Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inkluze z pohledu rodičů na havířovských školách

Inkluze z pohledu rodičů na havířovských školách

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Lankočí Kovalčíková
Šetření:10. 02. 2016 - 10. 03. 2016
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se týká chystané inkluze na běžných základních školách. Je zaměřen na názor rodičů v Havířově k tomuto tématu a bude použit jako praktická část mé seminární práce. Proto Vás zdvořile žádám o jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 a více2346 %46 %  
26-401836 %36 %  
15-25918 %18 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2040 %40 %  
středoškolské s maturitou (vč. vyššího odborného)1938 %38 %  
vyučen bez maturity612 %12 %  
ukončené nebo neukončené základní vzdělání510 %10 %  

Graf

3. Vaše dítě navštěvující základní školu je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě bez jakýkoli omezení3672 %72 %  
dítě se speciálními vzdělávacími potřebami714 %14 %  
dítě se zdravotním handicapem36 %6 %  
dítě s mentálním handicapem36 %6 %  
dítě s mantálním handicapem12 %2 %  

Graf

4. Vaše dítě navštěvuje základní školu v oblasti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Havířov-město nebo Podlesí2652 %52 %  
okolní oblasti Havířova (Těrlicko, Albrechtice, Bludovice, Datyně atd.)1020 %20 %  
Havířov-Suchá714 %14 %  
žijeme v Havířově, ale dítě navštěvuje školu mimo Havířov a okolí48 %8 %  
Havířov-Šumbark36 %6 %  

Graf

5. Vaše dítě chodí do

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžné třídy3570 %70 %  
integrované třídy714 %14 %  
třídy se speciální výukou48 %8 %  
speciální nebo praktické školy48 %8 %  

Graf

6. Pojem inkluze ve školství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím, co znamená a zajímá mě to3162 %62 %  
vím, co znamená, ale nezajímá mě to816 %16 %  
vím, co znamená, zajímá mě to a týká se to mého dítěte612 %12 %  
nevím co znamená510 %10 %  

Graf

7. Z jakých zdrojů jste informace o inkluzi získal

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace jsem si zjistil sám na internetu (dostupná témata, portál MŠMT atd.)2448 %48 %  
informace jsem si zjistil sám prostřednictvím medií (rozhlas, televize, tisk)2244 %44 %  
byly mi poskytnuty v souvislosti s mým dítětem ve školských zařízeních510 %10 %  
jiný zdroj36 %6 %  
studiem na VOŠ24 %4 %  
Nemám informace12 %2 %  
jsem učitelka, tzn. 1. informace z práce12 %2 %  
v práci12 %2 %  
nevím12 %2 %  

Graf

8. Máte pocit, že informace, které jste o inkluzi získal jsou dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1530 %30 %  
nesouhlasím1122 %22 %  
spíše nesouhlasím1020 %20 %  
nevím816 %16 %  
souhlasím612 %12 %  

Graf

9. Souhlasíte s inkluzí děti se speciálními vzdělávácími potřebami do běžných tříd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vadilo by mi to1734 %34 %  
ne, mám již zkušenost1530 %30 %  
ano, i když nemám zkušenost1122 %22 %  
ano, mám již zkušenost714 %14 %  

Graf

10. Proč máte tento názor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dcera se hlásila do spádové školy na Nábřeží, ale už při zápisu kvůli expresivní dysfázii - těžké vadě řeči, se vyjádřili tak, že pro ni bude lepší jít jinam, kde dokážou zajistit pro ni odbornou péči. Takže jsme si našli logopedickou školu v Ostravě, učí se podle osnov běžné školy, nemá zatím žádné úlevy, jen více se učitelé zaměřují při čtení a psaní na logopedickou část, mají nejen samostatnou logopedii, ale skupinovou s celou třídou. Nedokážu si představit, že by chodila do třídy s 30 dětmi. Zde jich je 10 a paní učitelka se může všem individuálně věnovat a v první třídě měli i asistenta pedagoga.

dceru dali omylem do klasické třídy,kde byla úplně ztracená

Detem se specialnimi potrebami je nekdy lepe ve tride s malym poctem deti, individualnim pristupem Nasi vyucujici nejsou pripraveni na vice deti nez jednive tride se specialnimi potrebami. Nase skolstvi neni pripraveno, je treba kazdy pripad posuzovat individualne ku prospechu ditete i kolektivu.

Děti s těžším mentálním postižením jsou špatně či vůbec vzdělatelné a práce s nimi by omezovala a ubírala možnosti kvalitního vzdělání dětem, které jednou budou pro naši společnost prospěšné.

Děti se mohou vzájemně obohatit, naučí se spolupracovat s dětmi s handicapem.

Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami by neměly mít pocit, že jsou stavěny na druhou kolej, než děti v běžných třídách a vzdělávat se jako ostatní děti. Záleží na druhu postižení.

dětí ve třídě je hodně a jedna učitelka i s asistentem je málo

dfgdfgfdg

Dítě s hendikepem bude trpět v kolektivu, kde nestíhá a bude brzdit ostatní děti.

