Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Investování: muži versus ženy

Investování: muži versus ženy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Pávková
Šetření:24. 01. 2011 - 15. 02. 2011
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

jsem studentkou Fakulty informatiky a managementu v Hradci Králové a prosím Tě o vyplnění následujícího dotazníku, který mi pomůže při "tvorbě" mé bakalářské práce na téma investování. Snažím se v něm srovnat přístup žen a mužů k investování/spoření a vyhodnotit, jestli jsme na tom podobně nebo jsou fakt "muži z Marsu a ženy z Venuše" :-) Dotazník je spíše určen těm, kteří už pravidelně získávají nějaký měsíční příjem.

Předem Ti děkuji za Tvou pomoc a přeju hezký zbytek dne!

Helena Pávková

Odpovědi respondentů

1. Odkládáte si pravidelně část svých příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14178,33 %78,33 %  
ne3921,67 %21,67 %  

Graf

2. Kdy jste si pravidelně začali odkládat peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hned jak jsem se stal(a) výdělečně činným9063,83 %50 %  
dříve, než jsem dosáhl(a) 30 let3726,24 %20,56 %  
později, co jsem dosáhl(a) 30 let149,93 %7,78 %  

Graf

3. Jak velkou částku Vám Váš příjem dovoluje měsíčně bez obav odkládat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5000 Kč4834,04 %26,67 %  
do 2000 Kč4229,79 %23,33 %  
více3524,82 %19,44 %  
do 500 Kč1611,35 %8,89 %  

Graf

4. Lze říci, že spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí6747,52 %37,22 %  
spoříte (vybíráte bezpečné produkty s cílem neztratit hodnotu vložené částky)4632,62 %25,56 %  
investujete (chcete dosáhnout zisku)2819,86 %15,56 %  

Graf

5. Co Vás především vede k odkládání si finančních prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chcete se zabezpečit pro případ náhlých a nečekaných výdajů8660,99 %47,78 %  
zabezpečit se do důchodového věku8358,87 %46,11 %  
možnost zhodnotit své peníze7452,48 %41,11 %  
shromažďujete peněžní prostředky pro budoucí plánované nákupy 6243,97 %34,44 %  
spoříte pro své potomky a pro zajištění rodiny4834,04 %26,67 %  

Graf

6. Neodkládáte si pravidelně část svých příjmů, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vám to nedovoluje Váš příjem2871,79 %15,56 %  
nepotřebujete spořit410,26 %2,22 %  
spoří Váš partner/partnerka37,69 %1,67 %  
Mám velike vydaje 12,56 %0,56 %  
spis si penize uzivam ihned12,56 %0,56 %  
mám jen jeden účet12,56 %0,56 %  
nemyslím na to12,56 %0,56 %  

Graf

7. Za předpokladu, že si budete odkládat část svých finančních prostředků, hraje pro Vás významnější roli velikost výnosu či jistota a bezpečnost investice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem ochoten/ochotna podstoupit určitou míru rizika, mám-li možnost dosáhnout alespoň nějakého výnosu.7340,56 %40,56 %  
Na prvním místě chci mít zaručenou návratnost investovaných prostředků.6938,33 %38,33 %  
Sleduji především výši zisku, jakého mohu dosáhnout, a nebojím se zariskovat.3821,11 %21,11 %  

Graf

8. Kdyby došlo ke snížení hodnoty Vámi investovaných prostředků, pak

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyčkáte a budete dále netrpělivě sledovat stav Vaší investice. Rozhodnete se až podle dalšího vývoje.9753,89 %53,89 %  
zůstanete klidný(á), víte, že může opět dojít k rychlému obratu, a proto se neznepokojujete a dodržíte svou investiční strategii.6737,22 %37,22 %  
investici okamžitě ukončíte a budete se snažit rychle získat zpět alespoň aktuální hodnotu Vámi vložené částky.168,89 %8,89 %  

