Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vidíte svět? Pilot reprezentativního šetření

Jak vidíte svět? Pilot reprezentativního šetření

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Svobodová
Šetření:26. 10. 2021 - 01. 11. 2021
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:55,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den všem, 

 

připravujeme nový reprezentativní výzkum se sociologickou agenturou. Ještě předtím, než to vypukne, bychom si rádi některé položky vyzkoušeli “nanečisto” v pilotním testu tady na vyplnto.cz. Budeme Vám moc vděční, pokud byste našli 10-15 minut a naše otázky vyplnili. 

 

Čím více nás bude, tím více nám to pomůže ve statistických analýzách toho, které položky fungují nejlépe, slušně, anebo taky úplně příšerně.

 

Děkujeme!

 

Jan Krajhanzl, Renata Svobodová, Tomáš Chabada

 

P.S. U pár položek se vám může stát, že se ptají na něco velmi podobného. Není to chyba, testujeme tím, jaké znění položek je nejlepší. Děkujeme za pochopení!

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6854,4 %54,4 %  
muž5745,6 %45,6 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3697,2 %7,2 %  
3186,4 %6,4 %  
3364,8 %4,8 %  
2864,8 %4,8 %  
3264,8 %4,8 %  
3054 %4 %  
2754 %4 %  
3554 %4 %  
4554 %4 %  
3743,2 %3,2 %  
ostatní odpovědi 29
42
48
34
40
25
55
26
59
39
43
47
58
38
57
17
23
24
65
20
70
69
49
46
50
21
56
51
53
22
41
16
68
19
6652,8 %52,8 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.67
Minimum:21
Maximum:59
Variační rozpětí:38
Rozptyl:90.44
Směrodatná odchylka:9.51
Medián:35
Modus:36

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8971,2 %71,2 %  
Střední s maturitou (včetně nástavbového a vyššího odborného)2520 %20 %  
Střední bez maturity nebo vyučen/á bez maturity64,8 %4,8 %  
Základní nebo bez vzdělání54 %4 %  

Graf

4. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Označte tvrzení, která jsou podle Vašeho názoru pravdivá:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?

 • odpověď Česká republika by se měla věnovat dodržování lidských práv u nás i ve světě.=rozhodně souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskriminace menšin je v naší společnosti stále velmi vážným problémem.=rozhodně souhlasím na otázku 5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?
 • odpověď Český stát by měl více řešit chudobu některých skupin obyvatelstva.=rozhodně souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Musíme dramaticky snížit nerovnosti mezi bohatými a chudými, mezi společenskou většinou a etnickými menšinami a mezi muži a ženami.=rozhodně souhlasím na otázku 5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?
 • odpověď Menšiny čelí v České republice příliš mnoho předsudkům a překážkám.=rozhodně souhlasím:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Musíme dramaticky snížit nerovnosti mezi bohatými a chudými, mezi společenskou většinou a etnickými menšinami a mezi muži a ženami.=rozhodně souhlasím na otázku 5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?
 • odpověď Ve výchově platí, „škoda každé rány, která padne vedle“.=rozhodně nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Českou kulturu bychom měli chránit před jinými kulturami.=rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Musíme dramaticky snížit nerovnosti mezi bohatými a chudými, mezi společenskou většinou a etnickými menšinami a mezi muži a ženami.=rozhodně souhlasím na otázku 5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?

5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?

 • odpověď Při prosazování rovných práv jsme v naší zemi došli příliš daleko.=rozhodně nesouhlasím:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Musíme dramaticky snížit nerovnosti mezi bohatými a chudými, mezi společenskou většinou a etnickými menšinami a mezi muži a ženami.=rozhodně souhlasím na otázku 5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?

6. Označte tvrzení, která jsou podle Vašeho názoru pravdivá:

 • odpověď Obnovitelné zdroje, které berou energii ze slunce, větru, vody, v posledních letech výrazně zlevnily.=pravda:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Musíme dramaticky snížit nerovnosti mezi bohatými a chudými, mezi společenskou většinou a etnickými menšinami a mezi muži a ženami.=rozhodně souhlasím na otázku 5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?

8. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?

 • odpověď Velké firmy přinášejí prospěch vlastníkům na úkor pracovníků.=rozhodně souhlasím:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení firem se bude vždy snažit získat výhody na úkor zaměstnanců, pokud k tomu dostane šanci.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?
 • odpověď Velké firmy přinášejí prospěch vlastníkům na úkor pracovníků.=souhlasím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdá se, že etnické menšiny, ženy, homosexuálové a další skupiny nechtějí rovná práva, ale speciální práva jen pro sebe.=souhlasím na otázku 5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?
 • odpověď Vláda by měla přerozdělit příjem od těch, kteří jsou na tom finančně lépe, těm, kteří jsou na tom hůře.=rozhodně nesouhlasím:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naše společnost by se měla lépe, kdyby bylo bohatství rozděleno rovnoměrněji.=rozhodně nesouhlasím na otázku 5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?

5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?

6. Označte tvrzení, která jsou podle Vašeho názoru pravdivá:

7. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?

5. Nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení?

6. Označte tvrzení, která jsou podle Vašeho názoru pravdivá:

7. Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Svobodová, R.Jak vidíte svět? Pilot reprezentativního šetření (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://jak-vidite-svet-pilot-reprez.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.