Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak osobnost ovlivňuje sociální vzdálenost?

Jak osobnost ovlivňuje sociální vzdálenost?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Juraj Jonáš
Šetření:07. 05. 2020 - 08. 06. 2020
Počet respondentů:211
Počet otázek (max/průměr):144 / 144
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

K lidem některých skupin máme blíže, než k jiným. Kromě jiných faktorů může roli sehrávat osobnost každého z nás. Rádi bychom Vás pozvali k účasti na výzkumu, který si klade za cíl odpovědět na otázku, jak osobnost člověka ovlivňuje to jaké má vztahy k členům různých skupin.

Co Vás čeká

Vaší úlohou bude vyplnění 4 dotazníků a základních demografických údajů, které Vám zabere přibližně 20 minut. Podmínkou je české občanství a věk 18 nebo více let.

Anonymita a dobrovolnost

Údaje, které nám poskytnete, jsou plně anonymní. Máte právo kdykoliv z výzkumu odstoupit a to bez udání důvodů a bez jakékoliv penalizace. Výzkum probíhá v rámci projektu „Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje“ Národního ústavu duševního zdraví a byl schválen Etickou komisí této instituce.

Předem děkujeme za Vaši ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Věk (v letech)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25136,16 %6,16 %  
29125,69 %5,69 %  
28125,69 %5,69 %  
18125,69 %5,69 %  
24125,69 %5,69 %  
21104,74 %4,74 %  
31104,74 %4,74 %  
2294,27 %4,27 %  
2794,27 %4,27 %  
3094,27 %4,27 %  
ostatní odpovědi 20
33
50
34
26
32
19
40
38
23
44
36
58
53
48
35
47
43
55
65
39
17
46
49
62
41
37
12
42
56
59
9040
72
15
10348,82 %48,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.42
Minimum:18
Maximum:56
Variační rozpětí:38
Rozptyl:83.92
Směrodatná odchylka:9.16
Medián:29
Modus:25

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15472,99 %72,99 %  
muž5727,01 %27,01 %  

Graf

3. Národnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká20195,26 %95,26 %  
slovenská41,9 %1,9 %  
česká a švédská10,47 %0,47 %  
rusínská10,47 %0,47 %  
československá10,47 %0,47 %  
moravská10,47 %0,47 %  
slezská10,47 %0,47 %  
německá10,47 %0,47 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7435,07 %35,07 %  
vysokoškolské magisterského stupně (Mgr., Ing.)5727,01 %27,01 %  
vysokoškolské bakalářského stupně3918,48 %18,48 %  
vysokoškolské postgraduální/doktorské136,16 %6,16 %  
základní115,21 %5,21 %  
středoškolské bez maturity115,21 %5,21 %  
vyšší odborné (Dis.)52,37 %2,37 %  
základní (nedokončené)10,47 %0,47 %  

Graf

5. Ve srovnání se současnou průměrnou hrubou měsíční mzdou, která v rámci ČR činí 27 719 Kč (medián mezd dle ČSÚ, Datum zveřejnění: 04.12.2018), hodnotíte svůj příjem jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podprůměrný9444,55 %44,55 %  
nadprůměrný6731,75 %31,75 %  
průměrný5023,7 %23,7 %  

Graf

6. V jak velkém městě v současnosti žijete? Berte prosím v úvahu místo, kde převážně bydlíte, trávíte nejvíce času. Nemusí jít o vaše trvalé bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 000 obyvatel6430,33 %30,33 %  
20 001 - 100 000 obyvatel4521,33 %21,33 %  
5001 - 20 000 obyvatel2813,27 %13,27 %  
do 1000 obyvatel2511,85 %11,85 %  
200 001 - 500 000 obyvatel2210,43 %10,43 %  
2001 - 5000 obyvatel188,53 %8,53 %  
1001 - 2000 obyvatel94,27 %4,27 %  

Graf

7. V jak velkém městě jste vyrůstal/a (do věku 15 let)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 - 100 000 obyvatel5626,54 %26,54 %  
nad 500 000 obyvatel4521,33 %21,33 %  
5001 - 20 000 obyvatel3416,11 %16,11 %  
do 1000 obyvatel3114,69 %14,69 %  
2001 - 5000 obyvatel188,53 %8,53 %  
1001 - 2000 obyvatel146,64 %6,64 %  
200 001 - 500 000 obyvatel136,16 %6,16 %  

Graf

8. Byl/a jste někdy dlouhodobě ambulantně psychiatricky léčen/a na psychiatrii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18788,63 %88,63 %  
ano2411,37 %11,37 %  

Graf

9. Byl/a jste někdy hospitalizován na psychiatrickém oddělení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20195,26 %95,26 %  
ano104,74 %4,74 %  

Graf

10. Mrtvění nebo mravenčení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec12860,66 %60,66 %  
mírně (moc mě to nerušilo)5023,7 %23,7 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)3215,17 %15,17 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)10,47 %0,47 %  

Graf

11. Pocit horka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec11253,08 %53,08 %  
mírně (moc mě to nerušilo)5827,49 %27,49 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)3315,64 %15,64 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)83,79 %3,79 %  

Graf

12. Vratkost nohou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec15673,93 %73,93 %  
mírně (moc mě to nerušilo)4119,43 %19,43 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)115,21 %5,21 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)31,42 %1,42 %  

Graf

13. Neschopnost odpočinku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec10147,87 %47,87 %  
mírně (moc mě to nerušilo)5626,54 %26,54 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)4420,85 %20,85 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)104,74 %4,74 %  

Graf

14. Strach z nejhorší události

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec10047,39 %47,39 %  
mírně (moc mě to nerušilo)5727,01 %27,01 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)3918,48 %18,48 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)157,11 %7,11 %  

Graf

15. Závrať nebo pocit na omdlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec13162,09 %62,09 %  
mírně (moc mě to nerušilo)5124,17 %24,17 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)2411,37 %11,37 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)52,37 %2,37 %  

Graf

16. Bušení srdce, zrychlený tep

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec9545,02 %45,02 %  
mírně (moc mě to nerušilo)6329,86 %29,86 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)4621,8 %21,8 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)73,32 %3,32 %  

Graf

17. Neklid

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mírně (moc mě to nerušilo)8841,71 %41,71 %  
vůbec5425,59 %25,59 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)5425,59 %25,59 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)157,11 %7,11 %  

Graf

18. Zděšení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec15673,93 %73,93 %  
mírně (moc mě to nerušilo)3014,22 %14,22 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)209,48 %9,48 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)52,37 %2,37 %  

Graf

19. Nervozita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mírně (moc mě to nerušilo)8238,86 %38,86 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)6430,33 %30,33 %  
vůbec4521,33 %21,33 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)209,48 %9,48 %  

Graf

20. Pocit dušnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec15774,41 %74,41 %  
mírně (moc mě to nerušilo)3215,17 %15,17 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)209,48 %9,48 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)20,95 %0,95 %  

Graf

21. Chvění rukou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec14568,72 %68,72 %  
mírně (moc mě to nerušilo)4722,27 %22,27 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)167,58 %7,58 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)31,42 %1,42 %  

Graf

22. Třes

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec16377,25 %77,25 %  
mírně (moc mě to nerušilo)3215,17 %15,17 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)125,69 %5,69 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)41,9 %1,9 %  