Graf

9. Jak důležitá je pro Vás možnost Vámi odložené finanční prostředky rychle přeměnit na hotové peníze a mít je volně k dispozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně ano, mohlo by se stát, že tyto peníze budu nucen(a) nečekaně použít, i když to není příliš pravděpodobné.9452,22 %52,22 %  
Není to pro mě podstatné. Nepředpokládám, že budu tuto částku potřebovat dříve, než uplyne sjednaná doba investice. Stálo by mě to zbytečné náklady navíc. 4726,11 %26,11 %  
Velmi. Může přijít nenadálá situace a já své peníze budu okamžitě potřebovat.3921,67 %21,67 %  

Graf

10. Rozhodnete-li se investovat či spořit, pravděpodobně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
máte již určité zkušenosti a víte, jak nejlépe se svými financemi naložit. Spolehnete se proto na sebe.8748,33 %48,33 %  
se začnete více zajímat o to, jaké jsou současné možnosti zhodnocení volných finančních prostředků, a až se v této problematice lépe zorientujete, rozhodnete se kam investovat.5832,22 %32,22 %  
se obrátíte na finančního poradce či jiného odborníka a necháte si vše podrobně vysvětlit a poradit.3519,44 %19,44 %  

Graf

11. Pokud se rozhodnete část svých příjmů nějakým způsobem odkládat, jaký typ finančních instrumentů pravděpodobně využijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spořící účet, stavební spoření, terminovaný vklad11463,33 %63,33 %  
nebráníte se individuálně investovat do cenných papírů8346,11 %46,11 %  
zkusíte investovat do podílových fondů4826,67 %26,67 %  
buď si peníze budete odkládat doma, nebo je vložíte na běžný účet1910,56 %10,56 %  

Graf

12. Vydělali jste si určitou sumu a víte, že tyto peníze nebudete nějaký čas potřebovat. Co bude Vaším cílem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Požadujete, aby Vám Vaše peníze přinesly ještě něco navíc, aby generovaly zisk.11463,33 %63,33 %  
Snažíte se uchránit je před inflací a zachovat tak jejich současnou hodnotu. Chcete je mít kdykoli poruce.4525 %25 %  
Chcete díky nim vydělat a zbohatnout. 2111,67 %11,67 %  

Graf

13. Odkládání finančních prostředků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je pro Vás samozřejmostí, jste si vědom(a), že do budoucna se budete muset spoléhat jen na vlastní rezervy.13977,22 %77,22 %  
zvažujete, ale část svých příjmů si začnete odkládat později, až si to budete moci dovolit.2715 %15 %  
pro Vás zatím není aktuální. Chcete si své peníze užít dnes.147,78 %7,78 %  

Graf

14. Cenová arbitráž je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezrizikové využití rozdílů cen na různých trzích7344,51 %40,56 %  
nevím5935,98 %32,78 %  
dohoda mezi investory o cenách investičních instrumentů3219,51 %17,78 %  

Graf

15. Spořící účet je vhodné využít za předpokladu, že:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
máme možnost odkládat pravidelně část svých příjmů, ale chceme jimi v případě potřeby neomezeně manipulovat.13480,24 %74,44 %  
chceme využít výhodného úroku stavební spořitelny a možnost dosáhnout na státní podporu.2514,97 %13,89 %  
nevím42,4 %2,22 %  
se chceme finančně zabezpečit na důchodový věk.42,4 %2,22 %  

Graf

16. Finančními deriváty označujeme:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opce, swapy, futures, forwardy9256,1 %51,11 %  
nevím5432,93 %30 %  
spořící účet, běžný účet, terminovaný vklad95,49 %5 %  
finanční prostředky v hotovostní či bezhotovostní formě95,49 %5 %  

Graf

17. Investujeme-li finanční prostředky na delší časový horizent, pak:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
si můžeme dovolit rizikovější investici s vyšším výnosem.6440,25 %35,56 %  
hledáme velmi bezpečný investiční nástroj, neměli bychom se zbytečně vystavovat riziku.4427,67 %24,44 %  
je vhodné vložit prostředky na terminovaný účet, který vždy nabízí velmi výhodný výnos oproti jiným produktům.3220,13 %17,78 %  
nevím1911,95 %10,56 %  

Graf

18. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž10156,11 %56,11 %  
žena7943,89 %43,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Odkládáte si pravidelně část svých příjmů?

