Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak se žije rodinám v Jeseníku?

Jak se žije rodinám v Jeseníku?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Řehová
Šetření:28. 05. 2013 - 12. 06. 2013
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení spoluobčané,

 

v rámci pořádání Dnů pro rodiny v Jeseníku na přelomu května a června 2013 se na Vás obracíme s následující prosbou.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít možnost se seznámit s Vašimi osobními názory a přáními. Výsledky bychom rádi použili jako podklady pro Komisi pro rodinu a sociální věci při radě Města Jeseníku, která se zabývá prorodinnou politikou.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi a děkujeme za čas věnovaný tomuto tématu.

 

Alena Řehová

vedoucí MC Krteček Jeseník o.s. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7269,23 %69,23 %  
muž3230,77 %30,77 %  

Graf

2. Jste ve věkové kategorii:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-30 letotázka č. 3, 30-40 letotázka č. 3, 40-50 letotázka č. 3, 50-60 letotázka č. 3, 60-70 letotázka č. 3, 70 a více letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-40 let5754,81 %54,81 %  
18-30 let2927,88 %27,88 %  
40-50 let1312,5 %12,5 %  
60-70 let21,92 %1,92 %  
50-60 let21,92 %1,92 %  
70 a více let10,96 %0,96 %  

Graf

3. Ekonomická aktivita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pracujiotázka č. 4, mateřská/rodičovská dovolenáotázka č. 4, studujiotázka č. 4, pobírám důchodotázka č. 4, podnikámotázka č. 4, jsem nezaměstnaný/áotázka č. 4, jsem v domácnostiotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji5149,04 %49,04 %  
mateřská/rodičovská dovolená2524,04 %24,04 %  
podnikám1110,58 %10,58 %  
studuji87,69 %7,69 %  
jsem nezaměstnaný/á76,73 %6,73 %  
pobírám důchod10,96 %0,96 %  
jsem v domácnosti10,96 %0,96 %  

Graf

4. Pokud pracujete, nabízí Váš zaměstnavatel nějaké opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 5, pružná pracovní dobaotázka č. 5, zkrácený úvazekotázka č. 5, jinéotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4846,15 %46,15 %  
pružná pracovní doba2423,08 %23,08 %  
jiné2221,15 %21,15 %  
zkrácený úvazek109,62 %9,62 %  

Graf

5. Označte kategorii, které odpovídají Vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žiji s manželem/manželkouotázka č. 6, žiji s manželem/manželkou a dítětem/dětmiotázka č. 6, žiji s partnerem/partnerkouotázka č. 6, žiji s partnerem/partnerkou a dítětem/dětmiotázka č. 6, jsem osamělý rodič s dítětem/dětmiotázka č. 6, žiji sama/sámotázka č. 6, domácnost je vícegenerační (3 a více generací)otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žiji s manželem/manželkou a dítětem/dětmi3331,73 %31,73 %  
žiji s partnerem/partnerkou a dítětem/dětmi2322,12 %22,12 %  
žiji s partnerem/partnerkou1817,31 %17,31 %  
domácnost je vícegenerační (3 a více generací)98,65 %8,65 %  
žiji s manželem/manželkou98,65 %8,65 %  
jsem osamělý rodič s dítětem/dětmi87,69 %7,69 %  
žiji sama/sám43,85 %3,85 %  

Graf

6. Odkud nejčastěji získáváte informace o dění ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
facebook5552,88 %52,88 %  
od přátel3533,65 %33,65 %  
plakátovací plochy3432,69 %32,69 %  
IC Jesenicka2625 %25 %  
Jesenický týdeník2322,12 %22,12 %  
kombinace všech výše uvedených možností, hlavně internet2322,12 %22,12 %  
5+22221,15 %21,15 %  
webové stránky2019,23 %19,23 %  
Šumperský a jesenický deník1716,35 %16,35 %  
JESINFO - měsíčník zdarma1615,38 %15,38 %  
Městský zpravodaj1110,58 %10,58 %  
nemám čas sledovat, vím jen to co mi někdo řekne54,81 %4,81 %  
ze všech uvedených zdrojů43,85 %3,85 %  
e-maily MC Krteček10,96 %0,96 %  
MC Krtecek10,96 %0,96 %  
z Krtečka10,96 %0,96 %  
Vlastní zdroje10,96 %0,96 %  
pan Hrlička- e.maily MKZ10,96 %0,96 %  

