Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost a antisystémové naladění a sociální napětí člověka

Nezaměstnanost a antisystémové naladění a sociální napětí člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Sixtová
Šetření:22. 12. 2011 - 01. 01. 2012
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Prosíme o vyplnění našeho dotazníku. Zabere Vám jen pár minut.

Moc děkujeme, studentky ČZU.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
242236,07 %36,07 %  
232032,79 %32,79 %  
221931,15 %31,15 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4675,41 %75,41 %  
muž1524,59 %24,59 %  

Graf

3. Jste nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4472,13 %72,13 %  
ano1727,87 %27,87 %  

Graf

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á? Uveďte počet měsíců. (pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ne, tato otázka se Vás netýká).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6321,43 %4,92 %  
13321,43 %4,92 %  
4321,43 %4,92 %  
5214,29 %3,28 %  
217,14 %1,64 %  
117,14 %1,64 %  
1417,14 %1,64 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.75
Minimum:2
Maximum:13
Variační rozpětí:11
Rozptyl:15.48
Směrodatná odchylka:3.93
Medián:5.5
Modus:6

Graf

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3455,74 %55,74 %  
střední s maturitou2134,43 %34,43 %  
vyšší odborné34,92 %4,92 %  
vyučen/a23,28 %3,28 %  
základní11,64 %1,64 %  

Graf

6. Jaká je velikost obce, v níž žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 10 000 občanů3354,1 %54,1 %  
1000 - 5000 občanů1422,95 %22,95 %  
do 1000 občanů813,11 %13,11 %  
5000 - 10 000 očbanů69,84 %9,84 %  

Graf

7. Myslíte si, že je ve Vašem bydlišti či v jeho blízkosti nedostatek pracovních příležitostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3150,82 %50,82 %  
ne3049,18 %49,18 %  

Graf

8. Pracoval/a jste při škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4675,41 %75,41 %  
ne1524,59 %24,59 %  

Graf

9. Máte problémy sehnat práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to pro mne docela problém2947,54 %47,54 %  
nemám s tím problém1321,31 %21,31 %  
nemám problém jen pečlivě vybírám1219,67 %19,67 %  
je to pro mě problém711,48 %11,48 %  

Graf

10. Je jednou z příčin Vaší nezaměstnanosti neuplatitelnost Vašeho vzdělání na trhu práce? (pokud jste odpověděl/a, že jste nezaměstnaný/á, jinak se vás tato otázka netýká)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím1135,48 %18,03 %  
Spíše nesouhlasím825,81 %13,11 %  
Nesouhlasím825,81 %13,11 %  
Souhlasím412,9 %6,56 %  

Graf

11. Myslíte si, že je možné nezískat pracovní místo u určitého zaměstnavatele kvůli mladému věku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4878,69 %78,69 %  
ne1321,31 %21,31 %  

Graf

12. Stalo se Vám osobně, že jste nezískal/a práci kvůli svému nízkému věku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4777,05 %77,05 %  
ano1422,95 %22,95 %  

Graf

13. Někteří zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům vzdělávací programy pro zlepšení jejich dovedností. Někteří zaměstnanci toho využívají, jiní ne. Jaký je váš názor na sebevzdělávání mimo pracovní dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, rád/a toho využiji5793,44 %93,44 %  
Ne, přijde mi to zbytečné. 46,56 %6,56 %  

Graf

14. Vliv nezaměstnanosti na psychické zdraví člověka.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Myslíte si, že může mít nezaměstnanost vliv na psychické zdraví dlověka? (1 - žádný vliv, 4 - deprese)3.250.654
Měla nezaměstnanost vliv na Vaše psychické zdraví? (pokud jste odpověděl/a, že jste nezaměstnaný/á, jinak se vás tato otázka netýká) ), (1 - žádný vliv, 4 - deprese)2.1210.713

Graf

15. Pociťujete jiný přístup zaměstnavatelů vůči Vám kvůli vašemu pohlaví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4573,77 %73,77 %  
ano1626,23 %26,23 %  

Graf

16. Myslíte si, že může nezaměstnaný člověk pociťovat závist vůči zaměstnaným známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím2947,54 %47,54 %  
Souhlasím1626,23 %26,23 %  
Spíše nesouhlasím1321,31 %21,31 %  
Nesouhlasím34,92 %4,92 %  

Graf

17. Určití lidé nemusí pracovat (zaopatření rodiče, partner, dědictví…), jiní práci potřebují. V jaké situaci se nacházíte vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepotřebuji nutně pracovat, ale každá koruna dobrá2642,62 %42,62 %  
Práci nutně potřebuji2337,7 %37,7 %  
Práci mám711,48 %11,48 %  
Cítim se být zajištěný/á58,2 %8,2 %  

Graf

18. Odmítl/a byste práci kvůli nízkému nástupnímu platu, pokud byste delší dobu hledal/a práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4980,33 %80,33 %  
ano1219,67 %19,67 %  

