Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí spotřebitelů o Internetu věcí (Internet of Things)

Povědomí spotřebitelů o Internetu věcí (Internet of Things)

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Kmoníčková
Šetření:15. 11. 2019 - 21. 11. 2019
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který poslouží jako zdroj dat pro zpracování mé diplomové práce týkající se Internetu věcí. Dotazník je anonymní a je určen pro všechny, bez omezení.

Dotazník se skládá z pouhých 18 jednoduchých otázek a jeho vyplnění Vám zabere cca 4 minuty. (ve většině otázek stačí vybrat z nabídnutých možností). Nejdříve jsou položeny otázky z oblasti Internetu věcí a pak následuje několik segmentačních.

Předem mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem Internet věcí (anglicky Internet of Things / IoT)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano a vím, co znamenáotázka č. 2, Ano, už jsem ho někde zaslechl/aotázka č. 2, Ne, nikdy jsem ho neslyšel/aotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem ho neslyšel/a8250,62 %50,62 %  
Ano a vím, co znamená5433,33 %33,33 %  
Ano, už jsem ho někde zaslechl/a2616,05 %16,05 %  

Graf

2. Jak byste vysvětlili pojem Internet Věcí? (Stačí využít klíčová slova) Co si pod pojmem představíte? (jaké technologie, sítě atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- zařízení propojená prostř. internetu a vyměňující si data

5G, blockchain, IOTA

Běžné předměty a spotřebiče mají software, jsou připojeny k internetu a schopny sbírat data a případně na základě nich něco dělat (lednička objedná nové jídlo, když je poloprázdná).

běžné spotřebiče a třeba i okna s čipem, propojené mezi sebou a se serverem, který je dokáže řidit a vyhodnocovat vstupní atributy + BI.

Běžné věci zapojené do internetu

Cloud, sdílení informaci, uložiště dat, sběr informaci a umožnění využívání těchto informaci, IQRF, LoraWAN, 5G

Drobné i složitější spotřebiče, stroje, přístroje, měřiče, které využívají komunikaci přes Internet (většinou datově úspornou). Může to posloužit automatizaci čehokoliv včetně domácnosti, ale přináší to i zranitelnost, sběr dat o lidech a špehování...

elektronické propojení věcí (spotřebičů, zařízení), takže si mohou vyměňovat data) - jsou vybaveny softwarem, senzory a zařízeními umožňujícími propojení

elektronika čidla snímače motory pohony software komunikace wifi bluetooth

Elektronika napojená na wifi a softwary, které spolu komunikují (např. Lednička, TV, mobily, atd.)

elektronika, vozidla, spotrebice, sit, sdileni dat

chytrá domácnost, propojení jednotlivých technologií a výrobků přes internet

Chytra lednicka

Chytré domácí spotřebiče atd

chytré hodinky, chytrá domácnost (zabezpečení, vytápění, ...), propojení telefonu, TV, hodinek, počítače,...

Chytré spotřebiče připojené do Internetu, jejich ovládání přes telefon

chytré televize, lednice, auta, napojené či přímo řízené online

Chytré/inteligentní popojení věcí

inteligentní domy, inteligentní automobily, inteligentní přístroje a dokonce i inteligentní firmy a města.

Inteligentní technologie, průmysl 4.0

Internet

Internet - tedy síť, určená pro komunikací věcí navzájem - chytré domácnosti, chytré město.

Internet v lednici, pračce, apod.

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu. Internet věcí umožňuje zařízením, aby byly zjištěny, či vzdáleně kontrolovány pomocí existující infrastruktury (počítačová síť, Internet, mobilní síť, …), která umožňuje lepší integraci fyzických zařízení do počítačově řízených systémů a díky tomu zvýšení účinnosti, přesnosti a ekonomické stránky věci ve spojení se sníženými nároky na uživatele

Je to několik zařízení propojených sítí, které jsou schopny mezi sebou komunikovat

Jedn se o síť, kde si zařízení předávají data, která sama sbírají. Na základě těchto dat muže dojít k samovolné akci, nebo slouží k analýze a zlepšení služeb.

