Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > jak se rozhodujete?

jak se rozhodujete?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:jurko jon
Šetření:13. 09. 2013 - 19. 09. 2013
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):34 / 33.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.33:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník zjišťuje jak, se rozhodujete v pracovním prostředí. Slouží na získání atestace v oboru psychologie. Tvoří jej 34 otázek, na které se odpovídá ano, v případě, že s daným výrokem souhlasíte, nebo ne, jestli s výrokem nesouhlasíte. Jeho vyplňování by tedy nemělo zabrat více než 5 minut Vašeho času.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 všechny otázky se týkají rozhodování v pracovním kontextu

Odpovědi respondentů

1. Když si nejsem rozhodnutím jistý/á, neobtěžuji zkušenější kolegy, je to přece moje zodpovědnost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12280,26 %80,26 %  
ano3019,74 %19,74 %  

Graf

2. Většinou moje rozhodnutí vede k uspokojivému výsledku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14192,76 %92,76 %  
ne117,24 %7,24 %  

Graf

3. V mém oboru mám více zkušeností, než většina mých kolegů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9864,47 %64,47 %  
ano5435,53 %35,53 %  

Graf

4. Když mám udělat rozhodnutí, snažím se nejdřív si představit, jak by dané řešení vypadalo v praxi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13991,45 %91,45 %  
ne138,55 %8,55 %  

Graf

5. Intuice je pro mé rozhodování relevantní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10871,05 %71,05 %  
ne4428,95 %28,95 %  

Graf

6. Když se rozhoduji, většinou porovnávám více možností a vyberu tu, která vyhovuje nejlépe.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14092,11 %92,11 %  
ne127,89 %7,89 %  

Graf

7. Rozhoduji se častěji systematicky než intuitivně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10267,11 %67,11 %  
ne5032,89 %32,89 %  

Graf

8. Služebně mladší kolegové mě žádají o radu, když se potřebují rozhodnout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11676,32 %76,32 %  
ne3623,68 %23,68 %  

Graf

9. Většinou si myslím, že mám všechny informace, které potřebuji, abych se uměl/a správně rozhodnout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8656,58 %56,58 %  
ne6643,42 %43,42 %  

Graf

10. Většinou stačí, aby mi byl problém předestřen, a fungující řešení mě napadne bez zbytečného rozebírání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7750,66 %50,66 %  
ano7549,34 %49,34 %  

Graf

11. Nevadí mi dělat rozhodnutí rychle.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8958,55 %58,55 %  
ano6341,45 %41,45 %  

Graf

12. Za rozhodnutí nesu odpovědnost, neuspokojivý výsledek by měl pro mě anebo jiné osoby dalekosáhlé důsledky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11676,32 %76,32 %  
ne3623,68 %23,68 %  

Graf

13. Intuici užívám často

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8757,24 %57,24 %  
ne6542,76 %42,76 %  

Graf

14. Většinou použiju první řešení, které se zdá být uspokojivé a neztrácím čas s hledáním dalších alternativ.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12280,26 %80,26 %  
ano3019,74 %19,74 %  

Graf

15. U řešení nějakého problému se spíše zaměřuji na situaci jako celek než na jednotlivé aspekty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9562,5 %62,5 %  
ne5737,5 %37,5 %  

Graf

16. Rozhoduji se jiným způsobem, než v době, kdy jsem v tomto oboru začínal/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11776,97 %76,97 %  
ne3523,03 %23,03 %  

Graf

17. U rozhodování platí, že méně je někdy více.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10569,08 %69,08 %  
ne4730,92 %30,92 %  

Graf

18. Ve většině případů jsem si jist/á, že moje řešení bude fungovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12179,61 %79,61 %  
ne3120,39 %20,39 %  

Graf

19. Moji nadřízení jsou s mými rozhodnutími spokojeni.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14494,74 %94,74 %  
ne85,26 %5,26 %  

Graf

20. Stáva se často, že příjde nový druh komplexního problému, který jsem ještě neřešil/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11173,03 %73,03 %  
ne4126,97 %26,97 %  

Graf

21. Chtěl bych, aby mi můj nadřízený dal více zodpovědnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10267,11 %67,11 %  
ano5032,89 %32,89 %  

Graf

22. U většiny rozhodnutí si připravím „plán B“, kdyby řešení nevyšlo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9059,21 %59,21 %  
ne6240,79 %40,79 %  

