Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jste odpovědní studenti?

Jste odpovědní studenti?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Holánek
Šetření:23. 04. 2018 - 08. 05. 2018
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:42,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,      

dovoluji si Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k analýze veřejného povědomí a znalostí o problematice společensky odpovědných firem.

Dotazník je anonymní a veškeré získané informace budou použity ke školní práci v rámci předmětu Marketingový výzkum na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Vždy, prosím, zaškrtněte nejvhodnější odpověď. Předem Vám děkuji za čas věnovaný tomuto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14686,39 %86,39 %  
ne2313,61 %13,61 %  

Graf

2. Zúčastnil/a jste se v posledním roce dobrovolnické akce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10863,91 %63,91 %  
ano6136,09 %36,09 %  

Graf

3. Co si představujete pod pojmem společenská odpovědnost firem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevim43,85 %2,37 %  
je strategií pro posilování konkurenční výhody na trhu10,96 %0,59 %  
Jejich aktivity budou ku prospěchu společnosti a ne naopak.10,96 %0,59 %  
Aby vraceli společnosti i nějaké morální, ne jenom materiální, hodnoty10,96 %0,59 %  
Podporu v enviromentální a socciální části10,96 %0,59 %  
To co firma vrací zpět společnosti, tzn. příspěvky na stavbu hřišť, organizace dobrovolnických akcí,... 10,96 %0,59 %  
Nemám tušení10,96 %0,59 %  
že se firma v rámci svého působení stará o ŽP, zabývá se sociálními, etickými, morálními otázkami10,96 %0,59 %  
nic10,96 %0,59 %  
Zabezpečiť chod firmy bez škodenia spoločnosti a životnému prostrediu10,96 %0,59 %  
ostatní odpovědi zodpovednosť niesť následky za svoje činy
neprodukovať zbytočný odpad (držať na úplnom minime), ekovýroba, férové podmienky pre zamestnancov
Setrnost výroby k životnímu prostředí, nevykiřisťování zaměstnanců
Zodpovedať za to co vyrobia resp pri výrobe použijú
S veľkou mocou prichádza veľka zodpovednosť. :D Na základe predošlých dvoch otázok to bude enviromentálny dopad činnosti firiem.
ekologie, neovlivňovat negativně krajinu, neplýtvat - nevyužité rozdat organizacím podporujícím lidi a zvířata v tísni, podpora zaměstnanců - např. školky pro jejich děti, dobré pracovní podmínky, působení v sídle a okolí (např. vystavění dětského hřiště, spozorování různých akcí)
odpovědnost firmy vůči společnosti, verejnosti a životnímu prostředí
Odpovědnost firmy za její chování, např. Životní prostředí
být odpovědný za své produkty a jejich kvalitu na všech úrovních (externí subjekty ...)
Charita
Zodpovednost voci zivotnemu prostrediu
zodpovědný přístup k výrobě a potenciálními rozvoji společnosti
Péče o zaměstnance mimo povinný rámec, ochrana životního prostředí, podpora charitativních akcí, sponzoring
odpovědnost firem vzhledem k udržitelnému rozvoji
Dávat přednost potřebám lidí před vlastním ziskem.
přistupuje k podnikání zodpovědně a ohleduplně vůči svému okolí a společnosti
Že robia niečo aj pre krajinu v ktorej sídli ich firma
Zodpovednosť ktorú má firma voči spoločnosti mimo firmy. Napríklad aby neznečisťovala ovzdušie a či dbá o životné prostredie ako také.
Nevím, tento pojem neznám.
Ekologické přístupy, plnění smluv, otevřená ekonomika
přesah do společensky relevantních oblastí, bez účelu zisku
Práce podle etického kodexu firmy, příspěvek na neziskové organizace, práce s ohledem na udržitelnost zdrojů, zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob
Že by rôzne firmy mali mať spoločenskú zodpovednosť, napr vytváraní čo najmenej znečistenia
zahrnovani socialnich a ekologickych aktivit do kazdodennich firemnich aktivit
přispívání na ekologii a životní prostředí
odpovědnost firmy vůči společnosti, tzn. neprodukovat více odpadu, než je nutné, chovat se eticky, ekologicky,...
Sex
Firmy maji urcite zavazky vuci spolecnosti?
Kontrola ekologických a jinych dopadů na životní prostředí a lidsvo obecně
Přispívání na dobročinnou činnost firemními prostředky
nemam tusaka