Jedná se o propojení strojů s internetem, které se sami řídí a sbírají data o svém pohybu a práci

jedná se o všechny zařízení připojené k sití, schopné se propojovat a navzájem komunikovat

Jsou to věci vybavené elektronikou, sowftwarem.., které mezi sebou navzájem komunikují. (kamery, snímače,.)

Komunikace elektrospotřebičů

lednicka s pripojenim k wifi

mezinárodní síť informací, propojení počítačů mezi sebou (world wide web, e-mail atd.)

mikroprocesory řízené přístroje, bezdrátový přenos dat

moderné technológie, smart zariadenia, pripojenie na internet, ovládanie medzi sebou, inteligentné prepojenia

Např. chytrá domacnost, zařízení schopna sdílet spolu data pomocí internetu, ale zároveň schopná fungovat i samostatně. Smart tv, chytré žárovky, smart phony, NFC, pocitace, chytré hodinky, kavovary zasuvky....

Netuším

nevím

Nevím

nevím, co to je

Obyčejné věci jsou napojené na internet, např koše. Zahrnuje čidla a internety

označení pro síť fyzických zařízení

pavučina

Pc, porno, hry, videa

prepojenie ludi, objektov s internetom

Princip pripojovani elektronickych spotrebicu mezi sebou nebo s internetem, jako je lednice apod

Propojena fyzická zařízení pomocí internetu. Data se sbírají prostřednictvím různých senzoru, čidel atd.

propojená chytrá zařízení

propojení běžných spotřebičů v domácnosti na internet a spolu navzájem

propojení elektroniky, domácích spotřebičů i jiných zařízení 5G

propojení konkrétních spotřebitelský věcí přes internet k předávání informací mezi nimi.

Propojení nejřuznějších zařízení do sítě internet za pomocí nejrůznějších technologií(GSM, SigFox, LoraWAN, ZigBee ...), aby mohli sdílet data, která sami naměří či jen agregují za účelem dalšího využití těchto dat.

Propojení různých zařízení v síti, sdílení dat, ovládání, ...

propojení s internetem

propojení spotřebičů

propojení strojů, čidel a zařízení skrze sítě

propojení věcí denní potřeby

Propojení věcí(např. běžně používaných v domácnosti -) pomocí internetové sítě a ovládání na větší vzdálenosti

Propojení výrobků s internetem

propojení zařízení

propojení zařízení přes internet

předměty využívající k vylepšení své užitečnosti možností které nabízí on-line propojení

Připojení různých spotřebičů k Internetu

Router modem pc

síť chytrých automobilů, síť přístrojů v domácnosti a jejich případná vzájemná komunikace

Síť věcí, které mezi sebou komunikují prostřednictvím internetu

Síť zařízení, která spolu mohou navzájem komunikovat, vyměňovat si data (obvykle přes nějaká čidla, senzory)

síť, pomoci které předměty komunikují s jinými předměty nebo některými službami. např. elektronická peněženka

sítě

Spojení spotřebičů, automobilů, elektroniky díky internetu, sběr dat a jejich sdílení, případně díky AI využívání k samostatným úkonům.

Spolupráce a komunikace elektronických zařízení za pomoci sítě, wifi atd.

veci s pripojenim k internetu za ucelem mj. sberu dat a optimalizace, napr. ruzne senzory

věci, které se mohou připojovat a propojovat a vyměňovat si data

Všechno napojit na neskutečně rychlý internet.

Využití internetu k rozšířenému fungování věci

zařízení , která se mohou zapojit do sítě a vyměňovat si informace

Zařízení jsou připojena do sítě (TCP IP - internetu), ať už kabelem, nebo přes GSM.

zařízení propojená pomocí Internetu, smart homes, smart city

zařízení propojená pomocí sítí umožňující sdílení dat a informací

zařízení připojené do sítě

zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem

zařízení, která se dají různě propojit síťově (kabel, wifi, ...) a mohou se vzájemně přenášet data.

