Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak rozumíte pojmu EMOČNÍ INTELIGENCE?

Jak rozumíte pojmu EMOČNÍ INTELIGENCE?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Váňová
Šetření:27. 02. 2010 - 04. 03. 2010
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):35 / 34.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás požádala o krátkou spolupráci formou vyplnění dotazníku pro výzkumnou studii na téma „emoční inteligence“, kterou realizuji v rámci studia  oboru psychologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Emoční inteligence je velmi diskutovaným pojmem, na jehož definici a vymezení se nemohou shodnout ani přední vědečtí odborníci. Účelem výzkumu je získat obraz o tom, jak je tento "nejasný" pojem vnímán různými populačními skupinami.

Následuje seznam výroků týkajících se pojmu emoční inteligence, u nichž bude Vašim jediným úkolem je pečlivě přečíst a následně zaškrtnout tu míru souhlasu, která nejlépe vystihuje Vaše mínění. Nad Vašimi odpověďmi nemusíte příliš přemýšlet, neexistuje žádná „správná“ možnost, nejlepší je ta, která nejvíce odpovídá Vašim představám. Zvolte u každé otázky vždy pouze jednu možnost a odpoveď  "nevím", prosím,  používejte pokud možno co nejméně a opravdu jen tehdy, pokud se nemůžete rozhodnout.

 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se již někdy s pojmem "emoční inteligence"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10276,69 %77,86 %  
ne3123,31 %23,66 %  

Graf

2. Emoční inteligence je opakem inteligence akademické (v běžné řeči známe například jako „IQ“):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4634,59 %35,11 %  
nesouhlasím4030,08 %30,53 %  
spíše souhlasím2720,3 %20,61 %  
souhlasím118,27 %8,4 %  
nevím96,77 %6,87 %  

Graf

3. Součástí emoční inteligence není schopnost rozumět neverbální komunikaci:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9269,17 %70,23 %  
spíše nesouhlasím2418,05 %18,32 %  
nevím96,77 %6,87 %  
spíše souhlasím86,02 %6,11 %  

Graf

4. Emoční inteligence se dá změřit:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4130,83 %31,3 %  
spíše nesouhlasím3828,57 %29,01 %  
nevím2216,54 %16,79 %  
souhlasím1712,78 %12,98 %  
nesouhlasím1511,28 %11,45 %  

Graf

5. Součástí emoční inteligence je schopnost vnímat a rozeznávat emoce ostatních lidí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9974,44 %75,57 %  
spíše souhlasím3022,56 %22,9 %  
spíše nesouhlasím21,5 %1,53 %  
nevím10,75 %0,76 %  
nesouhlasím10,75 %0,76 %  

Graf

6. Výše emoční inteligence závisí na výši akademické inteligence:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7858,65 %59,54 %  
spíše nesouhlasím4332,33 %32,82 %  
spíše souhlasím64,51 %4,58 %  
nevím53,76 %3,82 %  
souhlasím10,75 %0,76 %  

Graf

7. Emoční inteligence není důležitá pro psychické zdraví:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5742,86 %43,51 %  
spíše nesouhlasím4936,84 %37,4 %  
nevím139,77 %9,92 %  
spíše souhlasím139,77 %9,92 %  
souhlasím10,75 %0,76 %  

Graf

8. Lidé pracující v pomáhajících profesích mají rozvinutější emoční inteligenci než lidé ostatní:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7254,14 %54,96 %  
souhlasím2921,8 %22,14 %  
nevím1612,03 %12,21 %  
spíše nesouhlasím1410,53 %10,69 %  
nesouhlasím21,5 %1,53 %  

Graf

9. Součástí emoční inteligence není schopnost vnímat a rozeznávat vlastní emoce:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7254,14 %54,96 %  
spíše nesouhlasím3828,57 %29,01 %  
nevím129,02 %9,16 %  
spíše souhlasím64,51 %4,58 %  
souhlasím53,76 %3,82 %  

Graf

10. Určitou míru emoční inteligence má každý člověk:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7858,65 %59,54 %  
spíše souhlasím4735,34 %35,88 %  
spíše nesouhlasím43,01 %3,05 %  
nesouhlasím32,26 %2,29 %  
nevím10,75 %0,76 %  

Graf

11. Emoční inteligence je mimo jiné schopnost analyzovat emoce:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5742,86 %43,51 %  
spíše souhlasím4735,34 %35,88 %  
spíše nesouhlasím1511,28 %11,45 %  
nevím118,27 %8,4 %  
nesouhlasím32,26 %2,29 %  