  • odpověď ne:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vám to nedovoluje Váš příjem na otázku 6. Neodkládáte si pravidelně část svých příjmů, protože:

11. Pokud se rozhodnete část svých příjmů nějakým způsobem odkládat, jaký typ finančních instrumentů pravděpodobně využijete?

  • odpověď nebráníte se individuálně investovat do cenných papírů:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sleduji především výši zisku, jakého mohu dosáhnout, a nebojím se zariskovat. na otázku 7. Za předpokladu, že si budete odkládat část svých finančních prostředků, hraje pro Vás významnější roli velikost výnosu či jistota a bezpečnost investice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odkládáte si pravidelně část svých příjmů?

2. Kdy jste si pravidelně začali odkládat peníze?

3. Jak velkou částku Vám Váš příjem dovoluje měsíčně bez obav odkládat?

4. Lze říci, že spíše:

5. Co Vás především vede k odkládání si finančních prostředků?

6. Neodkládáte si pravidelně část svých příjmů, protože:

7. Za předpokladu, že si budete odkládat část svých finančních prostředků, hraje pro Vás významnější roli velikost výnosu či jistota a bezpečnost investice?

8. Kdyby došlo ke snížení hodnoty Vámi investovaných prostředků, pak

9. Jak důležitá je pro Vás možnost Vámi odložené finanční prostředky rychle přeměnit na hotové peníze a mít je volně k dispozici?

10. Rozhodnete-li se investovat či spořit, pravděpodobně:

11. Pokud se rozhodnete část svých příjmů nějakým způsobem odkládat, jaký typ finančních instrumentů pravděpodobně využijete?

12. Vydělali jste si určitou sumu a víte, že tyto peníze nebudete nějaký čas potřebovat. Co bude Vaším cílem?

13. Odkládání finančních prostředků:

14. Cenová arbitráž je:

15. Spořící účet je vhodné využít za předpokladu, že:

16. Finančními deriváty označujeme:

17. Investujeme-li finanční prostředky na delší časový horizent, pak:

18. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odkládáte si pravidelně část svých příjmů?

2. Kdy jste si pravidelně začali odkládat peníze?

3. Jak velkou částku Vám Váš příjem dovoluje měsíčně bez obav odkládat?

4. Lze říci, že spíše:

5. Co Vás především vede k odkládání si finančních prostředků?

6. Neodkládáte si pravidelně část svých příjmů, protože:

7. Za předpokladu, že si budete odkládat část svých finančních prostředků, hraje pro Vás významnější roli velikost výnosu či jistota a bezpečnost investice?

8. Kdyby došlo ke snížení hodnoty Vámi investovaných prostředků, pak

9. Jak důležitá je pro Vás možnost Vámi odložené finanční prostředky rychle přeměnit na hotové peníze a mít je volně k dispozici?

10. Rozhodnete-li se investovat či spořit, pravděpodobně:

11. Pokud se rozhodnete část svých příjmů nějakým způsobem odkládat, jaký typ finančních instrumentů pravděpodobně využijete?

12. Vydělali jste si určitou sumu a víte, že tyto peníze nebudete nějaký čas potřebovat. Co bude Vaším cílem?

13. Odkládání finančních prostředků:

14. Cenová arbitráž je:

15. Spořící účet je vhodné využít za předpokladu, že:

16. Finančními deriváty označujeme:

17. Investujeme-li finanční prostředky na delší časový horizent, pak:

18. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pávková, H.Investování: muži versus ženy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://investovani-muzi-versus-zeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.