Graf

23. Strach ze ztráty kontroly

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec14769,67 %69,67 %  
mírně (moc mě to nerušilo)3315,64 %15,64 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)209,48 %9,48 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)115,21 %5,21 %  

Graf

24. Namáhavé dýchání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec14669,19 %69,19 %  
mírně (moc mě to nerušilo)4018,96 %18,96 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)188,53 %8,53 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)73,32 %3,32 %  

Graf

25. Strach ze smrti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec15874,88 %74,88 %  
mírně (moc mě to nerušilo)3315,64 %15,64 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)115,21 %5,21 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)94,27 %4,27 %  

Graf

26. Panika

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec13764,93 %64,93 %  
mírně (moc mě to nerušilo)4521,33 %21,33 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)209,48 %9,48 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)94,27 %4,27 %  

Graf

27. Trávicí potíže nebo bolesti břicha

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec8841,71 %41,71 %  
mírně (moc mě to nerušilo)6631,28 %31,28 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)4722,27 %22,27 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)104,74 %4,74 %  

Graf

28. Pocit na omdlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec15573,46 %73,46 %  
mírně (moc mě to nerušilo)3516,59 %16,59 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)136,16 %6,16 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)83,79 %3,79 %  

Graf

29. Zarudnutí v obličeji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec15673,93 %73,93 %  
mírně (moc mě to nerušilo)3416,11 %16,11 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)157,11 %7,11 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)62,84 %2,84 %  

Graf

30. Pocení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec8640,76 %40,76 %  
mírně (moc mě to nerušilo)8037,91 %37,91 %  
středně (bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet)3215,17 %15,17 %  
vážně (stěží jsem to vydržel/a)136,16 %6,16 %  

Graf

31. Smutek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem smutný/á13363,03 %63,03 %  
Většinou jsem smutný/á6128,91 %28,91 %  
Pořád jsem smutný/á136,16 %6,16 %  
Jsem tak smutný/á, že se to nedá vydržet41,9 %1,9 %  

Graf

32. Pesimismus

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O svou budoucnost nemám obavy.9545,02 %45,02 %  
O svou budoucnost se obávám více než dříve.8640,76 %40,76 %  
Myslím, že se mi nebude dařit.219,95 %9,95 %  
Moje budoucnost je beznadějná a bude ještě horší.94,27 %4,27 %  

Graf

33. Minulá selhání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám dojem, že selhávám.9444,55 %44,55 %  
Selhal/a jsem častěji, než bych měl.6229,38 %29,38 %  
Když se dívám do minulosti, vidím spoustu selhání.4521,33 %21,33 %  
Jako člověk jsem úplně selhal/a104,74 %4,74 %  

Graf

34. Ztráta radosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Raduji se stejně jako dříve.11454,03 %54,03 %  
Neraduji se stejně jako dříve.7636,02 %36,02 %  
Téměř nemám potěšení z věcí, které jsem měl/a rád/a.157,11 %7,11 %  
Vůbec nemám potěšení z věcí, které jsem měl/a rád/a.62,84 %2,84 %  

Graf

35. Pocit viny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemívám nijak zvlášť pocity viny.11454,03 %54,03 %  
Cítím vinu za řadu věcí, které jsem udělal/a nebo měl/a udělat.7435,07 %35,07 %  
Mívám často pocity viny.178,06 %8,06 %  
Pořád mám pocity viny.62,84 %2,84 %  

Graf

36. Pocit potrestání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemyslím, že mě život trestá.15774,41 %74,41 %  
Myslím, že jsem životem trestán/a.2612,32 %12,32 %  
Myslím, že by mě život mohl potrestat.219,95 %9,95 %  
Očekávám trest.73,32 %3,32 %  

Graf

37. Znechucení sám ze sebe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si o sobě pořád to samé.15673,93 %73,93 %  
Jsem ze sebe zklamaný/á.3114,69 %14,69 %  
Sám/sama sebou jsem znechucený/á.125,69 %5,69 %  
Ztratil/a jsem důvěru sama v sebe.125,69 %5,69 %  

Graf

38. Sebekritika

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekritizuji nebo neobviňuji sám/sama sebe více než obvykle.12358,29 %58,29 %  
Jsem sám/sama k sobě více kritický/á než dříve.5626,54 %26,54 %  
Kritizuji se za všechny své chyby.2411,37 %11,37 %  
Obviňuji se za všechno špatné, co se přihodí.83,79 %3,79 %  

Graf

39. Sebevražedné myšlenky nebo přání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřemýšlím o tom, že bych se zabil/a.16477,73 %77,73 %  
Mám myšlenky o sebevraždě, ale neudělal/a bych to.4018,96 %18,96 %  
Chtěl/a bych se zabít.41,9 %1,9 %  
Kdybych měl/a možnost, tak bych se zabil/a.31,42 %1,42 %  

Graf

40. Plačtivost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepláču více než dříve.16276,78 %76,78 %  
Pláču více než dříve.3114,69 %14,69 %  
Pláču kvůli každé maličkosti.115,21 %5,21 %  
Je mi do pláče, ale nejsem toho schopen/na.73,32 %3,32 %  

Graf

41. Agitovanost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem více neklidný/á nebo napjatý/á než obvykle.12358,29 %58,29 %  
Cítím se více neklidný/á nebo napjatý/á než obvykle.7736,49 %36,49 %  
Jsem tak neklidný/á nebo vzrušený/á, že je těžké to vydržet.104,74 %4,74 %  
Jsem tak neklidný/á nebo rozrušený/á, že nemohu zůstat v nečinnosti.10,47 %0,47 %  

Graf

42. Ztráta zájmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O jiné lidi nebo věci jsem zájem neztratil/a.11855,92 %55,92 %  
Méně se zajímám o jiné lidi nebo věci.6731,75 %31,75 %  
Mnohem méně se zajímám o jiné lidi nebo věci.209,48 %9,48 %  
Je těžké se zajímat o cokoliv.62,84 %2,84 %  

Graf

43. Nerozhodnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhoduji se stejně dobře jako dříve.14769,67 %69,67 %  
Rozhodovat se je obtížnější než obvykle.3918,48 %18,48 %  
Rozhoduji se mnohem obtížněji než dříve.136,16 %6,16 %  
Mám problém udělat jakékoliv rozhodnutí.125,69 %5,69 %  

Graf

44. Pocit bezcennosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necítím se bezcenný/á.15673,93 %73,93 %  
Ve srovnání s jinými lidmi se cítím více bezcenný/á.3114,69 %14,69 %  
Nemyslím, že mám pro lidi stejnou cenu, jako jsem míval/a.136,16 %6,16 %  
Cítím se úplně bezcenný/á.115,21 %5,21 %  

Graf

45. Ztráta energie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám stejně energie jako vždy.8841,71 %41,71 %  
Mám méně energie, než jsem míval/a.7636,02 %36,02 %  
Nemám dost energie, abych toho hodně udělal/a.3416,11 %16,11 %  
Vůbec na nic nemám energii.136,16 %6,16 %  

Graf

46. Změna spánku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevšiml/a jsem si žádných změn u svého spánku.6731,75 %31,75 %  
Spím trochu méně než obvykle.5526,07 %26,07 %  
Spím trochu více než obvykle.4420,85 %20,85 %  
Spím mnohem více než obvykle.199 %9 %  
Spím mnohem méně než obvykle.178,06 %8,06 %  
Probouzím se o 1-2 hodiny dříve a už nemohu usnout.73,32 %3,32 %  
Většinu dne prospím.20,95 %0,95 %  

