Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak na Vás působí?

Jak na Vás působí?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magdalena Schneiderová
Šetření:01. 09. 2014 - 13. 09. 2014
Počet respondentů:296
Počet otázek (max/průměr):65 / 35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte, prosím, několik minut vyplnění mého dotazníku zaměřeného na sociální vnímání a poznávání druhých osob. Pomůžete mi tím k přiblížení se konci studia Psychologie na FF UK.

Předem Děkuji!

Magdalena Schneiderová

Odpovědi respondentů

Na začátek, prosím, vyplňte několik základních údajů o sobě.

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22375,34 %75,34 %  
muž7324,66 %24,66 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
213010,14 %10,14 %  
24258,45 %8,45 %  
25237,77 %7,77 %  
20175,74 %5,74 %  
22165,41 %5,41 %  
23155,07 %5,07 %  
26103,38 %3,38 %  
29103,38 %3,38 %  
18103,38 %3,38 %  
27103,38 %3,38 %  
ostatní odpovědi 19
31
38
30
55
35
28
17
33
34
37
32
54
16
36
41
52
40
62
14
15
43
42
61
50
39
56
44
48
64
51
57
47
53
66
69
58
49
68
59
46
71
13043,92 %43,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.46
Minimum:17
Maximum:56
Variační rozpětí:39
Rozptyl:91.07
Směrodatná odchylka:9.54
Medián:25
Modus:21

Graf

3. Jaké je Vaše vzdělání, případně studentský stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské11438,51 %38,51 %  
student VŠ9331,42 %31,42 %  
středoškolské7123,99 %23,99 %  
student SŠ93,04 %3,04 %  
základní93,04 %3,04 %  

Graf

4. Jaká je velikost Vašeho současného bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 1 000 000 obyvatel11137,5 %37,5 %  
10 000 - 99 999 obyvatel6521,96 %21,96 %  
1 000 - 9 999 obyvatel5518,58 %18,58 %  
100 000 - 1 000 000 obyvatel3913,18 %13,18 %  
do 1 000 obyvatel268,78 %8,78 %  

Graf

5. Připadá datum Vašeho narození na lichý, nebo sudý den? (lichý: 1.,3., 5. atd; sudý: 2., 4., 6. atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [lichýotázka č. 6, sudýotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lichý15552,36 %52,36 %  
sudý14147,64 %47,64 %  

Graf

Nyní si, prosím, pozorně přečtěte následující úryvek popisující život určité osoby. Následně vyplňte přiložený dotazník.

Jiří Novák je 39 letý muž z Prahy. Vystudoval střední školu zakončenou maturitou a v současné době pracuje ve státní správě jako referent na odboru pozemních komunikací na Ministerstvu dopravy. Za svou práci pobírá plat 28 500 Kč. Je ženatý a má dvě děti, které navštěvují základní školu. S manželkou a dětmi bydlí v pronajatém bytě v Praze, kde rodina také chová morče a rybičky. O domácí práce se dělí s manželkou. Ranní vypravování dětí do školy obstarává Jiří, jeho manželka pak doprovází děti na odpolední kroužky. Víkendy nejčastěji rodina tráví na chatě u Berouna, odkud Jiří pochází. Ve volném čase rád vaří, nejčastěji italskou a francouzskou kuchyni, chodí běhat a cestuje. Ještě za svobodna procestoval severní a východní Evropu, teď s rodinou cestují nejvíce po českých horách, ať už v létě za turistikou či v zimě lyžovat. Pravidelně jednou za 14 dní se schází s pár přáteli ze střední školy na pivo, víno, nebo třeba bowling. Za svůj život měl Jiří celkem sedm sexuálních partnerek. Uvádí, že je bez náboženského vyznání. Má čistý trestní rejstřík, vlastní řidičský průkaz skupiny B. Mateřským jazykem je mu čeština, dorozumí se ale i německy.

Níže se nachází seznam osobnostních charakteristik. Vaším úkolem je každé z nich přiřadit hodnotu podle toho, nakolik podle Vás daná charakteristika vystihuje pana Jiřího. Rozhodujte se při tom na základě vlastního dojmu či pocitu.

