Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak jsem byl trestán a jak budu trestat

Jak jsem byl trestán a jak budu trestat

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Lenková
Šetření:22. 03. 2010 - 29. 03. 2010
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Lenka Nevřalová a studuji na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vyplňte prosím můj dotazník, jehož výsledky využiji v mé diplomové práci. Dotazník se trestů, kterými byli lidé vychováváni a které by použili u svých dětí. Dotazník je anonymní a je určen lidem věkového rozmezí 20-50 let. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. V mém dětství mne rodiče fyzicky trestali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11262,22 %62,22 %  
ne6837,78 %37,78 %  

Graf

2. Fyzické tresty u svého dítěte budu používat/ používám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [běžněotázka č. 3, nebudu používat/ nepoužívámotázka č. 3, příležitostněotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně11765 %65 %  
nebudu používat/ nepoužívám4927,22 %27,22 %  
běžně147,78 %7,78 %  

Graf

3. Výchova bez použití fyzických trestů, jako v Anglii, se mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s výhradami9251,11 %51,11 %  
nelíbí4826,67 %26,67 %  
líbí4022,22 %22,22 %  

Graf

4. Pokud nepoužiji fyzický trest, tak jako trest nejčastěji pužiji/ bych použil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domluvu8647,78 %47,78 %  
zákaz televize/ oblíbené činnosti5329,44 %29,44 %  
omezení kapesného2614,44 %14,44 %  
domácí vězení158,33 %8,33 %  

Graf

5. Jako fyzický trest bych nejčastěji použiji /bych použil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pár "na zadek"13876,67 %76,67 %  
nic126,67 %6,67 %  
kliky/ dřepy116,11 %6,11 %  
"na zadek" vařečkou či jiným předmětem105,56 %5,56 %  
facka84,44 %4,44 %  
kroucení rukou10,56 %0,56 %  

Graf

6. Pokud by moje dítě ukradlo něco v obchodě, tak moje reakce bude:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace uvedených8647,78 %47,78 %  
domluva3418,89 %18,89 %  
jít věc vrátit3418,89 %18,89 %  
fyzický trest okamžitě126,67 %6,67 %  
trest prací73,89 %3,89 %  
nic73,89 %3,89 %  

Graf

7. Pokud by se mé dítě nevhodně chovalo na veřejnosti, tak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domluva12267,78 %67,78 %  
fyzický trest okamžitě3016,67 %16,67 %  
jiný trest2111,67 %11,67 %  
fyzický trest až doma73,89 %3,89 %  

Graf

8. Aby trest následoval okamžitě za přečinem dítěte, považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mělo by to tak být9653,33 %53,33 %  
nutné7139,44 %39,44 %  
trest postačí později137,22 %7,22 %  

Graf

9. Fyzické tresty mají negativní vliv na pozdější osobnostní vývoj dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, souhlasím9653,33 %53,33 %  
ne, nesouhlasím8446,67 %46,67 %  

Graf

10. Pokud někdo použije jako fyzický trest kroucení rukou nebo štípání, řadí se toto již mezi týrání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to týrání15988,33 %88,33 %  
ne, není to týrání2111,67 %11,67 %  

Graf

11. Jako rodič jsem/ budu zastáncem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratické výchovy12468,89 %68,89 %  
tvrdé výchovy2916,11 %16,11 %  
volné výchovy2715 %15 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13675,56 %75,56 %  
muž4424,44 %24,44 %  

Graf

13. Jsem věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let14580,56 %80,56 %  
31-50 let3519,44 %19,44 %  

Graf

14. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8848,89 %48,89 %  
středoškolské8647,78 %47,78 %  
základní63,33 %3,33 %  

Graf

15. Děti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám děti12670,79 %70 %  
mám děti5229,21 %28,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Fyzické tresty mají negativní vliv na pozdější osobnostní vývoj dítěte:

  • odpověď ano, souhlasím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi líbí na otázku 3. Výchova bez použití fyzických trestů, jako v Anglii, se mi:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V mém dětství mne rodiče fyzicky trestali:

2. Fyzické tresty u svého dítěte budu používat/ používám:

3. Výchova bez použití fyzických trestů, jako v Anglii, se mi:

4. Pokud nepoužiji fyzický trest, tak jako trest nejčastěji pužiji/ bych použil/a:

5. Jako fyzický trest bych nejčastěji použiji /bych použil/a:

6. Pokud by moje dítě ukradlo něco v obchodě, tak moje reakce bude:

7. Pokud by se mé dítě nevhodně chovalo na veřejnosti, tak:

8. Aby trest následoval okamžitě za přečinem dítěte, považuji za:

9. Fyzické tresty mají negativní vliv na pozdější osobnostní vývoj dítěte:

10. Pokud někdo použije jako fyzický trest kroucení rukou nebo štípání, řadí se toto již mezi týrání?

11. Jako rodič jsem/ budu zastáncem:

12. Pohlaví:

13. Jsem věková kategorie

14. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Děti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V mém dětství mne rodiče fyzicky trestali:

2. Fyzické tresty u svého dítěte budu používat/ používám:

3. Výchova bez použití fyzických trestů, jako v Anglii, se mi:

4. Pokud nepoužiji fyzický trest, tak jako trest nejčastěji pužiji/ bych použil/a:

5. Jako fyzický trest bych nejčastěji použiji /bych použil/a:

6. Pokud by moje dítě ukradlo něco v obchodě, tak moje reakce bude:

7. Pokud by se mé dítě nevhodně chovalo na veřejnosti, tak:

8. Aby trest následoval okamžitě za přečinem dítěte, považuji za:

9. Fyzické tresty mají negativní vliv na pozdější osobnostní vývoj dítěte:

10. Pokud někdo použije jako fyzický trest kroucení rukou nebo štípání, řadí se toto již mezi týrání?

11. Jako rodič jsem/ budu zastáncem:

12. Pohlaví:

13. Jsem věková kategorie

14. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Děti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lenková, L.Jak jsem byl trestán a jak budu trestat (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-jsem-byl-trestan-a-jak-budu-trestat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.