Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak silná hesla používáte

Jak silná hesla používáte

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Vafek
Šetření:22. 12. 2011 - 29. 12. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník, který budete vyplňovat si klade za cíl zmapovat znalost problematiky tvorby dostatečně silného hesla a manipulace s ním. Díky zjištěným údajům bude možno vyhodnotit potenciální rizika, upozornit na slabá místa a také zjistit míru rizikového chování lidí ve virtuálním světě.

 

Děkuji

Zdeněk Vafek

Odpovědi respondentů

1. Víte jak vytvořit silné heslo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8383 %83 %  
nevím1212 %12 %  
ne55 %5 %  

Graf

2. Jak tvoříte hesla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tvořím je sám9898 %98 %  
Používám generátor hesel33 %3 %  

Graf

3. Jak dlouhé heslo obvykle používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 9 znaků6363 %63 %  
10 a více znaků3737 %37 %  

Graf

4. Jaké znaky obvykle používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Písmena a číslice4949 %49 %  
Písmena, číslice a speciální znaky2323 %23 %  
Malá písmena1818 %18 %  
Číslice77 %7 %  
Speciální znaky (#, ?, & ...)22 %2 %  
Velká písmena11 %1 %  

Graf

5. Používáte stejné heslo pro více účtů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4646 %46 %  
Ne, mám skupinu opakujících se hesel4040 %40 %  
Ne, ke každému účtu mám jiné heslo1414 %14 %  

Graf

6. Ukládáte hesla ve webovém prohlížeči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5151 %51 %  
Ano, ale jen ta nedůležitá3232 %32 %  
Ano1717 %17 %  

Graf

7. Kam obvykle ukládáte svá hesla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pamatuji si jeotázka č. 9, Na papír poblíž počítačeotázka č. 9, Do mobilního zařízení (telefon, tablet ...)otázka č. 9, Elektronicky v počítačiotázka č. 8, Kombinace výše uvedenéhootázka č. 9, Jinamotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pamatuji si je8282 %82 %  
Kombinace výše uvedeného55 %5 %  
Elektronicky v počítači44 %4 %  
Jinam44 %4 %  
Na papír poblíž počítače33 %3 %  
Do mobilního zařízení (telefon, tablet ...)22 %2 %  

Graf

8. Kde ukládáte elektronicky uchovávaná hesla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V souboru250 %2 %  
K tomu určeném softwaru250 %2 %  

Graf

9. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7676 %76 %  
Muž2424 %24 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let4848 %48 %  
15 - 20 let3030 %30 %  
26 - 30 let1212 %12 %  
31 - 35 let44 %4 %  
36 - 40 let33 %3 %  
46 a více let22 %2 %  
41 - 45 let11 %1 %  

Graf

11. Jaké je Vaše ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5353 %53 %  
Vysokoškolské2525 %25 %  
Základní2121 %21 %  
Vyučen11 %1 %  

Graf

12. Odpovídali jste pravdivě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9797 %97 %  
Ne33 %3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Kolik je Vám let?

  • odpověď 15 - 20 let:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 11. Jaké je Vaše ukončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte jak vytvořit silné heslo?

2. Jak tvoříte hesla?

3. Jak dlouhé heslo obvykle používáte?

4. Jaké znaky obvykle používáte?

5. Používáte stejné heslo pro více účtů?

6. Ukládáte hesla ve webovém prohlížeči?

7. Kam obvykle ukládáte svá hesla?

9. Jste?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše ukončené vzdělání?

12. Odpovídali jste pravdivě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte jak vytvořit silné heslo?

2. Jak tvoříte hesla?

3. Jak dlouhé heslo obvykle používáte?

4. Jaké znaky obvykle používáte?

5. Používáte stejné heslo pro více účtů?

6. Ukládáte hesla ve webovém prohlížeči?

7. Kam obvykle ukládáte svá hesla?

9. Jste?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše ukončené vzdělání?

12. Odpovídali jste pravdivě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vafek, Z.Jak silná hesla používáte (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jak-silna-hesla-pouzivate.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.