Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaký vliv na Vás má reklama?

Jaký vliv na Vás má reklama?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Bednářová
Šetření:05. 04. 2012 - 16. 04. 2012
Počet respondentů:186
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

 

jsme skupina vysokoškolských studentů a chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který nám poslouží k výzkumu vlivu reklamy, hodnocení reklamy a jak na ni vy jako spotřebitelé reagujete. 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 26 let14980,11 %80,11 %  
27 - 50 let3418,28 %18,28 %  
51 a více let31,61 %1,61 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12064,52 %64,52 %  
Muž6635,48 %35,48 %  

Graf

3. Odkud pocházíte (kde žijete)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město9852,69 %52,69 %  
Vesnice4624,73 %24,73 %  
Velkoměsto4222,58 %22,58 %  

Graf

4. Která z níže uvedených reklam Vás nejvíce ovlivňuje? (uveďte 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televizní reklama11461,29 %61,29 %  
Internetová reklama10556,45 %56,45 %  
Letáky6132,8 %32,8 %  
Tisk (noviny, časopisy)4323,12 %23,12 %  
Bilboardy, plakáty3719,89 %19,89 %  
Rozhlas126,45 %6,45 %  

Graf

5. U které z níže uvedených skupin jste nejvíce ovlivnění reklamou? (uveďte 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potraviny9852,69 %52,69 %  
Kosmetika7841,94 %41,94 %  
Elektronika7741,4 %41,4 %  
Oblečení6233,33 %33,33 %  
Alkoholické nápoje2613,98 %13,98 %  
Operátoři2111,29 %11,29 %  
Léky105,38 %5,38 %  

Graf

6. Čím Vás reklama nejvíce zaujme? (uveďte 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Originalitou16387,63 %87,63 %  
Humorem14075,27 %75,27 %  
Barevností2513,44 %13,44 %  
Doprovodnou hudbou2412,9 %12,9 %  
Sexuálním podtextem158,06 %8,06 %  
Známými osobnostmi52,69 %2,69 %  

Graf

7. Jaký je pro Vás rozhodující faktor při nakupování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena8545,7 %45,7 %  
Kvalita7841,94 %41,94 %  
Značka115,91 %5,91 %  
Sleva105,38 %5,38 %  
Novinka na trhu21,08 %1,08 %  

Graf

8. Pokud budete podnikat/podnikáte, jaký druh reklamy zvolíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamu na internetu8746,77 %46,77 %  
Reklamu v televizi6233,33 %33,33 %  
Reklamu v tisku179,14 %9,14 %  
Venkovní reklamu (bilboardy apod.)136,99 %6,99 %  
Rádia a rozhlas73,76 %3,76 %  

Graf

9. Myslíte si, že reklama má velký vliv na člověka, manipuluje s ním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15884,95 %84,95 %  
Ne, má funkci pouze informační2815,05 %15,05 %  

Graf

10. Obtěžuje Vás reklama?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11059,14 %59,14 %  
ne7640,86 %40,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Odkud pocházíte (kde žijete)?

4. Která z níže uvedených reklam Vás nejvíce ovlivňuje? (uveďte 2 odpovědi)

5. U které z níže uvedených skupin jste nejvíce ovlivnění reklamou? (uveďte 2 odpovědi)

6. Čím Vás reklama nejvíce zaujme? (uveďte 2 odpovědi)

7. Jaký je pro Vás rozhodující faktor při nakupování?

8. Pokud budete podnikat/podnikáte, jaký druh reklamy zvolíte?

9. Myslíte si, že reklama má velký vliv na člověka, manipuluje s ním?

10. Obtěžuje Vás reklama?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Odkud pocházíte (kde žijete)?

4. Která z níže uvedených reklam Vás nejvíce ovlivňuje? (uveďte 2 odpovědi)

5. U které z níže uvedených skupin jste nejvíce ovlivnění reklamou? (uveďte 2 odpovědi)

6. Čím Vás reklama nejvíce zaujme? (uveďte 2 odpovědi)

7. Jaký je pro Vás rozhodující faktor při nakupování?

8. Pokud budete podnikat/podnikáte, jaký druh reklamy zvolíte?

9. Myslíte si, že reklama má velký vliv na člověka, manipuluje s ním?

10. Obtěžuje Vás reklama?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bednářová, E.Jaký vliv na Vás má reklama? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jaky-vliv-na-vas-ma-reklama.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.