Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění odpadu

Třídění odpadu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bičíková
Šetření:17. 11. 2011 - 24. 11. 2011
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit následující hypotézi:

 • To, zda respondent třídí/netřídí odpad, nesouvisí s dosaženým věkem.
 • To, zda respondent třídí/netřídí odpad, nesouvisí se stupněm dosaženého vzdělání.
 • To, zda respondent třídí/netřídí odpad, nesouvisí s oborem dosaženého vzdělání.
 • To, zda respondent třídí/netřídí odpad, nesouvisí s ekonomickou aktivitou. (zaměstnaný/nezaměstnaný)
 • To, zda respondent třídí/netřídí odpad, nesouvisí s oborem vykonávané profese.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)


 •  

Odpovědi respondentů

1. Nejvyšší stupeň Vašeho dosaženého vzdělání je (zaškrtněte):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5351,46 %51,46 %  
středoškolské s maturitou4139,81 %39,81 %  
základní43,88 %3,88 %  
vyšší odborné43,88 %3,88 %  
vyučení10,97 %0,97 %  

Graf

2. Obor Vašeho dosaženého vzdělání je (zaškrtněte):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomický3332,04 %32,04 %  
humanitní2928,16 %28,16 %  
technický1615,53 %15,53 %  
všeobecný54,85 %4,85 %  
lékařský54,85 %4,85 %  
umělecký32,91 %2,91 %  
všeobecné10,97 %0,97 %  
Gymnázium Mnichovo Hradiště je obor sám o sobě...10,97 %0,97 %  
matematika - přírodovědné10,97 %0,97 %  
všeobecné gymnázium10,97 %0,97 %  
přírodovědný10,97 %0,97 %  
gymnázium10,97 %0,97 %  
přírodní10,97 %0,97 %  
přírodní vědy10,97 %0,97 %  
kadeřnictví10,97 %0,97 %  
gastronomie a cestovní ruch10,97 %0,97 %  
služby10,97 %0,97 %  
ještě studuji10,97 %0,97 %  

Graf

3. V současné době se řadíte do věkové skupiny (zaškrtněte):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let7471,84 %71,84 %  
31 - 40 let109,71 %9,71 %  
do 20 let98,74 %8,74 %  
41 - 50 let65,83 %5,83 %  
51 - 60 let21,94 %1,94 %  
nad 60 let21,94 %1,94 %  

Graf

4. Jste ekonomicky aktivní, tj. pracujete? (zaškrtněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, nejsem ekonomicky aktivní (př. jsem nezaměstnaný / jsem student a nepracuji / pobírám důchod a nepracuji / a jiné)otázka č. 6, Ano, jsem ekonomicky aktivní (př. jsem zaměstnancem / podnikám / pracuji na DPP či DPČ a jiné)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem ekonomicky aktivní (př. jsem zaměstnancem / podnikám / pracuji na DPP či DPČ a jiné) 5957,28 %57,28 %  
Ne, nejsem ekonomicky aktivní (př. jsem nezaměstnaný / jsem student a nepracuji / pobírám důchod a nepracuji / a jiné)4442,72 %42,72 %  

Graf

5. Zaškrtněte obor ve kterém pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomický1932,2 %18,45 %  
humanitní 1118,64 %10,68 %  
technický1016,95 %9,71 %  
lékařský58,47 %4,85 %  
umělecký46,78 %3,88 %  
nic23,39 %1,94 %  
služby23,39 %1,94 %  
kulturní11,69 %0,97 %  
přírodní11,69 %0,97 %  
přírodní vědy11,69 %0,97 %  
kadeřnictví11,69 %0,97 %  
obchod11,69 %0,97 %  
terciální sféra - obchod11,69 %0,97 %  

Graf

6. Třídíte odpad? (zaškrtněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně (třídím odpad na 2 - 3 skupiny, např. z běžného odpadu odděluji navíc plasty a sklo)6159,22 %59,22 %  
Ano, důsledně (třídím odpad na více než 3 skupiny, např. z běžného odpadu odděluji navíc plasty, papír, sklo, rostlinný odpad, atd.)3231,07 %31,07 %  
Ne, netřídím odpad a to z časových, prostorových či jiných důvodů. 65,83 %5,83 %  
Ne, o tuto problematiku se absolutně nazajímám.43,88 %3,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste ekonomicky aktivní, tj. pracujete? (zaškrtněte)

 • odpověď Ano, jsem ekonomicky aktivní (př. jsem zaměstnancem / podnikám / pracuji na DPP či DPČ a jiné) :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 let na otázku 3. V současné době se řadíte do věkové skupiny (zaškrtněte):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomický na otázku 5. Zaškrtněte obor ve kterém pracujete:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 5. Zaškrtněte obor ve kterém pracujete:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi technický na otázku 5. Zaškrtněte obor ve kterém pracujete:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nejvyšší stupeň Vašeho dosaženého vzdělání je (zaškrtněte):

2. Obor Vašeho dosaženého vzdělání je (zaškrtněte):

3. V současné době se řadíte do věkové skupiny (zaškrtněte):

4. Jste ekonomicky aktivní, tj. pracujete? (zaškrtněte)

5. Zaškrtněte obor ve kterém pracujete:

6. Třídíte odpad? (zaškrtněte)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nejvyšší stupeň Vašeho dosaženého vzdělání je (zaškrtněte):

2. Obor Vašeho dosaženého vzdělání je (zaškrtněte):

3. V současné době se řadíte do věkové skupiny (zaškrtněte):

4. Jste ekonomicky aktivní, tj. pracujete? (zaškrtněte)

5. Zaškrtněte obor ve kterém pracujete:

6. Třídíte odpad? (zaškrtněte)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bičíková, M.Třídění odpadu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://informovanost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.