6. obhajuje své názory

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 – někdy ano, někdy ne6743,23 %22,64 %  
5 – spíše ano4629,68 %15,54 %  
3 – spíše ne2214,19 %7,43 %  
1 – vůbec74,52 %2,36 %  
6 – téměř úplně63,87 %2,03 %  
2 – téměř vůbec63,87 %2,03 %  
7 - úplně10,65 %0,34 %  

Graf

7. láskyplný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano8252,9 %27,7 %  
6 – téměř úplně4227,1 %14,19 %  
4 – někdy ano, někdy ne149,03 %4,73 %  
7 - úplně149,03 %4,73 %  
3 – spíše ne31,94 %1,01 %  

Graf

8. svědomitý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 – téměř úplně6541,94 %21,96 %  
5 – spíše ano6139,35 %20,61 %  
7 - úplně1811,61 %6,08 %  
4 – někdy ano, někdy ne53,23 %1,69 %  
3 – spíše ne42,58 %1,35 %  
2 – téměř vůbec21,29 %0,68 %  

Graf

9. nezávislý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 – někdy ano, někdy ne4830,97 %16,22 %  
3 – spíše ne3824,52 %12,84 %  
5 – spíše ano3623,23 %12,16 %  
2 – téměř vůbec149,03 %4,73 %  
1 – vůbec95,81 %3,04 %  
6 – téměř úplně85,16 %2,7 %  
7 - úplně21,29 %0,68 %  

Graf

10. solidární

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano8051,61 %27,03 %  
4 – někdy ano, někdy ne3421,94 %11,49 %  
6 – téměř úplně2415,48 %8,11 %  
3 – spíše ne85,16 %2,7 %  
7 - úplně74,52 %2,36 %  
1 – vůbec21,29 %0,68 %  

Graf

11. náladový

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne6240 %20,95 %  
4 – někdy ano, někdy ne3623,23 %12,16 %  
2 – téměř vůbec3120 %10,47 %  
1 – vůbec1610,32 %5,41 %  
5 – spíše ano85,16 %2,7 %  
6 – téměř úplně21,29 %0,68 %  

Graf

12. asertivní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano4730,32 %15,88 %  
3 – spíše ne4327,74 %14,53 %  
4 – někdy ano, někdy ne4227,1 %14,19 %  
6 – téměř úplně106,45 %3,38 %  
1 – vůbec63,87 %2,03 %  
7 - úplně42,58 %1,35 %  
2 – téměř vůbec31,94 %1,01 %  

Graf

13. citlivý k potřebám druhých

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano8051,61 %27,03 %  
6 – téměř úplně2818,06 %9,46 %  
4 – někdy ano, někdy ne2314,84 %7,77 %  
3 – spíše ne117,1 %3,72 %  
7 - úplně117,1 %3,72 %  
1 – vůbec10,65 %0,34 %  
2 – téměř vůbec10,65 %0,34 %  

Graf

14. spolehlivý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 – téměř úplně6441,29 %21,62 %  
5 – spíše ano6038,71 %20,27 %  
7 - úplně2314,84 %7,77 %  
4 – někdy ano, někdy ne63,87 %2,03 %  
1 – vůbec10,65 %0,34 %  
3 – spíše ne10,65 %0,34 %  

Graf

15. silná osobnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano4227,1 %14,19 %  
3 – spíše ne3925,16 %13,18 %  
4 – někdy ano, někdy ne3925,16 %13,18 %  
6 – téměř úplně138,39 %4,39 %  
7 - úplně106,45 %3,38 %  
1 – vůbec63,87 %2,03 %  
2 – téměř vůbec63,87 %2,03 %  

Graf

16. chápající

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano8554,84 %28,72 %  
4 – někdy ano, někdy ne3421,94 %11,49 %  
6 – téměř úplně2214,19 %7,43 %  
3 – spíše ne85,16 %2,7 %  
7 - úplně63,87 %2,03 %  

Graf

17. žárlivý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne6441,29 %21,62 %  
4 – někdy ano, někdy ne2918,71 %9,8 %  
2 – téměř vůbec2818,06 %9,46 %  
1 – vůbec2113,55 %7,09 %  
5 – spíše ano85,16 %2,7 %  
6 – téměř úplně31,94 %1,01 %  
7 - úplně21,29 %0,68 %  

Graf

18. rázný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne6541,94 %21,96 %  
4 – někdy ano, někdy ne4126,45 %13,85 %  
2 – téměř vůbec1912,26 %6,42 %  
5 – spíše ano159,68 %5,07 %  
1 – vůbec127,74 %4,05 %  
6 – téměř úplně21,29 %0,68 %  
7 - úplně10,65 %0,34 %  

Graf

19. soucitný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano7850,32 %26,35 %  
4 – někdy ano, někdy ne4428,39 %14,86 %  
3 – spíše ne149,03 %4,73 %  
6 – téměř úplně138,39 %4,39 %  
7 - úplně42,58 %1,35 %  
1 – vůbec10,65 %0,34 %  
2 – téměř vůbec10,65 %0,34 %  

Graf

20. pravdomluvný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6240 %20,95 %  
4 – někdy ano, někdy ne5233,55 %17,57 %  
6 – téměř úplně2717,42 %9,12 %  
3 – spíše ne63,87 %2,03 %  
7 - úplně63,87 %2,03 %  
1 – vůbec10,65 %0,34 %  
2 – téměř vůbec10,65 %0,34 %  