Graf

23. Pro dobré rozhodnutí je dúležitější způsob uvažování než zkušenosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8555,92 %55,92 %  
ano6744,08 %44,08 %  

Graf

24. Cítit se při rozhodování nejistě, je normální.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11475 %75 %  
ne3825 %25 %  

Graf

25. U rozhodování jsou argumenty méně zkušených kolegů stejně relevantní jako argumenty zkušenějších kolegů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10770,39 %70,39 %  
ne4529,61 %29,61 %  

Graf

26. U rozhodování je vždy důležité nejdříve přijít na všechny možné alternativy a pak z nich vybrat tu, která se jeví jako nejuspokojivější.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10669,74 %69,74 %  
ne4630,26 %30,26 %  

Graf

27. Když je to možné, nechávam rozhodnutí na zkušenějších.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9260,53 %60,53 %  
ne6039,47 %39,47 %  

Graf

28. Lituji rozhodnutí, které jsem musel/a udělat rychle.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9864,47 %64,47 %  
ano5435,53 %35,53 %  

Graf

29. Rozhodnutí dělám vždy až po podrobné analýze.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7750,66 %50,66 %  
ano7549,34 %49,34 %  

Graf

30. U řešení problémů se vždy snažím využít analogie s problémem již v minulosti řešeným.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13689,47 %89,47 %  
ne1610,53 %10,53 %  

Graf

31. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24149,21 %9,21 %  
28149,21 %9,21 %  
25117,24 %7,24 %  
26106,58 %6,58 %  
2395,92 %5,92 %  
2995,92 %5,92 %  
2795,92 %5,92 %  
2174,61 %4,61 %  
2063,95 %3,95 %  
2253,29 %3,29 %  
ostatní odpovědi 30
36
32
33
19
34
48
55
41
37
17
44
38
31
51
47
39
15
45
43
60
53
49
58
46
71
40
50
42
56
5838,16 %38,16 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.61
Minimum:20
Maximum:53
Variační rozpětí:33
Rozptyl:63.47
Směrodatná odchylka:7.97
Medián:27
Modus:24

Graf

32. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10066,23 %65,79 %  
muž5133,77 %33,55 %  

Graf

33. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8455,26 %55,26 %  
6542,76 %42,76 %  
31,97 %1,97 %  

Graf

34. Počet let v oboru

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-37549,67 %49,34 %  
4-104429,14 %28,95 %  
11-201610,6 %10,53 %  
21-více1610,6 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V mém oboru mám více zkušeností, než většina mých kolegů.

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Většinou moje rozhodnutí vede k uspokojivému výsledku.

10. Většinou stačí, aby mi byl problém předestřen, a fungující řešení mě napadne bez zbytečného rozebírání.

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Většinou moje rozhodnutí vede k uspokojivému výsledku.

27. Když je to možné, nechávam rozhodnutí na zkušenějších.

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Většinou moje rozhodnutí vede k uspokojivému výsledku.

28. Lituji rozhodnutí, které jsem musel/a udělat rychle.

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Většinou moje rozhodnutí vede k uspokojivému výsledku.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Když si nejsem rozhodnutím jistý/á, neobtěžuji zkušenější kolegy, je to přece moje zodpovědnost.