Graf

47. Podrážděnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem podrážděný/á více než obvykle.11554,5 %54,5 %  
Jsem více podrážděný/á než obvykle.7435,07 %35,07 %  
Jsem mnohem více podrážděný/á než obvykle.199 %9 %  
Bývám pořád podrážděný/á.31,42 %1,42 %  

Graf

48. Změny chuti k jídlu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necítím žádné změny v chuti k jídlu.12860,66 %60,66 %  
Mám trochu větší chuť k jídlu než obvykle.3516,59 %16,59 %  
Mám trochu menší chuť k jídlu než obvykle.219,95 %9,95 %  
Jíst mohu pořád.136,16 %6,16 %  
Mám mnohem menší chuť k jídlu než obvykle.94,27 %4,27 %  
Mám mnohem větší chuť k jídlu než obvykle.41,9 %1,9 %  
Vůbec nemám chuť k jídlu.10,47 %0,47 %  

Graf

49. Koncentrace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohu se soustředit jako vždycky.11855,92 %55,92 %  
Nejsem schopný/á se soustředit jako obvykle.6329,86 %29,86 %  
Je těžké se na cokoliv delší dobu soustředit.2310,9 %10,9 %  
Nejsem schopný/á se soustředit na nic.73,32 %3,32 %  

Graf

50. Únava

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem unavený/á více než obvykle.10650,24 %50,24 %  
Unavím se snadněji než obvykle.6430,33 %30,33 %  
Jsem příliš unavený/á, než abych dělal/a tolik věcí, jako jsem dělával/a.3315,64 %15,64 %  
Jsem tak unavený/á, že nedokážu udělat skoro nic.83,79 %3,79 %  

Graf

51. Ztráta zájmu o sex

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V současnosti jsem nezaznamenal/a změnu zájmu o sex.13262,56 %62,56 %  
Mám menší zájem o sex než obvykle.4119,43 %19,43 %  
Mám nyní mnohem menší zájem o sex.2310,9 %10,9 %  
Úplně jsem ztratil/a zájem o sex.157,11 %7,11 %  

Graf

52. je upovídaný

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7033,18 %33,18 %  
spíše nesouhlasím4521,33 %21,33 %  
nesouhlasím4119,43 %19,43 %  
souhlasím3617,06 %17,06 %  
nevím199 %9 %  

Graf

53. má sklon hledat na druhých chyby.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím8439,81 %39,81 %  
spíše souhlasím6028,44 %28,44 %  
nesouhlasím3315,64 %15,64 %  
nevím209,48 %9,48 %  
souhlasím146,64 %6,64 %  

Graf

54. dělá svou práci důkladně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10248,34 %48,34 %  
souhlasím6631,28 %31,28 %  
spíše nesouhlasím2210,43 %10,43 %  
nevím188,53 %8,53 %  
nesouhlasím31,42 %1,42 %  

Graf

55. je depresivní, smutný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5727,01 %27,01 %  
nesouhlasím5727,01 %27,01 %  
spíše souhlasím5023,7 %23,7 %  
nevím2712,8 %12,8 %  
souhlasím209,48 %9,48 %  

Graf

56. je originální, přichází s novými nápady.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7736,49 %36,49 %  
spíše nesouhlasím5224,64 %24,64 %  
nevím3617,06 %17,06 %  
souhlasím3416,11 %16,11 %  
nesouhlasím125,69 %5,69 %  

Graf

57. je zdrženlivý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8640,76 %40,76 %  
souhlasím4621,8 %21,8 %  
spíše nesouhlasím3717,54 %17,54 %  
nevím2612,32 %12,32 %  
nesouhlasím167,58 %7,58 %  

Graf

58. pomáhá ostatním a není sobecký.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10348,82 %48,82 %  
souhlasím5827,49 %27,49 %  
nevím2411,37 %11,37 %  
spíše nesouhlasím2310,9 %10,9 %  
nesouhlasím31,42 %1,42 %  

Graf

59. bývá trochu nedbalý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8339,34 %39,34 %  
spíše nesouhlasím5224,64 %24,64 %  
nevím2913,74 %13,74 %  
nesouhlasím2411,37 %11,37 %  
souhlasím2310,9 %10,9 %  

Graf

60. je uvolněný, dobře zvládá stres.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7836,97 %36,97 %  
spíše souhlasím4320,38 %20,38 %  
nesouhlasím4119,43 %19,43 %  
nevím2712,8 %12,8 %  
souhlasím2210,43 %10,43 %  

Graf

61. zajímá se o mnoho různých věcí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9042,65 %42,65 %  
souhlasím6832,23 %32,23 %  
spíše nesouhlasím3516,59 %16,59 %  
nevím167,58 %7,58 %  
nesouhlasím20,95 %0,95 %  

Graf

62. je plný energie.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6932,7 %32,7 %  
spíše nesouhlasím6932,7 %32,7 %  
nevím3717,54 %17,54 %  
nesouhlasím209,48 %9,48 %  
souhlasím167,58 %7,58 %  

Graf

63. vyvolává hádky s ostatními.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím10951,66 %51,66 %  
spíše nesouhlasím6932,7 %32,7 %  
nevím199 %9 %  
spíše souhlasím115,21 %5,21 %  
souhlasím31,42 %1,42 %  

Graf

64. je spolehlivý pracovník/žák/student.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8540,28 %40,28 %  
souhlasím7836,97 %36,97 %  
nevím2712,8 %12,8 %  
spíše nesouhlasím199 %9 %  
nesouhlasím20,95 %0,95 %  

Graf

65. bývá nervózní

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8741,23 %41,23 %  
souhlasím5023,7 %23,7 %  
spíše nesouhlasím3315,64 %15,64 %  
nevím2511,85 %11,85 %  
nesouhlasím167,58 %7,58 %  

Graf

66. je důvtipný, promýšlí věci do hloubky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10348,82 %48,82 %  
souhlasím5325,12 %25,12 %  
nevím3416,11 %16,11 %  
spíše nesouhlasím199 %9 %  
nesouhlasím20,95 %0,95 %  

Graf

67. vzbuzuje hodně nadšení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7736,49 %36,49 %  
spíše nesouhlasím5727,01 %27,01 %  
spíše souhlasím4018,96 %18,96 %  
souhlasím219,95 %9,95 %  
nesouhlasím167,58 %7,58 %  

Graf

68. snadno odpouští.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5727,01 %27,01 %  
spíše nesouhlasím5124,17 %24,17 %  
nevím3818,01 %18,01 %  
nesouhlasím3516,59 %16,59 %  
souhlasím3014,22 %14,22 %  

Graf

69. má sklon být chaotický.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7133,65 %33,65 %  
spíše souhlasím5827,49 %27,49 %  
nesouhlasím3516,59 %16,59 %  
nevím2411,37 %11,37 %  
souhlasím2310,9 %10,9 %  

Graf

70. se často něčeho obává.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6932,7 %32,7 %  
souhlasím5425,59 %25,59 %  
spíše nesouhlasím4521,33 %21,33 %  
nevím2411,37 %11,37 %  
nesouhlasím199 %9 %  

