Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jazyková škola v Moravském Krumlově

Jazyková škola v Moravském Krumlově

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Kiliánová
Šetření:19. 05. 2011 - 18. 06. 2011
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při vypracování mé bakalářské práce na téma „Podnikatelský plán pro založení jazykové školy.“
Dotazník obsahuje 11 otázek a jeho vyplnění Vám nezabere více než 5 minut. Na většinu otázek lze odpovědět výběrem jedné z možností. Pokud je možné vybrat více možností, popřípadě doplnit vlastní názor, je na to u otázky upozorněno.

Předem Vám moc děkuji za vyplnění dotazníku.

Monika Kiliánová, studentka PEF, MENDELU

 

Odpovědi respondentů

1. Navštěvoval/a jste nebo v současné době navštěvujete jazykovou školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5786,36 %86,36 %  
ano913,64 %13,64 %  

Graf

2. Pokud jste na otázku č.1 odpověděl/a ano, uveďte název jazykové školy a město, ve kterém se nachází.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Brno, Perfect English

Bystřice pod Hostýnem

Labyrint, Trutnov

Most

Polyglot, Brno

SJŠ Kotlářská, Brno

The languge house Praha

3. Pokud by byla ta možnost, navštěvoval/a byste jazykovou školu v Mor. Krumlově?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4568,18 %68,18 %  
ne2131,82 %31,82 %  

Graf

4. Jaký jazyk byste si pro kurz zvolil/a? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina5887,88 %87,88 %  
němčina2537,88 %37,88 %  
francouzština1827,27 %27,27 %  
ruština1624,24 %24,24 %  
španělština1421,21 %21,21 %  
italština46,06 %6,06 %  
japonština11,52 %1,52 %  

Graf

5. Preferoval/a byste individuální výuku nebo skupinovou (max. 8 studentů ve skupince)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše skupinovou2842,42 %42,42 %  
spíše individuální1928,79 %28,79 %  
určitě skupinovou1015,15 %15,15 %  
určitě individuální913,64 %13,64 %  

Graf

6. Jaký typ kurzu by Vám nejvíce vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půlroční3146,97 %46,97 %  
celoroční2233,33 %33,33 %  
víkendový913,64 %13,64 %  
týdenní46,06 %6,06 %  

Graf

7. Jaká denní doba by byla pro Vás k návštěvě kurzu nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podvečer (17-19 hod.)4162,12 %62,12 %  
Dopoledne (8-11 hod.)1015,15 %15,15 %  
Odpoledne (15-17 hod.)913,64 %13,64 %  
Večer (19 hod. a později)69,09 %9,09 %  

Graf

8. Jaká délka vyučovací hodiny by Vám nejvíce vyhovovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 minut2639,39 %39,39 %  
90 minut2233,33 %33,33 %  
45 minut1421,21 %21,21 %  
120 minut34,55 %4,55 %  
180 minut11,52 %1,52 %  

Graf

9. Kolik korun byste byl/a ochoten/na zaplatit za půlroční jazykový kurz? (18 vyučovacích hodin po 90 minutách)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1501-2000 Kč2233,33 %33,33 %  
2001-2500 Kč1624,24 %24,24 %  
0-1500 Kč1319,7 %19,7 %  
2501-3000 Kč1218,18 %18,18 %  
3001 Kč a více34,55 %4,55 %  

Graf

10. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let3146,97 %46,97 %  
16-20 let2436,36 %36,36 %  
31 let a více1116,67 %16,67 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4669,7 %69,7 %  
muž2030,3 %30,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvoval/a jste nebo v současné době navštěvujete jazykovou školu?

3. Pokud by byla ta možnost, navštěvoval/a byste jazykovou školu v Mor. Krumlově?

4. Jaký jazyk byste si pro kurz zvolil/a? (možnost více odpovědí)

5. Preferoval/a byste individuální výuku nebo skupinovou (max. 8 studentů ve skupince)?

6. Jaký typ kurzu by Vám nejvíce vyhovoval?

7. Jaká denní doba by byla pro Vás k návštěvě kurzu nejvhodnější?

8. Jaká délka vyučovací hodiny by Vám nejvíce vyhovovala?

9. Kolik korun byste byl/a ochoten/na zaplatit za půlroční jazykový kurz? (18 vyučovacích hodin po 90 minutách)

10. Jaký je váš věk?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvoval/a jste nebo v současné době navštěvujete jazykovou školu?

3. Pokud by byla ta možnost, navštěvoval/a byste jazykovou školu v Mor. Krumlově?

4. Jaký jazyk byste si pro kurz zvolil/a? (možnost více odpovědí)

5. Preferoval/a byste individuální výuku nebo skupinovou (max. 8 studentů ve skupince)?

6. Jaký typ kurzu by Vám nejvíce vyhovoval?

7. Jaká denní doba by byla pro Vás k návštěvě kurzu nejvhodnější?

8. Jaká délka vyučovací hodiny by Vám nejvíce vyhovovala?

9. Kolik korun byste byl/a ochoten/na zaplatit za půlroční jazykový kurz? (18 vyučovacích hodin po 90 minutách)

10. Jaký je váš věk?

11. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kiliánová, M.Jazyková škola v Moravském Krumlově (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jazykova-skola-v-moravskem-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.