3. Odkud znáte pojem Internet věcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4252,5 %25,93 %  
Škola1721,25 %10,49 %  
Zaměstnání1012,5 %6,17 %  
Média - noviny, zprávy, televize78,75 %4,32 %  
Škola, internet 11,25 %0,62 %  
Tak nějak vše, těžko říct, kdy jsem ten pojem zaslechl prvně11,25 %0,62 %  
možná nějaká konference nebo veletrh - nevybavuji si11,25 %0,62 %  
Ze všech uvedených11,25 %0,62 %  

Graf

4. Znáte následující pojmy?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Znáte následující pojmy?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jaké technologie osobně využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chytrý telefon (Smartphone)14790,74 %90,74 %  
Fitness náramek2917,9 %17,9 %  
Chytré hodinky (SmartWatch)2616,05 %16,05 %  
Technologie Chytré domácnosti (osvětlení, vytápění, zabezpečení ..)2112,96 %12,96 %  
Hlasový asistent (Google Home, Amazone)1811,11 %11,11 %  
Nevyužívám žádnou z uvedených127,41 %7,41 %  

Graf

7. Plánujete do budoucna začít využívat některou z následujících technologií? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (v letech)

Pokud technologii již využíváte, tak nechte řádek bez odpovědi.

Pokud si nejste jistí, tak zvolte symbol "?"

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Z jakých důvodů plánujete budoucí využívání / nevyužívání technologií Internetu Věcí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

+usnadněn -neustale napojení, zavislost

Asi jedinou technologii kterou bych využila by bylo autonomní vozidlo za předpokladu, že všechny vozidla v přemávce jsou autonomní. Považuji to za bezpečnější než dnešní situace, kdy řídí kdokoli bez ohledu na psychickou a morální vyspělost. Jinak jsem celkem proti tímto technologiím, protože mi často spíše život znepříjemňují než pomáhají. Také je vťšinou nutné, aby člověk měl nejaké rituály a stereotypní chování, aby ho technologie mohli "přečíst" a dobře sloužit a já ráda své zvyklosti měním a mám rada svobodu.

bezpečí domova

Dôchodca je konzervatívny

chci mít klid

Chtěl bych lépe spravovat nákupy potravin, kvůli častým přebytkům. Vytápění a zabezpečení už mám, světla mě nechytla, tak snad jen to ARko v brýlích, jestli to bude příštím desetiletí dobře makat. Zatím je to nepoužitelné.

Jako proacovnik IT se stavím rezervovaně k technologiim u kterých není jisté zabezpečení a lze z nich yíéstávat údaje o mě.

Je to pohodlné, zjednodušuje život

je to velmi zajímavé, člověk může některé věci zařizovat na dálku

Jednoduchost, propojení, relevantní informace, big data

jen odhaduji, co by se mi v budoucnosti mohlo hodit

Jsem dost konzervativni

Jsou výhodné ekonomicky, ekologicky či zdravotně a pro zjednodušení žití.

komfort a užitečnost

koupit si nový moderní telefon

krok s dpbou

Kvůli zaměstnání

Lenost

mám rád tyto věci, několik jich už mám doma

mám ráda jednoduché věci

mám ráda soukromí

Nechci používat to co absolutně nepotřebuji, ale kdybych náhodou potřebovala chytrý telefon, tak se tomu nebráním.

nemám ráda přílišné propojení věcí, a třeba chytré hodinky mi přijdou nehezké

Nemáte věci pod kontrolou. Tím, že tomu nerozumím, lehce zneuzitelne či velká závislost na elektřině.

Není moc rozšířené a je to drahé. Nese to s sebou i spouští rizik.

Neplánuji

Neplánuji. IoT je podle mého názoru pohroma a to z několika důvodů, bohužel nevyužíváním IoT nic nevyřeším. Pokusím se několik důvodů vyjmenovat: 1. Lidé budou stále méně soběstační. 2. Vláda/technologické firmy budou mít veškeré informace o úplně všem = neomezená moc. 3. Telekomunikační firmy zcela ignorují nebezpečí záření, které tyto zařízení vysílají. Neustále se zvyšují limity, které jsou stejně několikanásobně překračovány. (například zde: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3.pdf) 4. Devastující vliv na přírodu.

