Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaká má být sociální služba z pohledu veřejnosti

Jaká má být sociální služba z pohledu veřejnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miloslav Kubíček
Šetření:26. 12. 2009 - 25. 01. 2010
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rodíme se a stárneme závislí na pomoci okolí. Někteří z nás jsou na pomoci závislí i v produktivním věku. Někteří nedospěli a někteří předčasně zestárli. Jsou ale i tací, kteří se z handicapem narodili, nebo jej získali při nehodě, prožitím traumatu, nebo pouze nedostatečnou schopností se přizpůsobovat. Dotazník je určený všem, kteří se zajímají o služby určené potřebným spoluobčanům, pro ně jako uživatele služeb také a jako vodítko může být využit pro účely poskytovatelů sociálních služeb v ČR a všechny ostatní zájemce.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyplnění dotazníku je rychlé, jednoduché a intuitivní.

Odpovědi respondentů

1. Sociální služby jsou přítěží, která brzdí náš ekonomický rozvoj.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3050 %50 %  
spíše nesouhlasím2033,33 %33,33 %  
spíše souhlasím915 %15 %  
souhlasím11,67 %1,67 %  

Graf

2. Někteří uživatelé těchto služeb (feťáci, a pod.) si za svou situacci mohou sami a nemělo by se jim pomáhat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2033,33 %33,33 %  
spíše souhlasím1525 %25 %  
nesouhlasím1321,67 %21,67 %  
souhlasím915 %15 %  
nevím35 %5 %  

Graf

3. Stát vynakládá více prostředků na represi než na prevenci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2236,67 %36,67 %  
souhlasím1728,33 %28,33 %  
nevím1220 %20 %  
spíše nesouhlasím711,67 %11,67 %  
nesouhlasím23,33 %3,33 %  

Graf

4. Preventivní sociální služby určené mládeži suplují nedostatečné rodinné zázemí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2745 %45 %  
spíše nesouhlasím1016,67 %16,67 %  
souhlasím915 %15 %  
nevím813,33 %13,33 %  
nesouhlasím610 %10 %  

Graf

5. Služby určené menšinám se míjí účinkem a jsou často zneužívány.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2643,33 %43,33 %  
nevím1220 %20 %  
spíše souhlasím1016,67 %16,67 %  
spíše nesouhlasím915 %15 %  
nesouhlasím35 %5 %  

Graf

6. Pobytové služby určené seniorům jsou důsledkem neochoty rodiny starat se o své starší členy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1931,67 %31,67 %  
spíše nesouhlasím1626,67 %26,67 %  
spíše souhlasím1626,67 %26,67 %  
nevím610 %10 %  
souhlasím35 %5 %  

Graf

7. Chráněné bydlení vede ke kumulaci lidí s určitým handicapem na jeddnom místě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1525 %25 %  
nevím1423,33 %23,33 %  
spíše nesouhlasím1220 %20 %  
spíše souhlasím1016,67 %16,67 %  
nesouhlasím915 %15 %  

Graf

8. Ústavy sociální péče nelze reformovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2643,33 %43,33 %  
spíše nesouhlasím1626,67 %26,67 %  
nevím1220 %20 %  
spíše souhlasím46,67 %6,67 %  
souhlasím23,33 %3,33 %  

Graf

9. Sociálního pracovníka může dělat každý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4270 %70 %  
spíše nesouhlasím1220 %20 %  
souhlasím46,67 %6,67 %  
spíše souhlasím23,33 %3,33 %  

Graf

10. Pracovníci v přímé péči zneužívají svého postavení vůči klientům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2440 %40 %  
nesouhlasím1423,33 %23,33 %  
spíše nesouhlasím1321,67 %21,67 %  
spíše souhlasím58,33 %8,33 %  
souhlasím46,67 %6,67 %  

Graf

11. Standardy kvality sociálních služeb jsou dodržovány jen pro účeely inspekcí SS.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2236,67 %36,67 %  
spíše nesouhlasím1321,67 %21,67 %  
nesouhlasím1016,67 %16,67 %  
spíše souhlasím1016,67 %16,67 %  
souhlasím58,33 %8,33 %  

Graf

12. Obecně prospěšné práce a veřejně prospěšné práce a veřejná služba jsou jedno a to samé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2541,67 %41,67 %  
nevím1931,67 %31,67 %  
spíše nesouhlasím1016,67 %16,67 %  
souhlasím35 %5 %  
spíše souhlasím35 %5 %  

