Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak jsem byl trestán a jak budu trestat

Jak jsem byl trestán a jak budu trestat

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Lenková
Šetření:22. 03. 2010 - 29. 03. 2010
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Lenka Nevřalová a studuji na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vyplňte prosím můj dotazník, jehož výsledky využiji v mé diplomové práci. Dotazník se trestů, kterými byli lidé vychováváni a které by použili u svých dětí. Dotazník je anonymní a je určen lidem věkového rozmezí 20-50 let. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. V mém dětství mne rodiče fyzicky trestali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11262,22 %62,22 %  
ne6837,78 %37,78 %  

Graf

2. Fyzické tresty u svého dítěte budu používat/ používám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [běžněotázka č. 3, nebudu používat/ nepoužívámotázka č. 3, příležitostněotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně11765 %65 %  
nebudu používat/ nepoužívám4927,22 %27,22 %  
běžně147,78 %7,78 %  

Graf

3. Výchova bez použití fyzických trestů, jako v Anglii, se mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s výhradami9251,11 %51,11 %  
nelíbí4826,67 %26,67 %  
líbí4022,22 %22,22 %  

Graf

4. Pokud nepoužiji fyzický trest, tak jako trest nejčastěji pužiji/ bych použil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domluvu8647,78 %47,78 %  
zákaz televize/ oblíbené činnosti5329,44 %29,44 %  
omezení kapesného2614,44 %14,44 %  
domácí vězení158,33 %8,33 %  

Graf

5. Jako fyzický trest bych nejčastěji použiji /bych použil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pár "na zadek"13876,67 %76,67 %  
nic126,67 %6,67 %  
kliky/ dřepy116,11 %6,11 %  
"na zadek" vařečkou či jiným předmětem105,56 %5,56 %  
facka84,44 %4,44 %  
kroucení rukou10,56 %0,56 %  

Graf

6. Pokud by moje dítě ukradlo něco v obchodě, tak moje reakce bude:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace uvedených8647,78 %47,78 %  
domluva3418,89 %18,89 %  
jít věc vrátit3418,89 %18,89 %  
fyzický trest okamžitě126,67 %6,67 %  
trest prací73,89 %3,89 %  
nic73,89 %3,89 %  

Graf

7. Pokud by se mé dítě nevhodně chovalo na veřejnosti, tak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domluva12267,78 %67,78 %  
fyzický trest okamžitě3016,67 %16,67 %  
jiný trest2111,67 %11,67 %  
fyzický trest až doma73,89 %3,89 %  

Graf

8. Aby trest následoval okamžitě za přečinem dítěte, považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mělo by to tak být9653,33 %53,33 %  
nutné7139,44 %39,44 %  
trest postačí později137,22 %7,22 %  

Graf

9. Fyzické tresty mají negativní vliv na pozdější osobnostní vývoj dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím9653,33 %53,33 %  
ne, nesouhlasím8446,67 %46,67 %  

Graf

10. Pokud někdo použije jako fyzický trest kroucení rukou nebo štípání, řadí se toto již mezi týrání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to týrání15988,33 %88,33 %  
ne, není to týrání2111,67 %11,67 %  

Graf

11. Jako rodič jsem/ budu zastáncem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratické výchovy12468,89 %68,89 %  
tvrdé výchovy2916,11 %16,11 %  
volné výchovy2715 %15 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13675,56 %75,56 %  
muž4424,44 %24,44 %  

Graf

13. Jsem věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let14580,56 %80,56 %  
31-50 let3519,44 %19,44 %  

Graf

14. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8848,89 %48,89 %  
středoškolské8647,78 %47,78 %  
základní63,33 %3,33 %  

Graf

15. Děti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám děti12670,79 %70 %  
mám děti5229,21 %28,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Fyzické tresty mají negativní vliv na pozdější osobnostní vývoj dítěte:

  • odpověď ano, souhlasím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi líbí na otázku 3. Výchova bez použití fyzických trestů, jako v Anglii, se mi:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V mém dětství mne rodiče fyzicky trestali:

2. Fyzické tresty u svého dítěte budu používat/ používám:

3. Výchova bez použití fyzických trestů, jako v Anglii, se mi:

4. Pokud nepoužiji fyzický trest, tak jako trest nejčastěji pužiji/ bych použil/a:

5. Jako fyzický trest bych nejčastěji použiji /bych použil/a:

6. Pokud by moje dítě ukradlo něco v obchodě, tak moje reakce bude:

7. Pokud by se mé dítě nevhodně chovalo na veřejnosti, tak:

8. Aby trest následoval okamžitě za přečinem dítěte, považuji za:

9. Fyzické tresty mají negativní vliv na pozdější osobnostní vývoj dítěte:

10. Pokud někdo použije jako fyzický trest kroucení rukou nebo štípání, řadí se toto již mezi týrání?

11. Jako rodič jsem/ budu zastáncem:

12. Pohlaví:

13. Jsem věková kategorie

14. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Děti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V mém dětství mne rodiče fyzicky trestali:

2. Fyzické tresty u svého dítěte budu používat/ používám:

3. Výchova bez použití fyzických trestů, jako v Anglii, se mi:

4. Pokud nepoužiji fyzický trest, tak jako trest nejčastěji pužiji/ bych použil/a:

5. Jako fyzický trest bych nejčastěji použiji /bych použil/a:

6. Pokud by moje dítě ukradlo něco v obchodě, tak moje reakce bude:

7. Pokud by se mé dítě nevhodně chovalo na veřejnosti, tak:

8. Aby trest následoval okamžitě za přečinem dítěte, považuji za:

9. Fyzické tresty mají negativní vliv na pozdější osobnostní vývoj dítěte:

10. Pokud někdo použije jako fyzický trest kroucení rukou nebo štípání, řadí se toto již mezi týrání?

11. Jako rodič jsem/ budu zastáncem:

12. Pohlaví:

13. Jsem věková kategorie

14. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Děti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lenková, L.Jak jsem byl trestán a jak budu trestat (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-jsem-byl-trestan-a-jak-budu-trestat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.