Graf

21. má vůdcovské dovednosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne4931,61 %16,55 %  
4 – někdy ano, někdy ne3723,87 %12,5 %  
5 – spíše ano3019,35 %10,14 %  
2 – téměř vůbec1811,61 %6,08 %  
1 – vůbec138,39 %4,39 %  
6 – téměř úplně53,23 %1,69 %  
7 - úplně31,94 %1,01 %  

Graf

22. ochotný utěšovat zraněné city

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6541,94 %21,96 %  
4 – někdy ano, někdy ne4529,03 %15,2 %  
3 – spíše ne2616,77 %8,78 %  
6 – téměř úplně117,1 %3,72 %  
2 – téměř vůbec42,58 %1,35 %  
7 - úplně31,94 %1,01 %  
1 – vůbec10,65 %0,34 %  

Graf

23. tajnůstkářský

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne6441,29 %21,62 %  
2 – téměř vůbec3220,65 %10,81 %  
4 – někdy ano, někdy ne2314,84 %7,77 %  
1 – vůbec1811,61 %6,08 %  
5 – spíše ano127,74 %4,05 %  
6 – téměř úplně42,58 %1,35 %  
7 - úplně21,29 %0,68 %  

Graf

24. ochotný riskovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne4227,1 %14,19 %  
4 – někdy ano, někdy ne3019,35 %10,14 %  
2 – téměř vůbec2918,71 %9,8 %  
5 – spíše ano2717,42 %9,12 %  
1 – vůbec149,03 %4,73 %  
6 – téměř úplně127,74 %4,05 %  
7 - úplně10,65 %0,34 %  

Graf

25. vřelý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano8655,48 %29,05 %  
4 – někdy ano, někdy ne2818,06 %9,46 %  
6 – téměř úplně1912,26 %6,42 %  
3 – spíše ne138,39 %4,39 %  
7 - úplně42,58 %1,35 %  
2 – téměř vůbec31,94 %1,01 %  
1 – vůbec21,29 %0,68 %  

Graf

26. přizpůsobivý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano7347,1 %24,66 %  
6 – téměř úplně2918,71 %9,8 %  
4 – někdy ano, někdy ne2516,13 %8,45 %  
7 - úplně149,03 %4,73 %  
3 – spíše ne106,45 %3,38 %  
2 – téměř vůbec42,58 %1,35 %  

Graf

27. dominantní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne6541,94 %21,96 %  
4 – někdy ano, někdy ne3925,16 %13,18 %  
2 – téměř vůbec2314,84 %7,77 %  
1 – vůbec127,74 %4,05 %  
5 – spíše ano117,1 %3,72 %  
6 – téměř úplně53,23 %1,69 %  

Graf

28. něžný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano7246,45 %24,32 %  
4 – někdy ano, někdy ne4931,61 %16,55 %  
3 – spíše ne1710,97 %5,74 %  
6 – téměř úplně138,39 %4,39 %  
7 - úplně42,58 %1,35 %  

Graf

29. ješitný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne5334,19 %17,91 %  
2 – téměř vůbec2717,42 %9,12 %  
4 – někdy ano, někdy ne2415,48 %8,11 %  
5 – spíše ano2314,84 %7,77 %  
1 – vůbec1610,32 %5,41 %  
6 – téměř úplně95,81 %3,04 %  
7 - úplně31,94 %1,01 %  

Graf

30. ochotný zaujmout stanovisko

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 – někdy ano, někdy ne5636,13 %18,92 %  
5 – spíše ano5233,55 %17,57 %  
3 – spíše ne2516,13 %8,45 %  
6 – téměř úplně138,39 %4,39 %  
2 – téměř vůbec42,58 %1,35 %  
7 - úplně42,58 %1,35 %  
1 – vůbec10,65 %0,34 %  

Graf

31. má rád děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 – téměř úplně5434,84 %18,24 %  
7 - úplně5334,19 %17,91 %  
5 – spíše ano4126,45 %13,85 %  
4 – někdy ano, někdy ne63,87 %2,03 %  
3 – spíše ne10,65 %0,34 %  

Graf

32. taktní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano7548,39 %25,34 %  
4 – někdy ano, někdy ne4629,68 %15,54 %  
6 – téměř úplně1811,61 %6,08 %  
3 – spíše ne85,16 %2,7 %  
7 - úplně63,87 %2,03 %  
2 – téměř vůbec21,29 %0,68 %  

Graf

33. agresivní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 – téměř vůbec5132,9 %17,23 %  
1 – vůbec4529,03 %15,2 %  
3 – spíše ne3824,52 %12,84 %  
4 – někdy ano, někdy ne159,68 %5,07 %  
5 – spíše ano42,58 %1,35 %  
7 - úplně10,65 %0,34 %  
6 – téměř úplně10,65 %0,34 %  

