Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak nás ovlivňují předsudky

Jak nás ovlivňují předsudky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Turoková
Šetření:18. 01. 2010 - 26. 01. 2010
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.86
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

tímto bych váš všechny chtěla poprosit o vyplnění dotazníku, který se týká především předsudků v současné společnosti - jestli nějaké máme a nakolik nás ovlivňují.

Výsledky dotazníku bych ráda použila ve své maturitní práci, proto žádám, abyste odpovídali úpřimně.

Všem děkuji :)

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je v naší společnosti rozšířeno mnoho předsudků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8593,41 %93,41 %  
ne33,3 %3,3 %  
nevím33,3 %3,3 %  

Graf

2. Máte vy sám/sama nějaké předsudky? Řídíte se jimi (ať už vědomě, nebo ne)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nějaké předsudky mám, ale řídím se jimi jen občas4650,55 %50,55 %  
předsudky mám, ale nenechám se jimi ovlivnit2224,18 %24,18 %  
mám předsudky a často ovlivňují mé jednání1213,19 %13,19 %  
předsudky nemám66,59 %6,59 %  
nevím55,49 %5,49 %  

Graf

3. Myslíte si, že předsudky souvisí s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4549,45 %49,45 %  
ano2830,77 %30,77 %  
spíše ne1516,48 %16,48 %  
nevím22,2 %2,2 %  
ne11,1 %1,1 %  

Graf

4. Setkal(a) jste se s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, nevímotázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5054,95 %54,95 %  
ne2224,18 %24,18 %  
nevím1920,88 %20,88 %  

Graf

5. Pokud ano, byl jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdo v mém okolí byl obětí diskrimnace3978 %42,86 %  
obětí diskriminace1632 %17,58 %  
já nebo někdo v mém okolí byl pachatelem diksriminace918 %9,89 %  

Graf

6. Co bylo předmětem diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rasa2958 %31,87 %  
věk2244 %24,18 %  
sexuální orientace2040 %21,98 %  
pohlaví1632 %17,58 %  
nevím/jiné1326 %14,29 %  
vyznání1326 %14,29 %  
rodinný stav816 %8,79 %  

Graf

7. Kde se tato diskriminace vyskytla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole2346 %25,27 %  
nevím/jiné2244 %24,18 %  
ve službách1530 %16,48 %  
v zaměstnání1428 %15,38 %  
v domácím prostředí714 %7,69 %  

Graf

8. Bylo by pro vás překážkou v přátelství jiné náboženské vyznání nebo rasa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7582,42 %82,42 %  
nevím1010,99 %10,99 %  
ano, vadila by mi jiná rasa44,4 %4,4 %  
ano, vadilo by mi obojí22,2 %2,2 %  

Graf

9. Bylo by pro vás překážkou v partnerském vztahu jiné náboženské vyznání nebo rasa

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3538,46 %38,46 %  
nevím2325,27 %25,27 %  
ano, vadilo by mi jiné náboženské vyznání1920,88 %20,88 %  
ano, vadilo by mi obojí99,89 %9,89 %  
ano, vadila by mi jiná rasa55,49 %5,49 %  

Graf

10. V případě, že byste uzavřeli partnerský vztah s osobou jiného náboženského vyznání nebo rasy nebo stejného pohlaví, bylo by toto akceptovatelné pro vaše příbuzné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 12, spíše anootázka č. 12, spíše neotázka č. 12, určitě neotázka č. 12, jen některéotázka č. 11, nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3032,97 %32,97 %  
spíše ne2426,37 %26,37 %  
jen některé1112,09 %12,09 %  
určitě ano1010,99 %10,99 %  
určitě ne88,79 %8,79 %  
nevím88,79 %8,79 %  