Graf

7. Jak jste spokojeni s podporou rodin ze strany města? (oznámkujte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34543,27 %43,27 %  
42423,08 %23,08 %  
51817,31 %17,31 %  
21211,54 %11,54 %  
154,81 %4,81 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.4
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.78
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Jak jste spokojeni se sítí mateřských školek v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33334,02 %31,73 %  
22626,8 %25 %  
12222,68 %21,15 %  
588,25 %7,69 %  
488,25 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.48
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.12
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Jak jste spokojeni se systémem základních škol v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33637,5 %34,62 %  
22020,83 %19,23 %  
51919,79 %18,27 %  
41818,75 %17,31 %  
133,13 %2,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.01
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Jak jste spokojeni s bezpečností ve městě? (oznámkujte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34139,42 %39,42 %  
22322,12 %22,12 %  
42019,23 %19,23 %  
51110,58 %10,58 %  
198,65 %8,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.01
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:3
Modus:3

Graf

11. Jestliže nejste, jaká místa jsou podle Vás nebezpečná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Apatie Městské Policie. Kontroverzní rozsudky soudu a státního zastupitelství.

autobusové nádraží

Autobusové nádraží, parky a v noci skoro všude.

autobusové nádraží, Smetanovy Sady,

Celý Jeseník i okolí

CENTRUM

Cesta z Jeseníku na Bukovice od Sportu 2000 ke kamennému mostu. Všechny chodníky, které nemají bezbariérový přístup.

Jesenické náměstí

křižovatka u kostela, kde děti přecházejí směrem ke škole ZŠ Průchodní - není tam přechod

Namesti - prujezd aut

okolí nízkoprahového centra v hotelu M, autobusové nádraží

Okolí prodejny Albert směrem na Jiráskovu ulici, park Smetanovy sady.

park

park na nám. Svobody, Smetanovy sady, okolí Betonu

Park, okolí autobusového nádraží, okolí za albertem, v případě škaredého počasí i v zimě Alkron

parky, kde se povalují injekční stříkačky

Parky, nádraží.

Parky, v noci mesto

Průchod a všechna další místa,kde se zdržují feťáci a další vybraná společnost.Policisty už pěšky v moci člověk nepotká!

Smet.sady,park u Staříče,Kopec a oblast Čapka,okolí kyna.

Smetanovi Sady, autobusové nádraží - kolem Penny, u Albertaa vlastně všude kde se scházejí feťáci a bezdomovci, kam se podíváte leží použité stříkačky

smetanovy sady

Smetanovy Sady, bývalé autobusové nádraží, prostory u Alberta a polikliniky a prostě vůbec, nikdo netuší, kde narazí na podnapilé výtržníky

Smetanovy Sady, Kasárna

Smetanovy sady,okolí kina,

smetnovy sady, klub mlýnice, průchod u kapradí, autobusové nádraží

Tam kde se slízá menšina lidí, jako je: park Smetanovy sady, parčík před Penny marketem, park u hotelovky, stáré autobusové nádraží, před Kauflandem plno dalších míst tady v Jeseníku. Viz poslední případ napadení v alkronu :(

u Penny marketu, před pivnicí Halida+starý autobusák, Vodní ulice a přilehlý parčík...

Všechna, kde se pohybují somráci a podobná individua.

všechny

Všechny parky v Jeseníku, u AN, nám.svobody, Smetanovy Sady obzvláště

12. Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit pro děti v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23336,26 %31,73 %  
33134,07 %29,81 %  
11516,48 %14,42 %  
477,69 %6,73 %  
555,49 %4,81 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.45
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit pro seniory v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32634,67 %25 %  
22432 %23,08 %  
41520 %14,42 %  
556,67 %4,81 %  
156,67 %4,81 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.87
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Jak jste spokojeni s dostupností sociálních služeb ve městě? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33240,51 %30,77 %  
22025,32 %19,23 %  
41215,19 %11,54 %  
1810,13 %7,69 %  
578,86 %6,73 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.86
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.93
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:3
Modus:3

