Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > INFORMOVANOST POPULACE ČR O ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY

INFORMOVANOST POPULACE ČR O ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Skanderová
Šetření:13. 11. 2010 - 20. 11. 2010
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):18 / 10.69
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

TenTento dotazník má sloužit k celkovému přehledu informovanosti a povědomí poppopulace ČR o vlivu a dopadu kouření vodní dýmky. Zjištěné údaje poslouží jako cencennýný materiál pro zpracování terénní práce v rámci SZZ z oboru hygieny a epiepidemiologie na 1. LF UK

Odpovědi respondentů

1. KOUŘÍTE CIGARETY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE 5270,27 %70,27 %  
ANO1824,32 %24,32 %  
NE 45,41 %5,41 %  

Graf

2. Od kolika let kouříte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20316,67 %4,05 %  
16316,67 %4,05 %  
15316,67 %4,05 %  
12211,11 %2,7 %  
2315,56 %1,35 %  
1415,56 %1,35 %  
1815,56 %1,35 %  
cca 1815,56 %1,35 %  
15,56 %1,35 %  
1715,56 %1,35 %  
ostatní odpovědi šestnáct 15,56 %1,35 % 

Graf

3. Kolik cigaret denně vykouříte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20211,11 %2,7 %  
tak 5 za měsíc15,56 %1,35 %  
415,56 %1,35 %  
215,56 %1,35 %  
515,56 %1,35 %  
jsem velmi příležitostný kuřák, cca 2 za měsíc15,56 %1,35 %  
jsem příležitostný kuřák - 3 cigarety týdně15,56 %1,35 %  
1115,56 %1,35 %  
kouřím jen příležitostně15,56 %1,35 %  
1015,56 %1,35 %  
ostatní odpovědi 60
jen cca 10 měsíčně
6
2 za měsíc
průměrně pět
15
1
738,89 %9,46 % 

Graf

4. Kde nejčastěji kouříte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v hospode422,22 %5,41 %  
doma211,11 %2,7 %  
v práci211,11 %2,7 %  
doma na verandě15,56 %1,35 %  
v hospode,v kavarne15,56 %1,35 %  
s přáteli na nejrůznějších akcích15,56 %1,35 %  
venku15,56 %1,35 %  
v hospodě, na koncertech apod.15,56 %1,35 %  
bar15,56 %1,35 %  
s kamarády, známými15,56 %1,35 %  
ostatní odpovědi venku s přáteli
na party
v hospodě ;)
316,67 %4,05 % 

Graf

5. Myslíte si, že je kouření cigaret škodlivé pro vaše zdraví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1794,44 %22,97 %  
ne15,56 %1,35 %  

Graf

6. SROVNEJTE ŠKODLIVOST KOUŘENÍ CIGARET a VODNÍ DÝMKY(zaškrtněte, s jakým výrokem souhlasíte(

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [cigarety jsou škodlivější než vodní dýmkaotázka č. 7, cigarety i vodní dýmka jsou stejně škodlivéotázka č. 7, vodní dýmka je škodlivější než cigaretyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cigarety jsou škodlivější než vodní dýmka3955,71 %52,7 %  
cigarety i vodní dýmka jsou stejně škodlivé1622,86 %21,62 %  
vodní dýmka je škodlivější než cigarety1521,43 %20,27 %  

Graf

7. KOLIKA VYKOUŔENÝM CIGARETÁm, PODLE VÁS, ODPOVÍDÁ JEDNA SEANCE KOUŔENÍ VODNÍ DÝMKY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 cigaret2840 %37,84 %  
6 - 15 cigaret2332,86 %31,08 %  
méně než jedna cigareta811,43 %10,81 %  
více než 26 cigaret68,57 %8,11 %  
16 - 25 cigaret57,14 %6,76 %  

Graf

8. KDE JSTE ZÍSKAL/A INFORMACE O PŘÍPADNÉ ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikde, nejsem si vědom/a škodlivosti kouření vodní dýmky2941,43 %39,19 %  
z televize, časopisů, internetu2434,29 %32,43 %  
od kamarádů811,43 %10,81 %  
z jiných zdrojů (uveďte jakých)68,57 %8,11 %  
od lékaře34,29 %4,05 %  

Graf

9. MYSLÍTE SI, ŽE PŘI KOUŘEN´9 VODNÍ DÝMKY HROZÍ VĚTŠÍ RIZIKO PŔENOSU URĆITÝCH INFEKĆNÍCH ONEMOCNĚNÍ NEŹ OSOBY NEKOUŔICÍ VODNÍ DÝMKU? (opar, žloutenka...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5781,43 %77,03 %  
ne1318,57 %17,57 %  

Graf

10. BUDETE SE PO VYPLNĚNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU VÍCE ZAJÍMAT O ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5477,14 %72,97 %  
ano1622,86 %21,62 %  

Graf

11. KOUŘÍTE VODNÍ DÝMKU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, NEotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2650,98 %35,14 %  
ano2549,02 %33,78 %  

Graf

12. OD KOLIKA LET KOUŘÍTE?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16520 %6,76 %  
1728 %2,7 %  
2028 %2,7 %  
1828 %2,7 %  
1328 %2,7 %  
1528 %2,7 %  
cca 1814 %1,35 %  
Letos sem začal14 %1,35 %  
dýmku asi od 22 let14 %1,35 %  
1414 %1,35 %  
ostatní odpovědi nevím, asi 15
12
23
vodní dýmku- od 12 let
devatenáct
19
624 %8,11 % 

