Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Karviná - odpadové hospodářství

Karviná - odpadové hospodářství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Marcol
Šetření:09. 04. 2012 - 25. 04. 2012
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

vyplňte, prosím, následující krátký dotazník týkající se odpadového hospodářství v Karviné. Výsledky tohoto dotazníku budou použity jako podklady pro diplomovou práci.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho bydlíte v Karviné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 a více let8683,5 %83,5 %  
méně než 5 let1211,65 %11,65 %  
5 až 10 let54,85 %4,85 %  

Graf

2. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9188,35 %88,35 %  
ne1211,65 %11,65 %  

Graf

3. Jaký druh odpadu třídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plasty9095,74 %87,38 %  
Papír7377,66 %70,87 %  
Sklo7074,47 %67,96 %  
Ostatní (elektro, bioodpad)4042,55 %38,83 %  

Graf

4. Víte, kolik platíte za svoz odpadů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9188,35 %88,35 %  
ne1211,65 %11,65 %  

Graf

5. Myslíte si, že by se poplatky za svoz odpadu měly zvýšit?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8390,22 %80,58 %  
ano99,78 %8,74 %  

Graf

6. Je podle Vás v Karviné dostatek kontejnerů na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5351,46 %51,46 %  
ano5048,54 %48,54 %  

Graf

7. Dostala se k Vám informace o důležitosti třídění odpadů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8986,41 %86,41 %  
ne1413,59 %13,59 %  

Graf

8. Jakou formou jste se o důležitosti třídění dozvěděl/-a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z letáku5156,04 %49,51 %  
Z internetu5054,95 %48,54 %  
Z nálepky na popelnici3235,16 %31,07 %  
Ze školy2325,27 %22,33 %  
Od známých1718,68 %16,5 %  

Graf

9. Vyhovuje Vám frekvence svozu odpadů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8279,61 %79,61 %  
ne2120,39 %20,39 %  

Graf

10. Chtěli byste častější svoz odpadu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6364,95 %61,17 %  
ano3435,05 %33,01 %  

Graf

11. Co říkáte na "veřejnou službu", která uklízí ulice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem se službou spokojen/-a4240,78 %40,78 %  
Nedokážu posoudit3634,95 %34,95 %  
Jsem se službou nespokojen/-a2423,3 %23,3 %  
Nevím, o co jde32,91 %2,91 %  

Graf

12. Chcete v Karviné novou spalovnu odpadů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7676,77 %73,79 %  
ano2323,23 %22,33 %  

Graf

13. Proč spalovnu nechcete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z důvodu obavy ze zhoršení životního prostředí5980,82 %57,28 %  
Protože by se do Karviné dovážel další odpad4054,79 %38,83 %  
Nevěřím tomu, co o spalovně říkají její zastánci3852,05 %36,89 %  
Peníze by se měly využít jinak1723,29 %16,5 %  
Myslím si, že spalovna je zbytečná912,33 %8,74 %  

Graf

14. Víte, kde je v Karviné sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7774,76 %74,76 %  
ne2625,24 %25,24 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 let2625,24 %25,24 %  
31 až 40 let2423,3 %23,3 %  
41 až 50 let1817,48 %17,48 %  
51 až 60 let1615,53 %15,53 %  
do 20 let1312,62 %12,62 %  
61 a více let65,83 %5,83 %  

Graf

16. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6362,38 %61,17 %  
Muž3837,62 %36,89 %  

Graf

17. Jaké je Vaše vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5654,37 %54,37 %  
4442,72 %42,72 %  
32,91 %2,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Chtěli byste častější svoz odpadu?

  • odpověď ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Vyhovuje Vám frekvence svozu odpadů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho bydlíte v Karviné?

2. Třídíte odpad?

3. Jaký druh odpadu třídíte?

4. Víte, kolik platíte za svoz odpadů?

5. Myslíte si, že by se poplatky za svoz odpadu měly zvýšit?

6. Je podle Vás v Karviné dostatek kontejnerů na tříděný odpad?

7. Dostala se k Vám informace o důležitosti třídění odpadů?

8. Jakou formou jste se o důležitosti třídění dozvěděl/-a?

9. Vyhovuje Vám frekvence svozu odpadů?

10. Chtěli byste častější svoz odpadu?

11. Co říkáte na "veřejnou službu", která uklízí ulice?

12. Chcete v Karviné novou spalovnu odpadů?

13. Proč spalovnu nechcete?

14. Víte, kde je v Karviné sběrný dvůr?

15. Kolik je Vám let?

16. Jste

17. Jaké je Vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho bydlíte v Karviné?

2. Třídíte odpad?

3. Jaký druh odpadu třídíte?

4. Víte, kolik platíte za svoz odpadů?

5. Myslíte si, že by se poplatky za svoz odpadu měly zvýšit?

6. Je podle Vás v Karviné dostatek kontejnerů na tříděný odpad?

7. Dostala se k Vám informace o důležitosti třídění odpadů?

8. Jakou formou jste se o důležitosti třídění dozvěděl/-a?

9. Vyhovuje Vám frekvence svozu odpadů?

10. Chtěli byste častější svoz odpadu?

11. Co říkáte na "veřejnou službu", která uklízí ulice?

12. Chcete v Karviné novou spalovnu odpadů?

13. Proč spalovnu nechcete?

14. Víte, kde je v Karviné sběrný dvůr?

15. Kolik je Vám let?

16. Jste

17. Jaké je Vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marcol, A.Karviná - odpadové hospodářství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://karvina-odpadove-hospodarstv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.