Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímáte romskou menšinu?

Jak vnímáte romskou menšinu?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Trochtová
Šetření:03. 12. 2008 - 10. 12. 2008
Počet respondentů:265
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum je určen pro školní seminární práci z oblasti multikulturní výchovy.

U každého výroku klikněte na odpověď, která nejvíce vystihuje Váš názor.

Odpovědi respondentů

1. Jsem člověk tolerantní k národnostním menšinám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10238,49 %38,49 %  
souhlasím7829,43 %29,43 %  
spíše nesouhlasím5721,51 %21,51 %  
nesouhlasím166,04 %6,04 %  
nevím124,53 %4,53 %  

Graf

2. Mezi Romy mám přátele.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14454,34 %54,34 %  
spíše nesouhlasím5219,62 %19,62 %  
souhlasím3412,83 %12,83 %  
spíše souhlasím197,17 %7,17 %  
nevím166,04 %6,04 %  

Graf

3. Majoritní společnost (většinová populace) je nesnášenlivá vůči Romům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12848,3 %48,3 %  
spíše souhlasím10439,25 %39,25 %  
spíše nesouhlasím176,42 %6,42 %  
nevím145,28 %5,28 %  
nesouhlasím20,75 %0,75 %  

Graf

4. Romové mají v České republice méně příležitostí než lidé majoritní společnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8431,7 %31,7 %  
spíše souhlasím6022,64 %22,64 %  
spíše nesouhlasím5119,25 %19,25 %  
souhlasím4115,47 %15,47 %  
nevím2910,94 %10,94 %  

Graf

5. Postoj majoritní společnosti k Romům je odlišný od postoje k jiným národnostním menšinám v České republice.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12547,17 %47,17 %  
spíše souhlasím8532,08 %32,08 %  
spíše nesouhlasím217,92 %7,92 %  
nevím207,55 %7,55 %  
nesouhlasím145,28 %5,28 %  

Graf

6. Romové jsou diskriminováni na trhu práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9234,72 %34,72 %  
spíše nesouhlasím6123,02 %23,02 %  
spíše souhlasím4316,23 %16,23 %  
souhlasím3613,58 %13,58 %  
nevím3312,45 %12,45 %  

Graf

7. Romové mají lepší přístup k sociálním dávkám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14956,23 %56,23 %  
nevím4818,11 %18,11 %  
spíše souhlasím4717,74 %17,74 %  
spíše nesouhlasím114,15 %4,15 %  
nesouhlasím103,77 %3,77 %  

Graf

8. Je třeba u romských dětí zachovávat a posilovat jejich kulturu a jazyk.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7126,79 %26,79 %  
spíše souhlasím6223,4 %23,4 %  
nevím5821,89 %21,89 %  
spíše nesouhlasím4316,23 %16,23 %  
souhlasím3111,7 %11,7 %  

Graf

9. Romskou kulturu považuji za zajímavou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím10539,62 %39,62 %  
spíše souhlasím5018,87 %18,87 %  
nevím4316,23 %16,23 %  
spíše nesouhlasím3814,34 %14,34 %  
souhlasím2910,94 %10,94 %  

Graf

10. Vadilo by mi mít za sousedy romskou rodinu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14052,83 %52,83 %  
spíše souhlasím4617,36 %17,36 %  
spíše nesouhlasím3111,7 %11,7 %  
nevím2910,94 %10,94 %  
nesouhlasím197,17 %7,17 %  

Graf

11. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16361,51 %61,51 %  
muž10238,49 %38,49 %  

Graf

12. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
203513,21 %13,21 %  
213312,45 %12,45 %  
17259,43 %9,43 %  
16238,68 %8,68 %  
18228,3 %8,3 %  
22207,55 %7,55 %  
19197,17 %7,17 %  
23155,66 %5,66 %  
15155,66 %5,66 %  
24124,53 %4,53 %  
ostatní odpovědi 25
14
37
36
30
27
28
13
44
43
35
29
26
45
38
57
145
47
34
40
31
59
12
42
4617,36 %17,36 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.49
Minimum:15
Maximum:37
Variační rozpětí:22
Rozptyl:16.63
Směrodatná odchylka:4.08
Medián:20
Modus:20

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Mezi Romy mám přátele.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 1. Jsem člověk tolerantní k národnostním menšinám.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem člověk tolerantní k národnostním menšinám.

2. Mezi Romy mám přátele.

3. Majoritní společnost (většinová populace) je nesnášenlivá vůči Romům.

4. Romové mají v České republice méně příležitostí než lidé majoritní společnosti.

5. Postoj majoritní společnosti k Romům je odlišný od postoje k jiným národnostním menšinám v České republice.

6. Romové jsou diskriminováni na trhu práce.

7. Romové mají lepší přístup k sociálním dávkám.

8. Je třeba u romských dětí zachovávat a posilovat jejich kulturu a jazyk.

9. Romskou kulturu považuji za zajímavou.

10. Vadilo by mi mít za sousedy romskou rodinu.

11. Jsem

12. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem člověk tolerantní k národnostním menšinám.

2. Mezi Romy mám přátele.

3. Majoritní společnost (většinová populace) je nesnášenlivá vůči Romům.

4. Romové mají v České republice méně příležitostí než lidé majoritní společnosti.

5. Postoj majoritní společnosti k Romům je odlišný od postoje k jiným národnostním menšinám v České republice.

6. Romové jsou diskriminováni na trhu práce.

7. Romové mají lepší přístup k sociálním dávkám.

8. Je třeba u romských dětí zachovávat a posilovat jejich kulturu a jazyk.

9. Romskou kulturu považuji za zajímavou.

10. Vadilo by mi mít za sousedy romskou rodinu.

11. Jsem

12. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Trochtová, Z.Jak vnímáte romskou menšinu? (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://jak-vnimate-romskou-mensinu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.