Graf

15. Jak jste spokojeni se stavem parků, odpočinkových míst a laviček? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32729,35 %25,96 %  
22426,09 %23,08 %  
42325 %22,12 %  
51213,04 %11,54 %  
166,52 %5,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.13
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.03
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Jak jste spokojeni s počtem a stavem dětských hřišť? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33436,96 %32,69 %  
42527,17 %24,04 %  
21718,48 %16,35 %  
51213,04 %11,54 %  
144,35 %3,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.29
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:3
Modus:3

Graf

17. Jak jste spokojeni s počtem a stavem sportovních hřišť? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32933,33 %27,88 %  
22731,03 %25,96 %  
42124,14 %20,19 %  
589,2 %7,69 %  
122,3 %1,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.05
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:3
Modus:3

Graf

18. Jak jste spokojeni s nabídkou kulturních aktivit? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33032,61 %28,85 %  
22830,43 %26,92 %  
41516,3 %14,42 %  
11415,22 %13,46 %  
555,43 %4,81 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.63
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.91
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:3
Modus:3

Graf

19. Jak jste spokojeni s nabídkou sportovních aktivit? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33438,2 %32,69 %  
23033,71 %28,85 %  
11213,48 %11,54 %  
41011,24 %9,62 %  
533,37 %2,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.54
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.68
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:3
Modus:3

Graf

20. Pokud Vám ve městě něco schází, něco se Vám nelíbí, s něčím jste výrazně spokojeni, nespokojeni, využijte prosím prostor níže a vypište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...chybi detske koutky v restauracich , chybi ciste nekuracke restaurace...

(;)

Akutní nedostatek dětských hřišť! Místo Aquaparku by se město mělo zajímat o dětská hřiště,více podporovat mladé rodiny a spíše rozvíjet roddinou oblast jako takovou.Z dítětem do čtyř let věku se tu moc dělat nedá!

divadlo pro nejmenší, loutkové divadlo, táborové aktivity pro rodiče s dětmi a pro malé děti v okolí

Chybí mi tzv. malé plácky - zatravněné plochy (hřiště), kde by si mohly jen tak zahrát fotbal. (neorganizovaně a závodně- jen pro radost.)

chybí mi více zájmové kroužky pro děti předškolní,od 4 let věku..převážná část je od 6 let a více.

chybí nabídka cvičení pro rodiče s dětmi v Jeseníku, každý měsíc by mohla být nějaká akce pro rodiny chybí pravidelné aktivity pro tatínky s dětmi v centru by mohla být místnost s možností nakojit či přebalit dítě (třeba v budově radnice....) zcela chybí dětský koutek s celodenním provozem (třeba v rámci nějaké kavárny....)

Investice města do projektů, jejichž využití a životnost nejsou předem dostatečně promyšleny. (infokiosky, stojany na kola, aquacentrum atd.)

Jako žena na mateřské dovolené jsem hlavně nespokojena s dětskými hřišti, kterých je v Jeseníku opravdu málo a nic moc vybavené. Dále chybí dětské koutky atd. pro děti.

Jediné co bych chtěl říct, že když už se odrbalo Červenohorské sedlo- projekt tunel, tak aspoň ten místní aquapark by měl stát za to ! Peníze jdou zbytečně do kapes úředníku a architektů a výsledek mizerný, někdy žádný.. Viz hlavní cesta Lipovská do Lipové lázních, dále mi příjde zbytečná 50km/h na obchvatě u hasičárny. A co mi nejvíc vadí je nezaměstanost Jeseníku !

mám pocit, že městu je celkem jedno, že s tímto tempem Jeseník můžou za 10 let zahazet hnojem. Boom...kdy se mladí stěhují raději do velkých měst je markantní. však proč by tu měl někdo zustat, praci bez praxe nenajdou a studenti z vysokých škol se raději usídlí ve velkoměstě,protože tady jim práci s nějakou perspektivou nikdo nenabídne a tvořit si pracovní místo sám je v tomto kraji dost sázka v loterii. a mladé rodiny? jediné co řeší ..kam šoupnout dítě do školy, budou mít na nájem a najde si mladá holka bez praxe nějakou práci? a pracovní uřad? nechapu význam tohoto institutu, paní tam sedí, práci vám nenabídnout a ještě se diví..proč ty dámy teda ve volném čase nenutí zaměstnavatele, aby dávali požadavky na PÚ? proč je neobvolávají a nevyhledávali ty správné adepty? vždy je to o přístupu a myslím, že kdyby se zvýšil nátlak jak na uřad tak na zaměstnavatele, snad by se něco změnilo. a ne aby paní na uřadě nabízela rekvalifikačni kurzy vysokoškolsky vzdělaným lidem..nechapu plno věcí,ale nejspiš je to celou politikou v této republice, ale věřím, že vždy má město, obec, kraj možnost pohybovat se v určitých mantinelech aby se přizpusobilo situaci a ne říct tak to je a přes to vlak nejede..protože v zásadě platí pravidlo, nač dělat něco na víc, když se nic nezmění...takže v závěru jsem opět došla k první větě a to je, že s tímto přístupem je lepší to zahrnout hnojem.