Nepotrebujem toľko technológií k životu :)

nepotřebuji to

Nepotřebuju je

nutná komunikace

odchod do důchodu, zdroj informací

Otupují "chytrost" uživatele.

Pohodlí

Pohodlnost

pokrok :-)

Pokud budu něco nezbytně potřebovat, tak si to pořídím.

Pokud to jde, neplánuji používat z důvodu ochrany soukromí a snížení zátěže elektrosmogem

pro rychlejší orientaci a přehled

Prostě chci nebo nechci - potřebuji, nepotřebuji.

Předpokládám, že se stanou běžnými jako například nyní smartphone. Těším se na brýle využívající AR.

reklama

Sledování vykonnosti

smart home - ale jen v nutně nezbytném rozsahu, protože smart light atp. jsou hloupost, Jde o to že vymysleli IOT a ted to skvělé zařízení potřebovali taky prodat a světla má každý a je to efektní, ale nepraktické.

Stavíme nový dům, kde plánujeme využívat IoT.

Špatné zabezpečení

úpsora času a financí

Urychlenie / ulahcenie cinnosti

usnadnění každodenního života

Usnadnění každodenního života.

usnadnění podnikání

usnadnění práce, el. řízení domácnosti

usnadnění života

usnadnění života, využívaní nových technologii

Usnadňují každodenní život

usnadňují život, jsou komfortní

Úspora času

Úspora času.

uspora energii, lepsi prehled o vlastni cinnosti

úspora nákladů, bezpečnost, informace, zdraví

V dnesni dobe hodne sleduji lidi, smartphone a jina zarizeni urychluji pristup k lidskym datam atd, coz je nebezpecne. Ale to neznamena, ze ted vsichni musime vyhodit smartphone a koupit treba Nokii 3310. Jen cim vice clovek ma chytrych zarizeni tim se ho da snadneji najit a vyhledat o nem veskere informace: co dela tuto chvili, kde pracuje, kde obvykle si dava kavu.

V dnešní době je to nutné

V2tší využití neplánuji, může to být zranitelná technologie z hlediska napadení viry.

Vypadá to cool

Využití nepředpokládám. Negativa: Možnost poruchy, závislost na signálu a elektřině, propojení mi nevyhovuje, mnoho funkcí považuji za zbytečnost..

Z casovych duvodu

z nutnosti - bude to všade vokolo, cype

zajímá mě to určitě, ale jsem opatrný vůči důsledkům a smyslu využívání

zajímají mě

Ze současného pohledu si myslím, že nic z toho nepotřebuji.

Zjednodušení a urychlení volného času

Zjednodušení činností, bezpečnost

zjednodušení životního stylu

Zlepšení životní úrovně

Zpohodlnění života

9. Setkali jste se někdy osobně s technologiemi spadajících do následujících konceptů? (např. při cestování, v zaměstnání ...)

Chytrá domácnost (Smart Home) - například chytré zámky, alarmy, ovládání osvětlení, chytré žárovky, ovládání hlasem,  termostaty ovládané mobilním telefonem, atd.

Chytré město (Smart City) - například inteligentní řízení dopravy, inteligentní parkovací místa a systémy chytrého parkování, inteligentní řízení spotřeby energie, osvětlení, atd.

Chytrá továrna (Smart Factory) - využití robotů, komunikace jednotlivých částí výroby pomocí senzorů, čipů, čárových nebo QR kódů

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Uveďte konkrétní případy, pokud v předchozí otázce odpověděli ANO. Kde jste se s nimi setkali?

Pokud jste se s technologiemi nesetkaly, ponechte pole prázdné.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

CVUT- obor X ;)

Časovač na topení, světla na čidla. Roboti v automobilce.

Dálkové řízení topení Parkovací systémy, řízení dopravy Komplet automatizace (skladovací systémy i robotické systémy)

doma

Doma mame chytrou zasuvku, svetlo, ...

Doma, na pracovišti

Domácnost - u známých, v TV, v práci Města - v Praze parkování

domácnost u kamarádky, město Praha, České Budějovice

domácnost u známých, město - některá parkovací místa v Brně

Domov, prace

dům známého

Helsinky

home - propojeni spotrebice s telefonem city - chytre semafory jsou vsude po praze

Chytrá domácnost - částečně osobní zkušenost - rodinný dům vlastní. Chytré továrny - využití robotů v průmyslu.

