Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je technologický pokrok kladem nebo záporem

Je technologický pokrok kladem nebo záporem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Řešétka
Šetření:24. 02. 2014 - 26. 02. 2014
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

 jsem studentem třetího ročníku Dubnického technologického institutu na Slovensku, a zpracovávám bakalářskou práci na téma Technologický pokrok a hodnoty. Rozhodl jsem se zjistit názory veřejnosti na toto téma .

Rád bych Vás tímto požádal o vyplnění tohoto dotazníku, který se stane podkladem a zároveň součástí mé bakalářské práce Technologický pokrok a hodnoty.

Předem moc děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5553,92 %53,92 %  
Muž4746,08 %46,08 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-306361,76 %61,76 %  
31 a více3938,24 %38,24 %  

Graf

3. Považujete technologický pokrok za přínos:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9795,1 %95,1 %  
Ne54,9 %4,9 %  

Graf

4. Který z níže uvedených atributů považujete za nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výpočetní technika4645,1 %45,1 %  
Domácí spotřebiče2322,55 %22,55 %  
Stroje2019,61 %19,61 %  
Auto-moto109,8 %9,8 %  
Dílenské a zahradní nářadí32,94 %2,94 %  

Graf

5. Dokážete si představit život bez výše uvedených věcí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8179,41 %79,41 %  
Ano2120,59 %20,59 %  

Graf

6. Kde se nejvíce projevil technologický pokrok:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průmysl5856,86 %56,86 %  
Zdravotnictví3837,25 %37,25 %  
Školství32,94 %2,94 %  
Kultura21,96 %1,96 %  
Zemědělství10,98 %0,98 %  

Graf

7. Změnily se postoje a hodnoty lidí ve vztahu s technologickým pokrokem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9795,1 %95,1 %  
Ne54,9 %4,9 %  

Graf

8. Škodí technologie životnímu prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7371,57 %71,57 %  
Ne2928,43 %28,43 %  

Graf

9. Která věková kategorie je nejvíce zasažena technologickým pokrokem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-317876,47 %76,47 %  
51 a více1312,75 %12,75 %  
31-501110,78 %10,78 %  

Graf

10. Jsou ovlivněni technologickým pokrokem více muži než ženy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5452,94 %52,94 %  
Ne4847,06 %47,06 %  

Graf

11. Navýšila technologie životní standard:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9593,14 %93,14 %  
Ne76,86 %6,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Považujete technologický pokrok za přínos:

4. Který z níže uvedených atributů považujete za nejdůležitější:

5. Dokážete si představit život bez výše uvedených věcí:

6. Kde se nejvíce projevil technologický pokrok:

7. Změnily se postoje a hodnoty lidí ve vztahu s technologickým pokrokem:

8. Škodí technologie životnímu prostředí:

9. Která věková kategorie je nejvíce zasažena technologickým pokrokem:

10. Jsou ovlivněni technologickým pokrokem více muži než ženy:

11. Navýšila technologie životní standard:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Považujete technologický pokrok za přínos:

4. Který z níže uvedených atributů považujete za nejdůležitější:

5. Dokážete si představit život bez výše uvedených věcí:

6. Kde se nejvíce projevil technologický pokrok:

7. Změnily se postoje a hodnoty lidí ve vztahu s technologickým pokrokem:

8. Škodí technologie životnímu prostředí:

9. Která věková kategorie je nejvíce zasažena technologickým pokrokem:

10. Jsou ovlivněni technologickým pokrokem více muži než ženy:

11. Navýšila technologie životní standard:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řešétka, M.Je technologický pokrok kladem nebo záporem (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://je-technologicky-pokrok-klad.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.