Město nevychází vstříc novým trendům a alternativám v mateřském a základním školství. Před časem se zde snažila vzniknout Waldorfská škola. Bohužel i díky postojům města neúspěšně. Malá podpora neziskového sektoru a jejich činnosti. Ve městě chybí podpora místních podnikatelů a živnostníků.

městská policie vůbec nekontroluje konzumaci alkoholu mladistvých v restauračních zařízeních :( prodej tabákových výrobků, není řešeno používání alkoholu v parku mladistvími a bezdomovci, drogově závislí jsou taktéž přehlíženi při jejich aktivitách

myslím, že dětská hřiště v téhle podobě jak jsou rozmístěna na každém rohu a všude skoro to samé mi přijde zbytečné a většinou k ničemu, zbytečně vyhozené peníze, myslím, že kdyby se vybrali dvě tři lokality a vybudovaly se hřiště velká a účelná pro více věkových kategorií, tak by to bylo mnohem lepší, raděj bych se prošla ke skvělému hřišti, takhle jezdíme různě jinam

nadměrná podpora neziskových organizací, které nevykazují žádné výsledky (Darmoděj, Ester) a naopak chybějící podpora těch kteráé opravdu pomáhají potřebným viz. stacionář Šimon atd.

nelíbí: malé množství dětských hřišť líbí: fungující MC Krteček a DUHA

nesmyslná investice do akvaparku,mestská policie nic neřeší (osobní zkušenost - bojí se cikánů i ožralců)

nespokojenost se základní školou chybí atletický kroužek pro děti, kvalitní nabídka divadelních představení, kvalitní a ucelená architektonická a urbanistická městská koncepce výrazně mi vadí nedostatek pěších zón, zejména průjezdnost náměstí pro automobilovou dopravu

Nezájem zastupitelstva o udržení nebo dokonce o návrat jeseničáků žijících mimo okres jeseník, mimo jejich domov. Absolutní ignorace ze strany města na podporu rodin, podporu lidí, kteří se rozhodli zůstat. Nazval bych to dokonce házení klacků pod nohy. Nedostatečná podpora turismu a tím nepřímo i ekonomiky. Nedostatečné pobídky pro investory. Nedostatečná vyjednávací schopnost v záležitostech možnosti podpory olomouckého kraje nebo státu. Nekoncepční a nesystémová práce IC Jeseník + střet zájmů v případě M. Šose. Sjednotit propagaci už tak malého regionu a ne ještě tříštit na další celky - jako je zlatohorsko apod..

Přemíra nákupních domů jako Billa, Lidl, Kaufland....

Řešit lepší přístup do Jeseníku . Znovu začít řešit tunel.

Schází mi aquapark a další rozvoj cestovního ruchu ve městě.

stav parků, situace v oblasti základního vzdělání (rozdělení prvního a druhého stupně, chybějící alternativy ve vzdělávání dětí)

Trhy místních podnikatelů (ovoce, zelenina...), více odpadkových košů, více osvětlených přechodů pro chodce, cyklistické stezky kolem silnic

Úplně nejvíc mě štve to,že jsou v zimě udržována v ranních hodinách jen místa,kde asi bydlí jen někdo vlivný,protože když se chce moje partnerka někam dostat s kočárkem bylo to letošní zimu téměř nemožné.Trávu město poseká 2 krát ročně,prý nemá peníze,hlavně že chtějí aquapark.No a ta bezpečnost v nočních hodinách to je taky síla.Ještě že tu je alespoň ta městská policie.

Vice propagace na internetu - kluby senioru, sportovni aktivity pro deti...

