Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak rozumíte důchodové reformě?

Jak rozumíte důchodové reformě?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristina Polachová
Šetření:29. 03. 2013 - 02. 04. 2013
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník slouží jako podklad pro praktickou část diplomové práce na téma důchodová reforma v ČR. 

Jeho cílem je zjistit do jaké míry je veřejnost informována o důchodové reformě a jak celkově porozuměnla obsahu reformy.  

Odpovědi respondentů

1. Na jakém principu první pilíř důchodového systému nefunguje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Princip fondový2547,17 %47,17 %  
Princip solidarity a zásluhovosti1630,19 %30,19 %  
Princip průběžný1222,64 %22,64 %  

Graf

2. Kdo provozuje průběžný státní systém (první pilíř)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká správa sociálního zabezpeční3158,49 %58,49 %  
Ministerstvo financí1833,96 %33,96 %  
Vláda35,66 %5,66 %  
Úřad práce11,89 %1,89 %  

Graf

3. Kolik procent hrubé mzdy se odvádí do prvního pilíře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25% nebo 28% - záleží na okolnostech2037,74 %37,74 %  
Záleží na výši mzdy1426,42 %26,42 %  
Vždy 25%1120,75 %20,75 %  
Vždy 28%815,09 %15,09 %  

Graf

4. Co se financuje z odvodů do prvního pilíře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí3260,38 %60,38 %  
Pouze starobní důchody1630,19 %30,19 %  
Starobní a invalidní důchody59,43 %9,43 %  

Graf

5. Čím je tvořen důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Procentní výměrou v závislosti na odpracovaných letech a výši platu3158,49 %58,49 %  
Základní a procentní výměrou1528,3 %28,3 %  
Základní výměrou a zhodnocením osobního důchodového účtu713,21 %13,21 %  

Graf

6. Když sepíšete smlouvu o důchodovém spoření (2. pilíř), můžete ji zrušit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zrušení je možné pouze do doby, kdy je smlouva zapsána v Centrálním registru smluv. Termín však není daný, jde o sázku do loterie, zda se to podaří.2139,62 %39,62 %  
Zrušení není možné za žádných okolností1833,96 %33,96 %  
Ano, nejpozději však 14 dní od podpisu smlouvy1426,42 %26,42 %  

Graf

7. Jestliže účastník druhého pilíře zemře, peníze na jeho účtu jsou součástí dědictví. Jak je to s daněmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez daně dostanou peníze jen ti dědici, kterým bude vyplácena renta (neplnoletí) či ti, kterým penzijní společnost převede peníze na jejich účet v druhém pilíři. Ti, kdo druhý pilíř nemají a dostanou peníze jednorázově, budou platit daň 15 procent3158,49 %58,49 %  
Zhodnocení peněz uložených u penzijní společnosti bude zdaněno 15 procenty1222,64 %22,64 %  
Peníze se dědí, aniž by bylo potřeba je danit1018,87 %18,87 %  

Graf

8. Když si člověk sjedná důchodové spoření a nebude moci platit (například přijde o práci, bude dlouhodobě nemocen)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v době, kdy nemá příjmy, nemusí do druhého pilíře přispívat.2852,83 %52,83 %  
v době, kdy nemá příjmy, bude do penzijní společnosti posílat jen 2 procenta dosavadní hrubé mzdy.2037,74 %37,74 %  
musí nadále platit 3 + 2 procenta své dosavadní hrubé mzdy59,43 %9,43 %  

Graf

9. Z kolika strategií spoření si budete ve druhém pilíři moci vybrat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze čtyř2241,51 %41,51 %  
Podle toho, kolik jich penzijní společnost nabídne. Počet není omezen1935,85 %35,85 %  
Bude jen jedna, nemůžete si vybírat1222,64 %22,64 %  

