Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jíte kvalitní čokoládu?

Jíte kvalitní čokoládu?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Zampr
Šetření:05. 05. 2013 - 07. 05. 2013
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, tento dotazník si klade za cíl zjistit povědomí většiny lidí o tom, které čokolády jsou kvalitní více a které méně.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5478,26 %78,26 %  
Muž1521,74 %21,74 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let4463,77 %63,77 %  
26 až 45 let2231,88 %31,88 %  
46 až 65 let34,35 %4,35 %  

Graf

3. Víte v čem se liší čokoláda od čokoládové pochoutky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5579,71 %79,71 %  
ne1420,29 %20,29 %  

Graf

4. Je pro vás při výběru čokolády důležitá její kvalita?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5681,16 %81,16 %  
ne1318,84 %18,84 %  

Graf

5. Seřaďte následující mléčné čokolády podle kvality.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Lindt1.3330.715
Milka2.3190.391
Clever3.6670.628
Orion2.6810.478

Graf

6. Je pro vás při výběru čokolády důležitá i její cena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5884,06 %84,06 %  
ne1115,94 %15,94 %  

Graf

7. Oznámkujte mléčnou čokoládu Milka jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2739,13 %39,13 %  
dobrý1826,09 %26,09 %  
výborný1420,29 %20,29 %  
dostatečný1014,49 %14,49 %  

Graf

8. Oznámkujte mléčnou čokoládu Clever jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný3043,48 %43,48 %  
nedostatečný2637,68 %37,68 %  
dobrý811,59 %11,59 %  
chvalitebný45,8 %5,8 %  
výborný11,45 %1,45 %  

Graf

9. Věděli jste, že podle výsledků dTestu je mléčná čokoláda Clever (zhruba 10,- Kč) kvalitnější než Milka (zhruba 25,-Kč)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6695,65 %95,65 %  
ano34,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Seřaďte následující mléčné čokolády podle kvality.

  • odpověď Milka=2:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Orion=3 na otázku 5. Seřaďte následující mléčné čokolády podle kvality.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Víte v čem se liší čokoláda od čokoládové pochoutky?

4. Je pro vás při výběru čokolády důležitá její kvalita?

5. Seřaďte následující mléčné čokolády podle kvality.

6. Je pro vás při výběru čokolády důležitá i její cena?

7. Oznámkujte mléčnou čokoládu Milka jako ve škole.

8. Oznámkujte mléčnou čokoládu Clever jako ve škole.

9. Věděli jste, že podle výsledků dTestu je mléčná čokoláda Clever (zhruba 10,- Kč) kvalitnější než Milka (zhruba 25,-Kč)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Víte v čem se liší čokoláda od čokoládové pochoutky?

4. Je pro vás při výběru čokolády důležitá její kvalita?

5. Seřaďte následující mléčné čokolády podle kvality.

6. Je pro vás při výběru čokolády důležitá i její cena?

7. Oznámkujte mléčnou čokoládu Milka jako ve škole.

8. Oznámkujte mléčnou čokoládu Clever jako ve škole.

9. Věděli jste, že podle výsledků dTestu je mléčná čokoláda Clever (zhruba 10,- Kč) kvalitnější než Milka (zhruba 25,-Kč)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zampr, J.Jíte kvalitní čokoládu? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jite-kvalitni-cokoladu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.