Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak jsou lidé spokojeni s životním prostředím ve kterém žijí?

Jak jsou lidé spokojeni s životním prostředím ve kterém žijí?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Kounovská
Šetření:09. 02. 2011 - 26. 02. 2011
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.51
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8075,47 %75,47 %  
muž2624,53 %24,53 %  

Graf

2. S životním prostředím ve kterém žiji, jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen5854,72 %54,72 %  
spíše nespokojen4441,51 %41,51 %  
nevím43,77 %3,77 %  

Graf

3. Bydlím v:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v jiném městě4542,45 %42,45 %  
hlavním městě Praha4138,68 %38,68 %  
na venkově či vesnici2018,87 %18,87 %  

Graf

4. V souvislosti s životním prostředím mi nejvíce vadí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepořádek v ulicích4441,51 %41,51 %  
znečištěné ovzduší3129,25 %29,25 %  
nadměrná hustota silničního provozu2422,64 %22,64 %  
špatná dostupnost volné přírody76,6 %6,6 %  

Graf

5. Podílíte se na ochraně životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5450,94 %50,94 %  
ano3633,96 %33,96 %  
ne1615,09 %15,09 %  

Graf

6. Třídíte odpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8983,96 %83,96 %  
ne1716,04 %16,04 %  

Graf

7. 1) Navrhěte řešení, které by přispělo ke zlepšení životního prostředí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

Aby každý člověk vzal na vědomí svou odpovědnost za prostředí ve kterém žije a tak o něj i pečoval, protože to co nás ničí je lidská lhostejnost.

aby lidi otevřeli oči, ale všichni a začali se aktivně podálet na již existujících opatření pro jeho zlepšení a dále teké mnohem větší aktivitu ze strany autorit

elektronizace administrativy, zrušení úředníků...

Instalace čističek s moderními technologiemi do továren

internalizace extarnalit - negativních dopadů na ŽP - do ceny činnosti

je jedno jaké řešení, museli by se zapojit všichni lidé!!!

je stále málo lidí, co třídí odpad, což je velká chyba...

Jediné zlepšení vidím ve výrobě biopaliv

Jezdit méně auty a obecně dopravními prostředky. Nevyhazovat odpadky všude po ulicích. Snažit se alespoň lehce třídit odpad. Neznečišťovat půdu a odpadní vody.

jiný a rozsáhlejší způsob třídění odpadu. omezení počtu automobilů, ...

kdyby lidé byli slušní a chovali se tak i k přírodě a k okolí kolem sebe (někdy stačí po sobě a svých zvířecích miláčcích uklízet, nespalovat odpadky apod.)

Kdyby lidé více třídili odpad, zbytečně nevyhazovali např. jídlo, šetřili pitnou vodou...

kdyby se lidi nehnali predevsim za svym ziskem a nenechali se ovladat lenosti

Lidé by sami museli víc chtít a starat se

místo vymýšlení novinek a vyšších platů by se ulice mohly začít pořádně uklízet.

Myslím si, že by bylo vhodné, aby každý z nás třídil opad, šetřil vodou, elektřinou. Využíval, pokud je to možné, co nejvíce hromadnou dopravu...

např. pokuty při odhazování odpadků na zem..

Neexistuje jediné řešení. Každý člověk je individualita a proto také je ochotný dodržovat jiná pravidla.

nerozšiřovat zástavbu za každou cenu na úkor veškeré zeleně. Pro zpříjemnění a bezpečí dětí ......uklid páníčků po psech

nevím

odjebat se tady od toho!!!

Odklonit hlavní tepny dopravy od měst a vesnic

omezit mittal

omezit počet lidí

podle mého názoru by měly být vyšší tresty za dělání nepořádku na ulici...on by si to pak každý rozmyslel

Poslat makat politiky do ulic s lopatama a košťatama.