Dítě se speciálním vzdělávací potřebou se více snaží a nemá pocit stranění se

Dítě se speciálními potřebami potřebuje z cela jiný přístup učitele ke své práci. U mé dcery je ve třídě 30 žáků. Pokud dcera nestíhá pochopit průběh probrané látky musí doma hodně dohánět. Protože učitelka nemá čas věnovat se zvlášť všem dětem. Pokud všechny děti nesplní její požadavky nemůže s učivem pokračovat dál. Neumím si představit, jak by se mohla věnovat dítěti se speciálním programem byť by mělo svou asistentku.

i ostatní děti by měly být v kontaktu s těmito dětmi, pomáhat jim, atd.

i pro průměrné děti z běžných tříd je výuka pomalá a děti se ve vyučování nudí

Inkluze jednoho blbečka do třídy znamená úpadek vzdělání všech ostatních žáků.

jo

každé dítě má své potřeby a výuka se nedá nastavit pro všechny děti stejně. Navíc se obávám, že inkluze je jen zástěrka pro integraci romských dětí do škol, kde ještě výuka za něco stála a s tím nesouhlasím.

každí dítě má jiné potřeby

Knj

mnoho dětí s různými typy zdravotních, mentálních a sociálních obtíží se nic nenaučí dohromady

můžou tam i romské děti

Myslím si, že je dobré aby děti vyrůstali společně i se učili, aspoň se naučí chovat a respektovat i děti jiné..

myslím si, že to přispívá ke správné výchově a toleranci obou stran

Myslím, že je ve třídách příliš mnoho žáků na to, aby se učitel mohl věnovat "všem".

naprosto debilní nápad kreténských sociálních inženýrů na likvidaci školství a vzdělanosti v čechách

Narušuje to výuku.

Několik dětí s různými poruchami chodí s mým synem do třídy, brzdí se učební tempo třídy, děti s ADHD neustále ruší ostatní děti při práci, ve třídě je poté nadměrný hluk, svými výlevy velmi často odvádí ostatní děti od práce.

Není důvod děti od sebe separovat

Nesoulad mezi potřebami děti

nevadí mi to

nevidím důvod dělat mezi dětmi rozdíly.

Normální děti by se nic nenaučili a byly by zbytečně pozadu

nynější integrované třídy jsou přetížené. Na jednu učitelku, i když je i asistentka připadá hodně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na zdravé děti již nezbývá čas.

Podle mě to povede ke zmenšení vědomostí, které se dítě může naučit.

pokud bude ve třídě asitent padagoga k dětem

Protoze tyto deti musi mit specialni potreby

Protože by tom byla výuka méně kvalitní vzhledem k ostatním žákům.

Protože děti trpící poruchou brzdí ostatní děti a celková kvalita vzdělání se snižuje

Protože to ovlivňuje výuku nehendikepovaných žáků a současný školský systém není na inkluzi, tak jak je požadována, připraven.

Přijde mi to nekorektní k otatním dětem

Současné školství nedokáže zabezpečit rovnocenný přístup k žákům, aby nestrádali nadměrně nadaní žáci nebo žáci, kteří jsou jakkoliv handickapovaní. Pokud by se měl učitel věnovat jedné skupině ze jmenovaných, strádali by všichni ostatní...

Soudim tak znazoru rodicu, deti zdravotne postitenych

syn se zdárně zařadil, děti ho pěkně berou mezi sebe

Takové dítě potřebuje speciální vzdělávácí procest.

talenty tak možno podporovať

Tyto děti ve většině případů nezažijí žádný úspěch, výjimkou jsou tělesně postižené děti, které jsou mentálně v pořádku. Ve třídách schází tzv. tahouni (ti odcházejí na gymnázia), úroveň základních škol celkově rapidně klesá a děti se spec. vzdělávacími potřebami úroveň zákl. školství v našich podmínkách dále snižují.

V jádru by mi to nevadilo, ale nesouhlasím s tím. Děti s jinou integritou by měli navštěvovat prostředí ve kterém by se cítily dobře a bezpečně.

ve třídách je hodně dětí a jeden učitel nemá možnost se jim všem dostatečně věnovat

vysoké nároky na učitele, snížení kvality výuky a požadavků u dětí bez handicapu, šikana dětí s handicapem, vysoké nároky na tyto děti

vzhledem k náročnosti začlenění

Zpomalení výuky ve třídě.