Firma, ktorá sa správa slušne a zodpovedne ku svojim zamestancom, dodávatelom, odberatelom a spoločnosti. Taktiež ak nie je spájaná s pochybnými obchodmi alebo nie je podozrivá či odsúdená z porušovania zákonov
Je to nějaké stanovisko, které firma zaujímá vzhledem k sociálním a ekologickým dopadům, na které má při svém působení vliv.
Aby firmy nějak prospívaly společnosti.
Odpovědnost vůči společnosti týkající se např ochrany životního prostředí, dodržování lidských práv atp.
Měly by provozovat činnost prospěšnou celé společnosti, případně na potřeby společnosti brát zřetel i v běžné činnosti firmy
Odpovědné chování firmy k jejímu okolí a společnosti jako takové.
snaha o zodpovedny pristup k podnikani - ne zisk za cenu neetickych, neekologických apod. reseni, Koncept prorůstající celou firmou
To, že se firmy nebudou chovat jako hovada, budou myslet na tu společnost.
Ze sa budud spolupodielat na verejnich veciach
Odpovědnost vůči společnosti, tj. lidem v i mimo firmu, třídění odpadu, rozprostření popř. až do obytných zón, je-li to nějaká továrna popř. apod.
Odpovednost firem ruznymi zpusoby "vracet" spolecnosti
Finančná podpora zaujímavých (neziskových - nie nutne, dobročinných - nie nutne) projektov
Provozování školek pro děti zaměstnanců, stavby hřišť, podpora sportovních týmů
např. nevypouštět chemický odpad
Zisk ne na úkor přírody
Nemam páru
ekologické chování firmy, chování ve vztahu k zaměstnancům i vůči širší veřejnosti
kladný postoj k odměnám zaměstnanců
Spolupodielanie sa na udržatelnom raste spoločnosti
Etické riadenie firiem
Firmy by mali produkovať niečo čo je prospešné pre spoločnosť, + nezaťažovať ekológiu
Zodpovědné chování k životnímu prostředí, společnosti a lidem.
odpovednost firmy voci spolocnosti
Spoločnosť, ktorá prihliada na okolitú spoločnosť a dopady na ňu.
firma která se zajímá o sociální a ekologickou problematiku ve svém okolí
Určité etické zásady, kterými by se měla firma řídit.
Dbát na ochranu životního prostředí a na lidská práva a práva zvířat.
zaje
No... tak třeba že nějaká část profitu firmy půjde na nějaké dobročinné účely třeba na nevyléčitelně nemocné protože oni si vydělávat úplně nemůžou? Ale nevím.. tohle mě teď tak napadlo...
zájem o společenský vývoj, situaci
Ohleduplnost firem
Že se ve všech ohledech firma chová zodpovědně vůči svému okolí, zaměstnancům, přírodě,...
To jako sa chovaji firmy ke svemu okoli
Míra odpovědnosti činností firmy za dopad na společnost (ať už množství vyprodukovaného odpadu, znečištění prostředí, neetické jednání se zvířaty, míra hluku atp.)
firma je zodpovedna za dopady na zivotni prostredí a dopady na spolecnost ktere pusobi. Take je zodpovedna za nasledky, ktere způsobuji jeji dodavatele.
že se nestarají pouze o zisk ale o blaho svých zaměstnanců a životní prostředí
Starat se o své zaměstnance.
pomoc lidem
idk
Ekologie, fairtrade,...
Projekt pro velké firmy, které věnují část prostředků na dobročinnost. Využíváno jako PR prvek.
Společný boj o lepší svět
Firmy znají a pracuji s celým koloběhem produktu. Jedná se pravděpodobně o hospodaření s odpadem, který při výrobě i po použití produktu vzniká. Dále firma řeší podmínky, za jakých je produkt vyráběn a uveden na trh v souvislosti s lidskými právy, ale i využitím přírodních zdrojů.
ze nebudou ukazovat a prezentovat vulgarni veci
uvádějí na trh kvalitní výrobky, kterým můžu věřit
jjjj
Nepsané pravidlo, kdy firmy dobrovolně poskytují část svého zisku na dobročinné účely, na charitu
Že se chová ohleduplně k životnímu prostředí.
firmy dodržují lidská práva vůči svým zaměstnancům
Mimo sledování zisku i něco prospěšného
že jim není jedno jejich okolí
Odpovednost vuci prostredi
Odpovědnost za způsobení újmy společnosti vlivem činnosti firmy
-
že dávají peníze zadarmo
že jsou firmy zodpovědné za to jak jejich fungování, výrobky či služby působí na lidi a společnost, jaký mají dopad
propaganda, pokryteczví
Klade důraz na ochranu životního prostředí, chová se slušně ke svým partnerům, pořádá nebo sponzoruje akce v jejich sídle
aby se chovaly asi tak stejně uvědoměle, jako se to chce po spotřebitelích
Ze firmy svym jednanim nebudou ovlivnovat a poskozovat ziv.prostredi
9187,5 %53,85 % 

