Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Sochor
Šetření:02. 01. 2011 - 22. 01. 2011
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Údaje budou použity pro bakalářskou práci

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 -35 let3637,5 %37,5 %  
35-45 let2627,08 %27,08 %  
15- 25 let2627,08 %27,08 %  
45-55 let55,21 %5,21 %  
55-65 let33,13 %3,13 %  

Graf

2. Velikost Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100.000 obyvatel2323,96 %23,96 %  
1.001 - 3.000 obyvatel2020,83 %20,83 %  
5.001-10.000 obyvatel1515,63 %15,63 %  
do 1.000 obyvatel99,38 %9,38 %  
50.001-100.000 obyvatel99,38 %9,38 %  
10.001-25.000 obyvatel66,25 %6,25 %  
25.001-50.000 obyvatel55,21 %5,21 %  
3.001 - 5.000 obyvatel55,21 %5,21 %  
do 1.000 obyvatel44,17 %4,17 %  

Graf

3. Kraj, ve kterém bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský3334,38 %34,38 %  
Jičeský1212,5 %12,5 %  
Praha99,38 %9,38 %  
Královehradecký88,33 %8,33 %  
Praha66,25 %6,25 %  
Jihočeský66,25 %6,25 %  
Moravskoslezký55,21 %5,21 %  
Pardubický44,17 %4,17 %  
Liberecký33,13 %3,13 %  
Jihomoravský33,13 %3,13 %  
Plzeňský22,08 %2,08 %  
Zlínský22,08 %2,08 %  
Perdubický11,04 %1,04 %  
Ústrecký11,04 %1,04 %  
Vyšočina11,04 %1,04 %  

Graf

4. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7173,96 %73,96 %  
muž2526,04 %26,04 %  

Graf

5. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední odborné (maturita)6062,5 %62,5 %  
vysokoškolské1515,63 %15,63 %  
vyšší odboné99,38 %9,38 %  
základní55,21 %5,21 %  
bakalářské44,17 %4,17 %  
vyučen33,13 %3,13 %  

Graf

6. Co je podle Vás dřevina rostoucí mimo les?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Aleje

aleje u cest, stromy v zahradě, městská zeleň, sady

Domnívám se, že se jedná o stromy, keře ovocné či okrasné, nebo o ucelené keřovité útvary porostů (např. podél silnic).

drevina rostouci mimo lesni spolecenstvo, mimo okraj lesa, nachazejici se bud v skupinkach, nebo jednotlive

dřevina

dřevina nevyskytující se na lesním pozemku, ale mimo něj a ve městech a obcích

dřevina rostoucí mimo les

dřevina rostoucí mimo les

dřevina rostoucí mimo les

Dřevina rostoucí mimo les je definovaná v příslušném oddíle zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o osmaělé dřeviny nebo menší skupinové porosty nacházející se mimo les.

dřevina rostoucí mimo les. Jakýkoli strom nebo keř, který neroste v lese.

dřevina, která roste jinde než v lese :-D

dřeviny na zahradě na veřejných prostranstvích , apod.

Dřeviny ve městech a obcích např. v parcích.

Jakákoliv dřevina

Jakákoliv dřevina nezapojená v souvislý porost, který bychom mohli nazvat lesem.

Jakákoliv dřevina rostoucí mimo les - parky, aleje okolo silnic, jednotlivé stromy či seskupení více stromů v obcích, městech

Jakákoliv dřevina, která nespadá pod lesního hosp. plánu, tedy např. dřeviny podél silnic, zeleň ve městech, keře a stromy ve volné krajině....

jakýkoli strom mimo les, např ve městě, v parku, v aleji

jakýkoli strom, který neroste v lese (třeba v parku, okolo cest...)

Je to dřevina, která neroste v lese...