Graf

11. Můžete, prosím, napsat které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná než bílá rasa by pravděpodobně byla hůře akce19,09 %1,1 %  
asi prarodiče, jsou konzervativnější19,09 %1,1 %  
otec19,09 %1,1 %  
to právě nevim19,09 %1,1 %  
otec, teta...19,09 %1,1 %  
jine nabozenstvi19,09 %1,1 %  
stejné pohlaví19,09 %1,1 %  
rodiče19,09 %1,1 %  
nechápu otázku .... 19,09 %1,1 %  
Příbuzní, kteří jsou v mém věku, by to akceptovali19,09 %1,1 %  
ostatní odpovědi _ 19,09 %1,1 % 

Graf

12. Překáží vám výrazné znaky jiných náboženství (např. stavba svatostánků, zahalená postava, …)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, všechotázka č. 14, ano, ale jen některýchotázka č. 13, nevímotázka č. 14, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5459,34 %59,34 %  
ano, ale jen některých2123,08 %23,08 %  
nevím1213,19 %13,19 %  
ano, všech44,4 %4,4 %  

Graf

13. Můžete, prosím, napsat kterých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Islám315 %3,3 %  
muslimske210 %2,2 %  
zahalování žen15 %1,1 %  
zahalena postava, neslavi se Vanoce, modleni 15 %1,1 %  
zahalení, přísné dodržování rituálů15 %1,1 %  
korán - postavení žen ve společnosti15 %1,1 %  
zahalování muslimských žen, to mi vadí15 %1,1 %  
-15 %1,1 %  
neúcta k ženám u muslimů15 %1,1 %  
islám a pak asi fanatismus ve všem jako takový15 %1,1 %  
ostatní odpovědi v zemích, kde nábožentví není původní
Vadi mi zahalovani zen v zapadoevropske spolecnost
ano, můžu
muslimové
prosazovani nabozenstvi ve skolach, burky,
muslimská víra
neslavení Vánoc, neuznávání ženy
735 %7,69 % 

Graf

14. Uvažovali byste někdy o adopci dítěte jiné rasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2628,57 %28,57 %  
spíše ne2325,27 %25,27 %  
ano1516,48 %16,48 %  
nevím1516,48 %16,48 %  
spíše ano1213,19 %13,19 %  

Graf

15. Jaký máte vztah k homosexuálním osobám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální4043,96 %43,96 %  
kladný2931,87 %31,87 %  
spíše kladný1617,58 %17,58 %  
spíše záporný44,4 %4,4 %  
velmi záporný22,2 %2,2 %  

Graf

16. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7279,12 %79,12 %  
muž1920,88 %20,88 %  

Graf

17. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-253538,46 %38,46 %  
15-202628,57 %28,57 %  
26-301415,38 %15,38 %  
31-4099,89 %9,89 %  
41-5044,4 %4,4 %  
nad 6022,2 %2,2 %  
do 1511,1 %1,1 %  

Graf

18. Jaká je vaše národnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká5567,07 %60,44 %  
ČR67,32 %6,59 %  
Čech44,88 %4,4 %  
ceska33,66 %3,3 %  
slovenská33,66 %3,3 %  
moravská22,44 %2,2 %  
česá11,22 %1,1 %  
pojem "národnost" je značně spekulativní11,22 %1,1 %  
čeká republika11,22 %1,1 %  
Slovenká, žiju v ČR11,22 %1,1 %  
ostatní odpovědi ČR(CZ)
finská
čská
Polská
CZ-white
56,1 %5,49 % 

Graf

19. Jaké je vaše vyznání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ateista5662,92 %61,54 %  
křesťan2123,6 %23,08 %  
jiné1011,24 %10,99 %  
buddhista22,25 %2,2 %  

