Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaké je to mít rozvedené rodiče?

Jaké je to mít rozvedené rodiče?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Zámečníková
Šetření:01. 02. 2009 - 08. 02. 2009
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.38
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník jsem sestavila jako součást mé bakalářské práce na téma "Krizové situace v rodině", kde se v jedné z kapitol zaměřuji na rozvodovost. Cílem dotazníku je zjistit, jaké je to mít rozvedené rodiče, co přichází během rozvodu a po něm.

Děkuji za seriózní vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Kolik vám bylo, když se rodiče rozvedli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 let4547,87 %47,87 %  
10 až 15 let2829,79 %29,79 %  
15 a více let2122,34 %22,34 %  

Graf

2. Jak dlouho trvalo manželství vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 až 15 let2930,85 %30,85 %  
méně než 5 let2829,79 %29,79 %  
15 a více let2526,6 %26,6 %  
5 až 10 let1212,77 %12,77 %  

Graf

3. Kdo nese vinu za rozpad manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otec4143,62 %43,62 %  
oba3840,43 %40,43 %  
nevím1010,64 %10,64 %  
matka55,32 %5,32 %  

Graf

4. Kdo podal žádost o rozvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka5154,26 %54,26 %  
nevím2223,4 %23,4 %  
otec2122,34 %22,34 %  

Graf

5. Kdo vám sdělil, že se rodiče budou rozvádět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka5558,51 %58,51 %  
někdo jiný1617,02 %17,02 %  
oba společně1515,96 %15,96 %  
otec88,51 %8,51 %  

Graf

6. S kterým z rodičů jste zůstal(a) po rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s matkou8489,36 %89,36 %  
s otcem1010,64 %10,64 %  

Graf

7. Musel(a) jste opustit dosavadní bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5659,57 %59,57 %  
ano3840,43 %40,43 %  

Graf

8. Připomínalo vám okolí, že jste z rozvrácené rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6063,83 %63,83 %  
občas2021,28 %21,28 %  
ano1414,89 %14,89 %  

Graf

9. Odrazil se rozvod rodičů na vašem prospěchu ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7478,72 %78,72 %  
ano2021,28 %21,28 %  

Graf

10. Udržujete kontakt s oběma rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6367,02 %67,02 %  
ne3132,98 %32,98 %  

Graf

11. Byl příčinou rozvodu nový partner jednoho z rodičů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5154,26 %54,26 %  
ne4345,74 %45,74 %  

Graf

12. Pokud ano, měli jste problémy s jeho přijetím?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3954,93 %41,49 %  
ano3245,07 %34,04 %  

Graf

13. Jak dlouho po rozvodu si rodiče našli nové partnery?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let6574,71 %69,15 %  
nenašli1618,39 %17,02 %  
do 10 let44,6 %4,26 %  
do 15 let22,3 %2,13 %  

Graf

14. Založili rodiče po rozvodu nové rodiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3335,87 %35,11 %  
pouze otec2729,35 %28,72 %  
pouze matka1617,39 %17,02 %  
ano, oba1617,39 %17,02 %  

Graf

15. Jak vycházíte s novými sourozenci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře3348,53 %35,11 %  
téměř se nevídáme2435,29 %25,53 %  
nevycházím1116,18 %11,7 %  

Graf

16. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
161313,83 %13,83 %  
211111,7 %11,7 %  
1599,57 %9,57 %  
1788,51 %8,51 %  
2077,45 %7,45 %  
2277,45 %7,45 %  
1966,38 %6,38 %  
2355,32 %5,32 %  
1844,26 %4,26 %  
1333,19 %3,19 %  
ostatní odpovědi 31
14
26
30
27
24
25
28
40
29
32
12
2122,34 %22,34 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.76
Minimum:14
Maximum:31
Variační rozpětí:17
Rozptyl:16.85
Směrodatná odchylka:4.1
Medián:19.5
Modus:16

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik vám bylo, když se rodiče rozvedli?

  • odpověď méně než 10 let:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 5 let na otázku 2. Jak dlouho trvalo manželství vašich rodičů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik vám bylo, když se rodiče rozvedli?

2. Jak dlouho trvalo manželství vašich rodičů?

3. Kdo nese vinu za rozpad manželství?

4. Kdo podal žádost o rozvod?

5. Kdo vám sdělil, že se rodiče budou rozvádět?

6. S kterým z rodičů jste zůstal(a) po rozvodu?

7. Musel(a) jste opustit dosavadní bydliště?

8. Připomínalo vám okolí, že jste z rozvrácené rodiny?

9. Odrazil se rozvod rodičů na vašem prospěchu ve škole?

10. Udržujete kontakt s oběma rodiči?

11. Byl příčinou rozvodu nový partner jednoho z rodičů?

12. Pokud ano, měli jste problémy s jeho přijetím?

13. Jak dlouho po rozvodu si rodiče našli nové partnery?

14. Založili rodiče po rozvodu nové rodiny?

15. Jak vycházíte s novými sourozenci?

16. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik vám bylo, když se rodiče rozvedli?

2. Jak dlouho trvalo manželství vašich rodičů?

3. Kdo nese vinu za rozpad manželství?

4. Kdo podal žádost o rozvod?

5. Kdo vám sdělil, že se rodiče budou rozvádět?

6. S kterým z rodičů jste zůstal(a) po rozvodu?

7. Musel(a) jste opustit dosavadní bydliště?

8. Připomínalo vám okolí, že jste z rozvrácené rodiny?

9. Odrazil se rozvod rodičů na vašem prospěchu ve škole?

10. Udržujete kontakt s oběma rodiči?

11. Byl příčinou rozvodu nový partner jednoho z rodičů?

12. Pokud ano, měli jste problémy s jeho přijetím?

13. Jak dlouho po rozvodu si rodiče našli nové partnery?

14. Založili rodiče po rozvodu nové rodiny?

15. Jak vycházíte s novými sourozenci?

16. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zámečníková, M.Jaké je to mít rozvedené rodiče? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://jake-je-to-mit-rozvedene-rodice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.