Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak jsou zaměstnanci informování o systému odměňování

Jak jsou zaměstnanci informování o systému odměňování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdenka Pániková
Šetření:09. 03. 2010 - 25. 03. 2010
Počet respondentů:243
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující průzkum bude podkladem pro moji bakalářskou práci na téma Odměňování. Základem jsou jednoduché otázky na téma Co by měli pracovníci organizace znát a pochopit a jedná se o to zda informace, které by pracovníci měli dostávat, skutečně dostávají a pokud ano, tak v dostatečně srozumitelné formě.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Jednotlivé odpovědi obsahují následující údaje:

 

SOUHLASÍM - znamená "všechno je v pořádku v dostatečně srozumitelné formě"

NESOUHLASÍM - znamená že informace nejsou poskytnuty vůbec

SPÍŠE SOUHLASÍM či SPÍŠE NESOUHLASÍM - znamená že určité informace jsou poskytovány, ovšem nepříliš jasné a srozumitelné

NEVÍM - znamená odpověď, která se nedá aplikovat žádnou jinou z výše uvedených možností

Odpovědi respondentů

1. Znáte politiku odměňování v organizaci, pro kterou pracujete?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10845,96 %44,44 %  
spíše souhlasím7130,21 %29,22 %  
spíše nesouhlasím3213,62 %13,17 %  
nevím145,96 %5,76 %  
nesouhlasím104,26 %4,12 %  

Graf

2. Znáte mzdovou strukturu v organizaci, kde pracujete (mzdové rozpětí a způsob, jak je tato struktura řízena) ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7631,93 %31,28 %  
spíše souhlasím7431,09 %30,45 %  
spíše nesouhlasím3715,55 %15,23 %  
nesouhlasím2912,18 %11,93 %  
nevím229,24 %9,05 %  

Graf

3. Znáte strukturu a hodnotu zaměstnaneckých výhod v organizaci, kde pracujete?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11950,21 %48,97 %  
spíše souhlasím8033,76 %32,92 %  
nevím198,02 %7,82 %  
spíše nesouhlasím135,49 %5,35 %  
nesouhlasím62,53 %2,47 %  

Graf

4. Znáte svůj stupeň (třídu) práce a jak byl stanoven?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13556,96 %55,56 %  
spíše souhlasím4518,99 %18,52 %  
nevím2510,55 %10,29 %  
spíše nesouhlasím218,86 %8,64 %  
nesouhlasím114,64 %4,53 %  

Graf

5. Víte, na základě čeho, byla stanovena vaše současná mzdová sazba?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14159 %58,02 %  
spíše souhlasím4418,41 %18,11 %  
nevím3012,55 %12,35 %  
spíše nesouhlasím135,44 %5,35 %  
nesouhlasím114,6 %4,53 %  

Graf

6. Znáte způsob řízení pracovního výkonu (jak bude hodnocen a jakou úlohu hraje váš pracovní výkon výkon)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10243,59 %41,98 %  
spíše souhlasím7431,62 %30,45 %  
nevím2611,11 %10,7 %  
spíše nesouhlasím198,12 %7,82 %  
nesouhlasím135,56 %5,35 %  

Graf

7. Máte možnost se odvolat proti rozhodnutí o mzdě nebo podat stížnost na kterýkoli z aspektů svého odměňování ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6025,53 %24,69 %  
nesouhlasím4619,57 %18,93 %  
nevím4619,57 %18,93 %  
spíše nesouhlasím4217,87 %17,28 %  
spíše souhlasím4117,45 %16,87 %  

Graf

8. Je vám dostatečně známo, jaký můžete mít ze systémů založených na dovednostech a schopnostech a jsou vám tyto systémy doměňování dostatečně známy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5423,38 %22,22 %  
souhlasím5322,94 %21,81 %  
spíše souhlasím5322,94 %21,81 %  
spíše nesouhlasím4117,75 %16,87 %  
nesouhlasím3012,99 %12,35 %  

Graf

9. Znáte možnosti platového postupu v organizaci, kde pracujete, případně jak se přijímají mzdová rozhodnutí s kolektivním i individuálním dopadem na pracovníky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8234,45 %33,74 %  
spíše souhlasím6326,47 %25,93 %  
spíše nesouhlasím3715,55 %15,23 %  
nesouhlasím2912,18 %11,93 %  
nevím2711,34 %11,11 %  

Graf

10. Jste muž?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14459,26 %59,26 %  
ne9940,74 %40,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte politiku odměňování v organizaci, pro kterou pracujete?

2. Znáte mzdovou strukturu v organizaci, kde pracujete (mzdové rozpětí a způsob, jak je tato struktura řízena) ?

3. Znáte strukturu a hodnotu zaměstnaneckých výhod v organizaci, kde pracujete?

4. Znáte svůj stupeň (třídu) práce a jak byl stanoven?

5. Víte, na základě čeho, byla stanovena vaše současná mzdová sazba?

6. Znáte způsob řízení pracovního výkonu (jak bude hodnocen a jakou úlohu hraje váš pracovní výkon výkon)?

7. Máte možnost se odvolat proti rozhodnutí o mzdě nebo podat stížnost na kterýkoli z aspektů svého odměňování ?

8. Je vám dostatečně známo, jaký můžete mít ze systémů založených na dovednostech a schopnostech a jsou vám tyto systémy doměňování dostatečně známy?

9. Znáte možnosti platového postupu v organizaci, kde pracujete, případně jak se přijímají mzdová rozhodnutí s kolektivním i individuálním dopadem na pracovníky?

10. Jste muž?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte politiku odměňování v organizaci, pro kterou pracujete?

2. Znáte mzdovou strukturu v organizaci, kde pracujete (mzdové rozpětí a způsob, jak je tato struktura řízena) ?

3. Znáte strukturu a hodnotu zaměstnaneckých výhod v organizaci, kde pracujete?

4. Znáte svůj stupeň (třídu) práce a jak byl stanoven?

5. Víte, na základě čeho, byla stanovena vaše současná mzdová sazba?

6. Znáte způsob řízení pracovního výkonu (jak bude hodnocen a jakou úlohu hraje váš pracovní výkon výkon)?

7. Máte možnost se odvolat proti rozhodnutí o mzdě nebo podat stížnost na kterýkoli z aspektů svého odměňování ?

8. Je vám dostatečně známo, jaký můžete mít ze systémů založených na dovednostech a schopnostech a jsou vám tyto systémy doměňování dostatečně známy?

9. Znáte možnosti platového postupu v organizaci, kde pracujete, případně jak se přijímají mzdová rozhodnutí s kolektivním i individuálním dopadem na pracovníky?

10. Jste muž?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pániková, Z.Jak jsou zaměstnanci informování o systému odměňování (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-jsou-zamestnanci-informovani-o-systemu-odmenovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.