Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak využívám volný čas

Jak využívám volný čas

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Němeček
Šetření:26. 01. 2021 - 09. 02. 2021
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí studenti,

věřím, že otázku, co děláte ve svém volném čase Vám položilo již mnoho lidí. Touto otázkou se zabývá i tento dotazník, který je určen pro žáky druhého stupně základních škol, studenty středních škol a středních odborných učilišť.

Rád bych zjistil, jakým způsobem dnes tráví mladí lidé svůj volný čas, jakým způsobem ho využívají a jak si ho dokážou rozvrhnout. Zároveň je tento dotazník součástí práce v předmětu informatika.

Věnujte proto, prosím, pár minut svého času na vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4567,16 %67,16 %  
Muž2232,84 %32,84 %  

Graf

2. Jsem žákem/žákyní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední školy3349,25 %49,25 %  
víceletého gymnázia1826,87 %26,87 %  
středního odborného učiliště s maturitou710,45 %10,45 %  
středního odborného učiliště s výučním listem57,46 %7,46 %  
2. stupně ZŠ45,97 %5,97 %  

Graf

3. Je mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 nebo více let5582,09 %82,09 %  
14-16 let1014,93 %14,93 %  
méně než 14 let22,99 %2,99 %  

Graf

4. Nejvyšší vzdělání mých rodičů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2740,3 %40,3 %  
střední s maturitou2232,84 %32,84 %  
střední s výučním listem1522,39 %22,39 %  
vyšší odborné34,48 %4,48 %  

Graf

5. Bydlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě4262,69 %62,69 %  
na venkově2537,31 %37,31 %  

Graf

6. Učením do školy strávím ve všední den průměrně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 hodinu nebo méně2435,82 %35,82 %  
1-2 hodiny2029,85 %29,85 %  
více jak 3 hodiny1319,4 %19,4 %  
neučím se710,45 %10,45 %  
2-3 hodiny34,48 %4,48 %  

Graf

7. Během pracovního týdne chodím i na brigádu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4973,13 %73,13 %  
ano1826,87 %26,87 %  

Graf

8. Na počítači/mobilním telefonu/tabletu/u televize/… denně strávím dohromady:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 hodinu nebo méněotázka č. 9, 1-2 hodinyotázka č. 9, 2-3 hodinyotázka č. 9, více jak 3 hodinyotázka č. 9, žádný časotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 3 hodiny3755,22 %55,22 %  
1-2 hodiny1623,88 %23,88 %  
2-3 hodiny1319,4 %19,4 %  
1 hodinu nebo méně11,49 %1,49 %  

Graf

9. Na počítači/mobilním telefonu/tabletu/u televize/… strávím nejvíce času:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sledováním filmů/seriálů atd.3958,21 %58,21 %  
prací a studiem3958,21 %58,21 %  
poslechem hudby3755,22 %55,22 %  
na sociálních sítích3653,73 %53,73 %  
hraním her2537,31 %37,31 %  
vyhledáváním/sledováním zpráv o současném dění1826,87 %26,87 %  
Koníčky11,49 %1,49 %  
Svojí zálibou11,49 %1,49 %  

Graf

10. Sportu, pohybu atd. věnuji denně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 hodinu nebo méně3349,25 %49,25 %  
1-2 hodiny1522,39 %22,39 %  
žádný čas913,43 %13,43 %  
2-3 hodiny68,96 %8,96 %  
více jak 3 hodiny45,97 %5,97 %  

Graf

11. Umění se ve volném čase věnuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [aktivně (zpívám, hraji na nástroj, maluji, hraji divadlo, …)otázka č. 12, pasivně (navštěvuji divadlo, galerie, koncerty, kino, …)otázka č. 12, nevěnujiotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně (zpívám, hraji na nástroj, maluji, hraji divadlo, …)3247,76 %47,76 %  
nevěnuji1826,87 %26,87 %  
pasivně (navštěvuji divadlo, galerie, koncerty, kino, …)1725,37 %25,37 %  

Graf

12. Umění se věnuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát za měsíc1938,78 %28,36 %  
několikrát za týden1632,65 %23,88 %  
denně714,29 %10,45 %  
méně často714,29 %10,45 %  

