Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kde nejčastěji nakupujete potraviny?

Kde nejčastěji nakupujete potraviny?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Novák
Šetření:16. 09. 2012 - 30. 09. 2012
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.96
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Ve kterém z následujících řetězců nakupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Albert2020,41 %20,41 %  
Kaufland1919,39 %19,39 %  
Tesco1616,33 %16,33 %  
Billa1212,24 %12,24 %  
Lidl1111,22 %11,22 %  
Penny Market77,14 %7,14 %  
Globus66,12 %6,12 %  
Interspar44,08 %4,08 %  
COOP22,04 %2,04 %  
Hypernova11,02 %1,02 %  

Graf

2. Je nejblíže ze všech řetězců v okolí vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5354,08 %54,08 %  
ne4545,92 %45,92 %  

Graf

3. Jak často v něm nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně3838,78 %38,78 %  
Obden3232,65 %32,65 %  
1x za 14 dní1010,2 %10,2 %  
Denně1010,2 %10,2 %  
1x měsíčně66,12 %6,12 %  
méně častěji22,04 %2,04 %  

Graf

4. Jakou částku tak asi průměrně utratíte za jeden nákup?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 - 500 Kč3435,05 %34,69 %  
100 - 200 Kč2626,8 %26,53 %  
500 - 1000 Kč1414,43 %14,29 %  
1000 - 2000 Kč1212,37 %12,24 %  
Do 100 Kč88,25 %8,16 %  
Více než 2000 Kč33,09 %3,06 %  

Graf

5. Jakým způsobem se dopravujete do obchodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěšky4141,84 %41,84 %  
Autem3535,71 %35,71 %  
Autobusem1313,27 %13,27 %  
Na kole33,06 %3,06 %  
tramvají22,04 %2,04 %  
vlak, pěšky, někdy auto11,02 %1,02 %  
autem-větší nákup, menší položky pěšky,kolo,nebo bus11,02 %1,02 %  
Někdy autem, autobusem, jindy pěšky, podle množství nákupu11,02 %1,02 %  
auto,pěšky11,02 %1,02 %  

Graf

6. Jste muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7880,41 %79,59 %  
Muž1818,56 %18,37 %  
MuŠ¾11,03 %1,02 %  

Graf

7. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 25 let3738,54 %37,76 %  
25 - 35 let3334,38 %33,67 %  
35 - 45 let1616,67 %16,33 %  
15 - 20 let77,29 %7,14 %  
Stařec33,13 %3,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jakým způsobem se dopravujete do obchodu?

  • odpověď Autem:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1000 - 2000 Kč na otázku 4. Jakou částku tak asi průměrně utratíte za jeden nákup?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve kterém z následujících řetězců nakupujete nejčastěji?

2. Je nejblíže ze všech řetězců v okolí vašeho bydliště?

3. Jak často v něm nakupujete?

4. Jakou částku tak asi průměrně utratíte za jeden nákup?

5. Jakým způsobem se dopravujete do obchodu?

6. Jste muž nebo žena?

7. Do jaké věkové kategorie spadáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve kterém z následujících řetězců nakupujete nejčastěji?

2. Je nejblíže ze všech řetězců v okolí vašeho bydliště?

3. Jak často v něm nakupujete?

4. Jakou částku tak asi průměrně utratíte za jeden nákup?

5. Jakým způsobem se dopravujete do obchodu?

6. Jste muž nebo žena?

7. Do jaké věkové kategorie spadáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, J.Kde nejčastěji nakupujete potraviny? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kde-nejcasteji-nakupujete-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.