Graf

71. má živou představivost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7937,44 %37,44 %  
spíše souhlasím7836,97 %36,97 %  
spíše nesouhlasím2913,74 %13,74 %  
nevím209,48 %9,48 %  
nesouhlasím52,37 %2,37 %  

Graf

72. je obvykle tichý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6229,38 %29,38 %  
souhlasím5425,59 %25,59 %  
spíše nesouhlasím4822,75 %22,75 %  
nevím2411,37 %11,37 %  
nesouhlasím2310,9 %10,9 %  

Graf

73. je obvykle důvěřivý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8037,91 %37,91 %  
spíše nesouhlasím5727,01 %27,01 %  
nesouhlasím3014,22 %14,22 %  
souhlasím2612,32 %12,32 %  
nevím188,53 %8,53 %  

Graf

74. má sklony k lenosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8138,39 %38,39 %  
souhlasím5626,54 %26,54 %  
spíše nesouhlasím4320,38 %20,38 %  
nevím219,95 %9,95 %  
nesouhlasím104,74 %4,74 %  

Graf

75. je vyrovnaný, jen tak něco ho nevyvede z míry.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6530,81 %30,81 %  
spíše souhlasím5927,96 %27,96 %  
nesouhlasím3215,17 %15,17 %  
nevím3114,69 %14,69 %  
souhlasím2411,37 %11,37 %  

Graf

76. je vynalézavý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8439,81 %39,81 %  
spíše nesouhlasím4420,85 %20,85 %  
nevím4119,43 %19,43 %  
souhlasím3516,59 %16,59 %  
nesouhlasím73,32 %3,32 %  

Graf

77. se umí prosadit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6530,81 %30,81 %  
spíše souhlasím6229,38 %29,38 %  
nevím3315,64 %15,64 %  
nesouhlasím3114,69 %14,69 %  
souhlasím209,48 %9,48 %  

Graf

78. může být chladný a odměřený.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8238,86 %38,86 %  
spíše nesouhlasím4621,8 %21,8 %  
souhlasím3315,64 %15,64 %  
nevím2813,27 %13,27 %  
nesouhlasím2210,43 %10,43 %  

Graf

79. vytrvá, dokud nesplní úkol.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8439,81 %39,81 %  
spíše nesouhlasím5023,7 %23,7 %  
souhlasím4320,38 %20,38 %  
nevím2612,32 %12,32 %  
nesouhlasím83,79 %3,79 %  

Graf

80. bývá náladový.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6229,38 %29,38 %  
spíše souhlasím6028,44 %28,44 %  
souhlasím4018,96 %18,96 %  
nevím2712,8 %12,8 %  
nesouhlasím2210,43 %10,43 %  

Graf

81. oceňuje umělecké, estetické zážitky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8741,23 %41,23 %  
spíše souhlasím6329,86 %29,86 %  
spíše nesouhlasím2612,32 %12,32 %  
nevím2310,9 %10,9 %  
nesouhlasím125,69 %5,69 %  

Graf

82. je někdy plachý, nesmělý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7133,65 %33,65 %  
spíše souhlasím6530,81 %30,81 %  
spíše nesouhlasím3617,06 %17,06 %  
nevím2310,9 %10,9 %  
nesouhlasím167,58 %7,58 %  

Graf

83. je ohleduplný a vlídný téměř ke každému.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10047,39 %47,39 %  
souhlasím5023,7 %23,7 %  
spíše nesouhlasím2913,74 %13,74 %  
nevím2712,8 %12,8 %  
nesouhlasím52,37 %2,37 %  

Graf

84. dělá věci rychle a dobře.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8138,39 %38,39 %  
nevím5827,49 %27,49 %  
spíše nesouhlasím4219,91 %19,91 %  
souhlasím199 %9 %  
nesouhlasím115,21 %5,21 %  

Graf

85. zůstává klidný ve vypjatých situacích.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6631,28 %31,28 %  
spíše nesouhlasím5124,17 %24,17 %  
souhlasím3416,11 %16,11 %  
nesouhlasím3315,64 %15,64 %  
nevím2712,8 %12,8 %  

Graf

86. dává přednost rutinní činnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7736,49 %36,49 %  
spíše nesouhlasím4521,33 %21,33 %  
nevím3617,06 %17,06 %  
souhlasím3416,11 %16,11 %  
nesouhlasím199 %9 %  

Graf

87. je společenský, družný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5727,01 %27,01 %  
spíše souhlasím5626,54 %26,54 %  
nesouhlasím4521,33 %21,33 %  
souhlasím3617,06 %17,06 %  
nevím178,06 %8,06 %  

Graf

88. je někdy na ostatní hrubý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6932,7 %32,7 %  
nesouhlasím5827,49 %27,49 %  
spíše souhlasím4521,33 %21,33 %  
nevím2913,74 %13,74 %  
souhlasím104,74 %4,74 %  

Graf

89. kdo plánuje a svoje plány dotáhne do konce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7636,02 %36,02 %  
spíše nesouhlasím5927,96 %27,96 %  
nevím3315,64 %15,64 %  
souhlasím3215,17 %15,17 %  
nesouhlasím115,21 %5,21 %  

Graf

90. snadno znervózní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8037,91 %37,91 %  
souhlasím4923,22 %23,22 %  
spíše nesouhlasím4320,38 %20,38 %  
nevím2411,37 %11,37 %  
nesouhlasím157,11 %7,11 %  

Graf

91. rád přemýšlí, hraje si s nápady.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8238,86 %38,86 %  
souhlasím6932,7 %32,7 %  
nevím2813,27 %13,27 %  
spíše nesouhlasím2813,27 %13,27 %  
nesouhlasím41,9 %1,9 %  

Graf

92. se o umění příliš nezajímá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7937,44 %37,44 %  
spíše nesouhlasím5727,01 %27,01 %  
spíše souhlasím3416,11 %16,11 %  
nevím219,95 %9,95 %  
souhlasím209,48 %9,48 %  

Graf

93. rád spolupracuje s ostatními.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6832,23 %32,23 %  
spíše nesouhlasím6731,75 %31,75 %  
nevím3114,69 %14,69 %  
nesouhlasím2411,37 %11,37 %  
souhlasím219,95 %9,95 %  

Graf

94. snadno se nechá rozptýlit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8942,18 %42,18 %  
spíše nesouhlasím5626,54 %26,54 %  
nevím3114,69 %14,69 %  
souhlasím2411,37 %11,37 %  
nesouhlasím115,21 %5,21 %  

Graf

95. se vyzná v umění, hudbě nebo literatuře.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6229,38 %29,38 %  
souhlasím4722,27 %22,27 %  
spíše nesouhlasím4219,91 %19,91 %  
nevím3416,11 %16,11 %  
nesouhlasím2612,32 %12,32 %  

Graf

96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6932,7 %32,7 %  
Spíše ano5325,12 %25,12 %  
Ne4923,22 %23,22 %  
Ano4018,96 %18,96 %  

Graf

97. Roma mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6932,7 %32,7 %  
Spíše ano6631,28 %31,28 %  
Spíše ne5425,59 %25,59 %  
Ne2210,43 %10,43 %  

Graf

98. Roma jako souseda v ulici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8540,28 %40,28 %  
Spíše ne5325,12 %25,12 %  
Spíše ano4822,75 %22,75 %  
Ne2511,85 %11,85 %  

