Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Intenzita užívání komunikačních praktik

Intenzita užívání komunikačních praktik

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Trojanová
Šetření:26. 09. 2011 - 28. 09. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátký výzkum si klade za cíl vytvořit představu o tom, jaké komunikační praktiky využívá vybraný vzorek respondentů v běžném životě.

Odpovědi respondentů

1. Jak často komunikujete prostřednictvím e-mailu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát denně2751,92 %51,92 %  
Několikrát týdně1426,92 %26,92 %  
Občas815,38 %15,38 %  
Téměř nikdy23,85 %3,85 %  
Nikdy11,92 %1,92 %  

Graf

2. V jaké intenzitě komunikujete prostřednictvím sms?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát denně3465,38 %65,38 %  
Několkrát týdně1426,92 %26,92 %  
Občas35,77 %5,77 %  
Téměř nikdy11,92 %1,92 %  

Graf

3. Jak často používáte skype?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1732,69 %32,69 %  
Téměř nikdy1528,85 %28,85 %  
Několikrát týdně1223,08 %23,08 %  
Nikdy59,62 %9,62 %  
Několikrát denně35,77 %5,77 %  

Graf

4. Jak časté je u Vás využití ICQ nebo messengeru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1426,92 %26,92 %  
Téměř nikdy1121,15 %21,15 %  
Nikdy1019,23 %19,23 %  
Několikrát denně917,31 %17,31 %  
Několikrát týdně815,38 %15,38 %  

Graf

5. Jak často čtete noviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1936,54 %36,54 %  
Několikrát týdně1630,77 %30,77 %  
Téměř nikdy1121,15 %21,15 %  
Několikrát denně59,62 %9,62 %  
Nikdy11,92 %1,92 %  

Graf

6. S jakou frekvencí stahujete filmy, hudbu apod. na internetových stránkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas2650 %50 %  
Několikrát týdně1528,85 %28,85 %  
Téměř nikdy917,31 %17,31 %  
Nikdy23,85 %3,85 %  

Graf

7. S jakou frekvencí sledujete televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1528,85 %28,85 %  
Několikrát týdně1528,85 %28,85 %  
Téměř nikdy1223,08 %23,08 %  
Několikrát denně611,54 %11,54 %  
Nikdy47,69 %7,69 %  

Graf

8. Určete, jak často posloucháte rádio.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně1528,85 %28,85 %  
Občas1528,85 %28,85 %  
Několikrát denně1121,15 %21,15 %  
Téměř nikdy917,31 %17,31 %  
Nikdy23,85 %3,85 %  

Graf

9. Jak často navštěvujete sociální sítě typu facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát denně3567,31 %67,31 %  
Několikrát týdně1019,23 %19,23 %  
Téměř nikdy59,62 %9,62 %  
Nikdy11,92 %1,92 %  
Občas11,92 %1,92 %  

Graf

10. Navštěvujete blogy nebo na nich sami publikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř nikdy2242,31 %42,31 %  
Nikdy1121,15 %21,15 %  
Několikrát týdně917,31 %17,31 %  
Občas917,31 %17,31 %  
Několikrát denně11,92 %1,92 %  

Graf

11. V jaké intenzitě běžně komunikujete prostřednictvím chatovacích místností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3669,23 %69,23 %  
Téměř nikdy917,31 %17,31 %  
Občas47,69 %7,69 %  
Několikrát týdně23,85 %3,85 %  
Několikrát denně11,92 %1,92 %  

Graf

12. Jak často se účastníte online diskuzí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy2446,15 %46,15 %  
Téměř nikdy2140,38 %40,38 %  
Občas35,77 %5,77 %  
Několikrát denně23,85 %3,85 %  
Několikrát týdně23,85 %3,85 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-283772,55 %71,15 %  
15-21713,73 %13,46 %  
37 a více47,84 %7,69 %  
29-3635,88 %5,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často komunikujete prostřednictvím e-mailu?

2. V jaké intenzitě komunikujete prostřednictvím sms?

3. Jak často používáte skype?

4. Jak časté je u Vás využití ICQ nebo messengeru?

5. Jak často čtete noviny?

6. S jakou frekvencí stahujete filmy, hudbu apod. na internetových stránkách?

7. S jakou frekvencí sledujete televizi?

8. Určete, jak často posloucháte rádio.

9. Jak často navštěvujete sociální sítě typu facebook?

10. Navštěvujete blogy nebo na nich sami publikujete?

11. V jaké intenzitě běžně komunikujete prostřednictvím chatovacích místností?

12. Jak často se účastníte online diskuzí?

13. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často komunikujete prostřednictvím e-mailu?

2. V jaké intenzitě komunikujete prostřednictvím sms?

3. Jak často používáte skype?

4. Jak časté je u Vás využití ICQ nebo messengeru?

5. Jak často čtete noviny?

6. S jakou frekvencí stahujete filmy, hudbu apod. na internetových stránkách?

7. S jakou frekvencí sledujete televizi?

8. Určete, jak často posloucháte rádio.

9. Jak často navštěvujete sociální sítě typu facebook?

10. Navštěvujete blogy nebo na nich sami publikujete?

11. V jaké intenzitě běžně komunikujete prostřednictvím chatovacích místností?

12. Jak často se účastníte online diskuzí?

13. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trojanová, K.Intenzita užívání komunikačních praktik (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://intenzita-uzivani-komunikacn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.