Chytrá domácnost - u přátel Chytrá města - i naše města se snaží pomalu zapojovat elektroniku a přibližovat se k většímů zapojení Chytré továrny - spíše z internetu, nikde jsem takto nepracoval

chytrá domácnost - u sousedů, ve filmu

Chytrá domácnost - viděl jsem vícekrát v televizi (světlo a celá domácnost) Chytrá města - nevím jak funguje pouliční osvětlení Chytré továrny - byl jsem v jednom skladě, nevím, jestli to tam bylo

CHYTRÁ DOMÁCNOST MÁM DOMA

Chytré město - v Praze

Chytré parkování v nákupních centrech, applikace na volná parkovací místa

Chytré parkování v Německu.

komunikace autobusu městské dopravy se světelnou signalizací na nejbližší křižovatce.

mám doma

město Písek

město Písek

Město ve kterém žiji využívá aplikaci chytré město, ale ještě jsem jí nevyužila.

monitorizace kvality ovzduší

Na veletrzích

nabijeci lavicky

NE

ne netu

Nejsem si jistý

Novy dum

osobně aplikace v domácnosti, zaměstnání

Ovládání domácnost chytrým telefonem. Chytré parkování a řízení spotřeby energie ve městech

ovládání osvětlení, vytápění,... parkovací prostory např. Písek - parkoviště ukazující počet volných míst automatizace výrobního procesu roboty ve firmě vyrábějící díly do automobilů (př.: Dura)

ovládání rolet oken,teploty atd.

Parkování ve městech

písek

Praha - automatické ukazování příjezdu tramvají

Prezentace ve Vodafone, u někoho doma, dopravní přepravci, Škoda Auto

Přátelé mají smart home, konkrétnosti mě až tak nezajímaly - mají dálkové ovládání zabezpečení, světel, vytápění, dál nevím.

Přátelé, rodina / práce / práce

Smart cities: projekty společnosti Siemens, chytrá domácnost: někteří přátele využívají

smart home - mám doma, smart city - ano více krát, smart factories - jestli tomu tak jde říkat, tak jsem optimalizoval výrobu a nově můžeme sledovat a řídit jednotlivá stanoviště od vstupu až po výstup (HR + zásoby) podle čárových kódů, ale všichni na to dlabou, takže máme stále koho napomínat a prdlajs co vyhodnocovat.

SmartHome - Doma, Smart City - v práci je tvoříme, Smart factories - nevím

SmartHome: chytrý termostat SmartCity: lavičky se solárním panelem pro možnost nabíjení telefonu z lavičky

Systémy chytrého parkování QR kódy

Termostat a brána ovládaná mobilem Kamerou řízená doprava, parkovací místa...

U bohatších rodin; v bohatších městech

u syna

U známých

V Budapešti - Smart home v Airbnb

V domácnosti

V rámci Smart Home a Smart City vyrábíme a dodáváme na trh environmentální bloky

v zahranici

V zahraničí

V zaměstnání a domácnosti

Veletrh

Využívají přátelé, v práci

Vývojově jsme se jako firma podíleli na projektu Smart Citi. Ve firmě využíváme pro komunikaci ve výrobě, skladování a expedice čarové kódy

