Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jste spokojeni s vaším telefonním operátorem?

Jste spokojeni s vaším telefonním operátorem?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Guth
Šetření:19. 07. 2018 - 24. 07. 2018
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítám Vás u mého dotazníku zabívajícího se službami telefonních operátorů v České republice. Výsledky šetření poslouží jako podklad pro mou seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Kterého mobilního operátora používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
T-mobile1732,08 %32,08 %  
Vodafone1732,08 %32,08 %  
O21324,53 %24,53 %  
o2 + T-mobile11,89 %1,89 %  
gomobile11,89 %1,89 %  
orange11,89 %1,89 %  
ČEZ Mobil11,89 %1,89 %  
Relax mobil11,89 %1,89 %  
Tesco mobile11,89 %1,89 %  

Graf

2. Jakou platební metodu používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Paušál3973,58 %73,58 %  
Dobíjení kreditu1426,42 %26,42 %  

Graf

3. Kolik měsíčně platíte svému operátorovi za služby ve vašem mobilním telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 300 Kč3056,6 %56,6 %  
300 - 600 Kč1528,3 %28,3 %  
600 - 1 000 Kč611,32 %11,32 %  
Více než 1 000 Kč23,77 %3,77 %  

Graf

4. Kolik minut měsíčně protelefonujete ze svého mobilního telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 100 minut4279,25 %79,25 %  
200 - 500 minut611,32 %11,32 %  
100 - 200 minut35,66 %5,66 %  
Více než 500 minut23,77 %3,77 %  

Graf

5. Kolik gigabytů dat měsíčně spotřebujete ze svého mobilního telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 1 GB3667,92 %67,92 %  
2 - 5 GB1018,87 %18,87 %  
6 - 10 GB47,55 %7,55 %  
Více než 20 GB35,66 %5,66 %  

Graf

6. Jak byste na stupnici od 1 do 5 ohodnotil/a svou spokojenost s cenami Vašeho mobilního operátora? (1-nejhorší, 5-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41833,96 %33,96 %  
31732,08 %32,08 %  
2815,09 %15,09 %  
159,43 %9,43 %  
559,43 %9,43 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.2
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:4

Graf

7. Jak byste na stupnici od 1 do 5 ohodnotil/a svou spokojenost s kvalitou signálu Vašeho mobilního operátora? (1-nejhorší, 5-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42139,62 %39,62 %  
51630,19 %30,19 %  
2611,32 %11,32 %  
3611,32 %11,32 %  
147,55 %7,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.8
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.25
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:4
Modus:4

Graf

8. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3158,49 %58,49 %  
Muž2241,51 %41,51 %  

Graf

9. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let2241,51 %41,51 %  
31 - 40 let916,98 %16,98 %  
Do 18 let916,98 %16,98 %  
41 - 50 let916,98 %16,98 %  
51 a více let47,55 %7,55 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2037,74 %37,74 %  
Střední s maturitou2037,74 %37,74 %  
Základní1018,87 %18,87 %  
Vyšší odborné23,77 %3,77 %  
Střední bez maturity11,89 %1,89 %  

Graf

11. Kolik obyvatel má Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 100 000 obyvatel1630,19 %30,19 %  
25 000 - 100 000 obyvatel1222,64 %22,64 %  
1 000 - 10 000 obyvatel916,98 %16,98 %  
10 000 - 25 000 obyvatel916,98 %16,98 %  
Do 1 000 obyvatel713,21 %13,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolik měsíčně platíte svému operátorovi za služby ve vašem mobilním telefonu?

  • odpověď Méně než 300 Kč:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobíjení kreditu na otázku 2. Jakou platební metodu používáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kterého mobilního operátora používáte?

2. Jakou platební metodu používáte?

3. Kolik měsíčně platíte svému operátorovi za služby ve vašem mobilním telefonu?

4. Kolik minut měsíčně protelefonujete ze svého mobilního telefonu?

5. Kolik gigabytů dat měsíčně spotřebujete ze svého mobilního telefonu?

6. Jak byste na stupnici od 1 do 5 ohodnotil/a svou spokojenost s cenami Vašeho mobilního operátora? (1-nejhorší, 5-nejlepší)

7. Jak byste na stupnici od 1 do 5 ohodnotil/a svou spokojenost s kvalitou signálu Vašeho mobilního operátora? (1-nejhorší, 5-nejlepší)

8. Jste muž nebo žena?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Kolik obyvatel má Vaše bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kterého mobilního operátora používáte?

2. Jakou platební metodu používáte?

3. Kolik měsíčně platíte svému operátorovi za služby ve vašem mobilním telefonu?

4. Kolik minut měsíčně protelefonujete ze svého mobilního telefonu?

5. Kolik gigabytů dat měsíčně spotřebujete ze svého mobilního telefonu?

6. Jak byste na stupnici od 1 do 5 ohodnotil/a svou spokojenost s cenami Vašeho mobilního operátora? (1-nejhorší, 5-nejlepší)

7. Jak byste na stupnici od 1 do 5 ohodnotil/a svou spokojenost s kvalitou signálu Vašeho mobilního operátora? (1-nejhorší, 5-nejlepší)

8. Jste muž nebo žena?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Kolik obyvatel má Vaše bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Guth, K.Jste spokojeni s vaším telefonním operátorem? (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://jste-spokojeni-s-vasim-telef.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.