Graf

99. Roma jako spolupracovníka v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9745,97 %45,97 %  
Spíše ano6329,86 %29,86 %  
Spíše ne3717,54 %17,54 %  
Ne146,64 %6,64 %  

Graf

100. Roma jako občana ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13463,51 %63,51 %  
Spíše ano3918,48 %18,48 %  
Spíše ne2612,32 %12,32 %  
Ne125,69 %5,69 %  

Graf

101. Roma jako návštěvníka ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13764,93 %64,93 %  
Spíše ano3918,48 %18,48 %  
Spíše ne2210,43 %10,43 %  
Ne136,16 %6,16 %  

Graf

102. Roma bych z ČR vyloučil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13262,56 %62,56 %  
Spíše ne4018,96 %18,96 %  
Spíše ano2411,37 %11,37 %  
Ano157,11 %7,11 %  

Graf

103. Vietnamce do blízkého příbuzenstva skrze manželství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8640,76 %40,76 %  
Spíše ano5526,07 %26,07 %  
Spíše ne4420,85 %20,85 %  
Ne2612,32 %12,32 %  

Graf

104. Vietnamce mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13061,61 %61,61 %  
Spíše ano6229,38 %29,38 %  
Spíše ne125,69 %5,69 %  
Ne73,32 %3,32 %  

Graf

105. Vietnamce jako souseda v ulici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16276,78 %76,78 %  
Spíše ano4219,91 %19,91 %  
Spíše ne41,9 %1,9 %  
Ne31,42 %1,42 %  

Graf

106. Vietnamce jako spolupracovníka v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15673,93 %73,93 %  
Spíše ano4219,91 %19,91 %  
Spíše ne94,27 %4,27 %  
Ne41,9 %1,9 %  

Graf

107. Vietnamce jako občana ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16578,2 %78,2 %  
Spíše ano3818,01 %18,01 %  
Spíše ne52,37 %2,37 %  
Ne31,42 %1,42 %  

Graf

108. Vietnamce jako návštěvníka ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18487,2 %87,2 %  
Spíše ano209,48 %9,48 %  
Ne41,9 %1,9 %  
Spíše ne31,42 %1,42 %  

Graf

109. Vietnamce bych z ČR vyloučil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19190,52 %90,52 %  
Spíše ne188,53 %8,53 %  
Ano20,95 %0,95 %  

Graf

110. Cizince (pochází z jiné země, čeština není jeho mateřský jazyk) žijícího v ČR do blízkého příbuzenstva skrze manželství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9344,08 %44,08 %  
Spíše ano6731,75 %31,75 %  
Spíše ne4018,96 %18,96 %  
Ne115,21 %5,21 %  

Graf

111. Cizince žijícího v ČR mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12961,14 %61,14 %  
Spíše ano6329,86 %29,86 %  
Spíše ne136,16 %6,16 %  
Ne62,84 %2,84 %  

Graf

112. Cizince žijícího v ČR jako souseda v ulici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14267,3 %67,3 %  
Spíše ano5425,59 %25,59 %  
Spíše ne125,69 %5,69 %  
Ne31,42 %1,42 %  

Graf

113. Cizince žijícího v ČR jako spolupracovníka v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15975,36 %75,36 %  
Apíše ano3918,48 %18,48 %  
Spíše ne115,21 %5,21 %  
Ne20,95 %0,95 %  

Graf

114. Cizince žijícího v ČR jako občana ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15372,51 %72,51 %  
Spíše ano3416,11 %16,11 %  
Spíše ne188,53 %8,53 %  
Ne62,84 %2,84 %  

Graf

115. Cizince žijícího v ČR jako návštěvníka ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17181,04 %81,04 %  
Spíše ano3516,59 %16,59 %  
Spíše ne41,9 %1,9 %  
Ne10,47 %0,47 %  

Graf

116. Cizince žijícího v ČR bych z ČR vyloučil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17381,99 %81,99 %  
Spíše ne3114,69 %14,69 %  
Ano41,9 %1,9 %  
Spíše ano31,42 %1,42 %  

Graf

117. Člověka bez domova do blízkého příbuzenstva skrze manželství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9042,65 %42,65 %  
Spíše ne8238,86 %38,86 %  
Spíše ano3014,22 %14,22 %  
Ano94,27 %4,27 %  

Graf

118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne8339,34 %39,34 %  
Ne6430,33 %30,33 %  
Spíše ano4521,33 %21,33 %  
Ano199 %9 %  

Graf

119. Člověka bez domova jako souseda v ulici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6731,75 %31,75 %  
Ne6530,81 %30,81 %  
Spíše ano4923,22 %23,22 %  
Ano3014,22 %14,22 %  

Graf

120. Člověka bez domova jako spolupracovníka v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7535,55 %35,55 %  
Spíše ne4822,75 %22,75 %  
Ano4621,8 %21,8 %  
Ne4219,91 %19,91 %  

Graf

121. Člověka bez domova jako občana ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13463,51 %63,51 %  
Spíše ano4722,27 %22,27 %  
Spíše ne178,06 %8,06 %  
Ne136,16 %6,16 %  

Graf

122. Člověka bez domova jako návštěvníka ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10951,66 %51,66 %  
Spíše ano3918,48 %18,48 %  
Ne3215,17 %15,17 %  
Spíše ne3114,69 %14,69 %  

Graf

123. Člověka bez domova bych z ČR vyloučil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16176,3 %76,3 %  
Spíše ne3617,06 %17,06 %  
Ano94,27 %4,27 %  
Spíše ano52,37 %2,37 %  

Graf

124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6430,33 %30,33 %  
Spíše ne5325,12 %25,12 %  
Spíše ano5023,7 %23,7 %  
Ano4420,85 %20,85 %  

Graf

125. Migranta mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6430,33 %30,33 %  
Spíše ano5927,96 %27,96 %  
Spíše ne4521,33 %21,33 %  
Ne4320,38 %20,38 %  

Graf

126. Migranta jako souseda v ulici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8037,91 %37,91 %  
Spíše ano5224,64 %24,64 %  
Ne4420,85 %20,85 %  
Spíše ne3516,59 %16,59 %  

Graf

127. Migranta jako spolupracovníka v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10047,39 %47,39 %  
Spíše ano5023,7 %23,7 %  
Ne3818,01 %18,01 %  
Spíše ne2310,9 %10,9 %  

Graf

128. Migranta jako občana ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8439,81 %39,81 %  
Ne4923,22 %23,22 %  
Spíše ano4521,33 %21,33 %  
Spíše ne3315,64 %15,64 %  

Graf

129. Migranta jako návštěvníka ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11353,55 %53,55 %  
Spíše ano5023,7 %23,7 %  
Ne3014,22 %14,22 %  
Spíše ne188,53 %8,53 %  

Graf

130. Migranta bych z ČR vyloučil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10047,39 %47,39 %  
Spíše ne5023,7 %23,7 %  
Ano3315,64 %15,64 %  
Spíše ano2813,27 %13,27 %  

Graf

131. Člověka s duševním onemocněním do blízkého příbuzenstva skrze manželství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6832,23 %32,23 %  
Spíše ano4822,75 %22,75 %  
Ne4822,75 %22,75 %  
Ano4722,27 %22,27 %  

Graf

132. Člověka s duševním onemocněním mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6932,7 %32,7 %  
Spíše ano6731,75 %31,75 %  
Spíše ne5023,7 %23,7 %  
Ne2511,85 %11,85 %  