21. Na jaké oblasti by se mělo město Jeseník z pohledu rodin zaměřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora zaměstnavatelů sídlících na území města v uplatňování prorodinných opatření (zkrácené úvazky, pružná pracovní doba ...)5250 %50 %  
rozšíření cyklostezek4745,19 %45,19 %  
nabídka bytů pro mladé rodiny s dětmi4442,31 %42,31 %  
zvýšení počtu laviček, klidových zón a odpočinkových míst4240,38 %40,38 %  
rekonstrukce dětských hřišť4038,46 %38,46 %  
zavedení rodinných slev a rodinných vstupenek do městských zařízení4038,46 %38,46 %  
podpora péče o děti do 3 let věku (hlídání dětí, dětské skupiny, miniškolky ...)3634,62 %34,62 %  
nabídka bytů pro mladé lidi3129,81 %29,81 %  
výstavba nových dětských hřišť3129,81 %29,81 %  
rozšíření provozních dob v MŠ3028,85 %28,85 %  
nabídka bytů pro nízkopříjmové rodiny2927,88 %27,88 %  
vznik alternativní mateřské školy2826,92 %26,92 %  
vznik alternativní základní školy2826,92 %26,92 %  
rozšíření slev na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin2423,08 %23,08 %  
rozšíření volnočasových aktivit pro děti2423,08 %23,08 %  
rozšíření provozních dob ve školních družinách1514,42 %14,42 %  
nabídka bytů pro seniory1312,5 %12,5 %  
rozšíření volnočasových aktivit pro seniory1211,54 %11,54 %  
výstavba ploch s cvičebními prvky pro seniory87,69 %7,69 %  
nabídka bezbariérových bytů87,69 %7,69 %  

Graf

22. Máte nějaký vlastní návrh na prorodinné opatření, na které by se mělo město Jeseník zaměřit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-těšíme se na relax centrum s plaveckým bazénem. -více kulturních akcí na náměstí, aby to tu více žilo, aby rodiny rády šli se někam podívat -je príma, že se organizují ankety a že se mluví o tom, co změnit a nasměrovat jinam...jen tak dál. Nejdřív musí být myšlenka, mu musí mít hodně lidí, a pak se věci hnou. Milujeme Jeseník.

...neni to spatne,ale urcite je co zlepsovat...nejen v teto problematice.....ve sluzbach celkove.

(;)

Absolutní nedostatek bytů příp. stavebních parcel pro mladé rodiny s dětmi, které zde chtějí zůstat

Nezadlužovat budoucí generace výstavbou aquaparku.

Ono by třeba stačilo zavést prvorepublikové daňové zvýhodnění lidí, kteří se rozhodnou zůstat nebo přijít do tohoto odstřiženého regionu. Zaměřit se na nárůst porodnosti (a nerušit porodnici), když už vláda zrušila porodné, tak aspoň zajistit pobídky pro obyvatele jeseníku. Věřím, že schopný vyjednavač/politik by byl schopný lobbovat pro jesenicko, víc než kdokoliv do teď, který je v jesenické politice jen pro svůj vlastní prospěch. Plnit své základní funkce, zajistit odpovídající zdravotní péči, ve zlatých horách například nejsou dodržovány dojezdové doby záchranky, problém se táhne již desetiletí, udržovat hlavní tahy ne v havarijním tahu, zrekonstruovat hlavní nádraží a ne vymýšlet prodělečné projekty jako je akvapark; pokud dopravní společnosti ruší vlaky a autobusy, tak vyjednat ve státu jejich podporu. Region je odříznutý od světa, tak lidé by zde měli být zvýhodnění. At nedopadneme jako Osoblažsko.

podpora sociálně vyloučených dětí na základní škole - např. asistent nebo jiný pracovník, který by se zaměřoval na děti, které nemají doma dobré podmínky a adekvátní podporu pro přípravu do školy, malou motivaci pro vzdělání - třeba formou odpoledních hodin nahrazujících domácí přípravu, intenzivnější práce s rodinou

podpořit jediné rodinné centrum Krteček podpořit otevření kavárny s dětským koutkem - aktivním centrem podpořit dětské skupiny či miniškolku

Směřovat cílené dotace ne na neziskové organizace, ale přímo na konkrétní natypované rodiny a jejich děti, které nevedou patologický směřovaný životní styl, ale chybí jím finanční prostředky na zabezpečení svých dětí.