Graf

13. Komunitní plánování je zbytečný proces, který nemá žádný praktický výstup.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2033,33 %33,33 %  
nesouhlasím1830 %30 %  
spíše nesouhlasím1423,33 %23,33 %  
spíše souhlasím46,67 %6,67 %  
souhlasím46,67 %6,67 %  

Graf

14. Výdaje na sociální služby jsou nepřiměřeně vysoké.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1423,33 %23,33 %  
nesouhlasím1321,67 %21,67 %  
spíše nesouhlasím1220 %20 %  
souhlasím1118,33 %18,33 %  
nevím1016,67 %16,67 %  

Graf

15. Situace lidí - uživatelů sociálích služeb se stejně nezmění, spíš povede k větší závislosti na pomoci okolí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1728,33 %28,33 %  
spíše souhlasím1220 %20 %  
nevím1118,33 %18,33 %  
nesouhlasím1118,33 %18,33 %  
souhlasím915 %15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Sociální služby jsou přítěží, která brzdí náš ekonomický rozvoj.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Výdaje na sociální služby jsou nepřiměřeně vysoké.

12. Obecně prospěšné práce a veřejně prospěšné práce a veřejná služba jsou jedno a to samé.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 15. Situace lidí - uživatelů sociálích služeb se stejně nezmění, spíš povede k větší závislosti na pomoci okolí.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sociální služby jsou přítěží, která brzdí náš ekonomický rozvoj.

2. Někteří uživatelé těchto služeb (feťáci, a pod.) si za svou situacci mohou sami a nemělo by se jim pomáhat.

3. Stát vynakládá více prostředků na represi než na prevenci.

4. Preventivní sociální služby určené mládeži suplují nedostatečné rodinné zázemí.

5. Služby určené menšinám se míjí účinkem a jsou často zneužívány.

6. Pobytové služby určené seniorům jsou důsledkem neochoty rodiny starat se o své starší členy.

7. Chráněné bydlení vede ke kumulaci lidí s určitým handicapem na jeddnom místě.

8. Ústavy sociální péče nelze reformovat.

9. Sociálního pracovníka může dělat každý.

10. Pracovníci v přímé péči zneužívají svého postavení vůči klientům.

11. Standardy kvality sociálních služeb jsou dodržovány jen pro účeely inspekcí SS.

12. Obecně prospěšné práce a veřejně prospěšné práce a veřejná služba jsou jedno a to samé.

13. Komunitní plánování je zbytečný proces, který nemá žádný praktický výstup.

14. Výdaje na sociální služby jsou nepřiměřeně vysoké.

15. Situace lidí - uživatelů sociálích služeb se stejně nezmění, spíš povede k větší závislosti na pomoci okolí.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sociální služby jsou přítěží, která brzdí náš ekonomický rozvoj.

2. Někteří uživatelé těchto služeb (feťáci, a pod.) si za svou situacci mohou sami a nemělo by se jim pomáhat.

3. Stát vynakládá více prostředků na represi než na prevenci.

4. Preventivní sociální služby určené mládeži suplují nedostatečné rodinné zázemí.

5. Služby určené menšinám se míjí účinkem a jsou často zneužívány.

6. Pobytové služby určené seniorům jsou důsledkem neochoty rodiny starat se o své starší členy.

7. Chráněné bydlení vede ke kumulaci lidí s určitým handicapem na jeddnom místě.

8. Ústavy sociální péče nelze reformovat.

9. Sociálního pracovníka může dělat každý.

10. Pracovníci v přímé péči zneužívají svého postavení vůči klientům.

11. Standardy kvality sociálních služeb jsou dodržovány jen pro účeely inspekcí SS.

12. Obecně prospěšné práce a veřejně prospěšné práce a veřejná služba jsou jedno a to samé.

13. Komunitní plánování je zbytečný proces, který nemá žádný praktický výstup.

14. Výdaje na sociální služby jsou nepřiměřeně vysoké.

15. Situace lidí - uživatelů sociálích služeb se stejně nezmění, spíš povede k větší závislosti na pomoci okolí.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubíček, M.Jaká má být sociální služba z pohledu veřejnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jaka-ma-byt-socialni-sluzba-z-pohledu-verejnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.