Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je Islám hrozba pro Čr?

Je Islám hrozba pro Čr?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Wagner
Šetření:16. 02. 2015 - 02. 03. 2015
Počet respondentů:278
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se zabývá šířením Islámu v Čr. Vztah k muslimské komunitě. Jeho výsledky budou zveřejněny. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18466,19 %66,19 %  
Muž9433,81 %33,81 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-3017462,82 %62,59 %  
do 204817,33 %17,27 %  
40 a více2810,11 %10,07 %  
30-40279,75 %9,71 %  

Graf

3. Jaké je vaše vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita12646,15 %45,32 %  
Vysoko školské10739,19 %38,49 %  
Základní3211,72 %11,51 %  
Vyučen82,93 %2,88 %  

Graf

4. Jaké je vaše náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateista (žádné vyznání)19570,14 %70,14 %  
Římskokatolické (křesťan)4616,55 %16,55 %  
Jiné vyznání3412,23 %12,23 %  
Muslim31,08 %1,08 %  

Graf

5. Co si jako první spojíte s pojmem islám, nebo muslim?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diskriminace žen. Násilí na ženách6122,1 %21,94 %  
Terorismus6021,74 %21,58 %  
Korán, Mohamed5821,01 %20,86 %  
Arabská kultůra5118,48 %18,35 %  
Jen další náboženství2810,14 %10,07 %  
Válka103,62 %3,6 %  
Diskriminace Muslimů41,45 %1,44 %  
Diskriminace homosexuálů41,45 %1,44 %  

Graf

6. Podpořil byste výstavbu nových mešit v Čr?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21978,78 %78,78 %  
nevím3512,59 %12,59 %  
ano248,63 %8,63 %  

Graf

7. Souhlasíte s nošením muslimských šátků do škol, institucí, nemocnic....?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19168,95 %68,71 %  
ano5921,3 %21,22 %  
nevím279,75 %9,71 %  

Graf

8. Slyšel jste někdy o Islámském právu Šaría?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24287,05 %87,05 %  
ne3612,95 %12,95 %  

Graf

9. Představuje Islám ohrožení bezpečnosti Čr?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17562,95 %62,95 %  
ne6523,38 %23,38 %  
nevím3813,67 %13,67 %  

Graf

10. Považujete vtip s náboženskou tématikou za projev svobody projevu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19470,29 %69,78 %  
ne5018,12 %17,99 %  
nevím3211,59 %11,51 %  

Graf

11. Informují veřejnoprávní média objektivně o Islámu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16560,22 %59,35 %  
nevím8631,39 %30,94 %  
ano238,39 %8,27 %  

Graf

12. Souhlasíte aby byly udělovány náboženstvím výjimky ze zákonů Čr pro praktikování různých rituálů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím23484,78 %84,17 %  
nevím2810,14 %10,07 %  
souhlasím145,07 %5,04 %  

Graf

13. Které víra se vám jeví v současnosti jako nejvíce konfliktní (agresivní)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Islám24693,18 %88,49 %  
Křesťanství155,68 %5,4 %  
Hinduismus20,76 %0,72 %  
Budhismus10,38 %0,36 %  

Graf

14. Vadilo by vám praktikování islámského práva v Čr (kamenování, sekání rukou, bičování)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25692,75 %92,09 %  
ne145,07 %5,04 %  
nevím62,17 %2,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je váš věk?

  • odpověď do 20:
    • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Jaké je vaše vzdělání?

11. Informují veřejnoprávní média objektivně o Islámu?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křesťanství na otázku 13. Které víra se vám jeví v současnosti jako nejvíce konfliktní (agresivní)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše vzdělání?

4. Jaké je vaše náboženství?

5. Co si jako první spojíte s pojmem islám, nebo muslim?

6. Podpořil byste výstavbu nových mešit v Čr?

7. Souhlasíte s nošením muslimských šátků do škol, institucí, nemocnic....?

8. Slyšel jste někdy o Islámském právu Šaría?

9. Představuje Islám ohrožení bezpečnosti Čr?

10. Považujete vtip s náboženskou tématikou za projev svobody projevu?

11. Informují veřejnoprávní média objektivně o Islámu?

12. Souhlasíte aby byly udělovány náboženstvím výjimky ze zákonů Čr pro praktikování různých rituálů?

13. Které víra se vám jeví v současnosti jako nejvíce konfliktní (agresivní)?

14. Vadilo by vám praktikování islámského práva v Čr (kamenování, sekání rukou, bičování)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše vzdělání?

4. Jaké je vaše náboženství?

5. Co si jako první spojíte s pojmem islám, nebo muslim?

6. Podpořil byste výstavbu nových mešit v Čr?

7. Souhlasíte s nošením muslimských šátků do škol, institucí, nemocnic....?

8. Slyšel jste někdy o Islámském právu Šaría?

9. Představuje Islám ohrožení bezpečnosti Čr?

10. Považujete vtip s náboženskou tématikou za projev svobody projevu?

11. Informují veřejnoprávní média objektivně o Islámu?

12. Souhlasíte aby byly udělovány náboženstvím výjimky ze zákonů Čr pro praktikování různých rituálů?

13. Které víra se vám jeví v současnosti jako nejvíce konfliktní (agresivní)?

14. Vadilo by vám praktikování islámského práva v Čr (kamenování, sekání rukou, bičování)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wagner, M.Je Islám hrozba pro Čr? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://je-islam-hrozba-pro-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.