Graf

34. jemný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6642,58 %22,3 %  
4 – někdy ano, někdy ne4227,1 %14,19 %  
6 – téměř úplně2214,19 %7,43 %  
3 – spíše ne2012,9 %6,76 %  
7 - úplně42,58 %1,35 %  
1 – vůbec10,65 %0,34 %  

Graf

35. zakládá si na tradicích

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6743,23 %22,64 %  
6 – téměř úplně3623,23 %12,16 %  
4 – někdy ano, někdy ne2214,19 %7,43 %  
3 – spíše ne117,1 %3,72 %  
7 - úplně106,45 %3,38 %  
2 – téměř vůbec63,87 %2,03 %  
1 – vůbec31,94 %1,01 %  

Graf

Nyní si, prosím, pozorně přečtěte následující úryvek popisující život určité osoby. Následně vyplňte přiložený dotazník.

Marie Nováková je 39 letá žena z Prahy. Vystudovala střední školu zakončenou maturitou a v současné době pracuje ve státní správě jako referentka na odboru pozemních komunikací na Ministerstvu dopravy. Za svou práci pobírá plat 28 500 Kč. Je vdaná a má dvě děti, které navštěvují základní školu. S manželem a dětmi bydlí v pronajatém bytě v Praze, kde rodina také chová morče a rybičky. O domácí práce se dělí s manželem. Ranní vypravování dětí do školy obstarává Marie, její manžel pak doprovází děti na odpolední kroužky. Víkendy nejčastěji rodina tráví na chatě u Berouna, odkud Marie pochází. Ve volném čase ráda vaří, nejčastěji italskou a francouzskou kuchyni, chodí běhat a cestuje. Ještě za svobodna procestovala severní a východní Evropu, teď s rodinou cestují nejvíce po českých horách, ať už v létě na za turistikou či v zimě lyžovat. Pravidelně jednou za 14 dní se schází s pár přáteli ze střední školy na pivo, víno, nebo třeba bowling. Za svůj život měla Marie celkem sedm sexuálních partnerů. Uvádí, že je bez náboženského vyznání. Má čistý trestní rejstřík, vlastní řidičský průkaz skupiny B. Mateřským jazykem je jí čeština, dorozumí se ale i německy.

Níže se nachází seznam osobnostních charakteristik. Vaším úkolem je každé z nich přiřadit hodnotu podle toho, nakolik podle Vás daná charakteristika vystihuje paní Marii. Rozhodujte se při tom na základě vlastního dojmu či pocitu.

36. obhajuje své názory

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano5236,88 %17,57 %  
4 – někdy ano, někdy ne4129,08 %13,85 %  
3 – spíše ne1913,48 %6,42 %  
6 – téměř úplně149,93 %4,73 %  
1 – vůbec64,26 %2,03 %  
7 - úplně53,55 %1,69 %  
2 – téměř vůbec42,84 %1,35 %  

Graf

37. láskyplná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano7251,06 %24,32 %  
6 – téměř úplně3726,24 %12,5 %  
4 – někdy ano, někdy ne1712,06 %5,74 %  
7 - úplně117,8 %3,72 %  
1 – vůbec32,13 %1,01 %  
2 – téměř vůbec10,71 %0,34 %  

Graf

38. svědomitá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6546,1 %21,96 %  
6 – téměř úplně3424,11 %11,49 %  
7 - úplně2316,31 %7,77 %  
4 – někdy ano, někdy ne149,93 %4,73 %  
3 – spíše ne32,13 %1,01 %  
2 – téměř vůbec10,71 %0,34 %  
1 – vůbec10,71 %0,34 %  

Graf

39. nezávislá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 – někdy ano, někdy ne4129,08 %13,85 %  
5 – spíše ano3323,4 %11,15 %  
3 – spíše ne2819,86 %9,46 %  
6 – téměř úplně1611,35 %5,41 %  
2 – téměř vůbec117,8 %3,72 %  
7 - úplně74,96 %2,36 %  
1 – vůbec53,55 %1,69 %  

Graf

40. solidární

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano7049,65 %23,65 %  
4 – někdy ano, někdy ne3524,82 %11,82 %  
3 – spíše ne1510,64 %5,07 %  
6 – téměř úplně139,22 %4,39 %  
7 - úplně64,26 %2,03 %  
1 – vůbec10,71 %0,34 %  
2 – téměř vůbec10,71 %0,34 %  

Graf

41. náladová

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne5639,72 %18,92 %  
4 – někdy ano, někdy ne3927,66 %13,18 %  
2 – téměř vůbec2014,18 %6,76 %  
1 – vůbec1510,64 %5,07 %  
5 – spíše ano74,96 %2,36 %  
6 – téměř úplně42,84 %1,35 %  

