Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímáte Českou republiku v Evropské unii

Jak vnímáte Českou republiku v Evropské unii

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kubelová
Šetření:25. 02. 2010 - 04. 03. 2010
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):16 / 16.03
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jmenuji se Petra Kubelová. Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká vnímání Evropské unie českými občany.

Výzkum provádím vrámci své Bakalářské práce a měl by pomoci pochopit, zda čeští občané vnímají svou účast v Evropské unii jako výhodu či nevýhodu.

Předem děkuji za Váš čas, který jste věnovali následujícím otázkám.

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že patřit do Evropské unie je pro Českou republiku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě výhodaotázka č. 2, spíše výhodaotázka č. 2, určitě nevýhodaotázka č. 3, spíše nevýhodaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše výhoda7758,78 %59,69 %  
určitě výhoda2619,85 %20,16 %  
spíše nevýhoda2116,03 %16,28 %  
určitě nevýhoda75,34 %5,43 %  

Graf

2. Seřaďte vzestupně jednotlivé výhody (1 - nejmenší výhoda, 7 - největší výhoda):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zkvalitnění vztahů se sousedskými státy3.5734.381
zvyšování postavení České republiky ve světě3.6313.456
příliv zahraničních investic4.2333.713
spolurozhodování na politice Evropské unie3.343.622
zvyšující se životní úroveň obyvatel České republiky3.9132.002
volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu4.6315.243
přístup k finančním zdrojům Evropské unie4.683.907

Graf

3. Má podle Vás Česká republika z Evropské unie prospěch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7557,25 %58,14 %  
spíše ne2317,56 %17,83 %  
určitě ano1612,21 %12,4 %  
nevím129,16 %9,3 %  
určitě ne53,82 %3,88 %  

Graf

4. Jste spokojeni se svou životní situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen9874,81 %75,97 %  
spíše nespokojen1511,45 %11,63 %  
velmi spokojen1511,45 %11,63 %  
velmi nespokojen32,29 %2,33 %  

Graf

5. Jakým problémům čelí Česká republika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rostoucí deficit veřejných rozpočtů7960,31 %61,24 %  
korupce6952,67 %53,49 %  
ekonomická situace4937,4 %37,98 %  
nezaměstnanost4836,64 %37,21 %  
důchody, penze4635,11 %35,66 %  
zdravotnictví2619,85 %20,16 %  
rostoucí ceny, inflace139,92 %10,08 %  
daně129,16 %9,3 %  
vzdělávací systém107,63 %7,75 %  
kriminalita96,87 %6,98 %  
imigrace75,34 %5,43 %  
bydlení64,58 %4,65 %  
jiné21,53 %1,55 %  

Graf

6. Podporujete Českou republiku v přijetí společné měny euro?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7557,25 %58,14 %  
ano3526,72 %27,13 %  
nevím2116,03 %16,28 %  

Graf

7. Důvěřujete českým politickým institucím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5945,04 %45,74 %  
ne5038,17 %38,76 %  
spíše ano1813,74 %13,95 %  
nevím32,29 %2,33 %  
ano10,76 %0,78 %  

Graf

8. Důvěřujete evropským politickým institucím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5038,17 %38,76 %  
spíše ne3526,72 %27,13 %  
ne2619,85 %20,16 %  
nevím2015,27 %15,5 %  

Graf

9. Vyhledáváte si informace o Evropské unii, o jejích politikách, institucích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně6146,56 %47,29 %  
občas4131,3 %31,78 %  
nikdy2619,85 %20,16 %  
denně32,29 %2,33 %  

Graf

10. Rozumíte tomu, jak Evropská unie funguje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7053,44 %54,26 %  
spíše ne2720,61 %20,93 %  
ano2317,56 %17,83 %  
nevím64,58 %4,65 %  
ne53,82 %3,88 %  

Graf

11. Souhlasíte s dalším rozšiřováním Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4433,59 %34,11 %  
spíše nesouhlasím3526,72 %27,13 %  
nesouhlasím1813,74 %13,95 %  
souhlasím1712,98 %13,18 %  
nevím1712,98 %13,18 %  

Graf

12. Vyberte alespoň 2 hodnoty, které jsou pro Vás osobně nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní svoboda7758,78 %59,69 %  
lidská práva4534,35 %34,88 %  
demokracie4131,3 %31,78 %  
mír3829,01 %29,46 %  
tolerance2519,08 %19,38 %  
právní řád2116,03 %16,28 %  
respekt k jiným kulturám53,82 %3,88 %  
jiné43,05 %3,1 %  
náboženství10,76 %0,78 %  