Graf

20. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4044,44 %43,96 %  
3033,33 %32,97 %  
1617,78 %17,58 %  
SŠ bez maturity44,44 %4,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkal(a) jste se s diskriminací?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdo v mém okolí byl obětí diskrimnace na otázku 5. Pokud ano, byl jste:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obětí diskriminace na otázku 5. Pokud ano, byl jste:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím/jiné na otázku 6. Co bylo předmětem diskriminace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohlaví na otázku 6. Co bylo předmětem diskriminace?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rasa na otázku 6. Co bylo předmětem diskriminace?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuální orientace na otázku 6. Co bylo předmětem diskriminace?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi věk na otázku 6. Co bylo předmětem diskriminace?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyznání na otázku 6. Co bylo předmětem diskriminace?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím/jiné na otázku 7. Kde se tato diskriminace vyskytla?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnání na otázku 7. Kde se tato diskriminace vyskytla?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve službách na otázku 7. Kde se tato diskriminace vyskytla?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 7. Kde se tato diskriminace vyskytla?

5. Pokud ano, byl jste:

 • odpověď někdo v mém okolí byl obětí diskrimnace:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyznání na otázku 6. Co bylo předmětem diskriminace?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuální orientace na otázku 6. Co bylo předmětem diskriminace?

12. Překáží vám výrazné znaky jiných náboženství (např. stavba svatostánků, zahalená postava, …)?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen některé na otázku 10. V případě, že byste uzavřeli partnerský vztah s osobou jiného náboženského vyznání nebo rasy nebo stejného pohlaví, bylo by toto akceptovatelné pro vaše příbuzné?

17. Věk:

 • odpověď 15-20:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 20. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je v naší společnosti rozšířeno mnoho předsudků?

2. Máte vy sám/sama nějaké předsudky? Řídíte se jimi (ať už vědomě, nebo ne)?

3. Myslíte si, že předsudky souvisí s diskriminací?

4. Setkal(a) jste se s diskriminací?

5. Pokud ano, byl jste:

6. Co bylo předmětem diskriminace?

7. Kde se tato diskriminace vyskytla?

8. Bylo by pro vás překážkou v přátelství jiné náboženské vyznání nebo rasa?

9. Bylo by pro vás překážkou v partnerském vztahu jiné náboženské vyznání nebo rasa

10. V případě, že byste uzavřeli partnerský vztah s osobou jiného náboženského vyznání nebo rasy nebo stejného pohlaví, bylo by toto akceptovatelné pro vaše příbuzné?

12. Překáží vám výrazné znaky jiných náboženství (např. stavba svatostánků, zahalená postava, …)?

14. Uvažovali byste někdy o adopci dítěte jiné rasy?

15. Jaký máte vztah k homosexuálním osobám?

16. Jsem:

17. Věk:

18. Jaká je vaše národnost?

19. Jaké je vaše vyznání?

20. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je v naší společnosti rozšířeno mnoho předsudků?

2. Máte vy sám/sama nějaké předsudky? Řídíte se jimi (ať už vědomě, nebo ne)?

3. Myslíte si, že předsudky souvisí s diskriminací?

4. Setkal(a) jste se s diskriminací?

5. Pokud ano, byl jste:

6. Co bylo předmětem diskriminace?

7. Kde se tato diskriminace vyskytla?

8. Bylo by pro vás překážkou v přátelství jiné náboženské vyznání nebo rasa?

9. Bylo by pro vás překážkou v partnerském vztahu jiné náboženské vyznání nebo rasa

10. V případě, že byste uzavřeli partnerský vztah s osobou jiného náboženského vyznání nebo rasy nebo stejného pohlaví, bylo by toto akceptovatelné pro vaše příbuzné?

12. Překáží vám výrazné znaky jiných náboženství (např. stavba svatostánků, zahalená postava, …)?

14. Uvažovali byste někdy o adopci dítěte jiné rasy?

15. Jaký máte vztah k homosexuálním osobám?

16. Jsem:

17. Věk:

18. Jaká je vaše národnost?

19. Jaké je vaše vyznání?

20. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Turoková, A.Jak nás ovlivňují předsudky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-nas-ovlivnuji-predsudky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.