Graf

13. Jak často čtu knížky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 14, několikrát za týdenotázka č. 14, několikrát za měsícotázka č. 14, méně častootázka č. 14, vůbec nečtuotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně1623,88 %23,88 %  
několikrát za měsíc1623,88 %23,88 %  
méně často1319,4 %19,4 %  
několikrát za týden1116,42 %16,42 %  
vůbec nečtu1116,42 %16,42 %  

Graf

14. Čtu jen povinnou četbu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4885,71 %71,64 %  
ano814,29 %11,94 %  

Graf

15. V domácnosti pomáhám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně4059,7 %59,7 %  
několikrát za týden1826,87 %26,87 %  
několikrát za měsíc45,97 %5,97 %  
méně často34,48 %4,48 %  
vůbec22,99 %2,99 %  

Graf

16. Dokážu si dobře rozvrhnout svůj volný čas:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3653,73 %53,73 %  
ano1217,91 %17,91 %  
spíše ne1014,93 %14,93 %  
nevím57,46 %7,46 %  
ne45,97 %5,97 %  

Graf

17. Dokážu se k nějaké užitečné činnosti přimět i když se mi nechce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3247,76 %47,76 %  
spíše ne1420,9 %20,9 %  
ano1217,91 %17,91 %  
ne57,46 %7,46 %  
nevím45,97 %5,97 %  

Graf

18. Daří se mi plnit předsevzetí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám žádná předsevzetí2740,3 %40,3 %  
spíše ne1623,88 %23,88 %  
spíše ano1522,39 %22,39 %  
ne710,45 %10,45 %  
ano22,99 %2,99 %  

Graf

19. V kolik hodin chodím obvykle ve všední dny spát:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi 22:00 a 23:003755,22 %55,22 %  
později než ve 23:002537,31 %37,31 %  
dříve než ve 22:0057,46 %7,46 %  

Graf

20. V kolik hodin ráno ve všední dny obvykle vstávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi 6:00 a 7:003653,73 %53,73 %  
později než v 7:001420,9 %20,9 %  
mezi 5:00 a 6:001319,4 %19,4 %  
dříve než v 5:0045,97 %5,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Jsem žákem/žákyní:

3. Je mi:

4. Nejvyšší vzdělání mých rodičů:

5. Bydlím:

6. Učením do školy strávím ve všední den průměrně:

7. Během pracovního týdne chodím i na brigádu:

8. Na počítači/mobilním telefonu/tabletu/u televize/… denně strávím dohromady:

9. Na počítači/mobilním telefonu/tabletu/u televize/… strávím nejvíce času:

10. Sportu, pohybu atd. věnuji denně:

11. Umění se ve volném čase věnuji:

12. Umění se věnuji:

13. Jak často čtu knížky:

14. Čtu jen povinnou četbu:

15. V domácnosti pomáhám:

16. Dokážu si dobře rozvrhnout svůj volný čas:

17. Dokážu se k nějaké užitečné činnosti přimět i když se mi nechce:

18. Daří se mi plnit předsevzetí:

19. V kolik hodin chodím obvykle ve všední dny spát:

20. V kolik hodin ráno ve všední dny obvykle vstávám:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Jsem žákem/žákyní:

3. Je mi:

4. Nejvyšší vzdělání mých rodičů:

5. Bydlím:

6. Učením do školy strávím ve všední den průměrně:

7. Během pracovního týdne chodím i na brigádu:

8. Na počítači/mobilním telefonu/tabletu/u televize/… denně strávím dohromady:

9. Na počítači/mobilním telefonu/tabletu/u televize/… strávím nejvíce času:

10. Sportu, pohybu atd. věnuji denně:

11. Umění se ve volném čase věnuji:

12. Umění se věnuji:

13. Jak často čtu knížky:

14. Čtu jen povinnou četbu:

15. V domácnosti pomáhám:

16. Dokážu si dobře rozvrhnout svůj volný čas:

17. Dokážu se k nějaké užitečné činnosti přimět i když se mi nechce:

18. Daří se mi plnit předsevzetí:

19. V kolik hodin chodím obvykle ve všední dny spát:

20. V kolik hodin ráno ve všední dny obvykle vstávám:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Němeček, J.Jak využívám volný čas (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://jak-vyuzivam-volny-cas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.