Graf

12. Míra emoční inteligence je dědičná:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4634,59 %35,11 %  
spíše souhlasím2921,8 %22,14 %  
nesouhlasím2921,8 %22,14 %  
nevím2518,8 %19,08 %  
souhlasím43,01 %3,05 %  

Graf

13. Člověk s vysokou emoční inteligencí je ve společnosti zpravidla nadprůměrně oblíbený:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5944,36 %45,04 %  
souhlasím2720,3 %20,61 %  
nevím2015,04 %15,27 %  
spíše nesouhlasím1612,03 %12,21 %  
nesouhlasím118,27 %8,4 %  

Graf

14. Emoční inteligence slouží k lepšímu poznání sebe sama:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5440,6 %41,22 %  
spíše souhlasím4634,59 %35,11 %  
nevím1813,53 %13,74 %  
spíše nesouhlasím118,27 %8,4 %  
nesouhlasím43,01 %3,05 %  

Graf

15. Emoční inteligence není důležitá pro to, abychom dobře vycházeli s ostatními:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7757,89 %58,78 %  
spíše nesouhlasím4030,08 %30,53 %  
spíše souhlasím64,51 %4,58 %  
souhlasím53,76 %3,82 %  
nevím53,76 %3,82 %  

Graf

16. Emočně inteligentní člověk dokáže interpretovat emoce a pocity ostatních:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6246,62 %47,33 %  
spíše souhlasím5944,36 %45,04 %  
spíše nesouhlasím64,51 %4,58 %  
nevím53,76 %3,82 %  
nesouhlasím10,75 %0,76 %  

Graf

17. Emoční inteligence je mimo jiné schopnost adekvátně reagovat na emoce druhých lidí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8362,41 %63,36 %  
spíše souhlasím3929,32 %29,77 %  
nevím64,51 %4,58 %  
nesouhlasím32,26 %2,29 %  
spíše nesouhlasím21,5 %1,53 %  

Graf

18. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí zvládá emočně vypjaté a extrémní situace hůře než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5339,85 %40,46 %  
nesouhlasím4030,08 %30,53 %  
nevím2015,04 %15,27 %  
spíše souhlasím139,77 %9,92 %  
souhlasím75,26 %5,34 %  

Graf

19. Součástí emoční inteligence není schopnost empatie:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8966,92 %67,94 %  
spíše nesouhlasím2921,8 %22,14 %  
nevím107,52 %7,63 %  
spíše souhlasím32,26 %2,29 %  
souhlasím21,5 %1,53 %  

Graf

20. Emoční inteligence zahrnuje také dovednost kontrolovat vlastní emoční projevy:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5239,1 %39,69 %  
spíše souhlasím4533,83 %34,35 %  
nevím1712,78 %12,98 %  
spíše nesouhlasím1612,03 %12,21 %  
nesouhlasím32,26 %2,29 %  

Graf

21. Emoční inteligence je umění zacházet s emocemi:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5037,59 %38,17 %  
souhlasím4130,83 %31,3 %  
spíše nesouhlasím2216,54 %16,79 %  
nesouhlasím118,27 %8,4 %  
nevím96,77 %6,87 %  

Graf

22. Emoční inteligence se nedá v průběhu života rozvíjet:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7052,63 %53,44 %  
spíše nesouhlasím5239,1 %39,69 %  
souhlasím43,01 %3,05 %  
nevím43,01 %3,05 %  
spíše souhlasím32,26 %2,29 %  

Graf

23. Emoční inteligenci můžeme využívat ke svému osobnímu rozvoji:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7757,89 %58,78 %  
spíše souhlasím4634,59 %35,11 %  
nevím86,02 %6,11 %  
spíše nesouhlasím21,5 %1,53 %  

Graf

24. Emočně inteligentní člověk nedokáže interpretovat vlastní pocity a emoce:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8060,15 %61,07 %  
spíše nesouhlasím3727,82 %28,24 %  
nevím86,02 %6,11 %  
spíše souhlasím75,26 %5,34 %  
souhlasím10,75 %0,76 %  

Graf

25. Emoční inteligence je důležitější než inteligence akademická:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3929,32 %29,77 %  
nevím3526,32 %26,72 %  
spíše nesouhlasím2317,29 %17,56 %  
nesouhlasím2317,29 %17,56 %  
souhlasím139,77 %9,92 %  