2. Většinou moje rozhodnutí vede k uspokojivému výsledku.

3. V mém oboru mám více zkušeností, než většina mých kolegů.

4. Když mám udělat rozhodnutí, snažím se nejdřív si představit, jak by dané řešení vypadalo v praxi.

5. Intuice je pro mé rozhodování relevantní.

6. Když se rozhoduji, většinou porovnávám více možností a vyberu tu, která vyhovuje nejlépe.

7. Rozhoduji se častěji systematicky než intuitivně.

8. Služebně mladší kolegové mě žádají o radu, když se potřebují rozhodnout.

9. Většinou si myslím, že mám všechny informace, které potřebuji, abych se uměl/a správně rozhodnout.

10. Většinou stačí, aby mi byl problém předestřen, a fungující řešení mě napadne bez zbytečného rozebírání.

11. Nevadí mi dělat rozhodnutí rychle.

12. Za rozhodnutí nesu odpovědnost, neuspokojivý výsledek by měl pro mě anebo jiné osoby dalekosáhlé důsledky.

13. Intuici užívám často

14. Většinou použiju první řešení, které se zdá být uspokojivé a neztrácím čas s hledáním dalších alternativ.

15. U řešení nějakého problému se spíše zaměřuji na situaci jako celek než na jednotlivé aspekty.

16. Rozhoduji se jiným způsobem, než v době, kdy jsem v tomto oboru začínal/a.

17. U rozhodování platí, že méně je někdy více.

18. Ve většině případů jsem si jist/á, že moje řešení bude fungovat.

19. Moji nadřízení jsou s mými rozhodnutími spokojeni.

20. Stáva se často, že příjde nový druh komplexního problému, který jsem ještě neřešil/a.

21. Chtěl bych, aby mi můj nadřízený dal více zodpovědnosti.

22. U většiny rozhodnutí si připravím „plán B“, kdyby řešení nevyšlo.

23. Pro dobré rozhodnutí je dúležitější způsob uvažování než zkušenosti.

24. Cítit se při rozhodování nejistě, je normální.

25. U rozhodování jsou argumenty méně zkušených kolegů stejně relevantní jako argumenty zkušenějších kolegů.

26. U rozhodování je vždy důležité nejdříve přijít na všechny možné alternativy a pak z nich vybrat tu, která se jeví jako nejuspokojivější.

27. Když je to možné, nechávam rozhodnutí na zkušenějších.

28. Lituji rozhodnutí, které jsem musel/a udělat rychle.

29. Rozhodnutí dělám vždy až po podrobné analýze.

30. U řešení problémů se vždy snažím využít analogie s problémem již v minulosti řešeným.

31. Váš věk

32. Pohlaví

33. Nejvyšší dosažené vzdělání

34. Počet let v oboru

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Když si nejsem rozhodnutím jistý/á, neobtěžuji zkušenější kolegy, je to přece moje zodpovědnost.

2. Většinou moje rozhodnutí vede k uspokojivému výsledku.

3. V mém oboru mám více zkušeností, než většina mých kolegů.

4. Když mám udělat rozhodnutí, snažím se nejdřív si představit, jak by dané řešení vypadalo v praxi.

5. Intuice je pro mé rozhodování relevantní.

6. Když se rozhoduji, většinou porovnávám více možností a vyberu tu, která vyhovuje nejlépe.

7. Rozhoduji se častěji systematicky než intuitivně.

8. Služebně mladší kolegové mě žádají o radu, když se potřebují rozhodnout.

9. Většinou si myslím, že mám všechny informace, které potřebuji, abych se uměl/a správně rozhodnout.

10. Většinou stačí, aby mi byl problém předestřen, a fungující řešení mě napadne bez zbytečného rozebírání.

11. Nevadí mi dělat rozhodnutí rychle.

12. Za rozhodnutí nesu odpovědnost, neuspokojivý výsledek by měl pro mě anebo jiné osoby dalekosáhlé důsledky.

13. Intuici užívám často

14. Většinou použiju první řešení, které se zdá být uspokojivé a neztrácím čas s hledáním dalších alternativ.

15. U řešení nějakého problému se spíše zaměřuji na situaci jako celek než na jednotlivé aspekty.

16. Rozhoduji se jiným způsobem, než v době, kdy jsem v tomto oboru začínal/a.

17. U rozhodování platí, že méně je někdy více.

18. Ve většině případů jsem si jist/á, že moje řešení bude fungovat.

19. Moji nadřízení jsou s mými rozhodnutími spokojeni.

20. Stáva se často, že příjde nový druh komplexního problému, který jsem ještě neřešil/a.

21. Chtěl bych, aby mi můj nadřízený dal více zodpovědnosti.

22. U většiny rozhodnutí si připravím „plán B“, kdyby řešení nevyšlo.

23. Pro dobré rozhodnutí je dúležitější způsob uvažování než zkušenosti.

24. Cítit se při rozhodování nejistě, je normální.

25. U rozhodování jsou argumenty méně zkušených kolegů stejně relevantní jako argumenty zkušenějších kolegů.

26. U rozhodování je vždy důležité nejdříve přijít na všechny možné alternativy a pak z nich vybrat tu, která se jeví jako nejuspokojivější.

27. Když je to možné, nechávam rozhodnutí na zkušenějších.

28. Lituji rozhodnutí, které jsem musel/a udělat rychle.

29. Rozhodnutí dělám vždy až po podrobné analýze.

30. U řešení problémů se vždy snažím využít analogie s problémem již v minulosti řešeným.

31. Váš věk

32. Pohlaví

33. Nejvyšší dosažené vzdělání

34. Počet let v oboru

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

jon, j.jak se rozhodujete? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jak-se-rozhodujete.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.