Jsou stromy a dřevnaté keře (dřevina) rostoucí mimo les.

jsou to dřeviny rostoucí u silnic, polí, na pozemku nějakého vlastníka

jsou to parky a vůbec zeleň okolo cest, chodníků a pod.

jsou to stromy rostoucí mimo území, které plní funkci lesa

Každá dřevina, která roste mimo oblast lesa. Vzrostlé stromy a keře na soukromém, obecním nebo státním pozemku.

ker, strom co neroste v lese ale treba v polich, u silnice...

keř

keř . strom

keř, osamocený strom

Keř, strom. Cokoliv, co je "dřevěné".

keře, stromy

keře, stromy, které vyrostly rozsemeněním bez lidské kontroly nebo záměrně vysázené parky, aleje....

keře, stromy, nálety, stromy na remízku na poli, alej ovocných stromů mezi poli, městský park,

keře, volně rostoucí stromy

Která koliv dřevina,která nepatří k prostoru lesa.

les je víc jak 25 stromů, takže cokoli menšího

nálet

nálet

např. dřevina na zahradě domu, na volném prostranství ve městech či vesnicích

Např. křoviny a volně roztroušené stromy ve městech.

např. stromy a keře podél cest

Například dřevina rostoucí v parku, na soukromém pozemku, v centru měst, podél silnic.

Například. Stromky v zahradách, keříky. Rovněž i stromy např. městská zeleň. Stromořadí v okolí cest, silnic, potoků......

Okrasa okolí

okrasná dřevina

okrasné dřeviny v městských zástavbách, v parcích

okrasné stromy, keře, náletové rostliny, ovocné stromy

okrasný, ovocný strom, keř rostoucí v parcích, zahradách, v ulicích měst, .....

osamělý strom nebo keř nebo skupina stromů a keřů v terénu, zahradách, parcích

ovocné stromy

ovocný strom

ovocný strom doma v záhrade,kríky niekde v poli,stromi samotáre niekde na lúke alebo v poli,nejaká divá drevina rastúca hneď vedľa základov (napr.jaseň,rakyta)a podobne.

parky, aleje, stromy na soukromem pozemku - zahrada

přece dřevina, která roste mimo les..

příroda

Rostlina co neroste v lese

rostlina s dřevnatým stonkem - strom, keř, polokeř

samostatě rostoucí strom nebo skupina ( alej )

samostatně rostoucí strom, dřeviny alejí, stromořadí, dřeviny součástí parků, uvnitř měst mezi zástavbou atd.

soliter

Solitérní strom, který není součástí souvislého porostu.

Solitéry, aleje, parkové dřeviny, náletová křoví.

srom, keř

STROM

strom

strom

strom

strom či dřevina, která se nenachází v souvislém lesním porostu

strom či keř rostoucí osamoceně nebo ve skupině mimo lesní půdu

strom na zahradě apod.

strom rostoucí například na zahradách, veřejném prostranství, hřbitovech apod.

Strom u silnice

strom v parku, uměle vysazený

strom, keř

strom, keř

strom, který není v lese

stromy a keře

Stromy a křoví rostoucí mimo souvisle zalesněné oblasti

stromy a křoviny podél cest, osamělé stromy apod.

stromy keře.... co rostou podle silnic potoku cest remizky a podobne...

Stromy kolem silnice, různé křoví, jednotlivé stromky i skupiny stromů.

stromy nebo keře v aleji, u cesty, u silnice

stromy u silnice, na soukromých pozemcích

stromy v polích, v parkách atd..

stromy v sadech, parcich, zahradach podel cest

stromy ve měste

stromy, keře

topol, ovocné stromy

třeba stromy kolem silnice

VSECHNY KTERE NEROSTOU V LESE

všechny dřeviny co vyrostou sami, aniž by je někdo sázel. Nálety.

