Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kadeřnické služby

Kadeřnické služby

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:John Doe
Šetření:21. 03. 2011 - 01. 04. 2011
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vysoké školy ekonomické v Praze a výsledky tohoto dotazníku použiji do své bakalářské práce, která se zabývá využíváním kadeřnických služeb.


Děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Kadeřnický salón navštívím do roka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvakrát až třikrát2742,86 %42,86 %  
Čtyřikrát a více2742,86 %42,86 %  
Jednou a méně914,29 %14,29 %  

Graf

2. Navštěvuji salón:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stále stejný4063,49 %63,49 %  
Mám 2 až 3 oblíbené1422,22 %22,22 %  
Pokaždé jiný914,29 %14,29 %  

Graf

3. Při své poslední návštěvě jsem zaplatil/a: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uveďte řádově ve stokorunách)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
700914,29 %14,29 %  
30057,94 %7,94 %  
20057,94 %7,94 %  
50057,94 %7,94 %  
40046,35 %6,35 %  
10046,35 %6,35 %  
023,17 %3,17 %  
28023,17 %3,17 %  
90023,17 %3,17 %  
60023,17 %3,17 %  
ostatní odpovědi 850
800
1500
350
250
320
125
1700
123
550
70
90
1450
1740
1400
1000
470
1250
2336,51 %36,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:519.96
Minimum:90
Maximum:1500
Variační rozpětí:1410
Rozptyl:119834.53
Směrodatná odchylka:346.17
Medián:470
Modus:700

Graf

4. Při své poslední návštěvě jsem nechala dýško: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uvěďte řádově v desetikorunách)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01625,4 %25,4 %  
201320,63 %20,63 %  
501117,46 %17,46 %  
10914,29 %14,29 %  
30711,11 %11,11 %  
8023,17 %3,17 %  
2511,59 %1,59 %  
1511,59 %1,59 %  
211,59 %1,59 %  
10011,59 %1,59 %  
ostatní odpovědi 70 11,59 %1,59 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.44
Minimum:0
Maximum:70
Variační rozpětí:70
Rozptyl:347.43
Směrodatná odchylka:18.64
Medián:20
Modus:0

Graf

5. Při své poslední návštěvě jsem byl/a s provedenou služnou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojená3250,79 %50,79 %  
Velmi spokojená2946,03 %46,03 %  
Nespokojená23,17 %3,17 %  

Graf

6. Kadeřník/kadeřnice mi byl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sympatický/á3555,56 %55,56 %  
Velmi sympatický/á2641,27 %41,27 %  
Nesympatický/á23,17 %3,17 %  

Graf

7. Při další návštěvě mám v plánu navštívit kadeřnictví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejné4571,43 %71,43 %  
Ještě nevím1015,87 %15,87 %  
Jiné812,7 %12,7 %  

Graf

8. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5892,06 %92,06 %  
Muž57,94 %7,94 %  

Graf

9. Patřím do věkové skupiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 355993,65 %93,65 %  
35 - 5034,76 %4,76 %  
50 a více11,59 %1,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kadeřnický salón navštívím do roka:

2. Navštěvuji salón:

3. Při své poslední návštěvě jsem zaplatil/a: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uveďte řádově ve stokorunách)

4. Při své poslední návštěvě jsem nechala dýško: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uvěďte řádově v desetikorunách)

5. Při své poslední návštěvě jsem byl/a s provedenou služnou:

6. Kadeřník/kadeřnice mi byl/a:

7. Při další návštěvě mám v plánu navštívit kadeřnictví:

8. Jsem:

9. Patřím do věkové skupiny:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kadeřnický salón navštívím do roka:

2. Navštěvuji salón:

3. Při své poslední návštěvě jsem zaplatil/a: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uveďte řádově ve stokorunách)

4. Při své poslední návštěvě jsem nechala dýško: (pokud si nevzpomínáte přesně, prosím uvěďte řádově v desetikorunách)

5. Při své poslední návštěvě jsem byl/a s provedenou služnou:

6. Kadeřník/kadeřnice mi byl/a:

7. Při další návštěvě mám v plánu navštívit kadeřnictví:

8. Jsem:

9. Patřím do věkové skupiny:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doe, J.Kadeřnické služby (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kadernicke-sluzby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.