Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak seš na tom s nervama?

Jak seš na tom s nervama?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Valášková
Šetření:09. 01. 2011 - 16. 01. 2011
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

jsem studentkou střední školy a zajímám se o psychologii. Tento dotazník by mi měl poskytnout informace o vašich zkušenostech s poruchami nervového systému. Zároveň bude součástí mé seminární práce na biologii a měl by pomoci zbořit určité předsudky o lidech trpících těmito nemocemi.

 

Děkuji za vyplnění dotazníku :-)

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se ve svém okolí s člověkem trpícím nervovou chorobou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, u více lidí3457,63 %56,67 %  
ano, u jednoho člověka1118,64 %18,33 %  
nevím o tom1016,95 %16,67 %  
ne, nikdy46,78 %6,67 %  

Graf

2. Trpíte některou z chorob nervstva?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím o tom2440,68 %40 %  
ne, netrpím2135,59 %35 %  
ano, trpím1220,34 %20 %  
v minulosti jsem trpěl (a)23,39 %3,33 %  

Graf

3. S jakým typem nemoci nervstva jste se setkal (a) / trpíte jí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Migréna ( bolest hlavy spojená nevolností, zvracením, přecitlivělostí na světlo atd. )1833,33 %30 %  
Bolest hlavy916,67 %15 %  
Roztroušená mozkomíšní skleróza712,96 %11,67 %  
Epilepsie 611,11 %10 %  
Alzheimerova choroba59,26 %8,33 %  
jiná choroba47,41 %6,67 %  
Zánět mozkových blan ( meningitida)11,85 %1,67 %  
Zánět mozku ( encefalitida )11,85 %1,67 %  
Ochrnutí ( otravy, mrtvice )11,85 %1,67 %  
Parkinsonova choroba11,85 %1,67 %  
Ischias ( stlačení sedacího nervstva)11,85 %1,67 %  

Graf

4. Trpíte některou z duševních poruch?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, netrpím2645,61 %43,33 %  
nevím o tom1628,07 %26,67 %  
ano, trpím1119,3 %18,33 %  
v minulosti jsem trpěl (a)47,02 %6,67 %  

Graf

5. Setkali jste se ve svém okolí s člověkem trpícím nějakou duševní poruchou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, u více lidí2745,76 %45 %  
nevím o tom1525,42 %25 %  
ano, u jednoho člověka1423,73 %23,33 %  
ne, nikdy35,08 %5 %  

Graf

6. S jakým typem duševní poruchy jste se setkal (a) / trpíte jí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neuroza ( fobie, deprese )1937,25 %31,67 %  
Maniodepresivní psychoza ( střídavé projevy deprese a činorodosti )1019,61 %16,67 %  
neurčená porucha917,65 %15 %  
Schizofrenie ( rozštěpení osobnosti )815,69 %13,33 %  
Paranoia ( bludy, vidiny )35,88 %5 %  
jiná porucha23,92 %3,33 %  

Graf

7. Byli jste informováni lékařem o tom, jak se k člověku, který trpí některou z chorob nervstva nebo duševních poruch chovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vůbec4070,18 %66,67 %  
ne, ale mé okolí ano610,53 %10 %  
ano, ale měl (a) bych zájem o více informací610,53 %10 %  
jiná odpověd'35,26 %5 %  
ano, dostatečně23,51 %3,33 %  

Graf

8. Pokud jste trpěl (a) nebo trpíte některou z psychických poruch - myslíte si, že společnost je vůči těmto nemocným lidem ohleduplná ( pracovní podmínky, společenský život,.. ) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano i ne - záleží na dané společnosti lidí2550 %41,67 %  
nedokáži posoudit1428 %23,33 %  
ne, vůbec918 %15 %  
ano, zcela12 %1,67 %  
jiná odpověd'12 %1,67 %  

Graf

9. Pokud jste trpěl ( a) některou z uvedených poruch nebo chorob, užívala jste i jiné léčebné prostředky? Jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1431,11 %23,33 %  
jiná odpověd'1226,67 %20 %  
Ano, aktivní odpočinek ( sport,..)817,78 %13,33 %  
Ano, psychoterapii36,67 %5 %  
Ano, dlouhodobou pomocnou léčbu psychologa36,67 %5 %  
Ano, přírodní produkty ( bylinné čaje,..)24,44 %3,33 %  
Ano, jiné léčitelské metody24,44 %3,33 %  
Ano, čínskou medicínu ( akupunktura, baňky, tlaková masáž,,.)12,22 %1,67 %  

Graf

10. Jste muž?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4682,14 %76,67 %  
ano1017,86 %16,67 %  

Graf

11. Jste žena?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4985,96 %81,67 %  
ne814,04 %13,33 %  

Graf

12. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 254576,27 %75 %  
25 - 35813,56 %13,33 %  
45 - 5523,39 %3,33 %  
35 - 4523,39 %3,33 %  
55 - 6523,39 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se ve svém okolí s člověkem trpícím nervovou chorobou?

2. Trpíte některou z chorob nervstva?

3. S jakým typem nemoci nervstva jste se setkal (a) / trpíte jí?

4. Trpíte některou z duševních poruch?

5. Setkali jste se ve svém okolí s člověkem trpícím nějakou duševní poruchou?

6. S jakým typem duševní poruchy jste se setkal (a) / trpíte jí?

7. Byli jste informováni lékařem o tom, jak se k člověku, který trpí některou z chorob nervstva nebo duševních poruch chovat?

8. Pokud jste trpěl (a) nebo trpíte některou z psychických poruch - myslíte si, že společnost je vůči těmto nemocným lidem ohleduplná ( pracovní podmínky, společenský život,.. ) ?

9. Pokud jste trpěl ( a) některou z uvedených poruch nebo chorob, užívala jste i jiné léčebné prostředky? Jaké?

10. Jste muž?

11. Jste žena?

12. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se ve svém okolí s člověkem trpícím nervovou chorobou?

2. Trpíte některou z chorob nervstva?

3. S jakým typem nemoci nervstva jste se setkal (a) / trpíte jí?

4. Trpíte některou z duševních poruch?

5. Setkali jste se ve svém okolí s člověkem trpícím nějakou duševní poruchou?

6. S jakým typem duševní poruchy jste se setkal (a) / trpíte jí?

7. Byli jste informováni lékařem o tom, jak se k člověku, který trpí některou z chorob nervstva nebo duševních poruch chovat?

8. Pokud jste trpěl (a) nebo trpíte některou z psychických poruch - myslíte si, že společnost je vůči těmto nemocným lidem ohleduplná ( pracovní podmínky, společenský život,.. ) ?

9. Pokud jste trpěl ( a) některou z uvedených poruch nebo chorob, užívala jste i jiné léčebné prostředky? Jaké?

10. Jste muž?

11. Jste žena?

12. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Valášková, K.Jak seš na tom s nervama? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jak-ses-na-tom-s-ner.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.