Známý má chytrou domácnost - dveře, osvětlení, topení, alarm s kamerami

známý má spotřebiče ve firmě vyrábíme produkt pro smart city

11. Co očekáváte, že Internet věcí přinese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úspora času, více volného času8854,32 %54,32 %  
Úspora energií / zdrojů7546,3 %46,3 %  
Zlepšení životní úrovně7143,83 %43,83 %  
Lepší produkty a služby6137,65 %37,65 %  
Zvýšení osobní produktivity4427,16 %27,16 %  
Zlepšení ekologických problémů4125,31 %25,31 %  
Obavy o budoucnost lidstva3018,52 %18,52 %  
Nic neočekávám2414,81 %14,81 %  
Bezpečnostní rizika (nabourávání se do systému, s tím spojené například krádeže, případně zásah do soukromí - sledování přes nabourané kamery, spotřebiče) 10,62 %0,62 %  
Nejsem si jistý10,62 %0,62 %  
Technokracii, velký nárůst zdravotních problémů10,62 %0,62 %  
Pokles lidské iniciativy, IQ a aktivního přístupu10,62 %0,62 %  
člověk si bez el. energie nebude umět poradit10,62 %0,62 %  
Lidé ještě více zblbnou10,62 %0,62 %  
větší komfort pro uživatele10,62 %0,62 %  
Zlepseni komunikace. Ale nesni tomu clovek propadnout uplne.10,62 %0,62 %  
technologie samy o sobě mnoho nezmění, záleží spíš na lidech jak je dokáží využít k úsporám či zlepšení stavu. A v tom jsem skeptická.10,62 %0,62 %  
snížení bezpečnosti10,62 %0,62 %  
Fakt se děsím toho, až mi ráno bude lednička nabízet nové gumy Barum, protože mám naplánované přezutí v Google kalendáři na příští týden! Grr.10,62 %0,62 %  
Nevím10,62 %0,62 %  
Úsoru zdroje času.10,62 %0,62 %  
zesložitění prostředí ve kterém člověk žije10,62 %0,62 %  
snížení svobody (sledování), další zátěž pro obyvatele10,62 %0,62 %  
Více kybernetických útoků 10,62 %0,62 %  
Udělá z lidí otroky technologie, neschopné, omezí jejich potenciál10,62 %0,62 %  

Graf

12. Znáte nějakého poskytovatele služeb Internetu věcí v České republice nebo Evropě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám žádného13281,48 %81,48 %  
O221,23 %1,23 %  
Konet21,23 %1,23 %  
sigfox21,23 %1,23 %  
Poskytovatele internetu a sítí?10,62 %0,62 %  
Výrobci Wearables nebo SmartHome - Samsung, Apple, Phillips10,62 %0,62 %  
Google, Philips, Samsung 10,62 %0,62 %  
SimoleCell10,62 %0,62 %  
Vodafone10,62 %0,62 %  
Upc, o210,62 %0,62 %  
Google10,62 %0,62 %  
Alza; T-mobile, O210,62 %0,62 %  
mmob. operátoři - Vodafone, T-mobile atd.10,62 %0,62 %  
TC Písek10,62 %0,62 %  
IT AWACS, ACOND, EON10,62 %0,62 %  
Milnet10,62 %0,62 %  
špatně položená otázka, takto se na ní dá odpovědět např. T-Mobile, ale spíš by mělo být znáte nějaké výrobce zařízeních IOT: odpovědí by pak bylo nesčetně -Xiaomi, Apple,....10,62 %0,62 %  
Jablotron, samsung, ...10,62 %0,62 %  
Karel10,62 %0,62 %  
Loxone10,62 %0,62 %  
Starnet10,62 %0,62 %  
České radiokomunikce - LoraWAN10,62 %0,62 %  
Apple 10,62 %0,62 %  
Loxone, jablotron10,62 %0,62 %  
Jablotron10,62 %0,62 %  
vodafone? o2? t-mobile?10,62 %0,62 %  
IOTA10,62 %0,62 %  
SAP a navazující technlogie skladování, Systémy řízení robotů KUKA, Siemens řídící systémy10,62 %0,62 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9055,56 %55,56 %  
Muž7244,44 %44,44 %  

Graf

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-265835,8 %35,8 %  
27-394729,01 %29,01 %  
40-543420,99 %20,99 %  
55-651911,73 %11,73 %  
Více než 65 let42,47 %2,47 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské - magisterské4125,31 %25,31 %  
Úplné střední odborné (s maturitou)3924,07 %24,07 %  
Vysokoškolské - bakalářské3420,99 %20,99 %  
Úplné střední všeobecné (s maturitou)2213,58 %13,58 %  
Vyšší odborné vzdělání (vyšší odborná škola, konzervatoř)84,94 %4,94 %  
VŠ + vyšší kvalifikace (vědecké hodnosti, akademické tituly ..)84,94 %4,94 %  
Vyučen/a v oboru (bez maturity)53,09 %3,09 %  
Střední odborné (bez maturity)31,85 %1,85 %  
Základní21,23 %1,23 %  