Graf

42. asertivní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6143,26 %20,61 %  
4 – někdy ano, někdy ne3021,28 %10,14 %  
3 – spíše ne2316,31 %7,77 %  
6 – téměř úplně96,38 %3,04 %  
7 - úplně74,96 %2,36 %  
2 – téměř vůbec74,96 %2,36 %  
1 – vůbec42,84 %1,35 %  

Graf

43. citlivá k potřebám druhých

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano7351,77 %24,66 %  
6 – téměř úplně2517,73 %8,45 %  
4 – někdy ano, někdy ne2417,02 %8,11 %  
3 – spíše ne128,51 %4,05 %  
7 - úplně53,55 %1,69 %  
1 – vůbec21,42 %0,68 %  

Graf

44. spolehlivá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6243,97 %20,95 %  
6 – téměř úplně4229,79 %14,19 %  
7 - úplně2417,02 %8,11 %  
4 – někdy ano, někdy ne117,8 %3,72 %  
1 – vůbec10,71 %0,34 %  
3 – spíše ne10,71 %0,34 %  

Graf

45. silná osobnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano4531,91 %15,2 %  
3 – spíše ne2819,86 %9,46 %  
6 – téměř úplně2417,02 %8,11 %  
4 – někdy ano, někdy ne2417,02 %8,11 %  
7 - úplně107,09 %3,38 %  
2 – téměř vůbec64,26 %2,03 %  
1 – vůbec42,84 %1,35 %  

Graf

46. chápající

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6747,52 %22,64 %  
4 – někdy ano, někdy ne3524,82 %11,82 %  
6 – téměř úplně1812,77 %6,08 %  
3 – spíše ne107,09 %3,38 %  
7 - úplně85,67 %2,7 %  
1 – vůbec21,42 %0,68 %  
2 – téměř vůbec10,71 %0,34 %  

Graf

47. žárlivá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne5941,84 %19,93 %  
4 – někdy ano, někdy ne2920,57 %9,8 %  
2 – téměř vůbec2316,31 %7,77 %  
1 – vůbec1510,64 %5,07 %  
5 – spíše ano128,51 %4,05 %  
6 – téměř úplně21,42 %0,68 %  
7 - úplně10,71 %0,34 %  

Graf

48. rázná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano4129,08 %13,85 %  
4 – někdy ano, někdy ne3726,24 %12,5 %  
3 – spíše ne3021,28 %10,14 %  
2 – téměř vůbec117,8 %3,72 %  
1 – vůbec117,8 %3,72 %  
6 – téměř úplně74,96 %2,36 %  
7 - úplně42,84 %1,35 %  

Graf

49. soucitná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano7653,9 %25,68 %  
4 – někdy ano, někdy ne3121,99 %10,47 %  
3 – spíše ne1611,35 %5,41 %  
6 – téměř úplně96,38 %3,04 %  
2 – téměř vůbec32,13 %1,01 %  
1 – vůbec32,13 %1,01 %  
7 - úplně32,13 %1,01 %  

Graf

50. pravdomluvná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano4733,33 %15,88 %  
4 – někdy ano, někdy ne4632,62 %15,54 %  
6 – téměř úplně2215,6 %7,43 %  
3 – spíše ne128,51 %4,05 %  
7 - úplně74,96 %2,36 %  
1 – vůbec42,84 %1,35 %  
2 – téměř vůbec32,13 %1,01 %  

Graf

51. má vůdcovské dovednosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano3826,95 %12,84 %  
3 – spíše ne3323,4 %11,15 %  
4 – někdy ano, někdy ne3021,28 %10,14 %  
6 – téměř úplně1611,35 %5,41 %  
2 – téměř vůbec128,51 %4,05 %  
1 – vůbec64,26 %2,03 %  
7 - úplně64,26 %2,03 %  

Graf

52. ochotná utěšovat zraněné city

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6143,26 %20,61 %  
4 – někdy ano, někdy ne3121,99 %10,47 %  
3 – spíše ne1611,35 %5,41 %  
6 – téměř úplně1510,64 %5,07 %  
7 - úplně74,96 %2,36 %  
2 – téměř vůbec74,96 %2,36 %  
1 – vůbec42,84 %1,35 %  

Graf

53. tajnůstkářská

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne5236,88 %17,57 %  
4 – někdy ano, někdy ne2618,44 %8,78 %  
2 – téměř vůbec2417,02 %8,11 %  
1 – vůbec2114,89 %7,09 %  
5 – spíše ano128,51 %4,05 %  
6 – téměř úplně42,84 %1,35 %  
7 - úplně21,42 %0,68 %  

Graf

54. ochotná riskovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne4834,04 %16,22 %  
5 – spíše ano2920,57 %9,8 %  
4 – někdy ano, někdy ne2719,15 %9,12 %  
2 – téměř vůbec1611,35 %5,41 %  
6 – téměř úplně96,38 %3,04 %  
1 – vůbec64,26 %2,03 %  
7 - úplně64,26 %2,03 %  