Graf

19. Může nezaměstnanost způsobit sociální vyloučení v některé oblasti Vašeho života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím3049,18 %49,18 %  
Souhlasím1727,87 %27,87 %  
Spíše nesouhlasím1118,03 %18,03 %  
Nesouhlasím34,92 %4,92 %  

Graf

20. Myslíte si, že příslušnost k určitému etniku může být rozhodující pro přijetí/nepřijetí do zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím3050 %49,18 %  
Souhlasím2236,67 %36,07 %  
Spíše nesouhlasím711,67 %11,48 %  
Nesouhlasím11,67 %1,64 %  

Graf

21. Omezuje výběr práce Váš zdravotní stav?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5488,52 %88,52 %  
ano711,48 %11,48 %  

Graf

22. Myslíte si, že záznam v trestním rejstříku ovlivňuje možnost najít si práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3252,46 %52,46 %  
Spíše souhlasím2642,62 %42,62 %  
Spíše nesouhlasím34,92 %4,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jste nezaměstnaný/á?

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á? Uveďte počet měsíců. (pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ne, tato otázka se Vás netýká).

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Jaká je velikost obce, v níž žijete?

7. Myslíte si, že je ve Vašem bydlišti či v jeho blízkosti nedostatek pracovních příležitostí?

8. Pracoval/a jste při škole?

9. Máte problémy sehnat práci?

10. Je jednou z příčin Vaší nezaměstnanosti neuplatitelnost Vašeho vzdělání na trhu práce? (pokud jste odpověděl/a, že jste nezaměstnaný/á, jinak se vás tato otázka netýká)

11. Myslíte si, že je možné nezískat pracovní místo u určitého zaměstnavatele kvůli mladému věku?

12. Stalo se Vám osobně, že jste nezískal/a práci kvůli svému nízkému věku?

13. Někteří zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům vzdělávací programy pro zlepšení jejich dovedností. Někteří zaměstnanci toho využívají, jiní ne. Jaký je váš názor na sebevzdělávání mimo pracovní dobu?

14. Vliv nezaměstnanosti na psychické zdraví člověka.

15. Pociťujete jiný přístup zaměstnavatelů vůči Vám kvůli vašemu pohlaví?

16. Myslíte si, že může nezaměstnaný člověk pociťovat závist vůči zaměstnaným známým?

17. Určití lidé nemusí pracovat (zaopatření rodiče, partner, dědictví…), jiní práci potřebují. V jaké situaci se nacházíte vy?

18. Odmítl/a byste práci kvůli nízkému nástupnímu platu, pokud byste delší dobu hledal/a práci?

19. Může nezaměstnanost způsobit sociální vyloučení v některé oblasti Vašeho života?

20. Myslíte si, že příslušnost k určitému etniku může být rozhodující pro přijetí/nepřijetí do zaměstnání?

21. Omezuje výběr práce Váš zdravotní stav?

22. Myslíte si, že záznam v trestním rejstříku ovlivňuje možnost najít si práci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jste nezaměstnaný/á?

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á? Uveďte počet měsíců. (pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ne, tato otázka se Vás netýká).

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Jaká je velikost obce, v níž žijete?

7. Myslíte si, že je ve Vašem bydlišti či v jeho blízkosti nedostatek pracovních příležitostí?

8. Pracoval/a jste při škole?

9. Máte problémy sehnat práci?

10. Je jednou z příčin Vaší nezaměstnanosti neuplatitelnost Vašeho vzdělání na trhu práce? (pokud jste odpověděl/a, že jste nezaměstnaný/á, jinak se vás tato otázka netýká)

11. Myslíte si, že je možné nezískat pracovní místo u určitého zaměstnavatele kvůli mladému věku?

12. Stalo se Vám osobně, že jste nezískal/a práci kvůli svému nízkému věku?

13. Někteří zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům vzdělávací programy pro zlepšení jejich dovedností. Někteří zaměstnanci toho využívají, jiní ne. Jaký je váš názor na sebevzdělávání mimo pracovní dobu?

14. Vliv nezaměstnanosti na psychické zdraví člověka.

15. Pociťujete jiný přístup zaměstnavatelů vůči Vám kvůli vašemu pohlaví?

16. Myslíte si, že může nezaměstnaný člověk pociťovat závist vůči zaměstnaným známým?

17. Určití lidé nemusí pracovat (zaopatření rodiče, partner, dědictví…), jiní práci potřebují. V jaké situaci se nacházíte vy?

18. Odmítl/a byste práci kvůli nízkému nástupnímu platu, pokud byste delší dobu hledal/a práci?

19. Může nezaměstnanost způsobit sociální vyloučení v některé oblasti Vašeho života?

20. Myslíte si, že příslušnost k určitému etniku může být rozhodující pro přijetí/nepřijetí do zaměstnání?

21. Omezuje výběr práce Váš zdravotní stav?

22. Myslíte si, že záznam v trestním rejstříku ovlivňuje možnost najít si práci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sixtová, J.Nezaměstnanost a antisystémové naladění a sociální napětí člověka (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jak-pusobi-nezamestnanost-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.