Graf

4. Jak moc je pro Vás důležité, aby se firma chovala společensky zodpovědně? (zaškrtněte jednu odpověď)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležité9155,83 %53,85 %  
velmi důležité3823,31 %22,49 %  
ani - ani2414,72 %14,2 %  
zcela nedůležité63,68 %3,55 %  
nedůležité42,45 %2,37 %  

Graf

5. Ve které oblasti, by se firmy podle Vás měly chovat společensky odpovědně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jak důležitá je společenská odpovědnost firem pro následující skupiny lidí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jak by se měly chovat chemické podniky ve srovnání s jinými podniky co se týče společenské odpovědnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více odpovědně než jiné podniky9457,67 %55,62 %  
stejně odpovědně6741,1 %39,64 %  
méně odpovědně21,23 %1,18 %  

Graf

8. Jak moc je důležité, aby se firma v následujících výrocích chovala společenský odpovědně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Jak důležité jsou pro Vás následující akce z hlediska společenské odpovědnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Zaregistrovali jste společenskou odpovědnost u chemických podniků?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím9256,44 %54,44 %  
ne3722,7 %21,89 %  
ano3420,86 %20,12 %  

Graf

11. Pokud ano, vyjmenujte, prosím, některé z těchto firem a jejich aktivitu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Figaro

Give and Gain day

Henkel - sustainability policy Slovalco a.s. -znižovanie dopadu výroby na životné prostredie

ISO normy, ekologicky zvyšující se odpovědnost, snaha omezit vypouštění škodlivin do ovzduší, šetrnější k přírodě...

Např. Zentiva - dbá na co největší ochranu zdraví svých zaměstnanců, kteří jsou vystavovány toxickým látkám, nedopouští úniku nebezpečných látek do ovzduší, příp. je minimalizuje apod.

ne

Netforgass

nevím

nezaregistrovala

nope

Prachyyy

program Responsible Care - odpovědné podnikání v chemii

Safina Zdravotny kurz

Sníže ní dopadu enviromentálního znečištění, sociální programy

To vážne ?

TPCA - podpora aktivit v regionu, pojišťovny, mobilní operátoři - podpora různých projektů napříč spektrem

Unipetrol - podpora mladých chemiků

Unipetrol - podpora mladých projektů

12. Domníváte se, že společensky odpovědné chování je pro firmu ekonomicky přínosné? (například větší zisk, lepší image, marketing/reklama zadarmo)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11168,52 %65,68 %  
ne2616,05 %15,38 %  
nevím2515,43 %14,79 %  

Graf

13. Uveďte, prosím, firmy, o kterých si myslíte, že se chovají společensky odpovědně.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Apple

asi žádné

Avast, Vodafone,

Bukóza Vranov

Coca cola, decathlon,

čez

Dell

Dogsie, Red Bull, Banky a spousta dalsich firem

Fair Trade

Henkel, Ikea, P&G,

Ikea

Ikea, zoot

intel, shell

Kaufland v Nemecku napriklad

Lidl

Lush

Manufaktura, Urban Decay

Nedokáži odpovědět bez hlubšího zamysleni

Nestle, Colours of Benneton

nevím

nevím

Nevím, nezajímal jsem se zatím o tuto stranu firem.