Graf

13. Vyberte alespoň 2 hodnoty, které podle Vás nejlépe charakterizují Evropskou unii:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
právní řád5239,69 %40,31 %  
lidská práva4232,06 %32,56 %  
demokracie3728,24 %28,68 %  
mír2720,61 %20,93 %  
respekt k jiným kulturám2216,79 %17,05 %  
jiné1914,5 %14,73 %  
tolerance1914,5 %14,73 %  
osobní svoboda1813,74 %13,95 %  

Graf

14. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8161,83 %62,79 %  
muž5038,17 %38,76 %  

Graf

15. Věkové rozhraní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let8665,65 %66,67 %  
25 - 34 let1813,74 %13,95 %  
35 - 44 let139,92 %10,08 %  
45 - 54 let86,11 %6,2 %  
55 a více let64,58 %4,65 %  

Graf

16. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola7557,25 %58,14 %  
vysoká škola2720,61 %20,93 %  
základní škola139,92 %10,08 %  
SOU s maturitou86,11 %6,2 %  
SOU bez maturity86,11 %6,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že patřit do Evropské unie je pro Českou republiku:

 • odpověď spíše výhoda:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvyšování postavení České republiky ve světě=5 na otázku 2. Seřaďte vzestupně jednotlivé výhody (1 - nejmenší výhoda, 7 - největší výhoda):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvyšující se životní úroveň obyvatel České republiky=2 na otázku 2. Seřaďte vzestupně jednotlivé výhody (1 - nejmenší výhoda, 7 - největší výhoda):

2. Seřaďte vzestupně jednotlivé výhody (1 - nejmenší výhoda, 7 - největší výhoda):

 • odpověď nevím:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nevýhoda na otázku 1. Myslíte si, že patřit do Evropské unie je pro Českou republiku:

6. Podporujete Českou republiku v přijetí společné měny euro?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Má podle Vás Česká republika z Evropské unie prospěch?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Seřaďte vzestupně jednotlivé výhody (1 - nejmenší výhoda, 7 - největší výhoda):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 3. Má podle Vás Česká republika z Evropské unie prospěch?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nevýhoda na otázku 1. Myslíte si, že patřit do Evropské unie je pro Českou republiku:

16. Dosažené vzdělání:

 • odpověď střední škola:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. Souhlasíte s dalším rozšiřováním Evropské unie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že patřit do Evropské unie je pro Českou republiku:

2. Seřaďte vzestupně jednotlivé výhody (1 - nejmenší výhoda, 7 - největší výhoda):

3. Má podle Vás Česká republika z Evropské unie prospěch?

4. Jste spokojeni se svou životní situací?

5. Jakým problémům čelí Česká republika?

6. Podporujete Českou republiku v přijetí společné měny euro?

7. Důvěřujete českým politickým institucím?

8. Důvěřujete evropským politickým institucím?

9. Vyhledáváte si informace o Evropské unii, o jejích politikách, institucích?

10. Rozumíte tomu, jak Evropská unie funguje?

11. Souhlasíte s dalším rozšiřováním Evropské unie?

12. Vyberte alespoň 2 hodnoty, které jsou pro Vás osobně nejdůležitější:

13. Vyberte alespoň 2 hodnoty, které podle Vás nejlépe charakterizují Evropskou unii:

14. Vaše pohlaví:

15. Věkové rozhraní:

16. Dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že patřit do Evropské unie je pro Českou republiku:

2. Seřaďte vzestupně jednotlivé výhody (1 - nejmenší výhoda, 7 - největší výhoda):

3. Má podle Vás Česká republika z Evropské unie prospěch?

4. Jste spokojeni se svou životní situací?

5. Jakým problémům čelí Česká republika?

6. Podporujete Českou republiku v přijetí společné měny euro?

7. Důvěřujete českým politickým institucím?

8. Důvěřujete evropským politickým institucím?

9. Vyhledáváte si informace o Evropské unii, o jejích politikách, institucích?

10. Rozumíte tomu, jak Evropská unie funguje?

11. Souhlasíte s dalším rozšiřováním Evropské unie?

12. Vyberte alespoň 2 hodnoty, které jsou pro Vás osobně nejdůležitější:

13. Vyberte alespoň 2 hodnoty, které podle Vás nejlépe charakterizují Evropskou unii:

14. Vaše pohlaví:

15. Věkové rozhraní:

16. Dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubelová, P.Jak vnímáte Českou republiku v Evropské unii (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-vnimate-ceskou-republiku-v-evropske-unii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.