Graf

16. Kde v současnosti žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj5030,86 %30,86 %  
Hlavní město Praha3924,07 %24,07 %  
Středočeský kraj2716,67 %16,67 %  
Plzeňský kraj106,17 %6,17 %  
Žiji dlouhodobě mimo ČR95,56 %5,56 %  
Jihomoravský kraj74,32 %4,32 %  
Moravskoslezský kraj42,47 %2,47 %  
Královehradecký kraj42,47 %2,47 %  
Kraj Vysočina42,47 %2,47 %  
Ústecký kraj31,85 %1,85 %  
Olomoucký kraj21,23 %1,23 %  
Liberecký kraj10,62 %0,62 %  
Karlovarský kraj10,62 %0,62 %  
Zlínský kraj10,62 %0,62 %  

Graf

17. Aktuálně jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á na plný úvazek9256,79 %56,79 %  
student5030,86 %30,86 %  
zaměstnaný/á na zkrácený úvazek, brigádu2515,43 %15,43 %  
OSVČ95,56 %5,56 %  
nezaměstnaný/á63,7 %3,7 %  
důchodce31,85 %1,85 %  
Rodičovská dovolena21,23 %1,23 %  
Pracující student10,62 %0,62 %  
rodičovská10,62 %0,62 %  
RD10,62 %0,62 %  
v čase vyhodnocování už pravděpodobně budu zaměstnaný, ale teď jsem nezaměstnaný10,62 %0,62 %  
Nechci sdělit 10,62 %0,62 %  
Na mateřské10,62 %0,62 %  

Graf

18. Pokud jste zaměstnaný/á, v jakém oboru pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průmysl4235,59 %25,93 %  
Obchod2924,58 %17,9 %  
IT2319,49 %14,2 %  
Služby119,32 %6,79 %  
Veřejná správa65,08 %3,7 %  
Zemědělství10,85 %0,62 %  
Cestovní ruch10,85 %0,62 %  
Doučování10,85 %0,62 %  
administrativa10,85 %0,62 %  
banka10,85 %0,62 %  
bankovnictví10,85 %0,62 %  
Nechci sdělit 10,85 %0,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte pojem Internet věcí (anglicky Internet of Things / IoT)

 • odpověď Ano a vím, co znamená:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi LoraWAN=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZigBee=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
 • odpověď Ne, nikdy jsem ho neslyšel/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autonomní vozidla=Ne, nikdy jsem ho neslyšel/a na otázku 5. Znáte následující pojmy?

4. Znáte následující pojmy?

 • odpověď 5G=Ano a vím, co znamená:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná nositelná zařízení než uvedená=Ano do 2 na otázku 7. Plánujete do budoucna začít využívat některou z následujících technologií? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (v letech)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LoraWAN=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LPWAN=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Digitální dvojče (Digital Twin)=Ano a vím, co znamená na otázku 5. Znáte následující pojmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chytrá domácnost (osvětlení, zabezpečení ..)=Ano 2-5 na otázku 7. Plánujete do budoucna začít využívat některou z následujících technologií? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (v letech)