Graf

55. vřelá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6344,68 %21,28 %  
4 – někdy ano, někdy ne4028,37 %13,51 %  
6 – téměř úplně149,93 %4,73 %  
3 – spíše ne128,51 %4,05 %  
1 – vůbec53,55 %1,69 %  
7 - úplně42,84 %1,35 %  
2 – téměř vůbec32,13 %1,01 %  

Graf

56. přizpůsobivá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6042,55 %20,27 %  
6 – téměř úplně2719,15 %9,12 %  
4 – někdy ano, někdy ne2517,73 %8,45 %  
3 – spíše ne139,22 %4,39 %  
7 - úplně96,38 %3,04 %  
2 – téměř vůbec42,84 %1,35 %  
1 – vůbec32,13 %1,01 %  

Graf

57. dominantní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 – někdy ano, někdy ne4632,62 %15,54 %  
3 – spíše ne3524,82 %11,82 %  
5 – spíše ano2316,31 %7,77 %  
2 – téměř vůbec1510,64 %5,07 %  
6 – téměř úplně107,09 %3,38 %  
1 – vůbec107,09 %3,38 %  
7 - úplně21,42 %0,68 %  

Graf

58. něžná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano5136,17 %17,23 %  
4 – někdy ano, někdy ne4531,91 %15,2 %  
3 – spíše ne2417,02 %8,11 %  
6 – téměř úplně96,38 %3,04 %  
1 – vůbec53,55 %1,69 %  
7 - úplně42,84 %1,35 %  
2 – téměř vůbec32,13 %1,01 %  

Graf

59. ješitná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne4934,75 %16,55 %  
4 – někdy ano, někdy ne3222,7 %10,81 %  
5 – spíše ano2517,73 %8,45 %  
2 – téměř vůbec1812,77 %6,08 %  
1 – vůbec128,51 %4,05 %  
6 – téměř úplně53,55 %1,69 %  

Graf

60. ochotná zaujmout stanovisko

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano5236,88 %17,57 %  
4 – někdy ano, někdy ne3424,11 %11,49 %  
6 – téměř úplně2014,18 %6,76 %  
3 – spíše ne1611,35 %5,41 %  
7 - úplně128,51 %4,05 %  
2 – téměř vůbec53,55 %1,69 %  
1 – vůbec21,42 %0,68 %  

Graf

61. má ráda děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano5539,01 %18,58 %  
7 - úplně4531,91 %15,2 %  
6 – téměř úplně3424,11 %11,49 %  
4 – někdy ano, někdy ne74,96 %2,36 %  

Graf

62. taktní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano6747,52 %22,64 %  
4 – někdy ano, někdy ne3524,82 %11,82 %  
6 – téměř úplně2014,18 %6,76 %  
3 – spíše ne96,38 %3,04 %  
7 - úplně64,26 %2,03 %  
1 – vůbec21,42 %0,68 %  
2 – téměř vůbec21,42 %0,68 %  

Graf

63. agresivní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – spíše ne5438,3 %18,24 %  
1 – vůbec3625,53 %12,16 %  
2 – téměř vůbec2719,15 %9,12 %  
4 – někdy ano, někdy ne2114,89 %7,09 %  
5 – spíše ano32,13 %1,01 %  

Graf

64. jemná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano5941,84 %19,93 %  
4 – někdy ano, někdy ne4229,79 %14,19 %  
3 – spíše ne2014,18 %6,76 %  
6 – téměř úplně139,22 %4,39 %  
1 – vůbec53,55 %1,69 %  
2 – téměř vůbec21,42 %0,68 %  

Graf

65. zakládá si na tradicích

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – spíše ano4733,33 %15,88 %  
3 – spíše ne2517,73 %8,45 %  
4 – někdy ano, někdy ne2114,89 %7,09 %  
6 – téměř úplně2114,89 %7,09 %  
7 - úplně128,51 %4,05 %  
2 – téměř vůbec85,67 %2,7 %  
1 – vůbec74,96 %2,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Připadá datum Vašeho narození na lichý, nebo sudý den? (lichý: 1.,3., 5. atd; sudý: 2., 4., 6. atd.)