11. Souhlasíte s tím, aby Vaše dítě chodilo do třídy, kde jsou děti se speciálními vzdělávácími potřebami i běžní žáci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, jsem proti tomu2652 %52 %  
ano, nevidím to jako problém1428 %28 %  
ano, nebude mi to vadit, pokud budu mít dostatek informací612 %12 %  
nevím, nemám dostatek informací48 %8 %  

Graf

12. Jaký je Váš názor na kvalitu výuky po inkluzi? Bude kvalitní pro všechny děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výuka se zpomalí2754 %54 %  
výuka nebude vyhovovat dětem z běžných tříd2550 %50 %  
myslím, že bude kvalitní, pokud bude ve třídě k dispozici asistent pedagoga1530 %30 %  
nevím, aktuálně nedokážu posoudit36 %6 %  
Dle máho názoru dítě s SVP nebude moct zvládat výuku běžných dětí.12 %2 %  
myslím, že bude kvalitní pro všechny děti12 %2 %  
výuka nebude vyhovovat dětem ze škol se speciálními potřebami 12 %2 %  
bude to k hovnu pro všechny zůčastněné12 %2 %  
Opet individualne je pitreba posoudit omezeni ditete, zda neni jiz lepsi pece v mensim kolektivu, individuální pece.12 %2 %  
bude to totální rozklad učení12 %2 %  
Je to sracka12 %2 %  
jeden asistent a jedna učitelka bude hodně málo12 %2 %  

Graf

13. Jak dle Vašeho názoru inkluze ovlivní kolektiv ve třídě

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na přístupu pedagoga a školy2754 %54 %  
záleží na přístupu rodičů dětí z běžných tříd1632 %32 %  
děti z běžných tříd ostatní děti mezi sebe nepřijmou1428 %28 %  
děti z běžných tříd se budou ostatním dětem posmívat1224 %24 %  
děti z běžných tříd budou ostatní děti šikanovat1122 %22 %  
děti z běžných tříd budou ostatním dětem pomáhat714 %14 %  
nijak, děti rozdíly mezi sebou nevnímají612 %12 %  

Graf

14. Jaká rizika podle Vás inkluze ve školství nese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek kvalifikovaných pracovníků v běžných základních školách3672 %72 %  
materiální náklady2448 %48 %  
nedostatečná informovanost1428 %28 %  
předsudky současné společnosti1428 %28 %  
sociální a náboženské rozdíly816 %16 %  
jiné24 %4 %  
finanční - nebude dostatek penězna asistenty, kteří by se měli pracovat s dětmi, které mají poruchy12 %2 %  
destrukce školství12 %2 %  
Inkluze jednoho blbečka do třídy znamená úpadek vzdělání všech ostatních žáků. Jen se obávám, že právě to je cílem. Sociální stát totiž o inteligentní a vzdělané lidi nestojí.12 %2 %  
omezování a snížení kvality vzdělání nepostižených dětí 12 %2 %  
Postrilej se12 %2 %  
Vůbec neví co inkluze znamená12 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Souhlasíte s tím, aby Vaše dítě chodilo do třídy, kde jsou děti se speciálními vzdělávácími potřebami i běžní žáci?

  • odpověď ne, jsem proti tomu:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi děti z běžných tříd se budou ostatním dětem posmívat na otázku 13. Jak dle Vašeho názoru inkluze ovlivní kolektiv ve třídě

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

3. Vaše dítě navštěvující základní školu je

4. Vaše dítě navštěvuje základní školu v oblasti

5. Vaše dítě chodí do

6. Pojem inkluze ve školství

7. Z jakých zdrojů jste informace o inkluzi získal

8. Máte pocit, že informace, které jste o inkluzi získal jsou dostačující?

9. Souhlasíte s inkluzí děti se speciálními vzdělávácími potřebami do běžných tříd?

11. Souhlasíte s tím, aby Vaše dítě chodilo do třídy, kde jsou děti se speciálními vzdělávácími potřebami i běžní žáci?

12. Jaký je Váš názor na kvalitu výuky po inkluzi? Bude kvalitní pro všechny děti?

13. Jak dle Vašeho názoru inkluze ovlivní kolektiv ve třídě

14. Jaká rizika podle Vás inkluze ve školství nese?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

3. Vaše dítě navštěvující základní školu je

4. Vaše dítě navštěvuje základní školu v oblasti

5. Vaše dítě chodí do

6. Pojem inkluze ve školství

7. Z jakých zdrojů jste informace o inkluzi získal

8. Máte pocit, že informace, které jste o inkluzi získal jsou dostačující?

9. Souhlasíte s inkluzí děti se speciálními vzdělávácími potřebami do běžných tříd?

11. Souhlasíte s tím, aby Vaše dítě chodilo do třídy, kde jsou děti se speciálními vzdělávácími potřebami i běžní žáci?

12. Jaký je Váš názor na kvalitu výuky po inkluzi? Bude kvalitní pro všechny děti?

13. Jak dle Vašeho názoru inkluze ovlivní kolektiv ve třídě

14. Jaká rizika podle Vás inkluze ve školství nese?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lankočí Kovalčíková, I.Inkluze z pohledu rodičů na havířovských školách (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://inkluze-z-pohledu-rodicu-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.