Graf

133. Člověka s duševním onemocněním jako souseda v ulici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9042,65 %42,65 %  
Spíše ano5727,01 %27,01 %  
Spíše ne4621,8 %21,8 %  
Ne188,53 %8,53 %  

Graf

134. Člověka s duševním onemocněním jako spolupracovníka v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6932,7 %32,7 %  
Spíše ne6128,91 %28,91 %  
Spíše ano5526,07 %26,07 %  
Ne2612,32 %12,32 %  

Graf

135. Člověka s duševním onemocněním jako občana ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16276,78 %76,78 %  
Spíše ano3114,69 %14,69 %  
Spíše ne146,64 %6,64 %  
NE41,9 %1,9 %  

Graf

136. Člověka s duševním onemocněním jako návštěvníka ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15071,09 %71,09 %  
Spíše ano3818,01 %18,01 %  
Spíše ne167,58 %7,58 %  
Ne73,32 %3,32 %  

Graf

137. Člověka s duševním onemocněním bych z ČR vyloučil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18688,15 %88,15 %  
Spíše ne209,48 %9,48 %  
Ano31,42 %1,42 %  
Spíše ano20,95 %0,95 %  

Graf

138. Člověka se zdravotním postižením do blízkého příbuzenstva skrze manželství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9745,97 %45,97 %  
Spíše ano6430,33 %30,33 %  
Spíše ne3416,11 %16,11 %  
Ne167,58 %7,58 %  

Graf

139. Člověka se zdravotním postižením mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14568,72 %68,72 %  
Spíše ano4119,43 %19,43 %  
Spíše ne209,48 %9,48 %  
Ne52,37 %2,37 %  

Graf

140. Člověka se zdravotním postižením jako souseda v ulici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17482,46 %82,46 %  
Spíše ano2913,74 %13,74 %  
Ne52,37 %2,37 %  
Spíše ne31,42 %1,42 %  

Graf

141. Člověka se zdravotním postižením jako spolupracovníka v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15272,04 %72,04 %  
Spíše ano4119,43 %19,43 %  
Spíše ne94,27 %4,27 %  
Ne94,27 %4,27 %  

Graf

142. Člověka se zdravotním postižením jako občana ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19391,47 %91,47 %  
Spíše ano146,64 %6,64 %  
Spíše ne20,95 %0,95 %  
Ne20,95 %0,95 %  

Graf

143. Člověka se zdravotním postižením jako návštěvníka ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19090,05 %90,05 %  
Spíše ano188,53 %8,53 %  
Ne20,95 %0,95 %  
Spíše ne10,47 %0,47 %  

Graf

144. Člověka se zdravotním postižením bych z ČR vyloučil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20295,73 %95,73 %  
Spíše ne62,84 %2,84 %  
Ano20,95 %0,95 %  
Spíše ano10,47 %0,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 40 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věk (v letech)

 • odpověď < 12 - 22 >:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání

10. Mrtvění nebo mravenčení

 • odpověď vůbec:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 65. bývá nervózní

13. Neschopnost odpočinku

 • odpověď vůbec:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 81. oceňuje umělecké, estetické zážitky.

26. Panika

 • odpověď vůbec:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 17. Neklid

31. Smutek

 • odpověď Nejsem smutný/á:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 60. je uvolněný, dobře zvládá stres.

34. Ztráta radosti

 • odpověď Raduji se stejně jako dříve.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 60. je uvolněný, dobře zvládá stres.

35. Pocit viny

 • odpověď Nemívám nijak zvlášť pocity viny.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 62. je plný energie.

41. Agitovanost

 • odpověď Nejsem více neklidný/á nebo napjatý/á než obvykle.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 60. je uvolněný, dobře zvládá stres.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 80. bývá náladový.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 94. snadno se nechá rozptýlit.

42. Ztráta zájmu

 • odpověď O jiné lidi nebo věci jsem zájem neztratil/a.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 80. bývá náladový.

47. Podrážděnost

 • odpověď Nejsem podrážděný/á více než obvykle.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 60. je uvolněný, dobře zvládá stres.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 65. bývá nervózní

48. Změny chuti k jídlu

 • odpověď Necítím žádné změny v chuti k jídlu.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 80. bývá náladový.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 62. je plný energie.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 65. bývá nervózní
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 111. Cizince žijícího v ČR mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

49. Koncentrace

 • odpověď Mohu se soustředit jako vždycky.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 70. se často něčeho obává.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 60. je uvolněný, dobře zvládá stres.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 62. je plný energie.

70. se často něčeho obává.

 • odpověď souhlasím:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám problém udělat jakékoliv rozhodnutí. na otázku 43. Nerozhodnost

83. je ohleduplný a vlídný téměř ke každému.

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 112. Cizince žijícího v ČR jako souseda v ulici

96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství

 • odpověď Ne:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 97. Roma mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

97. Roma mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

 • odpověď Ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
 • odpověď Ne:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 100. Roma jako občana ČR

99. Roma jako spolupracovníka v zaměstnání

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 97. Roma mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

100. Roma jako občana ČR

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 98. Roma jako souseda v ulici
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 99. Roma jako spolupracovníka v zaměstnání
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 119. Člověka bez domova jako souseda v ulici
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 97. Roma mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

101. Roma jako návštěvníka ČR

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 98. Roma jako souseda v ulici

103. Vietnamce do blízkého příbuzenstva skrze manželství

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství

104. Vietnamce mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 103. Vietnamce do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 125. Migranta mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 97. Roma mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

105. Vietnamce jako souseda v ulici

 • odpověď Spíše ano:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 108. Vietnamce jako návštěvníka ČR

106. Vietnamce jako spolupracovníka v zaměstnání

 • odpověď Spíše ano:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 108. Vietnamce jako návštěvníka ČR

107. Vietnamce jako občana ČR

 • odpověď Spíše ano:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 108. Vietnamce jako návštěvníka ČR

110. Cizince (pochází z jiné země, čeština není jeho mateřský jazyk) žijícího v ČR do blízkého příbuzenstva skrze manželství

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství

111. Cizince žijícího v ČR mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 125. Migranta mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 110. Cizince (pochází z jiné země, čeština není jeho mateřský jazyk) žijícího v ČR do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

117. Člověka bez domova do blízkého příbuzenstva skrze manželství

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 111. Cizince žijícího v ČR mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 100. Roma jako občana ČR

119. Člověka bez domova jako souseda v ulici

 • odpověď Ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 121. Člověka bez domova jako občana ČR

120. Člověka bez domova jako spolupracovníka v zaměstnání

 • odpověď Ne:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 121. Člověka bez domova jako občana ČR

121. Člověka bez domova jako občana ČR

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 119. Člověka bez domova jako souseda v ulici
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 120. Člověka bez domova jako spolupracovníka v zaměstnání
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 122. Člověka bez domova jako návštěvníka ČR

122. Člověka bez domova jako návštěvníka ČR

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 119. Člověka bez domova jako souseda v ulici
 • odpověď Ne:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 121. Člověka bez domova jako občana ČR

124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství

 • odpověď Ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 125. Migranta mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 127. Migranta jako spolupracovníka v zaměstnání
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 129. Migranta jako návštěvníka ČR