 • odpověď lichý:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 6. obhajuje své názory
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 6. obhajuje své názory
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 6. obhajuje své názory
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 7. láskyplný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 7. láskyplný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 7. láskyplný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 7. láskyplný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 8. svědomitý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 8. svědomitý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 8. svědomitý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 9. nezávislý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 9. nezávislý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 9. nezávislý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 9. nezávislý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 10. solidární
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 10. solidární
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 10. solidární
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 11. náladový
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 11. náladový
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 11. náladový
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 11. náladový
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 12. asertivní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 12. asertivní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 12. asertivní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 12. asertivní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 13. citlivý k potřebám druhých
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 13. citlivý k potřebám druhých
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 13. citlivý k potřebám druhých
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 13. citlivý k potřebám druhých
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 13. citlivý k potřebám druhých
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 14. spolehlivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 14. spolehlivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 14. spolehlivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 15. silná osobnost
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 15. silná osobnost
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 15. silná osobnost
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 15. silná osobnost
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 15. silná osobnost
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 16. chápající
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 16. chápající
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 16. chápající
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 17. žárlivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 17. žárlivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 17. žárlivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 17. žárlivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 18. rázný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 18. rázný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 18. rázný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 18. rázný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 18. rázný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 19. soucitný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 19. soucitný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 19. soucitný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 19. soucitný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 20. pravdomluvný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 20. pravdomluvný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 20. pravdomluvný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 21. má vůdcovské dovednosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 21. má vůdcovské dovednosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 21. má vůdcovské dovednosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 21. má vůdcovské dovednosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 21. má vůdcovské dovednosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 22. ochotný utěšovat zraněné city
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 22. ochotný utěšovat zraněné city
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 22. ochotný utěšovat zraněné city
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 22. ochotný utěšovat zraněné city
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 23. tajnůstkářský
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 23. tajnůstkářský
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 23. tajnůstkářský
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 23. tajnůstkářský
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 23. tajnůstkářský
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 24. ochotný riskovat
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 24. ochotný riskovat
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 24. ochotný riskovat
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 24. ochotný riskovat
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 24. ochotný riskovat
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 24. ochotný riskovat
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 25. vřelý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 25. vřelý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 25. vřelý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 25. vřelý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 26. přizpůsobivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 26. přizpůsobivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 26. přizpůsobivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 26. přizpůsobivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 26. přizpůsobivý
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 27. dominantní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 27. dominantní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 27. dominantní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 27. dominantní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 27. dominantní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 28. něžný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 28. něžný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 28. něžný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 28. něžný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 29. ješitný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 29. ješitný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 29. ješitný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 29. ješitný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 29. ješitný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 30. ochotný zaujmout stanovisko
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 30. ochotný zaujmout stanovisko
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 30. ochotný zaujmout stanovisko
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 30. ochotný zaujmout stanovisko
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 31. má rád děti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 31. má rád děti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 31. má rád děti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 32. taktní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 32. taktní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 32. taktní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 33. agresivní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 33. agresivní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 33. agresivní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 33. agresivní
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 34. jemný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 34. jemný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 34. jemný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 34. jemný
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 35. zakládá si na tradicích
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 35. zakládá si na tradicích
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 35. zakládá si na tradicích
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 35. zakládá si na tradicích
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 35. zakládá si na tradicích
 • odpověď sudý:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 36. obhajuje své názory
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 36. obhajuje své názory
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 36. obhajuje své názory
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 36. obhajuje své názory
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 37. láskyplná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 37. láskyplná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 37. láskyplná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 37. láskyplná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 38. svědomitá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 38. svědomitá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 38. svědomitá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 38. svědomitá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 39. nezávislá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 39. nezávislá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 39. nezávislá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 39. nezávislá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 39. nezávislá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 40. solidární
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 40. solidární
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 40. solidární
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 40. solidární
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 41. náladová
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 41. náladová
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 41. náladová
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 41. náladová
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 42. asertivní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 42. asertivní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 42. asertivní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 43. citlivá k potřebám druhých
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 43. citlivá k potřebám druhých
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 43. citlivá k potřebám druhých
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 43. citlivá k potřebám druhých
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 44. spolehlivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 44. spolehlivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 44. spolehlivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 44. spolehlivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 45. silná osobnost
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 45. silná osobnost
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 45. silná osobnost
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 45. silná osobnost
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 45. silná osobnost
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 46. chápající
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 46. chápající
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 46. chápající
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 46. chápající
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 47. žárlivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 47. žárlivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 47. žárlivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 47. žárlivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 47. žárlivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 48. rázná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 48. rázná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 48. rázná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 48. rázná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 48. rázná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 49. soucitná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 49. soucitná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 49. soucitná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 50. pravdomluvná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 50. pravdomluvná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 50. pravdomluvná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 50. pravdomluvná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 51. má vůdcovské dovednosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 51. má vůdcovské dovednosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 51. má vůdcovské dovednosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 51. má vůdcovské dovednosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 51. má vůdcovské dovednosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 52. ochotná utěšovat zraněné city
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 52. ochotná utěšovat zraněné city
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 52. ochotná utěšovat zraněné city
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 52. ochotná utěšovat zraněné city
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 53. tajnůstkářská
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 53. tajnůstkářská
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 53. tajnůstkářská
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 53. tajnůstkářská
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 53. tajnůstkářská
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 54. ochotná riskovat
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 54. ochotná riskovat
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 54. ochotná riskovat
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 54. ochotná riskovat
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 55. vřelá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 55. vřelá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 55. vřelá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 55. vřelá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 56. přizpůsobivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 56. přizpůsobivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 56. přizpůsobivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 56. přizpůsobivá
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 57. dominantní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 57. dominantní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 57. dominantní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 57. dominantní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 57. dominantní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 57. dominantní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 58. něžná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 58. něžná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 58. něžná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 59. ješitná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 59. ješitná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 59. ješitná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 59. ješitná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 59. ješitná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 60. ochotná zaujmout stanovisko
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 60. ochotná zaujmout stanovisko
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 60. ochotná zaujmout stanovisko
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 60. ochotná zaujmout stanovisko
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 60. ochotná zaujmout stanovisko
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 61. má ráda děti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 61. má ráda děti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 61. má ráda děti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 62. taktní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 62. taktní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 62. taktní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 63. agresivní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – téměř vůbec na otázku 63. agresivní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 63. agresivní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 63. agresivní
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 64. jemná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 64. jemná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 64. jemná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 64. jemná
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 – spíše ne na otázku 65. zakládá si na tradicích
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 – někdy ano, někdy ne na otázku 65. zakládá si na tradicích
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – spíše ano na otázku 65. zakládá si na tradicích
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – téměř úplně na otázku 65. zakládá si na tradicích
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 65. zakládá si na tradicích