Graf

26. Emočně inteligentní člověk není schopen ponížení jiného člověka:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6548,87 %49,62 %  
spíše nesouhlasím3324,81 %25,19 %  
nevím1511,28 %11,45 %  
spíše souhlasím1410,53 %10,69 %  
souhlasím64,51 %4,58 %  

Graf

27. Ženy jsou emočně inteligentnější než muži:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5944,36 %45,04 %  
nevím2216,54 %16,79 %  
souhlasím2015,04 %15,27 %  
nesouhlasím1813,53 %13,74 %  
spíše nesouhlasím1410,53 %10,69 %  

Graf

28. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí je schopen lépe řešit mezilidské konflikty než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6649,62 %50,38 %  
spíše souhlasím5440,6 %41,22 %  
nevím75,26 %5,34 %  
nesouhlasím43,01 %3,05 %  
spíše nesouhlasím21,5 %1,53 %  

Graf

29. Emočně inteligentní člověk je psychicky vyrovnaný člověk:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3526,32 %26,72 %  
spíše souhlasím3526,32 %26,72 %  
spíše nesouhlasím3022,56 %22,9 %  
nesouhlasím2418,05 %18,32 %  
souhlasím96,77 %6,87 %  

Graf

30. Schopnost emoční inteligence se dá zneužít:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5944,36 %45,04 %  
spíše souhlasím4030,08 %30,53 %  
nevím2216,54 %16,79 %  
spíše nesouhlasím107,52 %7,63 %  
nesouhlasím21,5 %1,53 %  

Graf

31. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí je v životě úspěšnější než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3828,57 %29,01 %  
spíše nesouhlasím3526,32 %26,72 %  
nevím3022,56 %22,9 %  
nesouhlasím2115,79 %16,03 %  
souhlasím96,77 %6,87 %  

Graf

32. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9571,43 %72,52 %  
muž3828,57 %29,01 %  

Graf

33. Pracujete/studujete v oblasti pomáhajících profesí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne → konec dotazníku, anootázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7052,63 %53,44 %  
ano6347,37 %48,09 %  

Graf

34. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", upřesněte, prosím, Vaše povolání/obor studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [lékař → konec dotazníku, psycholog → konec dotazníku, sociální pracovník → konec dotazníku, speciální pedagog → konec dotazníku, jiná pomáhající profeseotázka č. 35].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psycholog2133,33 %16,03 %  
lékař1828,57 %13,74 %  
jiná pomáhající profese1625,4 %12,21 %  
sociální pracovník69,52 %4,58 %  
speciální pedagog23,17 %1,53 %  

Graf

35. Pokud jste v předchozí otázce zvolil/a možnost "jiná pomáhající profese", prosím, upřesněte konkrétně:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní sestra426,67 %3,05 %  
zdravotní záchranář16,67 %0,76 %  
Koníček Arteterapie, léčení uměním, bez vzdělání16,67 %0,76 %  
zdr.sestra16,67 %0,76 %  
práce s dětmi16,67 %0,76 %  
sestra16,67 %0,76 %  
zdrav.sestra16,67 %0,76 %  
všeobecná sestra16,67 %0,76 %  
pastorační pracovník16,67 %0,76 %  
pedagog16,67 %0,76 %  
ostatní odpovědi učitelka MŠ
diplomacie
213,33 %1,53 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

22. Emoční inteligence se nedá v průběhu života rozvíjet:

  • odpověď spíše nesouhlasím:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 18. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí zvládá emočně vypjaté a extrémní situace hůře než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

33. Pracujete/studujete v oblasti pomáhajících profesí?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná pomáhající profese na otázku 34. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", upřesněte, prosím, Vaše povolání/obor studia:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi psycholog na otázku 34. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", upřesněte, prosím, Vaše povolání/obor studia:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se již někdy s pojmem "emoční inteligence"?

2. Emoční inteligence je opakem inteligence akademické (v běžné řeči známe například jako „IQ“):

3. Součástí emoční inteligence není schopnost rozumět neverbální komunikaci:

4. Emoční inteligence se dá změřit:

5. Součástí emoční inteligence je schopnost vnímat a rozeznávat emoce ostatních lidí:

6. Výše emoční inteligence závisí na výši akademické inteligence:

7. Emoční inteligence není důležitá pro psychické zdraví:

8. Lidé pracující v pomáhajících profesích mají rozvinutější emoční inteligenci než lidé ostatní:

9. Součástí emoční inteligence není schopnost vnímat a rozeznávat vlastní emoce:

10. Určitou míru emoční inteligence má každý člověk:

11. Emoční inteligence je mimo jiné schopnost analyzovat emoce:

12. Míra emoční inteligence je dědičná:

13. Člověk s vysokou emoční inteligencí je ve společnosti zpravidla nadprůměrně oblíbený:

