Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Interaktivní tabule v Mateřských školách

Interaktivní tabule v Mateřských školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Tomášová
Šetření:24. 02. 2011 - 10. 03. 2011
Počet respondentů:134
Počet otázek (max/průměr):25 / 10.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou součástí mé diplomové práce.

Děkuji Vám za spolupráci.

Kateřina Tomášová

Odpovědi respondentů

1. Vaše mateřská škola je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatný právní subjekt7656,72 %56,72 %  
součást ZŠ5641,79 %41,79 %  
Právní subjekt s odloučenými pracovišti (5)10,75 %0,75 %  
souškolí gymnázium, ZŠ a MŠ10,75 %0,75 %  

Graf

2. Zřizovatelem MŠ je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec12694,03 %94,03 %  
církev21,49 %1,49 %  
kraj21,49 %1,49 %  
soukromá mš10,75 %0,75 %  
soukromník10,75 %0,75 %  
Krajský úřad10,75 %0,75 %  
nic10,75 %0,75 %  

Graf

3. Velikost MŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednotřídní5742,54 %42,54 %  
dvoutřídní3526,12 %26,12 %  
pěti a vícetřídní2115,67 %15,67 %  
trojtřídní1712,69 %12,69 %  
čtyřtřídní42,99 %2,99 %  

Graf

4. Máte ve Vaší MŠ interaktivní tabuli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13197,76 %97,76 %  
ano32,24 %2,24 %  

Graf

5. Jakou interaktivní tabuli využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMART Board3100 %2,24 %  

Graf

6. Kolik interaktivních tabulí máte v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %1,49 %  
3133,33 %0,75 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.67
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Jak dlouho tuto tabuli (tyto tabule) máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 rok266,67 %1,49 %  
1 – 2 roky133,33 %0,75 %  

Graf

8. Z jakých zdrojů byl nákup tabule financován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní roční rozpočet MŠ133,33 %0,75 %  
grant133,33 %0,75 %  
navýšením ročního rozpočtu od zřizovatele133,33 %0,75 %  
sponzorský dar133,33 %0,75 %  

Graf

9. K čemu v MŠ tabuli využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní práce s dětmi3100 %2,24 %  
předávání informací dětem, rodičům (s tabulí pracuje pouze pg pracovník)133,33 %0,75 %  
pouštění pohádek, filmů133,33 %0,75 %  
prezentace MŠ133,33 %0,75 %  

Graf

10. Jak často při vaší práci tabuli využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 3x týdně133,33 %0,75 %  
3x až 4x týdně133,33 %0,75 %  
denně133,33 %0,75 %  

Graf

11. S jakou věkovou skupinou pracujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – 6 let3100 %2,24 %  

Graf

12. Kolik času strávíte s dětmi prací u tabule při jedné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 – 20 minut3100 %2,24 %  

Graf

13. Kolik pracovníků bylo proškoleno v práci s tabulí?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6133,33 %0,75 %  
2133,33 %0,75 %  
3133,33 %0,75 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:2
Maximum:6
Variační rozpětí:4
Rozptyl:4.33
Směrodatná odchylka:2.08
Medián:3
Modus:6

Graf

14. Kolik pracovníků s tabulí skutečně pracuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4133,33 %0,75 %  
2133,33 %0,75 %  
3133,33 %0,75 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:4

Graf

15. Jaká školení byla absolvována (název školení a pořadatele, případně jméno lektora)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

AV Media

jesenice

Práce s interaktivní tabulí

16. Jaký spatřujete přínos pro výchovně-vzdělávací práci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Děti se již v MŠ seznamují s nejmodernějšími formami vyučování.

příklady

získání dovedností práce s tabulí, na kterou navazují v 1. třídě přímá práce dětí, manipulace procvičování nových znalostí možnost přiblížení nereálných věcí na velké obrazovce seznámení s novou technikou rozšíření dovedností pedagogů využití programů pro předškolní děti nové zkušenosti pro děti, které doma nemají PC dítě u tabule nesedí jako u PC, ale pohybuje se

17. Vidíte při práci s tabulí nějaké nevýhody, nedostatky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- 1 tabule pro 3 třídy je málo /nejlépe v každé třídě/ - programů pro MŠ je málo /nemůžeme pracovat s programy pro 1. třídu, protože pak by je už naše děti znaly napřed/ - někdy malý zájem nebo málo času pedagogů na rozšiřování si zkušeností nebo získávání nových dovedností při práci s touto technikou

ne

Pokud je využívána v rozumné míře, tak nevidím.