61. má ráda děti

 • odpověď 7 - úplně:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 - úplně na otázku 37. láskyplná

63. agresivní

 • odpověď 1 – vůbec:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – vůbec na otázku 59. ješitná

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše vzdělání, případně studentský stav?

4. Jaká je velikost Vašeho současného bydliště?

5. Připadá datum Vašeho narození na lichý, nebo sudý den? (lichý: 1.,3., 5. atd; sudý: 2., 4., 6. atd.)

6. obhajuje své názory

7. láskyplný

8. svědomitý

9. nezávislý

10. solidární

11. náladový

12. asertivní

13. citlivý k potřebám druhých

14. spolehlivý

15. silná osobnost

16. chápající

17. žárlivý

18. rázný

19. soucitný

20. pravdomluvný

21. má vůdcovské dovednosti

22. ochotný utěšovat zraněné city

23. tajnůstkářský

24. ochotný riskovat

25. vřelý

26. přizpůsobivý

27. dominantní

28. něžný

29. ješitný

30. ochotný zaujmout stanovisko

31. má rád děti

32. taktní

33. agresivní

34. jemný

35. zakládá si na tradicích

36. obhajuje své názory

37. láskyplná

38. svědomitá

39. nezávislá

40. solidární

41. náladová

42. asertivní

43. citlivá k potřebám druhých

44. spolehlivá

45. silná osobnost

46. chápající

47. žárlivá

48. rázná

49. soucitná

50. pravdomluvná

51. má vůdcovské dovednosti

52. ochotná utěšovat zraněné city

53. tajnůstkářská

54. ochotná riskovat

55. vřelá

56. přizpůsobivá

57. dominantní

58. něžná

59. ješitná

60. ochotná zaujmout stanovisko

61. má ráda děti

62. taktní

63. agresivní

64. jemná

65. zakládá si na tradicích

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše vzdělání, případně studentský stav?

4. Jaká je velikost Vašeho současného bydliště?

5. Připadá datum Vašeho narození na lichý, nebo sudý den? (lichý: 1.,3., 5. atd; sudý: 2., 4., 6. atd.)

6. obhajuje své názory

7. láskyplný

8. svědomitý

9. nezávislý

10. solidární

11. náladový

12. asertivní

13. citlivý k potřebám druhých

14. spolehlivý

15. silná osobnost

16. chápající

17. žárlivý

18. rázný

19. soucitný

20. pravdomluvný

21. má vůdcovské dovednosti

22. ochotný utěšovat zraněné city

23. tajnůstkářský

24. ochotný riskovat

25. vřelý

26. přizpůsobivý

27. dominantní

28. něžný

29. ješitný

30. ochotný zaujmout stanovisko

31. má rád děti

32. taktní

33. agresivní

34. jemný

35. zakládá si na tradicích

36. obhajuje své názory

37. láskyplná

38. svědomitá

39. nezávislá

40. solidární

41. náladová

42. asertivní

43. citlivá k potřebám druhých

44. spolehlivá

45. silná osobnost

46. chápající

47. žárlivá

48. rázná

49. soucitná

50. pravdomluvná

51. má vůdcovské dovednosti

52. ochotná utěšovat zraněné city

53. tajnůstkářská

54. ochotná riskovat

55. vřelá

56. přizpůsobivá

57. dominantní

58. něžná

59. ješitná

60. ochotná zaujmout stanovisko

61. má ráda děti

62. taktní

63. agresivní

64. jemná

65. zakládá si na tradicích

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schneiderová, M.Jak na Vás působí? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://jak-na-vas-pusobi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.