Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jednání s Araby

Jednání s Araby

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Kasinová
Šetření:09. 04. 2015 - 14. 04. 2015
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku pro seminární práci s dotazníkovým šetřením. Dotazník se týká obchodního jednání s Araby a je určen studentům vysokých škol.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4279,25 %79,25 %  
Muž1120,75 %20,75 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221120,75 %20,75 %  
201018,87 %18,87 %  
21815,09 %15,09 %  
19611,32 %11,32 %  
2435,66 %5,66 %  
2335,66 %5,66 %  
2623,77 %3,77 %  
2523,77 %3,77 %  
2811,89 %1,89 %  
5211,89 %1,89 %  
ostatní odpovědi 34
38
45
33
51
30
611,32 %11,32 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.2
Minimum:19
Maximum:45
Variační rozpětí:26
Rozptyl:25.58
Směrodatná odchylka:5.06
Medián:22
Modus:22

Graf

3. Myslíte si, že se Arabové chovají arogantně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3056,6 %56,6 %  
Ne1528,3 %28,3 %  
Ano815,09 %15,09 %  

Graf

4. Sjednávají Arabové schůzky s předstihem nebo pár dní předem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pár dní předem2445,28 %45,28 %  
S předstihem1528,3 %28,3 %  
Záleží na obchodním partneru1222,64 %22,64 %  
"ze dne na den"23,77 %3,77 %  

Graf

5. Jsou Arabové dochvilní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2954,72 %54,72 %  
Ne1528,3 %28,3 %  
Ano916,98 %16,98 %  

Graf

6. Při zdravení si podávají muži ruku nebo se dvakrát políbí. Může takto přivítat žena muže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4177,36 %77,36 %  
Záleží na vztahu mezi nimi1222,64 %22,64 %  

Graf

7. Myslíte, že je důležité, aby obchodní partneři z ciziny při prvním setkání, měli s sebou tlumočníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4483,02 %83,02 %  
Ne916,98 %16,98 %  

Graf

8. Na jednání se ze strany Arabů setkáme spíše s jedním jednatelem nebo se skupinou jednatelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupinou jednatelů4177,36 %77,36 %  
Jedním jednatelem1222,64 %22,64 %  

Graf

9. Myslíte, že se Arabský partner bude věnovat při jednání s Vámi i jiným záležitostem, například osobním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2954,72 %54,72 %  
Ano2445,28 %45,28 %  

Graf

10. Je podle Vás důležité mít přehled ohledně Arabské kultury a jejich zvycích, pokud chceme s Araby jednat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano53100 %100 %  

Graf

11. Myslíte, že Arabští partneři rádi smlouvají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3566,04 %66,04 %  
Ne1018,87 %18,87 %  
Jen když nejsou spokojeni815,09 %15,09 %  

Graf

12. Pokud nás Arabský partner pozve domů na večeři, jaký dárek není vhodný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alkohol4483,02 %83,02 %  
České sklo59,43 %9,43 %  
Kytice47,55 %7,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Myslíte si, že se Arabové chovají arogantně?

  • odpověď Občas:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedním jednatelem na otázku 8. Na jednání se ze strany Arabů setkáme spíše s jedním jednatelem nebo se skupinou jednatelů?

5. Jsou Arabové dochvilní?

  • odpověď Nevím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na obchodním partneru na otázku 4. Sjednávají Arabové schůzky s předstihem nebo pár dní předem?

11. Myslíte, že Arabští partneři rádi smlouvají?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 24 - 45 > na otázku 2. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Myslíte si, že se Arabové chovají arogantně?

4. Sjednávají Arabové schůzky s předstihem nebo pár dní předem?

5. Jsou Arabové dochvilní?

6. Při zdravení si podávají muži ruku nebo se dvakrát políbí. Může takto přivítat žena muže?

7. Myslíte, že je důležité, aby obchodní partneři z ciziny při prvním setkání, měli s sebou tlumočníka?

8. Na jednání se ze strany Arabů setkáme spíše s jedním jednatelem nebo se skupinou jednatelů?

9. Myslíte, že se Arabský partner bude věnovat při jednání s Vámi i jiným záležitostem, například osobním?

10. Je podle Vás důležité mít přehled ohledně Arabské kultury a jejich zvycích, pokud chceme s Araby jednat?

11. Myslíte, že Arabští partneři rádi smlouvají?

12. Pokud nás Arabský partner pozve domů na večeři, jaký dárek není vhodný?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Myslíte si, že se Arabové chovají arogantně?

4. Sjednávají Arabové schůzky s předstihem nebo pár dní předem?

5. Jsou Arabové dochvilní?

6. Při zdravení si podávají muži ruku nebo se dvakrát políbí. Může takto přivítat žena muže?

7. Myslíte, že je důležité, aby obchodní partneři z ciziny při prvním setkání, měli s sebou tlumočníka?

8. Na jednání se ze strany Arabů setkáme spíše s jedním jednatelem nebo se skupinou jednatelů?

9. Myslíte, že se Arabský partner bude věnovat při jednání s Vámi i jiným záležitostem, například osobním?

10. Je podle Vás důležité mít přehled ohledně Arabské kultury a jejich zvycích, pokud chceme s Araby jednat?

11. Myslíte, že Arabští partneři rádi smlouvají?

12. Pokud nás Arabský partner pozve domů na večeři, jaký dárek není vhodný?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kasinová, A.Jednání s Araby (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://jednani-s-araby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.