Graf

13. JAK ČASTO KOUŘÍTE VODNI DÝMKU?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za měsíc28 %2,7 %  
cca 1-2x měsíčně14 %1,35 %  
1-3x měsíčně14 %1,35 %  
1x týdně14 %1,35 %  
1x za měsíc14 %1,35 %  
jak kdy, prumer 1 za mesic14 %1,35 %  
výjimečně (párkrát do roka)14 %1,35 %  
1 za půl roku14 %1,35 %  
2x ročně14 %1,35 %  
v letních měsících 2x měsíčně14 %1,35 %  
ostatní odpovědi max 1 měsíčně
zřidkakdy
2x do měsíce
2x za měsíc
jednou za měsíc a míň
cca třikrát ročně
málo, tak jednou za dva měsíce
asi čtyřikrát do roka
cca 6* do roka
přibližně 4x do měsíce
zřídka
max 1x měsíčně
1x za dva týdny
1-2x týdně (pracuju v čajovně)
1456 %18,92 % 

Graf

14. KDE NEJČASTĚJI KOUŘÍTE VODNÍ DÝMKU?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čajovna520 %6,76 %  
doma312 %4,05 %  
v čajovně28 %2,7 %  
V hospudce, čajce, doma14 %1,35 %  
na party u kamarádů14 %1,35 %  
doma, s kamardy14 %1,35 %  
s přáteli na bytě14 %1,35 %  
na zahradě14 %1,35 %  
důma, čajovna14 %1,35 %  
venku, doma14 %1,35 %  
ostatní odpovědi v čajovnách
v čajovně nebo u přátek
při setkání se známými
venku
doma, v čajvnách
s přáteli kdekoliv
venku s přáteli
s přáteli v hospodě
832 %10,81 % 

Graf

15. MYSLÍTE SI, ŽE JE KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY ŠKODLIVÉ PRO VAŠE ZDRAVÍ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1768 %22,97 %  
ne832 %10,81 %  

Graf

16. VĚK

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231122,92 %14,86 %  
24816,67 %10,81 %  
21816,67 %10,81 %  
25612,5 %8,11 %  
2036,25 %4,05 %  
1724,17 %2,7 %  
2224,17 %2,7 %  
4112,08 %1,35 %  
2612,08 %1,35 %  
3312,08 %1,35 %  
ostatní odpovědi 58
40
16
18
dvacet
510,42 %6,76 % 

Graf

17. POHLAVÍ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 18, ženaotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4083,33 %54,05 %  
muž816,67 %10,81 %  

Graf

18. VZDĚLÁNÍ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2654,17 %35,14 %  
vysokoškolské2041,67 %27,03 %  
základní24,17 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. KOUŘÍTE CIGARETY?

  • odpověď ANO:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Myslíte si, že je kouření cigaret škodlivé pro vaše zdraví?

5. Myslíte si, že je kouření cigaret škodlivé pro vaše zdraví?

  • odpověď ano:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. KOUŘÍTE CIGARETY?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. KOUŘÍTE CIGARETY?

5. Myslíte si, že je kouření cigaret škodlivé pro vaše zdraví?

6. SROVNEJTE ŠKODLIVOST KOUŘENÍ CIGARET a VODNÍ DÝMKY(zaškrtněte, s jakým výrokem souhlasíte(

7. KOLIKA VYKOUŔENÝM CIGARETÁm, PODLE VÁS, ODPOVÍDÁ JEDNA SEANCE KOUŔENÍ VODNÍ DÝMKY?

8. KDE JSTE ZÍSKAL/A INFORMACE O PŘÍPADNÉ ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY?

9. MYSLÍTE SI, ŽE PŘI KOUŘEN´9 VODNÍ DÝMKY HROZÍ VĚTŠÍ RIZIKO PŔENOSU URĆITÝCH INFEKĆNÍCH ONEMOCNĚNÍ NEŹ OSOBY NEKOUŔICÍ VODNÍ DÝMKU? (opar, žloutenka...)

10. BUDETE SE PO VYPLNĚNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU VÍCE ZAJÍMAT O ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY?

11. KOUŘÍTE VODNÍ DÝMKU?

15. MYSLÍTE SI, ŽE JE KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY ŠKODLIVÉ PRO VAŠE ZDRAVÍ?

16. VĚK

17. POHLAVÍ

18. VZDĚLÁNÍ

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. KOUŘÍTE CIGARETY?

5. Myslíte si, že je kouření cigaret škodlivé pro vaše zdraví?

6. SROVNEJTE ŠKODLIVOST KOUŘENÍ CIGARET a VODNÍ DÝMKY(zaškrtněte, s jakým výrokem souhlasíte(

7. KOLIKA VYKOUŔENÝM CIGARETÁm, PODLE VÁS, ODPOVÍDÁ JEDNA SEANCE KOUŔENÍ VODNÍ DÝMKY?

8. KDE JSTE ZÍSKAL/A INFORMACE O PŘÍPADNÉ ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY?

9. MYSLÍTE SI, ŽE PŘI KOUŘEN´9 VODNÍ DÝMKY HROZÍ VĚTŠÍ RIZIKO PŔENOSU URĆITÝCH INFEKĆNÍCH ONEMOCNĚNÍ NEŹ OSOBY NEKOUŔICÍ VODNÍ DÝMKU? (opar, žloutenka...)

10. BUDETE SE PO VYPLNĚNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU VÍCE ZAJÍMAT O ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY?

11. KOUŘÍTE VODNÍ DÝMKU?

15. MYSLÍTE SI, ŽE JE KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY ŠKODLIVÉ PRO VAŠE ZDRAVÍ?

16. VĚK

17. POHLAVÍ

18. VZDĚLÁNÍ

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skanderová, D.INFORMOVANOST POPULACE ČR O ŠKODLIVOSTI KOUŘENÍ VODNÍ DÝMKY (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://informovanost-popula.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.