125. Migranta mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

 • odpověď Ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství
 • odpověď Ne:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 127. Migranta jako spolupracovníka v zaměstnání
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 129. Migranta jako návštěvníka ČR

126. Migranta jako souseda v ulici

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství
 • odpověď Ne:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 129. Migranta jako návštěvníka ČR

127. Migranta jako spolupracovníka v zaměstnání

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 125. Migranta mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 126. Migranta jako souseda v ulici
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 119. Člověka bez domova jako souseda v ulici
 • odpověď Ne:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 129. Migranta jako návštěvníka ČR

128. Migranta jako občana ČR

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství
 • odpověď Ne:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 129. Migranta jako návštěvníka ČR
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 130. Migranta bych z ČR vyloučil(a)
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 127. Migranta jako spolupracovníka v zaměstnání

129. Migranta jako návštěvníka ČR

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 128. Migranta jako občana ČR
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 126. Migranta jako souseda v ulici
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 125. Migranta mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 127. Migranta jako spolupracovníka v zaměstnání
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 119. Člověka bez domova jako souseda v ulici

133. Člověka s duševním onemocněním jako souseda v ulici

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 134. Člověka s duševním onemocněním jako spolupracovníka v zaměstnání
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 119. Člověka bez domova jako souseda v ulici

140. Člověka se zdravotním postižením jako souseda v ulici

 • odpověď Spíše ano:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 142. Člověka se zdravotním postižením jako občana ČR

143. Člověka se zdravotním postižením jako návštěvníka ČR

 • odpověď Spíše ano:
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 142. Člověka se zdravotním postižením jako občana ČR

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk (v letech)

2. Pohlaví

3. Národnost

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Ve srovnání se současnou průměrnou hrubou měsíční mzdou, která v rámci ČR činí 27 719 Kč (medián mezd dle ČSÚ, Datum zveřejnění: 04.12.2018), hodnotíte svůj příjem jako:

6. V jak velkém městě v současnosti žijete? Berte prosím v úvahu místo, kde převážně bydlíte, trávíte nejvíce času. Nemusí jít o vaše trvalé bydliště.

7. V jak velkém městě jste vyrůstal/a (do věku 15 let)?

8. Byl/a jste někdy dlouhodobě ambulantně psychiatricky léčen/a na psychiatrii?

9. Byl/a jste někdy hospitalizován na psychiatrickém oddělení?

10. Mrtvění nebo mravenčení

11. Pocit horka

12. Vratkost nohou

13. Neschopnost odpočinku

14. Strach z nejhorší události

15. Závrať nebo pocit na omdlení

16. Bušení srdce, zrychlený tep

17. Neklid

18. Zděšení

19. Nervozita

20. Pocit dušnosti

21. Chvění rukou

22. Třes

23. Strach ze ztráty kontroly

24. Namáhavé dýchání

25. Strach ze smrti

26. Panika

27. Trávicí potíže nebo bolesti břicha

28. Pocit na omdlení

29. Zarudnutí v obličeji

30. Pocení

31. Smutek

32. Pesimismus

33. Minulá selhání

34. Ztráta radosti

35. Pocit viny

36. Pocit potrestání

37. Znechucení sám ze sebe

38. Sebekritika

39. Sebevražedné myšlenky nebo přání

40. Plačtivost

41. Agitovanost

42. Ztráta zájmu

43. Nerozhodnost

44. Pocit bezcennosti

45. Ztráta energie

46. Změna spánku

47. Podrážděnost

48. Změny chuti k jídlu

49. Koncentrace

50. Únava

51. Ztráta zájmu o sex

52. je upovídaný

53. má sklon hledat na druhých chyby.

54. dělá svou práci důkladně.

55. je depresivní, smutný.

56. je originální, přichází s novými nápady.

57. je zdrženlivý.

58. pomáhá ostatním a není sobecký.

59. bývá trochu nedbalý.

60. je uvolněný, dobře zvládá stres.

61. zajímá se o mnoho různých věcí.

62. je plný energie.

63. vyvolává hádky s ostatními.

64. je spolehlivý pracovník/žák/student.

65. bývá nervózní

66. je důvtipný, promýšlí věci do hloubky.

67. vzbuzuje hodně nadšení.

68. snadno odpouští.

69. má sklon být chaotický.

70. se často něčeho obává.

71. má živou představivost.

72. je obvykle tichý.

73. je obvykle důvěřivý.

74. má sklony k lenosti.

75. je vyrovnaný, jen tak něco ho nevyvede z míry.

76. je vynalézavý.

77. se umí prosadit.

78. může být chladný a odměřený.

79. vytrvá, dokud nesplní úkol.

80. bývá náladový.

81. oceňuje umělecké, estetické zážitky.

82. je někdy plachý, nesmělý.

83. je ohleduplný a vlídný téměř ke každému.

84. dělá věci rychle a dobře.

85. zůstává klidný ve vypjatých situacích.

86. dává přednost rutinní činnosti.

87. je společenský, družný.

88. je někdy na ostatní hrubý.

89. kdo plánuje a svoje plány dotáhne do konce.

90. snadno znervózní.

91. rád přemýšlí, hraje si s nápady.

92. se o umění příliš nezajímá.

93. rád spolupracuje s ostatními.

94. snadno se nechá rozptýlit.

95. se vyzná v umění, hudbě nebo literatuře.

96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství

97. Roma mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

98. Roma jako souseda v ulici

99. Roma jako spolupracovníka v zaměstnání

100. Roma jako občana ČR

101. Roma jako návštěvníka ČR

102. Roma bych z ČR vyloučil(a)

103. Vietnamce do blízkého příbuzenstva skrze manželství

104. Vietnamce mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

105. Vietnamce jako souseda v ulici

106. Vietnamce jako spolupracovníka v zaměstnání

107. Vietnamce jako občana ČR

108. Vietnamce jako návštěvníka ČR

109. Vietnamce bych z ČR vyloučil(a)

110. Cizince (pochází z jiné země, čeština není jeho mateřský jazyk) žijícího v ČR do blízkého příbuzenstva skrze manželství

111. Cizince žijícího v ČR mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

112. Cizince žijícího v ČR jako souseda v ulici

113. Cizince žijícího v ČR jako spolupracovníka v zaměstnání

114. Cizince žijícího v ČR jako občana ČR

115. Cizince žijícího v ČR jako návštěvníka ČR

116. Cizince žijícího v ČR bych z ČR vyloučil(a)

117. Člověka bez domova do blízkého příbuzenstva skrze manželství

118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

119. Člověka bez domova jako souseda v ulici

120. Člověka bez domova jako spolupracovníka v zaměstnání

121. Člověka bez domova jako občana ČR

122. Člověka bez domova jako návštěvníka ČR

123. Člověka bez domova bych z ČR vyloučil(a)

124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství

125. Migranta mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

126. Migranta jako souseda v ulici

127. Migranta jako spolupracovníka v zaměstnání

128. Migranta jako občana ČR

129. Migranta jako návštěvníka ČR

130. Migranta bych z ČR vyloučil(a)

131. Člověka s duševním onemocněním do blízkého příbuzenstva skrze manželství

132. Člověka s duševním onemocněním mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

133. Člověka s duševním onemocněním jako souseda v ulici

134. Člověka s duševním onemocněním jako spolupracovníka v zaměstnání

135. Člověka s duševním onemocněním jako občana ČR

136. Člověka s duševním onemocněním jako návštěvníka ČR

137. Člověka s duševním onemocněním bych z ČR vyloučil(a)

138. Člověka se zdravotním postižením do blízkého příbuzenstva skrze manželství

139. Člověka se zdravotním postižením mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

140. Člověka se zdravotním postižením jako souseda v ulici

141. Člověka se zdravotním postižením jako spolupracovníka v zaměstnání

142. Člověka se zdravotním postižením jako občana ČR

143. Člověka se zdravotním postižením jako návštěvníka ČR

144. Člověka se zdravotním postižením bych z ČR vyloučil(a)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk (v letech)

2. Pohlaví

3. Národnost

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Ve srovnání se současnou průměrnou hrubou měsíční mzdou, která v rámci ČR činí 27 719 Kč (medián mezd dle ČSÚ, Datum zveřejnění: 04.12.2018), hodnotíte svůj příjem jako:

6. V jak velkém městě v současnosti žijete? Berte prosím v úvahu místo, kde převážně bydlíte, trávíte nejvíce času. Nemusí jít o vaše trvalé bydliště.

