřebuji, tudíž je nevyužívám a nepostrádám.

Zatím žádné sociální služby nevyužívám, ani jako rodina nevyužíváme. Takže žádné nepostrádám(e). Z vyjmenovaných v otázce číslo 1znám pouze Sdružení "PIAFA" , protože osobně znám paní Janu Podrápskou a dobře vím jakou činnost provozují a jaké služby poskytují. Sdružení "PIAFA" dokáže svou práci dobře prezentovat v médiích a na veřejnosti. O činnosti a možnostech ostatních jmenovaných v otázce číslo 1 vím jen mlhavě nebo nevím nic. O existenci některých z nich jsem se dozvěděl z Vašeho dotazníku. Ve Vyškově žiji od roku 1982 a trvale bydlím od roku 1986, ale dodnes mě nenapadlo zajímat se o sociální služby ve Vyškově ačkoli je zatím nepotřebuji. Proto velký dík za Váš dotazník.

Zatím žádné.

Žádná služba mne nechybí, myslím, že je pokryto vše.

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné :)

Žádné, vzhledem k tomu, že jsem zatím měl možnost se setkat pouze s těmi, které fungují a další jsem nepotřeboval.

Žádné.

žádnou

11. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 32 let6654,1 %54,1 %  
33 - 47 let2419,67 %19,67 %  
48 - 62 let1814,75 %14,75 %  
75 let a více108,2 %8,2 %  
63 - 74 let43,28 %3,28 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské 4536,89 %36,89 %  
úplné střední odborné 3024,59 %24,59 %  
úplné střední všeobecné2520,49 %20,49 %  
vyučení nebo střední odborné bez maturity108,2 %8,2 %  
vyšší odborné nebo nástavbové86,56 %6,56 %  
základní32,46 %2,46 %  
vysokoŠ¡kolské 10,82 %0,82 %  

Graf

13. Jaké je Vaše postavení na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á 4940,16 %40,16 %  
student/ka 4032,79 %32,79 %  
v důchodu1713,93 %13,93 %  
na mateřské/rodičovské dovolené 86,56 %6,56 %  
podnikatel/ka 54,1 %4,1 %  
nezaměstnaný/á 32,46 %2,46 %  

Graf

14. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9073,77 %73,77 %  
muž3125,41 %25,41 %  
muŠ¾10,82 %0,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak hodnotíte kvalitu poskytovaných služeb?

  • odpověď výborná:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborná na otázku 8. Jak hodnotíte dostupnost sociální služby (např. bezbariérový přístup, blízkost zastávky MHD atd.)?

11. Do které věkové skupiny patříte?

  • odpověď 18 - 32 let:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/ka na otázku 13. Jaké je Vaše postavení na trhu práce?

13. Jaké je Vaše postavení na trhu práce?

  • odpověď v důchodu:
    • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 75 let a více na otázku 11. Do které věkové skupiny patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které poskytovatele sociálních služeb působící ve Vyškově znáte? Zaškrtněte.

4. Odkud jste se o využívané službě/službách dozvěděl/a? Můžete uvést více možností.

5. Jak hodnotíte kvalitu poskytovaných služeb?

6. Jak hodnotíte výši úhrady za poskytované služby?

7. Jak hodnotíte odbornost a přístup personálu sociální služby?

8. Jak hodnotíte dostupnost sociální služby (např. bezbariérový přístup, blízkost zastávky MHD atd.)?

11. Do které věkové skupiny patříte?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jaké je Vaše postavení na trhu práce?

14. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které poskytovatele sociálních služeb působící ve Vyškově znáte? Zaškrtněte.

4. Odkud jste se o využívané službě/službách dozvěděl/a? Můžete uvést více možností.

5. Jak hodnotíte kvalitu poskytovaných služeb?

6. Jak hodnotíte výši úhrady za poskytované služby?

7. Jak hodnotíte odbornost a přístup personálu sociální služby?

8. Jak hodnotíte dostupnost sociální služby (např. bezbariérový přístup, blízkost zastávky MHD atd.)?

11. Do které věkové skupiny patříte?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jaké je Vaše postavení na trhu práce?

14. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vinklárková, H.Informovanost obyvatel o sociálních službách ve Vyškově (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://informovanost-obyvatel-o-socialnich-sluzbach-ve-vyskove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.