Graf

10. Peníze ve druhém pilíři:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou investicí, klient může vydělat, ale může být i ve ztrátě2852,83 %52,83 %  
zhodnocení je garantované, nejvyšší je u dynamických fondů, nejnižší u strategie státních dluhopisů1324,53 %24,53 %  
jsou ze zákona pojištěné podobně jako bankovní vklady1222,64 %22,64 %  

Graf

11. Co se stane, když budete spořit v druhém pilíři a dosáhnete důchodového věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Budete dostávat každý měsíc pravidelnou rentu, zvolit si můžete ze tří typů penzí2649,06 %49,06 %  
Můžete si vybrat polovinu peněz v hotovosti a zbytek ve formě měsíční renty až do konce vašeho života2037,74 %37,74 %  
Je možné všechny peníze vybrat najednou713,21 %13,21 %  

Graf

12. Bude stát i nadále podporovat třetí pilíř?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale změní se výše státní podpory3262,75 %60,38 %  
Ano, ale podporu dostane jen ten, kdo bude spořit alespoň tisíc korun měsíčně1223,53 %22,64 %  
Ne, státní podpora skončí713,73 %13,21 %  

Graf

13. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3261,54 %60,38 %  
muž2038,46 %37,74 %  

Graf

14. Věková kategorie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let3159,62 %58,49 %  
41-50 let1019,23 %18,87 %  
31-40 let917,31 %16,98 %  
nad 51 let11,92 %1,89 %  
15-20 let11,92 %1,89 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2345,1 %43,4 %  
SŠ s maturitou2345,1 %43,4 %  
Vyučen (SŠ bez maturity)47,84 %7,55 %  
VOŠ11,96 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Co se financuje z odvodů do prvního pilíře?

  • odpověď Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Princip průběžný na otázku 1. Na jakém principu první pilíř důchodového systému nefunguje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na jakém principu první pilíř důchodového systému nefunguje?

2. Kdo provozuje průběžný státní systém (první pilíř)?

3. Kolik procent hrubé mzdy se odvádí do prvního pilíře?

4. Co se financuje z odvodů do prvního pilíře?

5. Čím je tvořen důchod?

6. Když sepíšete smlouvu o důchodovém spoření (2. pilíř), můžete ji zrušit?

7. Jestliže účastník druhého pilíře zemře, peníze na jeho účtu jsou součástí dědictví. Jak je to s daněmi?

8. Když si člověk sjedná důchodové spoření a nebude moci platit (například přijde o práci, bude dlouhodobě nemocen)

9. Z kolika strategií spoření si budete ve druhém pilíři moci vybrat?

10. Peníze ve druhém pilíři:

11. Co se stane, když budete spořit v druhém pilíři a dosáhnete důchodového věku?

12. Bude stát i nadále podporovat třetí pilíř?

13. Vaše pohlaví?

14. Věková kategorie?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na jakém principu první pilíř důchodového systému nefunguje?

2. Kdo provozuje průběžný státní systém (první pilíř)?

3. Kolik procent hrubé mzdy se odvádí do prvního pilíře?

4. Co se financuje z odvodů do prvního pilíře?

5. Čím je tvořen důchod?

6. Když sepíšete smlouvu o důchodovém spoření (2. pilíř), můžete ji zrušit?

7. Jestliže účastník druhého pilíře zemře, peníze na jeho účtu jsou součástí dědictví. Jak je to s daněmi?

8. Když si člověk sjedná důchodové spoření a nebude moci platit (například přijde o práci, bude dlouhodobě nemocen)

9. Z kolika strategií spoření si budete ve druhém pilíři moci vybrat?

10. Peníze ve druhém pilíři:

11. Co se stane, když budete spořit v druhém pilíři a dosáhnete důchodového věku?

12. Bude stát i nadále podporovat třetí pilíř?

13. Vaše pohlaví?

14. Věková kategorie?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Polachová, K.Jak rozumíte důchodové reformě? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jak-rozumite-duchodove-refor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.