Všechny stromy, včetně ovocných, keře mimo lesní porosty

Vytrvalá rostlina se dřevnatým stonkem: strom, keř rostoucí mimo souvislý lesní porost.

zahradní porost, náletové dřeviny

7. Myslíte si, že je nutné nějaké povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9295,83 %95,83 %  
ne44,17 %4,17 %  

Graf

8. Víte kde o toto povolení požádat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na obecním nebo městském úřadu7376,04 %76,04 %  
nevím1111,46 %11,46 %  
na úřadu obce s rozšířenou působností77,29 %7,29 %  
na ministerstvu životního prostředí22,08 %2,08 %  
u ochránců přírody22,08 %2,08 %  
na krajské úřadu11,04 %1,04 %  

Graf

9. Víte, na jak velké dřeviny je nutné povolení ke kácení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměr kmene nad 30 cm v určité výšce nad zemí1818,75 %18,75 %  
obvod kemen nad 80 cm v určité výšce nad zemí1717,71 %17,71 %  
průměr kmene nad 50 cm v určité výšce nad zemí1414,58 %14,58 %  
průměr kmene nad 80 cm v určité výšce nad zemí1414,58 %14,58 %  
obvod kemen nad 50 cm v určité výšce nad zemí1414,58 %14,58 %  
obvod kemen nad 30 cm v určité výšce nad zemí1313,54 %13,54 %  
průměr kmene nad 100 cm v určité výšce nad zemí44,17 %4,17 %  
obvod kemen nad 100 cm v určité výšce nad zemí22,08 %2,08 %  

Graf

10. Víte, kdy je vhodná doba ke kácení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Ano

Asi když není ani horko ani mráz.

asi podzim

doba vegetečního klidu ( listopad - únor)

dokud strom nemá mízu

kdykoliv

kdyz neni vegetacni doba

Kdyz potrebuju vyzkouset novou pilu

listopad- březen

mimo vegetaci

mimo vegetační období

mimo vegetační období

mimo vegetační období

Mimo vegetační období.

Mimovegetační období.

Myslím, podzim a jaro...

Na podzim

na podzim

na podzim

na podzim

na podzim

na podzim a v zimě

na podzim, mimo vegetační období

na podzim??? opravdu nevím

ne

ne

ne

ne

ne. Asi na základě schválení žádost městským úřadem

nejsem lesník, ale řekla bych, že když ten strom "spí"

Nejvhodnější pro kácení jsou zimní měsíce.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím, možná někdy na podzim, kdy opadávají listy...

nevím, stejně tak nevím odpověď na předchozí otázku - pouze tipuju. Předpokládám, že by to mělo být v době vegetačního klidu.

období vegetačního klidu

období vegetačního klidu

období vegetačního klidu, tzn. přibližně od listopadu do února

od zač. listopadu do konce března

podzim

PODZIM

podzim

podzim

podzim

podzim

podzim

podzim

podzim

podzim

Podzim a jaro

podzim zima

podzim, jaro

podzim, zima

Podzim.

podzimní odbobí

Později na podzim a v zimě.

pro okolní porost (aby se nepoškodil) - ve vegetačním klidu

prosinec až březen

Před začátkem vegetačního období či po jeho konci.

před zimou

předjaří

říjen až březen

Tipuji že mimo vegetativní období

to nevím,asi jaro či podzim.

v době "vegetačního klidu"

v době vegetace - 01.10. - 31.03.

v době vegetačního klidu

v době vegetačního klidu

v době vegetačního klidu

V době vegetačního klidu

v době vegetačního klidu dřevin

V době vegetačního klidu, u nás v zimě.

v době vegetativního klidu růstu

v období vegetačného pokoja

v zime

v zimě

v zimním období

vegetačního klidu-podzim, brzo na jaře

Zima

Zima

zima

zima

ZIMA

zima

zima, není míza

zima, období vegetačního klidu

zima, strom má málo živin

Zimní měsíce

zimní měsíce (leden, únor)

11. Myslíte si, že jsou některé dřeviny rostoucí mimo les chráněny, více než ostatní dřeviny rostoucí mimo les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8184,38 %84,38 %  
ne1515,63 %15,63 %  

Graf

12. Které to podle Vás jsou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Domnívám se, že např. v oblasti KRNAP existují rostliny (včetně dřevin), které jsou určitým způsobem chráněná, ale konkrétní názvy neznám - druh borovice?

