Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Já a smrt

Já a smrt

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Marianna Kremličková
Šetření:22. 11. 2015 - 29. 11. 2015
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vítám Vás v krátkém průzkumu o lidech a smrti, tabuizaci umírání a obavách umírajících.

 

Jmenuji se Lenka Kremličková a studuji 3. ročník oboru Malba a ilustrace na SUPŠ Jihlava-Helenín. Ráda bych při svých obhajobách použila aktuální údaje o tématu smrti ve společnosti.

 

Celý dotazník je anonymní.  Předem Vám moc děkuji a věřím, že vyplnění dotazníku bude přínosem i pro Vás samotné. :)

 

L. M. Kremličková

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je téma smrti stále tabuizované?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je6148,03 %48,03 %  
ne, není4233,07 %33,07 %  
nevím2418,9 %18,9 %  

Graf

2. Znáte význam slova "hospic"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám10582,68 %82,68 %  
ne, neznám2217,32 %17,32 %  

Graf

3. Slyšeli jste již někdy o "paliativní péči"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6248,82 %48,82 %  
ano, a znám její význam4434,65 %34,65 %  
ano, ale nevím, co to znamená2116,54 %16,54 %  

Graf

4. Čeho se nejvíce bojíte při přemýšlení nad umíráním?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
bolesti, nevolnosti3.1263.37
nicoty, prázdnoty4.0083.126
samoty3.5122.801
Božího soudu, očistce atd.5.7644.133
nemohoucnosti3.373.005
o osud svých pozůstalých3.8113.256
okamžiku smrti4.4093.596

Graf

5. Umírali byste raději s péčí v domácím prostředí, než v nemocnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8062,99 %62,99 %  
nevím4132,28 %32,28 %  
ne64,72 %4,72 %  

Graf

6. Věříte na nějakou formu posmrtného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8062,99 %62,99 %  
ne4737,01 %37,01 %  

Graf

7. Máte osobní zkušenost s péčí o umírajícího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9977,95 %77,95 %  
ano2822,05 %22,05 %  

Graf

8. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9172,8 %71,65 %  
muž3427,2 %26,77 %  

Graf

9. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let8063,49 %62,99 %  
31-40 let1713,49 %13,39 %  
méně než 18 let1511,9 %11,81 %  
41-50 let129,52 %9,45 %  
51-60 let21,59 %1,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Slyšeli jste již někdy o "paliativní péči"?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neznám na otázku 2. Znáte význam slova "hospic"?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je téma smrti stále tabuizované?

2. Znáte význam slova "hospic"?

3. Slyšeli jste již někdy o "paliativní péči"?

4. Čeho se nejvíce bojíte při přemýšlení nad umíráním?

5. Umírali byste raději s péčí v domácím prostředí, než v nemocnici?

6. Věříte na nějakou formu posmrtného života?

7. Máte osobní zkušenost s péčí o umírajícího?

8. Jste

9. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je téma smrti stále tabuizované?

2. Znáte význam slova "hospic"?

3. Slyšeli jste již někdy o "paliativní péči"?

4. Čeho se nejvíce bojíte při přemýšlení nad umíráním?

5. Umírali byste raději s péčí v domácím prostředí, než v nemocnici?

6. Věříte na nějakou formu posmrtného života?

7. Máte osobní zkušenost s péčí o umírajícího?

8. Jste

9. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marianna Kremličková, L.Já a smrt (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://ja-a-smrt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.