18. Jaké materiály používáte pro práci s tabulí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní – vytvářím si je sám/sama.3100 %2,24 %  
prograny pro předškolní děti na PC133,33 %0,75 %  

Graf

19. Uvítali byste metodický materiál v oblasti práce s interaktivní tabulí pro MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %2,24 %  

Graf

20. Setkali jste se již s interaktivní tabulí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8061,07 %59,7 %  
ne5138,93 %38,06 %  

Graf

21. Myslíte si, že tato tabule patří do MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6247,33 %46,27 %  
nevím5340,46 %39,55 %  
ne1612,21 %11,94 %  

Graf

22. Z jakého důvodu nemáte interaktivní tabuli ve Vaší MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek financí10277,86 %76,12 %  
myslím, že je to zbytečné2216,79 %16,42 %  
negativní přístup pg pracovníků (práce navíc, nezájem o nové techniky...)75,34 %5,22 %  
negativní postoj zřizovatele43,05 %2,99 %  
zatím jsem o ní neuvažovala10,76 %0,75 %  
budu jí kupovat tento rok10,76 %0,75 %  
těžké to vymyslet prostorově-dataproj.+pocitac tab10,76 %0,75 %  
nedostatek prostoru10,76 %0,75 %  
máme ji k dispozici v zš10,76 %0,75 %  
nedostatek místa10,76 %0,75 %  
máme možnost přístupu na tabuli v zš10,76 %0,75 %  
dosud jsme neřešili10,76 %0,75 %  
možnost využívání v ZŠ10,76 %0,75 %  
teprve jsem se o to začali zajímat10,76 %0,75 %  
nemám o tabuli žádné informace10,76 %0,75 %  
nedostatek prostoru a s prací s tabulí namám zkuše10,76 %0,75 %  
nesetkala jsem se s ní vˇMŠ, pouze v ZŠ10,76 %0,75 %  
zatím nevím,je-li dostatek materiálů k využití10,76 %0,75 %  
nedostatek zkušeností s touto pomůckou10,76 %0,75 %  
nevím10,76 %0,75 %  
nepřemýšlela jsem o tom10,76 %0,75 %  
prostorové důvody10,76 %0,75 %  

Graf

23. V případě, že byste měl/a finanční prostředky, uvažoval/a byste o nákupu tabule?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7355,73 %54,48 %  
nevím3627,48 %26,87 %  
ne2216,79 %16,42 %  

Graf

24. Měl/a byste vy sám/sama zájem o proškolení v problematice interaktivních tabulí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9169,47 %67,91 %  
ne2519,08 %18,66 %  
nevím1511,45 %11,19 %  

Graf

25. Uvítal/a byste více informací v této oblasti (metodický materiál, výměna zkušeností apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11184,73 %82,84 %  
ne2015,27 %14,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

23. V případě, že byste měl/a finanční prostředky, uvažoval/a byste o nákupu tabule?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Myslíte si, že tato tabule patří do MŠ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše mateřská škola je:

2. Zřizovatelem MŠ je:

3. Velikost MŠ:

4. Máte ve Vaší MŠ interaktivní tabuli?

20. Setkali jste se již s interaktivní tabulí?

21. Myslíte si, že tato tabule patří do MŠ?

22. Z jakého důvodu nemáte interaktivní tabuli ve Vaší MŠ?

23. V případě, že byste měl/a finanční prostředky, uvažoval/a byste o nákupu tabule?

24. Měl/a byste vy sám/sama zájem o proškolení v problematice interaktivních tabulí?

25. Uvítal/a byste více informací v této oblasti (metodický materiál, výměna zkušeností apod.)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše mateřská škola je:

2. Zřizovatelem MŠ je:

3. Velikost MŠ:

4. Máte ve Vaší MŠ interaktivní tabuli?

20. Setkali jste se již s interaktivní tabulí?

21. Myslíte si, že tato tabule patří do MŠ?

22. Z jakého důvodu nemáte interaktivní tabuli ve Vaší MŠ?

23. V případě, že byste měl/a finanční prostředky, uvažoval/a byste o nákupu tabule?

24. Měl/a byste vy sám/sama zájem o proškolení v problematice interaktivních tabulí?

25. Uvítal/a byste více informací v této oblasti (metodický materiál, výměna zkušeností apod.)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomášová, K.Interaktivní tabule v Mateřských školách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://interaktivni-tabule-v-maters.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.