Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaký máte názor na naše zdravotnictví

Jaký máte názor na naše zdravotnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Michalová
Šetření:05. 04. 2015 - 19. 04. 2015
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 251537,5 %37,5 %  
36 - 501127,5 %27,5 %  
26 - 351025 %25 %  
51 - 99410 %10 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2870 %70 %  
Muž1230 %30 %  

Graf

3. Jaký je Váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 11 000 Kč - 25 000 Kč1947,5 %47,5 %  
Do 10 000 Kč1742,5 %42,5 %  
Od 26 000 Kč více410 %10 %  

Graf

4. Jak často navštěvujete lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 x za rok1640 %40 %  
1 x za 6 měsíců1127,5 %27,5 %  
1 x za 3 měsíce1025 %25 %  
4 x měsíčně37,5 %7,5 %  

Graf

5. Jste spokojeni se svým praktickým lékařem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3177,5 %77,5 %  
Ne922,5 %22,5 %  

Graf

6. Jste spokojeni s ostatními lékaři?

Ano

Ne

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3075 %75 %  
Ne1025 %25 %  

Graf

7. Vadí vám doplatky na léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2665 %65 %  
Ne1435 %35 %  

Graf

8. Jste spokojeni s nemocniční stravou při hospitalizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2255 %55 %  
Ano1845 %45 %  

Graf

9. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit v našem zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Modernější vybavení nemocnic, zdravotnických zařízení1332,5 %32,5 %  
Kvalitnější přístup ze strany lékaře1332,5 %32,5 %  
Všechno1127,5 %27,5 %  
Nic, jsem spokojen/a25 %5 %  
Menší doplatky na léky12,5 %2,5 %  

Graf

10. Upřednostňujte péči svého lékaře nebo nejprve zkusíte alternativní medicínu.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékařská péče2257,89 %55 %  
Samoléčitelství1026,32 %25 %  
Alternativní medicína615,79 %15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Vadí vám doplatky na léky?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všechno na otázku 9. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit v našem zdravotnictví?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaký je Váš měsíční příjem?

4. Jak často navštěvujete lékaře?

5. Jste spokojeni se svým praktickým lékařem?

6. Jste spokojeni s ostatními lékaři?

7. Vadí vám doplatky na léky?

8. Jste spokojeni s nemocniční stravou při hospitalizaci?

9. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit v našem zdravotnictví?

10. Upřednostňujte péči svého lékaře nebo nejprve zkusíte alternativní medicínu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaký je Váš měsíční příjem?

4. Jak často navštěvujete lékaře?

5. Jste spokojeni se svým praktickým lékařem?

6. Jste spokojeni s ostatními lékaři?

7. Vadí vám doplatky na léky?

8. Jste spokojeni s nemocniční stravou při hospitalizaci?

9. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit v našem zdravotnictví?

10. Upřednostňujte péči svého lékaře nebo nejprve zkusíte alternativní medicínu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Michalová, P.Jaký máte názor na naše zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://jaky-mate-nazor-na-nase-zdra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.