Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > informovanost obyvatelstva při povodních

informovanost obyvatelstva při povodních

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:eva andryskova
Šetření:23. 04. 2014 - 30. 04. 2014
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 zpracovávám bakalářskou práci na téma informování, varování a vyrozumění obyvatelstva v krizových situacích. Tento dotazník jsem stvořila ke zjištění připravenosti obyvatel na vyjímečné a neočekávané situace. 

Předem děkuji za vyplnění

 
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5472 %72 %  
Muž2128 %28 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 303648 %48 %  
30-452533,33 %33,33 %  
45 - 601317,33 %17,33 %  
0-1511,33 %1,33 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5269,33 %69,33 %  
Vysokoškolské2330,67 %30,67 %  

Graf

4. Znáte varovné signály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4357,33 %57,33 %  
nevím1722,67 %22,67 %  
ano810,67 %10,67 %  
ne79,33 %9,33 %  

Graf

5. Kolik máme v ČR varovných signálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32938,67 %38,67 %  
12330,67 %30,67 %  
21418,67 %18,67 %  
4912 %12 %  

Graf

6. Víte co máte dělat když uslyšíte varovný signál "všeobecná výstraha?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zůstanu v domě, utěsním okna a dveře a zapnu zdělovací prostředky5066,67 %66,67 %  
nedělám nic jde jen o signál pro hasiče1722,67 %22,67 %  
opustím dům a vyhledám úkryt79,33 %9,33 %  
opustím dům a hledám místo události11,33 %1,33 %  

Graf

7. Jaký tón má varovný signál "všeobecná výstraha"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolísavý tónsirény po dobu 140s3242,67 %42,67 %  
nevím2026,67 %26,67 %  
nepřerušovaný tón po dobu 140s1722,67 %22,67 %  
25s trvalý tón, 10s přestávka, 25s trvalý tón68 %8 %  

Graf

8. Kdy probíhá zpravidla na celém území ČR zkouška sirén?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každou první středu v měsíci ve 12:007194,67 %94,67 %  
každou středu ve 12:0034 %4 %  
jednou za čtrnáct dní nezávisle na čase11,33 %1,33 %  

Graf

9. Byla informovanost obyvatelstva v roce 1997 při povodních dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2736 %36 %  
ne2533,33 %33,33 %  
spíše ne1824 %24 %  
ano56,67 %6,67 %  

Graf

10. Stoupla míra informovanosti obyvatel na mimořádné události do povodní v roce 2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2533,33 %33,33 %  
nevím2330,67 %30,67 %  
ano1418,67 %18,67 %  
spíše ne1013,33 %13,33 %  
ne34 %4 %  

Graf

11. Jaké je číslo evropského tísňového volání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1127397,33 %97,33 %  
15822,67 %2,67 %  

Graf

12. Máte zkušenosti s voláním na tísňové linky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy5168 %68 %  
ano, jednou1317,33 %17,33 %  
ano, několikrát1114,67 %14,67 %  

Graf

13. Myslíte si že jste dostatečně informováni v případě vzniku mimořádných událostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3040 %40 %  
ne zcela2736 %36 %  
ne1418,67 %18,67 %  
ano45,33 %5,33 %  

Graf

14. Co byste uvítali ke zlepšení Vaší informovanosti v případě vzniku mimořádné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
instruktivně vzdělávací pořady4965,33 %65,33 %  
letáky1824 %24 %  
semináře810,67 %10,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Víte co máte dělat když uslyšíte varovný signál "všeobecná výstraha?"

  • odpověď zůstanu v domě, utěsním okna a dveře a zapnu zdělovací prostředky:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, několikrát na otázku 12. Máte zkušenosti s voláním na tísňové linky?

14. Co byste uvítali ke zlepšení Vaší informovanosti v případě vzniku mimořádné události?

  • odpověď instruktivně vzdělávací pořady:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, několikrát na otázku 12. Máte zkušenosti s voláním na tísňové linky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk

3. Vzdělání

4. Znáte varovné signály?

5. Kolik máme v ČR varovných signálů?

6. Víte co máte dělat když uslyšíte varovný signál "všeobecná výstraha?"

7. Jaký tón má varovný signál "všeobecná výstraha"?

8. Kdy probíhá zpravidla na celém území ČR zkouška sirén?

9. Byla informovanost obyvatelstva v roce 1997 při povodních dostatečná?

10. Stoupla míra informovanosti obyvatel na mimořádné události do povodní v roce 2010?

11. Jaké je číslo evropského tísňového volání?

12. Máte zkušenosti s voláním na tísňové linky?

13. Myslíte si že jste dostatečně informováni v případě vzniku mimořádných událostí?

14. Co byste uvítali ke zlepšení Vaší informovanosti v případě vzniku mimořádné události?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk

3. Vzdělání

4. Znáte varovné signály?

5. Kolik máme v ČR varovných signálů?

6. Víte co máte dělat když uslyšíte varovný signál "všeobecná výstraha?"

7. Jaký tón má varovný signál "všeobecná výstraha"?

8. Kdy probíhá zpravidla na celém území ČR zkouška sirén?

9. Byla informovanost obyvatelstva v roce 1997 při povodních dostatečná?

10. Stoupla míra informovanosti obyvatel na mimořádné události do povodní v roce 2010?

11. Jaké je číslo evropského tísňového volání?

12. Máte zkušenosti s voláním na tísňové linky?

13. Myslíte si že jste dostatečně informováni v případě vzniku mimořádných událostí?

14. Co byste uvítali ke zlepšení Vaší informovanosti v případě vzniku mimořádné události?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

andryskova, e.informovanost obyvatelstva při povodních (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://informovanost-obyvatelstva-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.