5. Znáte následující pojmy?

 • odpověď Autonomní vozidla=Ano a vím, co znamená:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola na otázku 3. Odkud znáte pojem Internet věcí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LoraWAN=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NB-IoT=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NB-IoT=Ano, někde jsem ho někde zaslechl/a na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZigBee=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi IT na otázku 18. Pokud jste zaměstnaný/á, v jakém oboru pracujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZigBee=Ano, někde jsem ho někde zaslechl/a na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Digitální dvojče (Digital Twin)=Ano a vím, co znamená na otázku 5. Znáte následující pojmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano a vím, co znamená na otázku 1. Znáte pojem Internet věcí (anglicky Internet of Things / IoT)
 • odpověď Digitální dvojče (Digital Twin)=Ne, nikdy jsem ho neslyšel/a:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyužívám žádnou z uvedených na otázku 6. Jaké technologie osobně využíváte?
 • odpověď Chytrá města (Smart City)=Ano a vím, co znamená:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnání na otázku 3. Odkud znáte pojem Internet věcí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi LoraWAN=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi LPWAN=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NB-IoT=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chytré továrny (Smart factories)=Ano a vím, co znamená na otázku 5. Znáte následující pojmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZigBee=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chytrá města (Smart Cities)=Ano na otázku 9. Setkali jste se někdy osobně s technologiemi spadajících do následujících konceptů? (např. při cestování, v zaměstnání ...)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi LoraWAN=Ano, někde jsem ho někde zaslechl/a na otázku 4. Znáte následující pojmy?
 • odpověď Chytré osvětlení (Smart Lighting)=Ano a vím, co znamená:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná nositelná zařízení než uvedená=Ano do 2 na otázku 7. Plánujete do budoucna začít využívat některou z následujících technologií? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (v letech)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi LoraWAN=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi LPWAN=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NB-IoT=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NB-IoT=Ano, někde jsem ho někde zaslechl/a na otázku 4. Znáte následující pojmy?
 • odpověď Nositelná zařízení (Wearables)=Ano a vím, co znamená:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NB-IoT=Ano a vím, co znamená na otázku 4. Znáte následující pojmy?

9. Setkali jste se někdy osobně s technologiemi spadajících do následujících konceptů? (např. při cestování, v zaměstnání ...)

 • odpověď Chytrá domácnost (Smart Home)=Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná nositelná zařízení než uvedená=Ano do 2 na otázku 7. Plánujete do budoucna začít využívat některou z následujících technologií? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (v letech)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Technologie Chytré domácnosti (osvětlení, vytápění, zabezpečení ..) na otázku 6. Jaké technologie osobně využíváte?
 • odpověď Chytrá města (Smart Cities)=Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná nositelná zařízení než uvedená=Ano do 2 na otázku 7. Plánujete do budoucna začít využívat některou z následujících technologií? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (v letech)

17. Aktuálně jste:

 • odpověď zaměstnaný/á na plný úvazek:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 55-65 na otázku 14. Do jaké věkové kategorie patříte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jihočeský kraj na otázku 16. Kde v současnosti žijete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná nositelná zařízení než uvedená=Ano do 2 na otázku 7. Plánujete do budoucna začít využívat některou z následujících technologií? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (v letech)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Průmysl na otázku 18. Pokud jste zaměstnaný/á, v jakém oboru pracujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem Internet věcí (anglicky Internet of Things / IoT)

3. Odkud znáte pojem Internet věcí?

4. Znáte následující pojmy?

6. Jaké technologie osobně využíváte?

7. Plánujete do budoucna začít využívat některou z následujících technologií? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (v letech)

9. Setkali jste se někdy osobně s technologiemi spadajících do následujících konceptů? (např. při cestování, v zaměstnání ...)

11. Co očekáváte, že Internet věcí přinese?

12. Znáte nějakého poskytovatele služeb Internetu věcí v České republice nebo Evropě

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

16. Kde v současnosti žijete?

17. Aktuálně jste:

18. Pokud jste zaměstnaný/á, v jakém oboru pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem Internet věcí (anglicky Internet of Things / IoT)

3. Odkud znáte pojem Internet věcí?

4. Znáte následující pojmy?

6. Jaké technologie osobně využíváte?

7. Plánujete do budoucna začít využívat některou z následujících technologií? Pokud ano, v jakém časovém horizontu? (v letech)

9. Setkali jste se někdy osobně s technologiemi spadajících do následujících konceptů? (např. při cestování, v zaměstnání ...)

11. Co očekáváte, že Internet věcí přinese?

12. Znáte nějakého poskytovatele služeb Internetu věcí v České republice nebo Evropě

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

16. Kde v současnosti žijete?

17. Aktuálně jste:

18. Pokud jste zaměstnaný/á, v jakém oboru pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kmoníčková, A.Povědomí spotřebitelů o Internetu věcí (Internet of Things) (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://internet-veci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.