Starat se o lidi co chtějí pracovat a podporovat je .

školní výuka od 9 hodiny - alespoň v některé ze tříd, zavedení konkurence do základních škol (zrušit jednotnou školu v Jeseníku)

Vice propagace, napr. predporodni kurzy v Krtecku - dozvedela jsem se nahodne - vice propagovat jak v novinach ci na internetu, ze akce probehne... ne az skonci :) Take mi chybi vcasna informovanost, kdy probihaji akce senioru. Je lepsi mit vse na jednom miste (facebook napr.) nez to vyhledavat na strankach, kde to obcas zverejni na posledni chvili - sjednoceni a vcasnost informaci... Dekuji.

Zrušte aquapark a opravte stávající koupaliště a ještě zbyde městu spoustu peněz na něco užitečnějšího,třeba k vytváření pracovních míst,hlavně ženám po mateřské dovolené a ženám po čtyřicítce,protože ty už skoro nikdo nechce.

Zvážit, zda vznikající aquapark a jiné mega kolosy mají smysl a neohrozí právě rodinné rozpočty. (Zvyšujícími poplatky za svoz odpadu ...)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jste ve věkové kategorii:

3. Ekonomická aktivita:

4. Pokud pracujete, nabízí Váš zaměstnavatel nějaké opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života?

5. Označte kategorii, které odpovídají Vaší domácnosti:

6. Odkud nejčastěji získáváte informace o dění ve městě?

7. Jak jste spokojeni s podporou rodin ze strany města? (oznámkujte jako ve škole)

8. Jak jste spokojeni se sítí mateřských školek v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

9. Jak jste spokojeni se systémem základních škol v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

10. Jak jste spokojeni s bezpečností ve městě? (oznámkujte jako ve škole)

12. Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit pro děti v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

13. Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit pro seniory v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

14. Jak jste spokojeni s dostupností sociálních služeb ve městě? (oznámkujte jako ve škole)

15. Jak jste spokojeni se stavem parků, odpočinkových míst a laviček? (oznámkujte jako ve škole)

16. Jak jste spokojeni s počtem a stavem dětských hřišť? (oznámkujte jako ve škole)

17. Jak jste spokojeni s počtem a stavem sportovních hřišť? (oznámkujte jako ve škole)

18. Jak jste spokojeni s nabídkou kulturních aktivit? (oznámkujte jako ve škole)

19. Jak jste spokojeni s nabídkou sportovních aktivit? (oznámkujte jako ve škole)

21. Na jaké oblasti by se mělo město Jeseník z pohledu rodin zaměřit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jste ve věkové kategorii:

3. Ekonomická aktivita:

4. Pokud pracujete, nabízí Váš zaměstnavatel nějaké opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života?

5. Označte kategorii, které odpovídají Vaší domácnosti:

6. Odkud nejčastěji získáváte informace o dění ve městě?

7. Jak jste spokojeni s podporou rodin ze strany města? (oznámkujte jako ve škole)

8. Jak jste spokojeni se sítí mateřských školek v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

9. Jak jste spokojeni se systémem základních škol v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

10. Jak jste spokojeni s bezpečností ve městě? (oznámkujte jako ve škole)

12. Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit pro děti v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

13. Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit pro seniory v Jeseníku? (oznámkujte jako ve škole)

14. Jak jste spokojeni s dostupností sociálních služeb ve městě? (oznámkujte jako ve škole)

15. Jak jste spokojeni se stavem parků, odpočinkových míst a laviček? (oznámkujte jako ve škole)

16. Jak jste spokojeni s počtem a stavem dětských hřišť? (oznámkujte jako ve škole)

17. Jak jste spokojeni s počtem a stavem sportovních hřišť? (oznámkujte jako ve škole)

18. Jak jste spokojeni s nabídkou kulturních aktivit? (oznámkujte jako ve škole)

19. Jak jste spokojeni s nabídkou sportovních aktivit? (oznámkujte jako ve škole)

21. Na jaké oblasti by se mělo město Jeseník z pohledu rodin zaměřit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řehová, A.Jak se žije rodinám v Jeseníku? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jak-se-zije-rodinam-v-jeseni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.