Povinne trideni odpadu

povinnost třídit odpad

pro začátek by stailo, aby si majitele čoklů, po svých čubkách uklízeli houna

Přesunout Kronospan o pár kilometrů dál, případně ho zrušit nebo zvýšit frekvenci kontrol (včetně pokut)!!!

přísné tresty pro toho kdo znečišťuje ž. prostředí

smrt všem

snížení CO2 emisi

Snížení dańové zátěže vedoucí následně k zvýšení životní úrovně obyvatel a tím pádem i k rostoucí poptávce po kvalitě životního prostředí a ochotě za to platit. Zrušení státních zásahů, které životní prostředí poškozují jako například jsou dotace do zemědělství, povinné znehodnocování paliv biopřísadami, nucený výkup energií z větrných a fotovoltaických elektráren,...

souhlasím s teorií kuznetsovy environmentální křivky a proto bych podporovala životní prostředí nezasahováním do volného trhu, protože přírodu budou chránit podniky i bez zbytečného a neefektivního donucení ze strany státu či nadnárodního subjektu

společně všichni třídit odpad,topit ekologicky,nejezdit auty.

stačilo by kdyby to většině lidí nebylo ukradený... ale pokud je to všem jedno, tak se dá dělat dost málo...

Systematický boj s automobilovou dopravou, například pořádnou podporou městské i meziměstské hromadné dopravy.

Šíriť myšlienku TUR (trvalo udržateľného rozvoja) už od tej najmladšej generácie aby ľudia boli konečne viac uvedomelí. Pr. : Nevyhodím papierik na zem, ani ma to nenapadne!

to by se cela ta nase vlada musela zmenit, aby neco mohlo fungovat a delat ve velkem. A lide by si museli uvedomit, ze doma nemusi mit dve auta - ze se treba da jezdit busem nebo chodit pesky. Ono vůbec ta dnešní konzumní společnost spěje k záhubě... Ale takový optimista já nejsem:)

Väčší výber automobilov na elektrický pohon na trhu a zníženie cien týchto automobilov.

vedení dětí k ekologickému myšlení, chovat se v přírodě tak, jako bychom byli doma, obnovitelné zdroje, ekologický provoz vozidel

větší informovanost o možnostech, jak pomoci (třídění odpadu, šetření pitnou vodou, atd.) hlavně jde o to lidi pozitivně naladit, neměli by mít z ochrany životního prostředí pocit, že jsou k něčemu nuceni.

Více informovanosti lidí a pokuty..

více možností třídění odpadu a informovanosti

Více popelnic na tříděný odpad, více pracovníků uklízející ulice, více košů na chodnících, více sázení stromů

Více se modlit k bohu, a doufat že nám jednou vše odpustí. Jinak ať se všichni připravíme na horoucí pekla.

vymření lidstva

vysázení více zeleně ve městech

vytáhnout prdele namachrovaných podnikatelů z jejich autíček a nastrkat je do tramvají..

zálohované PET lahve, pokuty za odhozené odpadky v prírode

Zavřít všechny tepelné elektrárny, nahradit energií z jádra, jaderný odpad nechat požírat geneticky modifikovanými bakteriemi. Více energie z přírodních zdrojů, nikoliv však tak jak to umíme v ČR (viz. solární humbuk). Více kontejnerů na tříděný odpad nebo jejich častější svoz (jsou stále plné), nezamněstaným nabídnout nadpůměrně placenou brigádu čištění měst, vesnic a okolí od odpadu. Neplýtvat zbytečně vším kolem sebe, vážit si toho co nám příroda dává, neb každý musí začít u sebe. Bez prasátek znečišťujících okolí odpady, nebudou brigády nezaměstnaných nutné :)

Změna myšlení lidí na nesobecké, ohleduplné... a vlastně logické - sami si podřezáváme větev na které sedíme... Sci-fi? Bohužel...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. S životním prostředím ve kterém žiji, jsem:

3. Bydlím v:

4. V souvislosti s životním prostředím mi nejvíce vadí:

5. Podílíte se na ochraně životního prostředí?

6. Třídíte odpad?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. S životním prostředím ve kterém žiji, jsem:

3. Bydlím v:

4. V souvislosti s životním prostředím mi nejvíce vadí:

5. Podílíte se na ochraně životního prostředí?

6. Třídíte odpad?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kounovská, R.Jak jsou lidé spokojeni s životním prostředím ve kterém žijí? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jak-jsou-lide-spokojeni-s-zi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.