Orange, Accenture

paramo, koramo

Pivovar Únětice

Smer SD

Škoda

Škoda, Unipetrol

TPCA

Trima EDM, Zentiva

Unipetrol

Unipetrol, Veolia,

Unipetrol, Zentiva, Nestle, Coca Cola,

V minimalnim rozsahu ss jedna uz opravdu o temer vsechny firmy, ty velke maji system CSR nastaveny jeste lepe a systematicteji

viz předchozí odpověď

yves rocher, menší rodinné firmy

Yves rocher, Tesco

Zentiva, Mibcon, Ileana, Gucci, Karl Lagerfeld

14. Jaké je vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9659,63 %56,8 %  
muž6540,37 %38,46 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk? (let)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
242515,82 %14,79 %  
232515,82 %14,79 %  
221811,39 %10,65 %  
251811,39 %10,65 %  
211811,39 %10,65 %  
201610,13 %9,47 %  
19127,59 %7,1 %  
2653,16 %2,96 %  
2742,53 %2,37 %  
1842,53 %2,37 %  
ostatní odpovědi 28
29
17
33
16
74
354
44
15
138,23 %7,69 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.63
Minimum:18
Maximum:28
Variační rozpětí:10
Rozptyl:4.81
Směrodatná odchylka:2.19
Medián:23
Modus:24

Graf

16. Kolik obyvatel má obec ze které pocházíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší než 50 0008753,37 %51,48 %  
nad 350 0015231,9 %30,77 %  
50 000 – 350 0002414,72 %14,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak moc je důležité, aby se firma v následujících výrocích chovala společenský odpovědně?

  • odpověď Primární ziskávání suroviny (těžba, sběr, pěstování apod.)=Velmi důležité:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přeprava suroviny do výrobního podniku=Velmi důležité na otázku 8. Jak moc je důležité, aby se firma v následujících výrocích chovala společenský odpovědně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

2. Zúčastnil/a jste se v posledním roce dobrovolnické akce?

4. Jak moc je pro Vás důležité, aby se firma chovala společensky zodpovědně? (zaškrtněte jednu odpověď)

5. Ve které oblasti, by se firmy podle Vás měly chovat společensky odpovědně?

6. Jak důležitá je společenská odpovědnost firem pro následující skupiny lidí?

7. Jak by se měly chovat chemické podniky ve srovnání s jinými podniky co se týče společenské odpovědnosti?

8. Jak moc je důležité, aby se firma v následujících výrocích chovala společenský odpovědně?

9. Jak důležité jsou pro Vás následující akce z hlediska společenské odpovědnosti?

10. Zaregistrovali jste společenskou odpovědnost u chemických podniků?

12. Domníváte se, že společensky odpovědné chování je pro firmu ekonomicky přínosné? (například větší zisk, lepší image, marketing/reklama zadarmo)

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk? (let)

16. Kolik obyvatel má obec ze které pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

2. Zúčastnil/a jste se v posledním roce dobrovolnické akce?

4. Jak moc je pro Vás důležité, aby se firma chovala společensky zodpovědně? (zaškrtněte jednu odpověď)

5. Ve které oblasti, by se firmy podle Vás měly chovat společensky odpovědně?

6. Jak důležitá je společenská odpovědnost firem pro následující skupiny lidí?

7. Jak by se měly chovat chemické podniky ve srovnání s jinými podniky co se týče společenské odpovědnosti?

8. Jak moc je důležité, aby se firma v následujících výrocích chovala společenský odpovědně?

9. Jak důležité jsou pro Vás následující akce z hlediska společenské odpovědnosti?

10. Zaregistrovali jste společenskou odpovědnost u chemických podniků?

12. Domníváte se, že společensky odpovědné chování je pro firmu ekonomicky přínosné? (například větší zisk, lepší image, marketing/reklama zadarmo)

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Jaký je Váš věk? (let)

16. Kolik obyvatel má obec ze které pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holánek, P.Jste odpovědní studenti? (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://jste-odpovedni-studenti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.