14. Emoční inteligence slouží k lepšímu poznání sebe sama:

15. Emoční inteligence není důležitá pro to, abychom dobře vycházeli s ostatními:

16. Emočně inteligentní člověk dokáže interpretovat emoce a pocity ostatních:

17. Emoční inteligence je mimo jiné schopnost adekvátně reagovat na emoce druhých lidí:

18. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí zvládá emočně vypjaté a extrémní situace hůře než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

19. Součástí emoční inteligence není schopnost empatie:

20. Emoční inteligence zahrnuje také dovednost kontrolovat vlastní emoční projevy:

21. Emoční inteligence je umění zacházet s emocemi:

22. Emoční inteligence se nedá v průběhu života rozvíjet:

23. Emoční inteligenci můžeme využívat ke svému osobnímu rozvoji:

24. Emočně inteligentní člověk nedokáže interpretovat vlastní pocity a emoce:

25. Emoční inteligence je důležitější než inteligence akademická:

26. Emočně inteligentní člověk není schopen ponížení jiného člověka:

27. Ženy jsou emočně inteligentnější než muži:

28. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí je schopen lépe řešit mezilidské konflikty než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

29. Emočně inteligentní člověk je psychicky vyrovnaný člověk:

30. Schopnost emoční inteligence se dá zneužít:

31. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí je v životě úspěšnější než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

32. Jaké je Vaše pohlaví?

33. Pracujete/studujete v oblasti pomáhajících profesí?

34. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", upřesněte, prosím, Vaše povolání/obor studia:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se již někdy s pojmem "emoční inteligence"?

2. Emoční inteligence je opakem inteligence akademické (v běžné řeči známe například jako „IQ“):

3. Součástí emoční inteligence není schopnost rozumět neverbální komunikaci:

4. Emoční inteligence se dá změřit:

5. Součástí emoční inteligence je schopnost vnímat a rozeznávat emoce ostatních lidí:

6. Výše emoční inteligence závisí na výši akademické inteligence:

7. Emoční inteligence není důležitá pro psychické zdraví:

8. Lidé pracující v pomáhajících profesích mají rozvinutější emoční inteligenci než lidé ostatní:

9. Součástí emoční inteligence není schopnost vnímat a rozeznávat vlastní emoce:

10. Určitou míru emoční inteligence má každý člověk:

11. Emoční inteligence je mimo jiné schopnost analyzovat emoce:

12. Míra emoční inteligence je dědičná:

13. Člověk s vysokou emoční inteligencí je ve společnosti zpravidla nadprůměrně oblíbený:

14. Emoční inteligence slouží k lepšímu poznání sebe sama:

15. Emoční inteligence není důležitá pro to, abychom dobře vycházeli s ostatními:

16. Emočně inteligentní člověk dokáže interpretovat emoce a pocity ostatních:

17. Emoční inteligence je mimo jiné schopnost adekvátně reagovat na emoce druhých lidí:

18. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí zvládá emočně vypjaté a extrémní situace hůře než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

19. Součástí emoční inteligence není schopnost empatie:

20. Emoční inteligence zahrnuje také dovednost kontrolovat vlastní emoční projevy:

21. Emoční inteligence je umění zacházet s emocemi:

22. Emoční inteligence se nedá v průběhu života rozvíjet:

23. Emoční inteligenci můžeme využívat ke svému osobnímu rozvoji:

24. Emočně inteligentní člověk nedokáže interpretovat vlastní pocity a emoce:

25. Emoční inteligence je důležitější než inteligence akademická:

26. Emočně inteligentní člověk není schopen ponížení jiného člověka:

27. Ženy jsou emočně inteligentnější než muži:

28. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí je schopen lépe řešit mezilidské konflikty než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

29. Emočně inteligentní člověk je psychicky vyrovnaný člověk:

30. Schopnost emoční inteligence se dá zneužít:

31. Člověk s více rozvinutou emoční inteligencí je v životě úspěšnější než člověk s méně rozvinutou emoční inteligencí:

32. Jaké je Vaše pohlaví?

33. Pracujete/studujete v oblasti pomáhajících profesí?

34. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", upřesněte, prosím, Vaše povolání/obor studia:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Váňová, H.Jak rozumíte pojmu EMOČNÍ INTELIGENCE? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-vnimame-pojem-emocni-inteligence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.