Dřeviny, které mají více než 80 cm v 1,2 m nad zemí nebo souvislé porosty dřevin větší než 40 metrů čtverečních.

duby

habr

hodně staré stromy

Hodně staré stromy a dřeviny, jejichž výskyt je vzácný.

hodně staré stromy v parcích atd.

chko, np

chráměné památné stromy

chráněné stromy a keře

Chráněné stromy, biokoridory, v chráněných oblastech atd.

Jehličnany

letité stromy, ojedinělé druhy

lípa

lípa

lípa

lípa a dál nevím

Lípy, buky, javory

myslím,že žádné nejsou chráněné více než v lese.

např. dřeviny v chráněných územích nebo patřící k památkám.

např. památné stromy, vzácně se vyskytující dřeviny, importované dřeviny

Např. tis červený..

např. velmi staré dřeviny jako památné stromy

Například v městském parku P 7 "Stromovka" je spousty starých stromů až 150 let.

nejsou

některé ohrožené stromy a keře, dle mého mínění např. vrby, tis

některé vzácnější druhy

Netuším.

netuším. Podle mně jakýkoli strom nebo keř, který roste mimo les, ale asi to nebude správná domněnka :)

nevím

NEVÍM

nevim

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

NEVIM

nevím

nevím

nevím

nevím, chráněné typy stromů, keřů?

ohrožené

ohrožené druhy dřevin

ohrožené, památné stromy

památeční stromy, např. lípa

památné ohrožené druhy

památné a podobné stromy

památné a staré stromy

pamatne a vyznamne stromy

památné a vzácné dřeviny

Památné stromy

památné stromy

památné stromy

památné stromy

památné stromy

památné stromy

památné stromy

památné stromy

památné stromy

památné stromy

památné stromy

památné stromy ;o)

Památné stromy a starší statné dřeviny.

památné stromy, dřeviny jako součást přírodní památky, obecně dřeviny v oblastech podléhající zvláštní ochraně, dřeviny součástí městských parků

památné stromy, stromořadí....

památné stromy,stromy ke kterým se váže nějaký historický okamžik

pamětní stromy, vzácné dřeviny, velké, staré stromy

přesně nevím

solitérní a památné stromy

staré vzácné stromy

státem chráněné památkové stromy

statem chtŕanene jednotlive stromy, byva na ich cedulka.. lipy- narodni strom

stoleté stromy

tis

tis červený, dub pýřitý

tis červený, vrba plazivá, bříza zakrslá

ty které jsou uvedeny jako chráněné

ty, které mají určitý krajinotvorný význam

Významné z hlediska druhu, pamětihodnosti apod.

vzácné dřeviny

Vzácné dřeviny, památné stromy atd.

vzácné stromy

vzacne stromy

Vzacne stromy jako Gingo apod.

Vzrostlé vzácné stromy

záleží určitě na typu dřeviny a stáří

zejména které tvoří měststkou zeleň například stromořadí, nebo jejich likvidace by ohrozila životní krajinu.

Zvláště chráněné dřeviny (památné stromy)

Žádné.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk?

2. Velikost Vašeho bydliště?

3. Kraj, ve kterém bydlíte?

4. Pohlaví?

5. Nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Myslíte si, že je nutné nějaké povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les?

8. Víte kde o toto povolení požádat?

9. Víte, na jak velké dřeviny je nutné povolení ke kácení?

10. Víte, kdy je vhodná doba ke kácení?

11. Myslíte si, že jsou některé dřeviny rostoucí mimo les chráněny, více než ostatní dřeviny rostoucí mimo les?

12. Které to podle Vás jsou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk?

2. Velikost Vašeho bydliště?

3. Kraj, ve kterém bydlíte?

4. Pohlaví?

5. Nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Myslíte si, že je nutné nějaké povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les?

8. Víte kde o toto povolení požádat?

9. Víte, na jak velké dřeviny je nutné povolení ke kácení?

10. Víte, kdy je vhodná doba ke kácení?

11. Myslíte si, že jsou některé dřeviny rostoucí mimo les chráněny, více než ostatní dřeviny rostoucí mimo les?

12. Které to podle Vás jsou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sochor, P.Kácení dřevin rostoucích mimo les (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kaceni-drevin-rostou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.