Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internetová komunikace a zábava

Internetová komunikace a zábava

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vitásková
Šetření:24. 11. 2010 - 28. 11. 2010
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rády bychom Vás požádaly o vypnění tohoto dotazníku. Jsme studentky druhého ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské a tento dotazník nám poslouží jako podklad pro naši seminární práci.

 Děkujeme za Váš čas a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Máte praktickou zkušenost se sociálními sítěmi typu Facebook, Twitter, My Space, Líbímseti, Hi5 aj.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9692,31 %92,31 %  
ne87,69 %7,69 %  

Graf

2. Jak dlouho jejich prostřednictvím komunikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 až 3 roky5557,29 %52,88 %  
4 roky a více2121,88 %20,19 %  
0 až 1 rok2020,83 %19,23 %  

Graf

3. Které z následujících sociálních sítí je vaše nejoblíbenější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook8891,67 %84,62 %  
jiná55,21 %4,81 %  
Twitter22,08 %1,92 %  
Líbímseti11,04 %0,96 %  

Graf

4. Používáte jednu sociální síť nebo více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze jednu6769,79 %64,42 %  
více2930,21 %27,88 %  

Graf

5. Kolik hodin denně strávíte používáním sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 až 1 hodinu4445,83 %42,31 %  
2 až 3 hodiny3536,46 %33,65 %  
4 a více hodin1717,71 %16,35 %  

Graf

6. Cítíte se být na internetové komunikaci závislá/ý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6466,67 %61,54 %  
ano3233,33 %30,77 %  

Graf

7. K jakému účelu využíváte sociální sítě? ( 1 - vůbec ne, 2 - občas, 3 - hodně, 4 - skoro pořád, 5 - neustále)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
komunikace s přáteli3.7811.483
hledání přátel2.0421.269
sdílení fotografií a zážitků2.9381.288
k práci2.1351.513
ke studiu2.4481.331
hledání informací, novinek2.9271.151
ke zkrácení volné chvíle3.1561.361

Graf

8. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6966,35 %66,35 %  
muž3533,65 %33,65 %  

Graf

9. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 308682,69 %82,69 %  
16 - 18109,62 %9,62 %  
31 - 5065,77 %5,77 %  
0 - 1521,92 %1,92 %  

Graf

10. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské7572,12 %72,12 %  
vysokoškolské1615,38 %15,38 %  
základní vzdělání1312,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Používáte jednu sociální síť nebo více?

  • odpověď pouze jednu:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ke studiu=1 na otázku 7. K jakému účelu využíváte sociální sítě? ( 1 - vůbec ne, 2 - občas, 3 - hodně, 4 - skoro pořád, 5 - neustále)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte praktickou zkušenost se sociálními sítěmi typu Facebook, Twitter, My Space, Líbímseti, Hi5 aj.?

2. Jak dlouho jejich prostřednictvím komunikujete?

3. Které z následujících sociálních sítí je vaše nejoblíbenější?

4. Používáte jednu sociální síť nebo více?

5. Kolik hodin denně strávíte používáním sociálních sítí?

6. Cítíte se být na internetové komunikaci závislá/ý?

7. K jakému účelu využíváte sociální sítě? ( 1 - vůbec ne, 2 - občas, 3 - hodně, 4 - skoro pořád, 5 - neustále)

8. Vaše pohlaví?

9. Jaký je Váš věk?

10. Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte praktickou zkušenost se sociálními sítěmi typu Facebook, Twitter, My Space, Líbímseti, Hi5 aj.?

2. Jak dlouho jejich prostřednictvím komunikujete?

3. Které z následujících sociálních sítí je vaše nejoblíbenější?

4. Používáte jednu sociální síť nebo více?

5. Kolik hodin denně strávíte používáním sociálních sítí?

6. Cítíte se být na internetové komunikaci závislá/ý?

7. K jakému účelu využíváte sociální sítě? ( 1 - vůbec ne, 2 - občas, 3 - hodně, 4 - skoro pořád, 5 - neustále)

8. Vaše pohlaví?

9. Jaký je Váš věk?

10. Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vitásková, M.Internetová komunikace a zábava (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://internetova-komunika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.