7. V jak velkém městě jste vyrůstal/a (do věku 15 let)?

8. Byl/a jste někdy dlouhodobě ambulantně psychiatricky léčen/a na psychiatrii?

9. Byl/a jste někdy hospitalizován na psychiatrickém oddělení?

10. Mrtvění nebo mravenčení

11. Pocit horka

12. Vratkost nohou

13. Neschopnost odpočinku

14. Strach z nejhorší události

15. Závrať nebo pocit na omdlení

16. Bušení srdce, zrychlený tep

17. Neklid

18. Zděšení

19. Nervozita

20. Pocit dušnosti

21. Chvění rukou

22. Třes

23. Strach ze ztráty kontroly

24. Namáhavé dýchání

25. Strach ze smrti

26. Panika

27. Trávicí potíže nebo bolesti břicha

28. Pocit na omdlení

29. Zarudnutí v obličeji

30. Pocení

31. Smutek

32. Pesimismus

33. Minulá selhání

34. Ztráta radosti

35. Pocit viny

36. Pocit potrestání

37. Znechucení sám ze sebe

38. Sebekritika

39. Sebevražedné myšlenky nebo přání

40. Plačtivost

41. Agitovanost

42. Ztráta zájmu

43. Nerozhodnost

44. Pocit bezcennosti

45. Ztráta energie

46. Změna spánku

47. Podrážděnost

48. Změny chuti k jídlu

49. Koncentrace

50. Únava

51. Ztráta zájmu o sex

52. je upovídaný

53. má sklon hledat na druhých chyby.

54. dělá svou práci důkladně.

55. je depresivní, smutný.

56. je originální, přichází s novými nápady.

57. je zdrženlivý.

58. pomáhá ostatním a není sobecký.

59. bývá trochu nedbalý.

60. je uvolněný, dobře zvládá stres.

61. zajímá se o mnoho různých věcí.

62. je plný energie.

63. vyvolává hádky s ostatními.

64. je spolehlivý pracovník/žák/student.

65. bývá nervózní

66. je důvtipný, promýšlí věci do hloubky.

67. vzbuzuje hodně nadšení.

68. snadno odpouští.

69. má sklon být chaotický.

70. se často něčeho obává.

71. má živou představivost.

72. je obvykle tichý.

73. je obvykle důvěřivý.

74. má sklony k lenosti.

75. je vyrovnaný, jen tak něco ho nevyvede z míry.

76. je vynalézavý.

77. se umí prosadit.

78. může být chladný a odměřený.

79. vytrvá, dokud nesplní úkol.

80. bývá náladový.

81. oceňuje umělecké, estetické zážitky.

82. je někdy plachý, nesmělý.

83. je ohleduplný a vlídný téměř ke každému.

84. dělá věci rychle a dobře.

85. zůstává klidný ve vypjatých situacích.

86. dává přednost rutinní činnosti.

87. je společenský, družný.

88. je někdy na ostatní hrubý.

89. kdo plánuje a svoje plány dotáhne do konce.

90. snadno znervózní.

91. rád přemýšlí, hraje si s nápady.

92. se o umění příliš nezajímá.

93. rád spolupracuje s ostatními.

94. snadno se nechá rozptýlit.

95. se vyzná v umění, hudbě nebo literatuře.

96. Roma do blízkého příbuzenstva skrze manželství

97. Roma mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

98. Roma jako souseda v ulici

99. Roma jako spolupracovníka v zaměstnání

100. Roma jako občana ČR

101. Roma jako návštěvníka ČR

102. Roma bych z ČR vyloučil(a)

103. Vietnamce do blízkého příbuzenstva skrze manželství

104. Vietnamce mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

105. Vietnamce jako souseda v ulici

106. Vietnamce jako spolupracovníka v zaměstnání

107. Vietnamce jako občana ČR

108. Vietnamce jako návštěvníka ČR

109. Vietnamce bych z ČR vyloučil(a)

110. Cizince (pochází z jiné země, čeština není jeho mateřský jazyk) žijícího v ČR do blízkého příbuzenstva skrze manželství

111. Cizince žijícího v ČR mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

112. Cizince žijícího v ČR jako souseda v ulici

113. Cizince žijícího v ČR jako spolupracovníka v zaměstnání

114. Cizince žijícího v ČR jako občana ČR

115. Cizince žijícího v ČR jako návštěvníka ČR

116. Cizince žijícího v ČR bych z ČR vyloučil(a)

117. Člověka bez domova do blízkého příbuzenstva skrze manželství

118. Člověka bez domova mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

119. Člověka bez domova jako souseda v ulici

120. Člověka bez domova jako spolupracovníka v zaměstnání

121. Člověka bez domova jako občana ČR

122. Člověka bez domova jako návštěvníka ČR

123. Člověka bez domova bych z ČR vyloučil(a)

124. Migranta (pochází z jiné vzdálené země, chce se usadit v ČR) do blízkého příbuzenstva skrze manželství

125. Migranta mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

126. Migranta jako souseda v ulici

127. Migranta jako spolupracovníka v zaměstnání

128. Migranta jako občana ČR

129. Migranta jako návštěvníka ČR

130. Migranta bych z ČR vyloučil(a)

131. Člověka s duševním onemocněním do blízkého příbuzenstva skrze manželství

132. Člověka s duševním onemocněním mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

133. Člověka s duševním onemocněním jako souseda v ulici

134. Člověka s duševním onemocněním jako spolupracovníka v zaměstnání

135. Člověka s duševním onemocněním jako občana ČR

136. Člověka s duševním onemocněním jako návštěvníka ČR

137. Člověka s duševním onemocněním bych z ČR vyloučil(a)

138. Člověka se zdravotním postižením do blízkého příbuzenstva skrze manželství

139. Člověka se zdravotním postižením mezi okruh lidí okolo mě jako blízkého přítele

140. Člověka se zdravotním postižením jako souseda v ulici

141. Člověka se zdravotním postižením jako spolupracovníka v zaměstnání

142. Člověka se zdravotním postižením jako občana ČR

143. Člověka se zdravotním postižením jako návštěvníka ČR

144. Člověka se zdravotním postižením bych z ČR vyloučil(a)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jonáš, J.Jak osobnost ovlivňuje sociální vzdálenost? (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://jak-osobnost-ovlivnuje-socia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.